1 luty, 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Numer. 121 (4)                                 Komentarzyk do Słowa Pana   Drodzy młodzi Przyjaciele! Słowo Boże, które kieruje do was Bóg, trzeba przyjąć otwartym umysłem i gorącym sercem, bo ono jest „duchem i życiem”. Moi drodzy! Jaka jest wasza postawa względem przemawiającego do was Boga? Z jakim nastawieniem przyjmujecie Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym, … [Read more…]

1 luty, 2015r.

IV NIEDZIELA ZWYKŁA   Pwt 18,15-20;1 Kor 7,32-35; Mk 1,21-28 Ref: Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie   Św. Marek pisząc swoją Ewangelię pragnie wezwać czytelnika do szukania odpowiedzi na pytanie: Kim jest Jezus Chrystus? Już w pierwszym rozdziale pytanie to wraca kilkakrotnie. Oto Jan Chrzciciel wypowiada tajemnicze słowa: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja … [Read more…]

25 stycznia, 2015

III NIEDZIELA ZWYKŁA       Jon 3,1-5.10; 1 Kor 7,29-31; Mk 1,14-20 Ref.: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami Ciekawe jest zestawienie dwu wypowiedzi biblijnych na temat czasu. Jedna pochodzi od Jezusa: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże”. Druga od św. Pawła: „Czas jest krótki”. Jak je należy rozumieć? Dopóki Syn Boga nie przybył … [Read more…]

25 stycznia 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Numer. 120 (4)                              Komentarzyk do Słowa Pana   Młodzież niekiedy przypomina w zachowaniu stado ptaków, nieświadomych wartości swojego istnienia. Zaspakaja elementarne potrzeby i jedyną troskę swojego życia czyni dbałość o dobre samopoczucie. Gotowa biec wszędzie tam, gdzie nawet drobiazg uczyni ją szczęśliwą, byle tylko pozwolił jej czuć się bezmyślnie dobrze. Można zazdrościć … [Read more…]

Kronika 2014 rok

Kronika Parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary w roku 2014r.   Zgodnie z polska tradycją od Nowego Roku odwiedzamy rodziny w ramach kolędy, na indywidualne zaproszenie. W tym roku otrzymaliśmy około 35 zaproszeń kolędowych, szczególnie tych, którzy zakupili nowe domy i chcą je poświęcić.   W niedziele 19 stycznia w Domu Polskim odegrane zostały … [Read more…]

18 stycznia, 2015

II NIEDZIELA ZWYKŁA 18 stycznia 2015 1 Sm 3,3b-10.19;1 Kor 6,13c-15a.17-20; J 1,35-42 Ref: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę Samuel czuwał w przybytku. Arka Przymierza, widzialny znak obecności Boga na ziemi, była blisko. W ciszy nocnej Samuel usłyszał skierowane do niego wezwanie. Ktoś wołał go po imieniu. Był przekonany, że to kapłan Heli. Pobiegł do niego. Jeszcze … [Read more…]

Głos Młodzieży 11 stycznia 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Numer. 118 (4)                            11 stycznia 2015           Komentarzyk do Słowa Pana   Drodzy młodzi ludzie! Warto dzisiaj w niedzielę Chrztu Pańskiego, zastanowić się choćby przez moment nad istotą chrztu, przez który wszyscy jesteśmy włączeni w Kościół – Mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa. Nasze nędzne, słabe, ludzkie życie osiąga wymiar nieskończoności, wymiar wieczny. Łaska … [Read more…]

11 stycznia, 2015

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 11 stycznia 2015 Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Mk 1,7-11 Ref: Pan ześle pokój swojemu ludowi Patrząc na naszą wiarę i pobożność, mamy wrażenie, że współczesne pokolenia mimo opowiadania się za katolicyzmem, uczestnictwem w Pasterkach, Rezurekcjach, Drogach Krzyżowych czy ostatnio w procesjach Trzech Króli, w rzeczywistości niewiele z wiarą mają wspólnego. To, co … [Read more…]