Numer. 138 (4) 31 maja 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Komentarzyk Kościół oddaje dziś chwałę Trójcy Przenajświętszej. Klękamy każdego dnia przed jedynym Bogiem, który objawia się człowiekowi w Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Drodzy młodzi ludzie! Bóg w trzech Osobach objawiał się człowiekowi stopniowo. Nie byli na to gotowi od samego początku. Bardzo często także my, ludzie XXI wieku, nie rozumiemy tajemnicy Trójcy … [Read more…]

31 maja 2015r.

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ Pwt 4,32-34.39-40; Rz 8,14-17; Mt 28,16-20 Ref: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana. Niepojęty Bóg – Św. Augustyn rozpoczyna swe „Wyznania” od próby wyrażenia, kim jest dla niego Bóg. Tekst należy do najpiękniejszych opisowych definicji Boga, jakie wypracowano na przestrzeni wieków. W Uroczystość Trójcy Świętej warto w oparciu o słowa biskupa Hippony dostrzec w Bogu niewypowiedzianą tajemnicę. … [Read more…]

Numer. 137 (4) 24 maja 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Komentarzyk Drodzy młodzi ludzie! Warto odkryć moc życia w Duchu Świętym. On nie został wam dany po to, abyście byli martwym ciałem, lecz po to, abyście żyli i życie mieli w obfitości. On jest waszym obrońcą, doprowadzi was do poznania pełnej prawdy. On jest waszym orędownikiem przed Ojcem, poucza was i wspiera na … [Read more…]

Numer. 136 (4) 17 maja 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Komentarzyk Pragnienia młodych. Aby szkoła była mniej stresująca, aby w rodzinie panowała miłość, aby wakacje były dłuższe, aby nie było zbędnych egzaminów, sprawdzianów. Młodzi mają często zbyt wygórowane pragnienia, które streszczają się w powiedzeniach żeby wszystko było „fajnie”, „cool”, „the best”. Niezależnie od tego, co oznaczają te terminy, młodzi pragną szczęścia, pragną nieba … [Read more…]

24 maja 2015r.

 ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO Dz 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; J 20,19-23 Ref: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.   Odkrycie bogactwa Uroczystości Zesłania Ducha Świętego łączy się ściśle z dostrzeżeniem potęgi i wartości umiłowania prawdy. Duch Święty to Duch Prawdy. Istnieje zatem ścisła zależność między świętością a prawdą. Święty to człowiek żyjący prawdą, kochający prawdę, świadczący o prawdzie. Jezus … [Read more…]

17 maja 2015r.

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 17 maja 2015r. Dz 1,1-11; Ef 1,17-23; Mt 28,19.20 Ref: : Pan wśród radości wstępuje do nieba. Uroczystość dzisiejsza mówi nam o możliwości uczestniczenia w życiu Boga nie tylko ducha, ale i ciała. Jezus Chrystus jako Człowiek wstąpił do domu Ojca Niebieskiego. To Jego Wniebowstąpienie wzywa do głębszej refleksji nad naszym wstępowaniem do nieba. Dokonuje … [Read more…]

Numer. 135 (4) 10 maja 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Komentarzyk   „Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej.” Drodzy młodzi przyjaciele! Zachowywanie przykazań dotyczy nie tylko udziału w niedzielnej Mszy Świętej, lecz także naszego codziennego życia w miejscu nauki, pracy i rozrywki. Czy macie odwagę zachować przykazanie Pana Jezusa, gdy widzicie wokół siebie tych, którzy sobie z tych przykazań … [Read more…]

10 maja, 2015

   Dz 10,25-26.34-35.44-48; 1 J 4,7-10; J 15,9-17 Ref: Wobec narodów objawił zbawienie   Bóg potrzebuje chrześcijan jako świadków odwiecznej, nieodwołalnej miłości, jaką On darzy ludzkość. Ponieważ zarówno pojęcie Boga, jak i pojęcie miłości jest w świecie zamazane i wieloznaczne, świadczenie o istnieniu tej wspaniałej rzeczywistości wymaga przede wszystkim autentycznego i bliskiego spotkania z samym kochającym Bogiem. To spotkanie dokonuje się … [Read more…]

Numer. 134 (4) 3 maja 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Litania Loretańska Paweł Cembrowicz W maju, śpiewając Litanię Loretańską do Matki Bożej, rozważamy tytuły, jakimi chrześcijanie na przestrzeni wieków obdarzyli Tę, która jest Matką Pana i naszą Matką. Nazwa tej litanii do Matki Bożej wywodzi się od niewielkiego miasteczka Loreto, znajdującego się w środkowych Włoszech, oddalonego kilkanaście kilometrów od wybrzeża Adriatyku, położonego na … [Read more…]

3 maja 2015r

V NIEDZIELA WILKANOCNA  Dz 9,26-31; 1 J 3,18-24; J 15,1-8 Ref: Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu. W ewangelii według św. Jana Jezus Chrystus kilka razy rozpoczyna wyjaśnienie, kim jest od słów „Ja jestem” – chlebem żywym, światłością świata, bramą, dobrym pasterzem, zmartwychwstaniem i życiem, drogą i prawdą, i życiem oraz „Ja jestem”. To, co … [Read more…]