Numer. 158 (5) 31 stycznia 2016

GŁOS MŁODZIEŻY 365 Dni z Miłosierdziem Bożym Miejmy zawsze pobożny zwyczaj wspominać sobie przy codziennym pacierzu główniejsze dobrodziejstwa miłosierdzia Bożego, któreśmy wzięli i bierzemy od Boga: stworzenie, żywienie, opiekę – i choć w myśli składamy Mu hołdy dziękczynne. Pamiętajmy tym bardziej o nadnaturalnych łaskach miłosierdzia Bożego, żeśmy się urodzili z chrześcijańskich rodziców, żeśmy zostali oświeceni … [Read more…]

31 Stycznia, 2016r.

                                            IVNIEDZIELA ZWYKŁA                                        Jr 1,4-5.17-19; 1 Kor 12,31-13,13; Łk 4, 21-30 Ref: Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie Jezus odczytał w synagodze w Nazaret fragment proroctwa Izajasza i zakończył stwierdzeniem o wypełnieniu tego proroctwa teraz. „Dziś w waszych uszach spełniło się to Pismo. Tekst, który czytał Jezus, według Żydów miał się spełnić w erze … [Read more…]

Numer. 157 (5) 24 stycznia 2016

GŁOS MŁODZIEŻY Wielcy ludzie o Bogu Wierzę we wszystko, co Kościół katolicki podaje do wierzenia. Nie spotkałem się ze sprzecznością pomiędzy prawdami religii a zdobyczami wiedzy. Alexis Carrel Św. Dominik Guzman Głos Ojca Pio (nr41/2006)   Święty Dominik urodził się pomiędzy rokiem 1171 a 1173 w Calaruega w ówczesnym królestwie Kastylii (teren dzisiejszej Hiszpanii). Wywodził … [Read more…]

24 Stycznia, 2016r.

                                          III NIEDZIELA ZWYKŁA                                Ne 8,1-4a.5-6.8-10; 1 Kor 12,12-30; Łk 1,1-4.4,14-21                            Ref: Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem Po raz kolejny dostrzegamy – tym razem już w pierwszym zdaniu Ewangelii – jak wielką troskę o wiarygodność i dbałość o udokumentowaniu faktów ukazuje św. Łukasz w swoich pismach. Przekazuje on swoją Ewangelię konkretnemu adresatowi – Teofilowi. … [Read more…]

Numer. 156 (5) 17 stycznia 2016

GŁOS MŁODZIEŻY Wielcy ludzie o Bogu W swym słynnym „Traktacie o chemii” powiedział: Nieraz filozofia płytka pragnęła uchodzić za głęboką przez twierdzenie, że wszystko co istnieje jest dziełem przypadku. A jednak zawsze będziemy musieli podziwiać najwyższą mądrość Stwórcy świata w Jego celowym działaniu, mądrość i celowość leżącą nieraz poza obrębem naszego pojęcia. Jons J. Berzelius … [Read more…]

17 Stycznia, 2016r.

                         II NIEDZIELA ZWYKŁA                 Iz 62,1-5; 1 Kor 12,4-11; 2 Tes 2,14; J 2,1-12   Ref: Pośród narodów głoście chwałę Pana Znów rozpoczynamy w liturgii tzw. okres zwykły. Od przyszłej niedzieli aż do Popielca, a po Zesłaniu Ducha Świętego aż do następnego Adwentu, będzie nam towarzyszyła Ewangelia św. Łukasza. Dziś natomiast, jako wprowadzenie, znany nam dobrze … [Read more…]

Numer. 155 (5) 10 stycznia 2016

GŁOS MŁODZIEŻY   Wielcy ludzie o Bogu Henri Bergson (noblista) przeszedł wszystkie drogi i bezdroża materializmu, wreszcie po latach przeżytych z dala od Boga wyznał z pokorą: „Dla mnie Chrystus jest Bogiem. Szczerze mówiąc, nie chciałem dojść do tego, do czego doszedłem, lecz czy to moja wina?… Doszedłem do tego, że wszystkie drogi dobra i … [Read more…]

10 Stycznia, 2016r.

                                NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO                             Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Łk 3,15-16.21-22                           Ref: Pan ześle pokój swojemu ludowi   Celem przyjęcia chrztu jest udział w życiu samego Boga. Po chrzest wyciąga rękę ten, kto chce przekroczyć barierę śmierci, kto chce mieć pewność wiecznej przynależności do Boga. Dokonuje się to przez polanie lub zanurzenie człowieka w wodzie, … [Read more…]