Miesiąc: Czerwiec 2015

21 czerwca 2015r.

XII NIEDZIELA ZWYKŁA   Hi 38,1.8-11; 2Kor 5,14-17; Mk 4,35-41 Ref: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.   Bóg nie obiecuje nam życia bez burz, ale obiecuje nam, że w naszych burzach zawsze będzie z nami. Burza, która zdarzyła się uczniom na jeziorze, pozwoliła im jeszcze głębiej odkryć tajemnicę Jezusa. Kim właściwie On jest? Nic tak…
Przeczytaj więcej

Numer. 140 (4) 14 czerwca 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Komentarzyk Drodzy młodzi ludzi! Życie wasze można porównać do małego ziarnka, które wrzucone w ziemię powoli wyrasta, rozwija się i staje się drzewem. Podobnie jest z waszym życiem duchowym. Z początku jest ono małe, prawie niedostrzegalne, ale jeśli będziecie współpracowali z łaską Bożą, wzrasta w nim Bóg i staje się wtedy życiem Bożym.…
Przeczytaj więcej

14 czerwca 2015r.

XI NIEDZIELA ZWYKŁA Ez 17,22-24;  2 Kor 5,6-10; Mk 4,26-34 Ref: Dobrze jest śpiewać, Tobie, Panie Boże. Przez całe życie odbywa się sąd nie-ostateczny. Bóg nieustannie ingeruje w nasze wzrastanie, abyśmy w końcu osiągnęli właściwe rozmiary duchowe. Jesteśmy jak drzewa. On zaś, jak orzeł wszechmogący i współczujący, oderwie nas pewnego dnia od pnia doczesnego rozwoju i zasadzi…
Przeczytaj więcej

Numer. 139 (4) 7 czerwca 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Komentarzyk Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej gromadzi nas wokół Chrystusowego ołtarza, byśmy po raz kolejny w naszym życiu mogli uczestniczyć w Wielkiej Tajemnicy naszej wiary, byśmy jeszcze raz mogli być na uczcie w wieczerniku wraz z apostołami i Jezusem, byśmy stanęli pod Krzyżem Chrystusa. Drodzy młodzi ludzie! Dzień dzisiejszy to dzień uwielbienia…
Przeczytaj więcej

7 czerwca 2015r.

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA Wj 24,3-8; Hbr 9,11-15; Mk 14,12-16.22-26 Ref: Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana. Uroczystość Bożego Ciała jest świętem uwielbienia i dziękczynienia za dar Eucharystii. W tym dniu chrześcijanie gromadzą się wokół ołtarza, aby kontemplować i adorować tajemnicę wiary, pamiątkę ofiary Chrystusa, przez którą przyniósł On wszystkim ludziom zbawienie. Doskonale znaczenie Eucharystii rozumieli pierwsi…
Przeczytaj więcej