Numer. 154 (5) 3 stycznia 2016

GŁOS MŁODZIEŻY        Proroctwa i Objawienia Św. Brygidy (1) Słowa Pana Naszego Jezusa Chrystusa i MB do św. Brygidy   “Jam jest Stworzyciel Nieba i ziemi, Jeden w Bóstwie z Ojcem i z Duchem Świętym. Ja jestem, który do Proroków i Patriarchów mówiłem i którego oni oczekiwali. Dla których pragnienia, według obietnicy mojej, wziąłem Ciało bez … [Read more…]

3 Stycznia, 2016r.

                          NIEDZIELA OBJAWIENIA PAŃSKIEGO                         Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2, 1-12                       Ref: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi   Mędrcy szukali króla żydowskiego. Wyczytali godzinę jego narodzenia, badając ciała niebieskie. Babilonia był to kraj w starożytności, w którym astronomia i astrologia stały na najwyższym poziomie. Stamtąd przybyli uczeni, szukając w Jerozolimie nowo narodzonego króla. Nieśli mu królewskie … [Read more…]

Numer. 153 (5) 27 grudnia 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Wielcy ludzie o Bogu  „Jednym z najbardziej przekonywujących dowodów istnienia Boga jest panująca we wszechświecie harmonia i ów przedziwny ład, mocą którego każda żyjąca istota w organach swoich znajduje wszystko, co potrzebne jest jej do utrzymania bytu, do rozradzania się i do rozwoju swoich fizycznych oraz umysłowych zdolności.” Andre M. Ampere   Ucieczka … [Read more…]

27 grudnia, 2015r.

               NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY                  Syr 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Łk 2,41-52                Ref: Błogosławiony, kto się boi Pana   Uroczystość Świętej Rodziny mocno zwraca uwagę na fakt, który często uchodzi z naszej pamięci i świadomości: że Chrystus przyszedł na świat i wychował się w rodzinie, jednej z wielu miliardów rodzin, jakie żyją na ziemi. Właśnie taki jest zamysł Boga … [Read more…]

Numer. 153 (5) 20 grudnia 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Wielcy ludzie o Bogu „Szukajcie prawdy jasnego płomienia, szukajcie nowych, nieodkrytych dróg. Za każdym krokiem w tajniki stworzenia coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia i większy staje się Bóg.”    Adam Asnyk Za późno? Piotr Alabrudziński Już 4 niedziela, czwarty tydzień adwentu. Jak ten czas szybko leci, przecież dopiero co zaczynaliśmy nowy rok liturgiczny, a … [Read more…]

20 grudnia, 2015r.

           IV NIEDZIELA ADWENTU            Mi 5,1-4a; Hbr 10,5-10; Łk 1,39-45 Ref: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie Dzisiaj , w czwartą niedzielę Adwentu, zapalamy ostatnią już świecę na wieńcu. Światła dziennego ciągle jeszcze ubywa. Wkrótce Święta Liturgia przyniesie wieść o narodzinach Światłości świata – Jezusa Chrystusa. Już tylko kilka dni dzieli nas od … [Read more…]

Numer. 152 (5) 13 grudnia 2015

GŁOS MŁODZIEŻY   Wielcy ludzie o Bogu „Jak można podziwiać cudny porządek, jakim Bóg nasz kieruje wszechświatem, nie poczuwając się do uporządkowania życia, do zdobycie cnót, do poznania najpierw i we wszystkim Stwórcy, jako źródła wszelkiego dobra.”                Mikołaj Kopernik Jan uważny i pokorny Justyna Kapłańska Jan Chrzciciel może być dla nas przewodnikiem na czas Adwentu. … [Read more…]

13 grudnia, 2015r.

   III NIEDZIELA ADWENTU     So 3,14-18a; Flp 4,4-7; Łk 3,10-18   Ref: Głośmy z weselem, Bóg jest między nami. Dlaczego Niedziela Radosna? Bo w sercach czujemy już radość, że tak szybko nadchodzi Boże zbawienie, że Mesjasz jest tuż, tuż… Jest to radość wypełniająca serce człowieka będącego blisko Boga, radość, która wypływa z wdzięczności … [Read more…]

Numer. 151 (5) 6 grudnia 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Wielcy ludzie o Bogu „Bóg nasz króluje nad czasem i wiecznością i u Niego nie ma żadnych zmian. Im więcej utwierdzamy się w tej prawdzie, poznajemy go przez Jego dzieła, tym głębiej wierzymy.” Pierre S. Laplace Druga świecia… Renat  …Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki. Kilkadziesiąt lat wstecz… Lato, na podwórku wielkie sprzątanie, … [Read more…]

6 grudnia, 2015r.

II NIEDZIELA ADWENT Ba 5,1-9;Flp 1,4-6.8-11; Łk 3,1-6 Ref: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas   Modlitwa wymaga nie tylko odpowiedniego czasu, w którym Bóg czeka na człowieka, czasu spotkania o najdonioślejszym znaczeniu. Modlitwa wymaga również odpowiedniego miejsca. Jezus wzywając do modlitwy powiada: „wejdź do izdebki, zamknij drzwi” /Mt 6, 6/. Na czas modlitwy trzeba odciąć … [Read more…]