Miesiąc: Grudzień 2015

Numer. 154 (5) 3 stycznia 2016

GŁOS MŁODZIEŻY        Proroctwa i Objawienia Św. Brygidy (1) Słowa Pana Naszego Jezusa Chrystusa i MB do św. Brygidy   “Jam jest Stworzyciel Nieba i ziemi, Jeden w Bóstwie z Ojcem i z Duchem Świętym. Ja jestem, który do Proroków i Patriarchów mówiłem i którego oni oczekiwali. Dla których pragnienia, według obietnicy mojej, wziąłem Ciało bez…
Przeczytaj więcej

3 Stycznia, 2016r.

                          NIEDZIELA OBJAWIENIA PAŃSKIEGO                         Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2, 1-12                       Ref: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi   Mędrcy szukali króla żydowskiego. Wyczytali godzinę jego narodzenia, badając ciała niebieskie. Babilonia był to kraj w starożytności, w którym astronomia i astrologia stały na najwyższym poziomie. Stamtąd przybyli uczeni, szukając w Jerozolimie nowo narodzonego króla. Nieśli mu królewskie…
Przeczytaj więcej

Numer. 153 (5) 27 grudnia 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Wielcy ludzie o Bogu  „Jednym z najbardziej przekonywujących dowodów istnienia Boga jest panująca we wszechświecie harmonia i ów przedziwny ład, mocą którego każda żyjąca istota w organach swoich znajduje wszystko, co potrzebne jest jej do utrzymania bytu, do rozradzania się i do rozwoju swoich fizycznych oraz umysłowych zdolności.” Andre M. Ampere   Ucieczka…
Przeczytaj więcej

27 grudnia, 2015r.

               NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY                  Syr 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Łk 2,41-52                Ref: Błogosławiony, kto się boi Pana   Uroczystość Świętej Rodziny mocno zwraca uwagę na fakt, który często uchodzi z naszej pamięci i świadomości: że Chrystus przyszedł na świat i wychował się w rodzinie, jednej z wielu miliardów rodzin, jakie żyją na ziemi. Właśnie taki jest zamysł Boga…
Przeczytaj więcej

Numer. 153 (5) 20 grudnia 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Wielcy ludzie o Bogu „Szukajcie prawdy jasnego płomienia, szukajcie nowych, nieodkrytych dróg. Za każdym krokiem w tajniki stworzenia coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia i większy staje się Bóg.”    Adam Asnyk Za późno? Piotr Alabrudziński Już 4 niedziela, czwarty tydzień adwentu. Jak ten czas szybko leci, przecież dopiero co zaczynaliśmy nowy rok liturgiczny, a…
Przeczytaj więcej

20 grudnia, 2015r.

           IV NIEDZIELA ADWENTU            Mi 5,1-4a; Hbr 10,5-10; Łk 1,39-45 Ref: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie Dzisiaj , w czwartą niedzielę Adwentu, zapalamy ostatnią już świecę na wieńcu. Światła dziennego ciągle jeszcze ubywa. Wkrótce Święta Liturgia przyniesie wieść o narodzinach Światłości świata – Jezusa Chrystusa. Już tylko kilka dni dzieli nas od…
Przeczytaj więcej

Numer. 152 (5) 13 grudnia 2015

GŁOS MŁODZIEŻY   Wielcy ludzie o Bogu „Jak można podziwiać cudny porządek, jakim Bóg nasz kieruje wszechświatem, nie poczuwając się do uporządkowania życia, do zdobycie cnót, do poznania najpierw i we wszystkim Stwórcy, jako źródła wszelkiego dobra.”                Mikołaj Kopernik Jan uważny i pokorny Justyna Kapłańska Jan Chrzciciel może być dla nas przewodnikiem na czas Adwentu.…
Przeczytaj więcej

13 grudnia, 2015r.

   III NIEDZIELA ADWENTU     So 3,14-18a; Flp 4,4-7; Łk 3,10-18   Ref: Głośmy z weselem, Bóg jest między nami. Dlaczego Niedziela Radosna? Bo w sercach czujemy już radość, że tak szybko nadchodzi Boże zbawienie, że Mesjasz jest tuż, tuż… Jest to radość wypełniająca serce człowieka będącego blisko Boga, radość, która wypływa z wdzięczności…
Przeczytaj więcej

Numer. 151 (5) 6 grudnia 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Wielcy ludzie o Bogu „Bóg nasz króluje nad czasem i wiecznością i u Niego nie ma żadnych zmian. Im więcej utwierdzamy się w tej prawdzie, poznajemy go przez Jego dzieła, tym głębiej wierzymy.” Pierre S. Laplace Druga świecia… Renat  …Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki. Kilkadziesiąt lat wstecz… Lato, na podwórku wielkie sprzątanie,…
Przeczytaj więcej

6 grudnia, 2015r.

II NIEDZIELA ADWENT Ba 5,1-9;Flp 1,4-6.8-11; Łk 3,1-6 Ref: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas   Modlitwa wymaga nie tylko odpowiedniego czasu, w którym Bóg czeka na człowieka, czasu spotkania o najdonioślejszym znaczeniu. Modlitwa wymaga również odpowiedniego miejsca. Jezus wzywając do modlitwy powiada: „wejdź do izdebki, zamknij drzwi” /Mt 6, 6/. Na czas modlitwy trzeba odciąć…
Przeczytaj więcej