3 luty, 2019

3 luty, 2019

INTENCJE MSZALNE
Sobota, 2 luty – Święto Ofiarowania Pańskiego
18:00 – ++ Józef, Józefa, Czesław i zmarli z rodziny Piotrowskich
18:00– O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marii w dniu imienin

Niedziela, 3 luty – IV Niedziela zwykła
8:30– ++ Tadeusz, Maria i Bogdan Bogusławscy
8:30 – Leszek, o Boże błog. i potrzebne łaski
10:30- O Boże błogosławieństwo dla Iwony i Olgi z okazji Urodzin – mama
12:30 – ++ Jacek Szubierajski (26 rocz) i Leszek Szubierajski (7 rocz) – rodzina
19:00 – + Piotr Weissmann – żona i córka
19:00- O opiekę Matki Bożej dla Marii Muszalskiej

Poniedziałek, 4 luty
19:00– ++ Jadwiga i Rysiu Tłustochowicz i zmarli z rodziny
19:00- + Stanisława Łakomska

Wtorek, 5 luty – Św Agaty, dziewicy i męczennicy
19:00 – ++ Andrzej, Aniela, Maria i Stanisław Bzdyk – rodzina
19:00- O Boże błogosławieństwo dla dzieci i wnuków oraz o nawrócenie córki

Środa, 6 luty – Św. Pawła Miki i Towarzyszy
19:00- + Olek Cichański – brat
19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Zbigniewa z okazji Urodzin – żona

Czwartek, 7 luty
19:00– O dary Ducha św i opiekę Matki Bożej dla Joanny w dniu Urodzin – babcia i rodzice
19:00- O radość życia wiecznego dla zmarłych rodziców Sióstr Dominikanek

Piątek, 8 luty
9:00– ++ Ludwik i Barbara Bajan
19:00- Sr. Salome, o Boże błog. z ok. imienin

Sobota, 9 luty
8:30– O Boże błogosławieństwo, dary Ducha św. i opiekę Matki Bożej dla Jakuba – babcia i rodzina
18:00 – + Sławomir Parcia (10 rocz) – żona
18:00– O udaną operację i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla Ryszarda – żona

Niedziela, 10 luty – V Niedziela zwykła
8:30– + Piotr Albertin (10 rocz) – żona dzieci i wnuki
10:30- + Krzysztof Kułakowski – żona i syn
12:30 – Za Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trwam
19:00 –++ Maria i Stanisław Brokman – córka i wnuczka

IV NIEDZIELA ZWYKŁA
Jr 1,4-5.17-19; 1 Kor 12,31-13,13; Łk 4,21-30
Ref: Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie.
Św. Paweł naucza, że miłość jest największa. Potwierdzeniem tej prawdy stanowi nauka Jezusa, wcielonej Miłość. Mieszkańcom Nazaretu trudno było zaakceptować przytoczone przez Jezusa przykłady miłości Boga wobec ludzi. Jak można zrozumieć historię pogańskiej wdowy, do której został posłany prorok Eliasz czy uzdrowionego z trądu Syryjczyka Naamana? Oba przykłady dotyczyły przecież osób z narodów obcych bądź wrogich wobec Izraela. W ten sposób Jezus naucza, że miłość Boża skierowana jest do wszystkich ludzi, a nie tylko do narodu wybranego. Kiedy mówimy o kimś, że jest pobożny, to zwykle dotykamy zewnętrznych form jego religijności. Tego, że chodzi w niedzielę do kościoła, uczestniczy w nabożeństwach, przestrzega przykazań, modli się rano i wieczorem, może także przed posiłkami, odmawia różaniec. Tak, więc ludzie pobożni przez swoje „pobożne czyny” wypełniają obowiązki religijne i zapełniają kościoły. To są sprawy zewnętrzne i jeśli ktoś poprzestaje tylko na nich, to taki człowiek drażni, jest nieautentyczny. Także i my, słusznie, nie lubimy takiej czysto zewnętrznej pobożności, bo brak w niej ducha. Pobożność jest zewnętrznym ukazaniem naszej relacji z Bogiem. Jeśli nie ma jednak wewnętrznej wspólnoty, to wszelkie zewnętrzne działanie staje się kłamstwem, a my sami – „heretykami czynów”. Do królestwa Ojca prowadzą nas nie „czyny pobożne”, ale czyny chrześcijańskiej miłości i dobroci. Wszystkie one są zwykłe i proste, potrafi je wypełnić każdy człowiek. Nie chodzi tu o nadzwyczajne dzieła, lecz o zwykłą pomoc okazywaną tym, którzy jej potrzebują, na co dzień. Czyny miłości i dobroci są wieczne i będą miarą w sądzeniu wszystkich ludzi. Carlo Carretto w „Listach z pustyni” umieścił fragment pt. „Będziecie sądzeni z waszej miłości”. Opowiada w nim o wydarzeniu, jakie przeżył na Saharze pod wielkim kamieniem pomiędzy Tit i Silet. „Nie chcę się już oszukiwać, nie mogę się już więcej oszukiwać. Rzeczywistość jest taka, iż ze strachu przed chłodem nocy nie byłem zdolny dać swego koca staremu Kada. Rzeczywistość ta oznacza, że kocham bardziej własną skórę niż skórę mojego brata…”. To przeżycie – sen – wstrząsnęło nim: „oparłem się miłości, nie potrafiłem odpowiedzieć na jej wezwanie”. „Jaką ma wartość dobre odmawianie brewiarza, uczestniczenie we Mszy Świętej, skoro nie akceptuje się miłości?”. I podsumowuje: „«Będziecie sądzeni z waszej miłości» – krzyczy do mnie ten skrawek pustyni między Tit i Silet”. Nasze czyny miłości spełniają się, na co dzień. Syn Boży przez wcielenie swoje zjednoczył się z każdym człowiekiem, stał się naszym Bratem. Przez odkupienie natomiast ogarnął wszystkich ludzi swą nieskończoną miłości.

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
2 lutego obchodzone jest w Kościele święto Ofiarowania Pańskiego, potocznie zwane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Bardzo pięknie o tym święcie pisze Anselm Grün – mnich benedyktyński: „Święto Ofiarowania Pańskiego zaprasza nas, by przyjąć Chrystusa do wewnętrznej świątyni naszego serca. Wesele między Bogiem i człowiekiem odbywa się wtedy, gdy pozwalamy wejść Chrystusowi do wewnętrznej świątyni zamku naszej duszy. Znajduje to swój wyraz podczas święta w procesji ze świecami. Na rozpoczęcie Eucharystii wspólnota zbiera się w ciemnym przedsionku kościoła. Kapłan święci świece i zapala je. Następnie wszyscy wchodzą z płonącymi świecami do kościoła. Jest to obraz tego, że do świątyni naszej duszy wchodzi światło Jezusa Chrystusa i rozświetla wszystko, co jest tam jeszcze ciemne i jeszcze niewyzwolone”.

Świętowanie
Liturgia święta Ofiarowania Pańskiego nosi cechę uroczystości oraz radości z powodu pierwszego wejścia Chrystusa do świątyni, a zarazem cechę ofiary, bowiem przychodzi On i do świątyni, aby być złożonym w ofierze. Kościół wspominając to wydarzenie zaprasza nas wszystkich do pójścia na spotkanie z Chrystusem w domu Bożym, gdzie możemy Go odnaleźć w sprawowanej Eucharystii i uczcić swego Zbawiciela, składając Mu hołd wiary i miłości, podobnych do wiary i miłości Symeona i Anny i przyjąć Go do serca. Takie znaczenie ma procesja z gromnicami: iść na spotkanie z Chrystusem – Światłością świata, z zapalonym światłem życia chrześcijańskiego. W święto Ofiarowania Pańskiego wszyscy: zakonnice i zakonnicy, pustelnicy i świeccy konsekrowani, dziewice poświęcone Bogu i wdowy konsekrowane, obchodzą w tym roku już po raz siódmy Dzień Życia Konsekrowanego.

LEKTORZY – 2-3 luty
18:00 – J. Bogusławski, M. Iskra, R. Kohnke
8:30 – O. Pepłowski, A. Rudzińska, D. Adamski
10:30 – M. Łabinowicz, S. Salome, M.Łabinowicz
12:30 – T. Miazga, S. Teresa, W. Potocka
19:00 – M. Edgar, A. Wojciechowska, M. Edgar

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

I CZWARTEK MIESIĄCA
7 lutego, w I Czwartek miesiąca, po Mszy św. wieczornej odbędzie się kolejna Adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwy w intencji powołań kapłańskich i zakonnych, zwłaszcza z naszej parafii. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy w tak ważnej intencji. Adoracje poprowadzi młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania.

TOGETHER IN ACTION – 2018
W całej Diecezji Calgary odbywa się akcja zbierania ofiar na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $29,233.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 24,288.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION.

ZŁOTY JUBILEUSZ KONSEKRACJI KOŚCIOŁA.
Serdecznie zapraszamy Parafian oraz Przyjaciół naszej Parafii, pw. Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary na uroczystą, dziękczynną Mszę św. jubileuszową z okazji 50-lecia konsekracji naszego Kościoła. Msza Św. Jubileuszowa, której będzie przewodniczył Ksiądz Biskup Wiliam McGrattan, Ordynariusz Diecezji Calgary, sprawowana będzie w naszym kościele w niedzielę 24 lutego, 2019 r. o godzinie 12: 30. Niech nasz udział w Mszy św. będzie godnym podziękowaniem Panu Bogu za konsekrację kościoła, w którym możemy uczestniczyć w Mszach św., modlić się i przyjmować Sakramenty Święte w języku ojczystym oraz obchodzić uroczystości patriotyczno-religijne. Po Mszy św. odbędzie się uroczysty bankiet w sali parafialnej, na który już od niedzieli 27 stycznia rozpocznie się sprzedaż biletów w cenie $70 od osoby. Dochód z bankietu przeznaczony będzie na fundusz remontowy (parafialnego parkingu, dachu nad biurem parafialnym, kuchni w sali parafialnej i innych). Za wszelkie ofiary, składane na cel remontu serdecznie Ofiarodawcom dziękujemy. Bóg Zapłać. Niech Dobry Bóg i Matka Najświętsza wynagrodzi szczególnymi łaskami.

POKWITOWANIA DO PODATKU
W tym tygodniu zostały wysłane pokwitowania do wszystkich parafian, którzy złożyli donacje na naszą parafię jak również na inne cele poza parafialne. Osoby, które nie otrzymają pokwitowania z powodu braku adresu w naszym spisie, proszone są o odebrania pokwitowania w biurze parafialnym.

BIERZMOWANIE
3 lutego (niedziela) po wieczornej Mszy św. o godz. 19: 00 Ks. Marcin zaprasza przygotowujących się do Bierzmowania oraz Rodziców na spotkanie formacyjne.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Od 3 lutego nie ma rodziny zapisanej, która mogłaby się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE
Nadchodzi czas na odnowienie opłat za reklamy firm i biznesów w biuletynie parafialnym na rok 2019. Prosimy o potwierdzenie kontynuacji swych reklam do 28 lutego, 2019r. Serdecznie dziękujemy sponsorom naszego biuletynu. Bóg zapłać!

ZARZĄD FUNDACJI IM. SW. BRATA ALBERTA W CALGARY serdecznie prosi wszystkich Parafian o poparcie naszej comiesięcznej zbiórki pieniężnej na rzecz ośrodków, którym pomagamy w Polsce. Członkowie Zarządu będą dyżurować w Sali Parafialnej dzisiaj w niedziele 3-go lutego po dziennych Mszach świętych. Zebrane w grudniu i styczniu pieniądze $2,500 zostaly przekazane do Świetlicy Środowiskowej w Szczecinku. Bardzo prosimy o odebranie zaświadczeń do odpisów podatkowych przy stoliku Fundacji w czasie zbiórki. Dziękujemy wszystkim naszym dotychczasowym ofiarodawcom. Bóg zapłać!

ZABAWA WALENTYKOWA Komitet Rodzicielski Polskiej Szkoły im. Św. Jana Pawła II zaprasza na Zabawę Walentynkową w sobotę 9 lutego do sali parafialnej. Bilety w cenie $ 60.00 od osoby dostępne w sali parafialnej po Mszach św. Zapraszamy również wszystkich do wzięcia udziału w loterii WestJet. Do wygrania: dwa bilety lotnicze! Bilety na tą loterie w cenie $10.00, dostępne na sali parafialnej w każdą niedzielę. Losowanie będzie podczas zabawy Walentynkowej. W sprawie biletów, sponsorstwa i fundowania nagród rzeczowych na loterię fantową prosimy o kontakt: Maria 403-874-0217. Z góry serdecznie dziękujemy za poparcie tej akcji.

KAWIARENKA Z KRAKUSAMI
W pierwszą niedzielę lutego, zespół „Krakusy”zaprasza do kawiarenki.

ZAPROSZENIE
W podziękowaniu za wsparcie zespołu Krakusy w styczniowej kawiarence, tancerze zapraszaja Państwa na występ 3 lutego w sali parafialnej po Mszach o godzinie 10:30 i 12:30.

ZEBRANIE SPK KOŁA #18 W CALGARY. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło #18 w Calgary zawiadamia wszystkich członków o miesięcznym zebraniu, które odbędzie się w niedzielę 10 lutego 2019 r. w Domu Polskim o godzinie 14: 30.Zapraszamy zrzeszonych i wszystkich chętnych, którzy są zainteresowani członkostwem w naszym Stowarzyszeniu.

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne Bóg zapłać wszystkim za okazaną troskę, życzliwość i modlitwę w mojej intencji. Zbigniew Konecki

PIELGRZYMKA do MEDJUGORJE i GRECJI śladami Pawła Apostoła pod duchowym przewodnictwem Księdza Proboszcza Jacka Walkiewicza w dniach 28 MAJ – 11 CZERWIEC 2019. W programie 4-dniowy pobyt w Medjugorje, przepiękna 7-dniowa trasa śladami Pawła Apostoła w Grecji i 4 dniowy rejs statkiem z postojem w Turcji i na wyspach Mykonos, Patmos, Kreta i Santorini. Zainteresowani proszeni są o kontakt z URSZULA GUT – The Travel Agent Next Door. Telefon: 403-407-0177, email: ugut@ttand.com.SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE
PRACA
Potrzebne są kobiety do sprzątania domów. W sprawie informacji proszę dzwonić pod numer 403-663-9886 i proszę podać swoje imię, numer telefonu, żeby można było oddzwonić. (11x)
PRACA
Potrzebne Panie do sprzątania domów na pół etatu. Samochód niewymagany. Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc 587-892-6370 (4x)

KSIĄŻKA POLISH WAR VETERANS IN ALBERTA THE LAST FOUR STORIES wydanej przez University of Alberta press, której autorem jest Aldona Jaworska. http://www.uap.ualberta.ca/images/pdfs/2018_fall_uap-catalogue.pdf
Informacja o książce:
Po II wojnie światowej ponad 4500 polskich weteranów, przesiedlonych przez działania wojenne oraz wpływy pro-radzieckiego rządu polski, zostało przesiedlonych do Kanady, jako robotnicy rolni; 750 z tych mężczyzn zostało zaakceptowanych przez prowincję Alberty. Książka Aldony Jaworskiej polish war veterans in alberta the last four stories bada jak ci byli żołnierze doświadczyli ich nowego kraju i jego czasami surowych powojennych realiów. To przekonujące dzieło historii społecznej, ożywione słowami i historiami czterech weteranów, przedstawia intymne spojrzenie z pierwszej ręki ofiarując wspomnienia o przeszłości Kanady, które są zagrożone zapomnieniem.
Zamówienia: Canada UTP 1-800-565-9523 utpbooks@utpress.utoronto.ca lub przez Indigo i Amazon
Krótko o autorze:
Aldona Jaworska urodziła i wychowała się w Polsce. Przybyła do Kanady, jako uchodźca w 1990 roku. Mieszka i studiuje w Calgary

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO
A BLESSING FOR MARRIED COUPLES All married couples are invited on Saturday, Feb. 9 for an event with Bishop William McGrattan and St. Michael’s Marriage Ministry. Where: St. Michael’s Catholic Community (800 85 St. SW, Calgary). The evening will begin at 7:30 pm with a liturgy and blessing for married couples, followed by a reception with snacks, refreshments, cash bar, and live jazz entertainment. Registration: 403-249-0423 or http://saintmichael.ca/events

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES • PART-TIME SECRETARY OUR LADY OF FATIMA, CALGARY. Candidates require strong people skills, exceptional organizational abilities, verbal and written communication skills and exceptional attention to detail.

PART-TIME BOOK KEEPER ST. PATRICK’S PARISH, CALGARY. Candidates require a high school diploma, business administration/ accounting diploma, or equivalent training and business experience and a sound knowledge of financial accounting. For more information about these positions, qualifications and application details, visit: http://careers.calgarydiocese.ca

A LIFELINE FOR MARRIED COUPLES March 8-10, 2019 To register call:403-879-7893 or visit our website atwww.helpourmarriagecalgary.ca visit our website a
Week #1 ANNOUNCEMENT:
YOU CAN HELP MARRIAGES and FAMILIES STAY TOGETHER! By taking the Retrouvaille program married couples can learn to use practical communication tools to bring greater intimacy to their relationship. The spring program begins March 8-10. For information about registering access their website at www.helpourmarriagecalgary.com or call 403-879-7893 if you have further questions.
Week #2 ANNOUNCEMENT:
YOU CAN HELP YOUR MARRIAGE – Feeling alone, frustrated, angry with each other? Does talking about it only make things worse? Thousands of married couples experiencing difficulty in their relationship have found the help they needed by taking the Retrouvaille program. The fall Spring program begins March 8-10. For information about registering access their website at www.helpourmarriagecalgary.com or call 403-879-7893 if you have further questions.
Week #3 ANNOUNCEMENT:
STRESS IN YOUR MARRIAGE? – Retrouvaille is a program for married couples who experience conflict, boredom, disillusionment or frustration. You can learn to use the communication tools they teach by registering for the spring program starting on March 8-10. For further information access their website at www.helpourmarriagecalgary.com or call 403-879-7893 if you have further questions.
Week #4 ANNOUNCEMENT:
A LIFELINE FOR MARRIED COUPLES – The Retrouvaille program called “Help Our Marriage” can help married couples who want to strengthen a good marriage or those experiencing difficult times! This program has even helped separated and divorced couples seeking reconciliation! The spring program begins March 8-10. For information about registering access their website at www.helpourmarriagecalgary.com or call 403-879-7893 if you have further questions.
Week #5 ANNOUNCEMENT:
CONSIDERING SEPARATION OR DIVORCE? – Some marriage counsellors suggest to married couples that they attend the Retrouvaille program as a last recourse prior to filing for divorce because they have heard about the success of the methods of communication taught in this program. The spring program begins on the weekend of March 8-10. For confidential information call 403-879-7893. To register for the program, go to the link on their website at www.helpourmarriagecalgary.com.
Week #6 ANNOUNCEMENT:
FEELING LONELY IN YOUR MARRIAGE RELATIONSHIP? – Maybe you are frustrated, angry, disillusioned or just dissatisfied because your marriage relationship seems to be in a stalemate? The “Help Our Marriage” program being offered by Retrouvaille Calgary teaches married couples important practical communication skills that help them to identify and address these negative feelings together in a meaningful way. The spring program starts on the March 8-10 weekend. To register or to have questions answered, access their website at www.helpourmarriagecalgary.com or call 403-879-7893.
Week #7 ANNOUNCEMENT:
RETROUVAILE: A LIFELINE FOR MARRIED COUPLES – Married couples struggling and/or confused about difficulties in their relationship with their spouse can find help in taking the Retrouvaille program! The spring program is starting on the weekend of March 8-10, but there is still time to register. Information can be found on their website at www.helpourmarriagecalgary.com or by calling 403-879-7893.