21 czerwca 2015r.

XII NIEDZIELA ZWYKŁA   Hi 38,1.8-11; 2Kor 5,14-17; Mk 4,35-41 Ref: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.   Bóg nie obiecuje nam życia bez burz, ale obiecuje nam, że w naszych burzach zawsze będzie z nami. Burza, która zdarzyła się uczniom na jeziorze, pozwoliła im jeszcze głębiej odkryć tajemnicę Jezusa. Kim właściwie On jest? Nic tak … [Read more…]

Numer. 140 (4) 14 czerwca 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Komentarzyk Drodzy młodzi ludzi! Życie wasze można porównać do małego ziarnka, które wrzucone w ziemię powoli wyrasta, rozwija się i staje się drzewem. Podobnie jest z waszym życiem duchowym. Z początku jest ono małe, prawie niedostrzegalne, ale jeśli będziecie współpracowali z łaską Bożą, wzrasta w nim Bóg i staje się wtedy życiem Bożym. … [Read more…]

14 czerwca 2015r.

XI NIEDZIELA ZWYKŁA Ez 17,22-24;  2 Kor 5,6-10; Mk 4,26-34 Ref: Dobrze jest śpiewać, Tobie, Panie Boże. Przez całe życie odbywa się sąd nie-ostateczny. Bóg nieustannie ingeruje w nasze wzrastanie, abyśmy w końcu osiągnęli właściwe rozmiary duchowe. Jesteśmy jak drzewa. On zaś, jak orzeł wszechmogący i współczujący, oderwie nas pewnego dnia od pnia doczesnego rozwoju i zasadzi … [Read more…]

Numer. 139 (4) 7 czerwca 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Komentarzyk Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej gromadzi nas wokół Chrystusowego ołtarza, byśmy po raz kolejny w naszym życiu mogli uczestniczyć w Wielkiej Tajemnicy naszej wiary, byśmy jeszcze raz mogli być na uczcie w wieczerniku wraz z apostołami i Jezusem, byśmy stanęli pod Krzyżem Chrystusa. Drodzy młodzi ludzie! Dzień dzisiejszy to dzień uwielbienia … [Read more…]

7 czerwca 2015r.

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA Wj 24,3-8; Hbr 9,11-15; Mk 14,12-16.22-26 Ref: Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana. Uroczystość Bożego Ciała jest świętem uwielbienia i dziękczynienia za dar Eucharystii. W tym dniu chrześcijanie gromadzą się wokół ołtarza, aby kontemplować i adorować tajemnicę wiary, pamiątkę ofiary Chrystusa, przez którą przyniósł On wszystkim ludziom zbawienie. Doskonale znaczenie Eucharystii rozumieli pierwsi … [Read more…]