11-18 sierpnia

11-18 sierpnia

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 10 sierpnia – Święto św. Wawrzyńca, Diakona i Męczennika

18:00- O Boże błogosławieństwo z okazji 70 rocz. Urodzin dla Edwarda

Niedziela, 11 sierpnia

8:30 – O Boże błogosławieństwo dla Artura w dniu Urodzin

10:30- O Boże błogosławieństwo i dary Ducha św. dla Dominiki i Jana Owoc z okazji 10 rocz. Sakramentu małżeństwa

12:30 – + Karol Hnat (75 rocz. Bohatera spod Monte Cassino)

19:00- Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Józefa

Poniedziałek, 12 sierpnia

19:00- O Boże błogosławieństwo dla Ks. Stefana w dniu Urodzin                                             – Rada Parafialna

Wtorek, 13 sierpnia

19:00- ++ Bronisław i Janina

Środa, 14 sierpnia – Św. Maksymiliana Marii Kolbego

19:00-  O Boże błogosławieństwo z okazji 100 lat Urodzin dla Reginy Wojtowicz                          – rodzina                    

Czwartek, 15 sierpnia – Uroczystość Wniebowzięcia NMP

19:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Karoliny z okazji Urodzin

19:00- + Tadeusz Piotrowski

Piątek, 16 sierpnia

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Ks. Stefana z okazji imienin                                                       – Rada Parafialna

Sobota, 17 sierpnia- Wspomnienie św. Jacka, Prezbitera

18:00- O Boże błogosławieństwo, łaski Ducha św. dla Ks. Jacka w dniu imienin                                – Rada Parafialna

18:00- O Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty i Macieja Musielak z okazji 30 rocz. Sakramentu małżeństwa

LEKTORZY – 10-11 sierpnia

18:00- Z. Topor, D. Topor, Z. Topor

8:30 – O. Pepłowski, M. Iskra, R. Przybylski

10:30 –G. Kamon, M. Kulaga, M. Domaradzki

12:30- R. Kohnke, S. Salome, W. Potocka

19:00 – M. Edgar, B. Pajewski, J. Pajewski

INTENCJE MSZALNE

Niedziela, 18 sierpnia

8:30 – ++ Czesław, Anna i Wiesław

10:30- + Henryk Konopiński (1 rocz)   – córka z rodziną

12:30 – Dzień Żołnierza                                      – SPK #18

19:00- ++ Barbara Luma (9 rocz) i Marian Luma

Poniedziałek, 19 sierpnia

19:00- ++ Jacek i Bartłomiej Machula i zmarli z rodziny oraz Dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek, 20 sierpnia

19:00- ++ Stefania, Karol, Irena i Leon Szelążek i zmarli z rodziny                                                                      – rodzina

Środa, 21 sierpnia

19:00- Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i opatrzność Bożą dla Danuty i Ryszarda z okaji Sakramentu małżeństwa                  

Czwartek, 22 sierpnia – Wspomnienie NMP, Królowej Patronki Kościoła

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Antoniny  Joanny Bartosz z okazji Urodzin

Piątek, 23 sierpnia

19:00 – O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Joanny i Dawida Borys z okazji 12 rocz. Sakramentu małżeństwa

Sobota, 24 sierpnia- Św. Bartłomieja, Apostoła

18:00- Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo, łaski Ducha św. dla Mirosława i Marii z okazji 40 rocz. Sakramentu małżeństwa

Niedziela, 25 sierpnia

8:30 – O Boże błogosławieństwo dla Tomka w dniu Urodzin

10:30- ++ Aniela i Andrzej Bzdyk            – córka z rodziną

10:30- O Boże błogosławieństwo dla Marka  i Magdaleny Gajewskich w rocz. Skaramentu małżeństwa

12:30 – ++ Michał i Marek Skaliński                     – rodzina

19:00- + Marek Pasternak

LEKTORZY – 17-18 sierpnia

18:00- M. Edgar, B. Pajewski, J. Pajewski

8:30 – T. Kot, M. Sobczak, O. Pepłowski

10:30 – Z. Topor, D. Topor, M. Sapielak

12:30- W. Potocka, M. Kulaga, V. Kanaszyc

19:00 – W. Grabowski, S. Teresa, W. Grabowski

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

11 sierpnia, 2019

Mdr 18,6-9; Hbr 11,1-2.8-19; Łk 12,32-48

Ref: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Czym jest wiara? Autor Listu do Hebrajczyków naucza, że „Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy”. Wiara jest Bożym darem i jest postawą człowieka. To Duch Święty uzdalnia nas do tego, że rozumem i wolą staramy się przylgnąć do tego, co Bóg nam objawił, najpełniej w swoim Synu. Skoro wiara jest łaską, trzeba o nią prosić i za nią dziękować. Biskup Jan Szkodoń zauważa, wiara jest postawą człowieka: jego rozumu i woli oraz są to czyny człowieka. Wierzymy w Boga i wierzymy Bogu. Wierzymy w Boga, który objawił się nam, jako Trójca Osób – Ojciec, Syn i Duch Święty. Wierzymy Bogu, to znaczy uznajemy za prawdę to, co Bóg objawił, ale także w pełni Bogu ufamy. Wiara jest aktem świadomym i wolnym. Człowiek może powiedzieć Bogu „nie”. Może Boga wykluczyć ze swojego życia. Może żyć tak, jakby Boga nie było. Może powiedzieć: „Bóg nie istnieje”. Znane jest powiedzenie:, „Jeśli nie będziesz czynił, jak wierzysz, zacznij wierzyć, jak czynisz”. Jeżeli człowiek nie stara się postępować według wiary, wtedy zaczyna swoje grzeszne życie usprawiedliwiać i to usprawiedliwianie może prowadzić aż do niewiary. Matką wszystkich wierzących jest Kościół. Św. Cyprian powiedział: „Nie może mieć Boga za Ojca, kto nie ma Kościoła za Matkę”. Wierzymy w to, co jest objawione w Bożym słowie, spisanym i przekazanym, a co Kościół podaje nam do wierzenia, jako objawione przez Boga. Nasz wiara wzrasta natomiast, gdy dzień po dniu się modlimy. Modlę się, ponieważ wierzę, wierzę, ponieważ się modlę. Wierzę, więc rozwijam swoją wiarę przez kontakt ze słowem Bożym. Wierzę, więc się spowiadam. To się odnosi do Komunii św. i do każdego czynu. Warto zwrócić uwagę na to, że wiara, jeśli jest coraz głębsza, wyraża się w trosce o wiarę innych. Wierzę, dlatego chcę, by inni też wierzyli. Na jakie zagrożenia wiary warto byłoby zwrócić uwagę?  Największym grzechem przeciwko wierze jest niewiara, świadome, dobrowolne odrzucenie Boga, ale także subiektywizm. Jeśli ktoś mówi, że wierzy, ale nie praktykuje, jest niekonsekwentny, ponieważ wiara bez uczynków jest martwa (por. Jk 2, 20). Często jest tak, że ludzie mówią: „wierzę w te prawdy, w tamte nie wierzę. To przyjmuję, co Kościół głosi, a tamtego nie przyjmuję. Ja mam swoją wiarę”. W tym może się zawierać niewiedza, ale może się też wyrażać pycha człowieka. Jeśli wierzę w Boga i Bogu, to znaczy, że wiem, iż Pan Bóg nie może się mylić i kłamać. Wiara jest filarem życia chrześcijańskiego. W naszym życiu bywają chwile trudne. Chwile, przez które to właśnie wiara pomaga przejść obronną ręką.

XX NIEDZIELA ZWYKŁA

18 sierpnia, 2019

Jr 38,4-6.8-10; Hbr 12,1-4; Łk 12,49-53

Ref: Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą.

W czasie wizyty św. Jan Pawła II na Jasnej Górze w 1983 roku padły znamienne słowa, skierowane do młodzieży w czasie Apelu Jasnogórskiego: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Czemu ma służyć stawianie wymagań? Mądry wychowawca odpowie, że prawidłowemu rozwojowi, ponieważ każą one iść do przodu i pokonywać napotykane przeszkody i trudności. Żeby wiara mogła zapłonąć żarem, płomień wiary musi być nieustannie podtrzymywany i podsycany. Wiara, która jest dynamizmem otrzymanym na chrzcie, nie jest wolna od znaków zapytania czy różnego rodzaju wątpliwości. Częsta bywalczyni jednego z forów internetowych napisała m.in.: „Niepokoi mnie, jakość mojej wiary. To, że moja wiara jest słaba, że nie potrafię dawać świadectwa. Staram się kierować w życiu wiarą, ale widzę, że postępuję nie tak jak, powinnam – jaka jest wola Boża, chociaż nie wiem często jak powinnam. Niepokoi mnie, gdy widzę, że ktoś czyni coś niezgodnego z przykazaniami, ale nie umiem podjąć tematu, porozmawiać z kimś o tym tak, aby go do Boga przybliżyć. Staram się kierować w życiu katolickimi zasadami, ale coraz wyraźniej widzę, że to, co dla mnie jest oczywiste, nie jest oczywiste dla innych, nawet dla tych, którzy chodzą do kościoła, co niedzielę”.Wiara domaga się od nas dociekliwości w poznawaniu, stawianiu pytań, jak i poszukiwaniu odpowiedzi. Ale człowiek wiary powinien mieć również odwagę i żar Ducha Bożego, aby żyć wiarą, na co dzień. Andrea Bocelli, najpopularniejszy tenor świata a jednocześnie człowiek głębokiej wiary, wyznał w jednym z wywiadów prasowych: „Sądzę […], że każdy z nas ma wielki przywilej, ale i konkretny obowiązek bycia żywym, pulsującym i pełnym radości świadkiem wiary chrześcijańskiej. Mało tego, mamy ją nieść, gdzie tylko możemy, poprzez przykład życia i propozycję dzielenia się z innymi, dawania siebie”.Nie da się żyć i rozwijać właściwie bez stawiania wymagań sobie i innym. Wzorem jest dla nas Syn Boży, który jako największe kryterium pozostawił nam miłość do końca. Uobecnia się ona w Eucharystii, jak również jest wezwaniem, by zapalać miłością spotkanych po wyjściu ze świątyni ludzi. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy każdego dnia będziemy pogłębiali naszą osobistą więź z Jezusem.

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH

Od 11 sierpnia do końca roku nie ma rodziny zapisanej, która mogłaby się
modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej
rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej
proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.
TOGETHER IN ACTION –
2019 W całej Diecezji Calgary rozpoczęła się akcja zbierania
ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i
administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $27,818.00. Dotychczas zostały złożone
ofiary na sumę $ 12,564.00. –
Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać!  Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN
ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o
wsparcie tegorocznej kolekty w ramach jałmużny postnej. Koperty na ten cel
wyłożone są przy biuletynach.  

MSZE ŚW. PORANNE PODCZAS WAKACJI

Przez okres wakacji nie będzie sprawowanych Mszy
św. porannych w piątki i soboty. Przez okres wakacji nie będzie odwiedzin
chorych i starszych z naszej parafii. 

WYJAZDY NA WAKACJE

Wielu naszych parafian udaje się na wakacje i odwiedziny rodzin w Polsce i innych krajach. Na drogę pokoju i pomyślności niech was kieruje wszechmogący Bóg, a Rafał Archanioł niech towarzyszy wam w drodze. Wszechmogący, wieczny Boże, otaczaj nas, podróżujących, Swoją opieką. Bądź nam w potrzebie pomocą, w drodze towarzyszem i pociechą, w przeciwnościach obroną, abyśmy za Twoim przewodnictwem, pod opieką Matki Najświętszej i św. Rafała Archanioła, pomyślnie dotarli do celu i szczęśliwie wrócili do naszych domów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

BIURO PARAFIALNE PODCZAD WAKACJI Zawiadamiamy, że biuro podczas wakacji będzie czynne trzy razy w tygodniu we wtorki, środy i czwartki od9: 00 do 13:00.

BIBLIOTEKA

Od 8 września biblioteka będzie czynna tak jak zwykle w każdą niedzielę. Zapraszamy!

ZAPISY DO SZKOŁY POLSKIEJ W CALGARY

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Sala Parafialna  ( 10:00 – 14:00)

Niedziela – 25 sierpnia

Do: 25 sierpnia ( włącznie), 2019

Opłata za jedno dziecko – $400.00, dwoje – $540.00,  troje i więcej – $600.00. Depozyt za dyżur – $120.00

Po 25 sierpnia, 2019 opłata za szkołę wzrasta o $100.00.

KOMUNIKAT SPK KOŁA NR 18.

Zaproszenie na Akademię.Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło nr 18 oraz Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie w Calgary uprzejmie zaprasza wszystkich członków, harcerzy i ich rodziny oraz społeczność polonijną w Calgary na obchody z okazji „Dnia Żołnierza”. Msza św. mundurowa w Kościele MBKP będzie sprawowana w niedzielę 18 sierpnia br. o godz. 12: 30 w południe, następnie o godź 14:30   zapraszamy na Akademię wraz z wojskowym obiadem i programem artystycznym z tej okazji do Sali Kombatanta w Domu Polskim. Z uwagi na wcześniejsze przygotowanie dokładniej ilości posiłków prosimy o zgłaszanie swojej obecności do Kol. Krystyny Pawłowskiej tel. 403 273 4092 oraz Kol.Wiesławy Potockiej tel. 403 291 3455 lub Kol.Zbigniewa Starczyka tel.403 229 9356 w terminie do 13 sierpnia br. Członkowie PCA, którzy są chętni przybyć na Akademię prosimy o zgłaszanie swoje obecności u Kol.Hanny Broniewskiej tel.403 280 4787. Prosimy wszystkich członków SPK oraz harcerzy o przybycie na Mszę i Akademię w mundurach. Poczty sztandarowe prosimy o przybycie ze sztandarami. Obiad dla zrzeszonych $ 10.00, dla niezrzeszonych $20.00. Zapraszamy.

PROŚBA O POMOC

Osoba starsza, nasza parafianka, z progresywnym stwardniem rozsianym (MS), jej mąż z chorobą genetyczną na Muscular Dystrophy, i ich córka z tą samą wrodzoną chorobą, co ojciec oraz z Anorexią proszą bardzo o pomoc dla Marii, która jest w domu starców i nikt z rodziny nie może jej pomóc. Pani Maria bardzo prosi o pomoc w zakupieniu ginger ale do picia, szamponów, kremów, chusteczek higienicznych oraz ofiary pieniężne na opłaty związane z rehabilitacją i z pobytem w domu starców, na które jej nie starcza z miesiąca na miesiąc.  Osoby chętne pomóc proszone są o dostarczenie rzeczy do biura parafialnego. Pani Maria w raz z rodziną pragnie wyrazić ogromną wdzięczność, wszystkim ludziom dobrej woli za wsparcie finansowe i okazaną bezinteresowną pomoc, które traktujemy, jako wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym. Dzięki pomocy finansowej możliwa jest dalsza rehabilitacja i opieka w domu starców. Bóg zapłać!

SPOTKANIA TOWARZYSKIE DLA SAMOTNYCH SENIORÓW

Zapraszamy na spotkania we wtorki w Sali parafialnej w godzinach od 12: 00-2: 00pm. Każda osoba przynosi własny posiłek. Kontakt:403-547-0686

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

PRACA

Potrzebna osoba do opieki nad starszą panią od poniedziałku do piątku od zaraz. Praca na popołudnie od 4: 00 do 8: 00 wieczorem lub od 5: 00 do 9: 00 wieczorem. Pozwolenie na pracę w Kanadzie wymagane. Od 25 sierpnia potrzebna druga osoba do tej samej opieki tylko w godzinach porannych od 7: 00 rano do godziny 1: 00 lub 2: 00 po południu i w soboty na 5 godzin. Opłata $18.00 na godzinę. Kontakt: 403-590-2356 (2x)

PRACA

Potrzebne są kobiety do sprzątania domów. W sprawie informacji o pracę proszę dzwonić 403-663-9886 dzwoniąc proszę zostawić swoje imię i numer telefonu dla odzwonienia.(4x)

PRACA

Poszukujemy panie do sprzątania domów. Zainteresowani proszę dzwonić, lub zostawić wiadomośc. Tel: 403-247-1251/403-714-0060 (3x)

ZNAKI ŚWIĘTE

ZNAK KRZYŻA

Oto czynisz znak krzyża, czynisz go w sposób właściwy. Nie jest to jakiś tam gest niezdarny i pospieszny, nie wiadomo, co oznaczający. Nie! Czynisz należyty znak krzyża, powolny, duży, od czoła do piersi, od jednego ramienia do drugiego. Czy czujesz, jak on obejmuje ciebie całkowicie? Zechciej skupić się, jak należy; wszystkie swe myśli i całe swe serce zbierz w jedno w tym znaku, co idzie od czoła do piersi, od ramienia do ramienia. A wtedy odczujesz, iż znak ten opasuje ciebie całego, ciało, twe i duszę, iż cię ogarnia, udostojnia, uświęca.
Czemuż to? Bo jest on znakiem wszystkiego i jest znakiem zbawienia. Na krzyżu Pan nasz odkupił wszystkich ludzi. Przez krzyż uświęca człowieka aż do najmniejszej tkanki jego istoty. Przeto znak ten czynimy przed modlitwą, by nas natchnął ładem i skupieniem, by naszą myśl, wolę i serce zespolił z Bogiem. Czynimy ten znak po modlitwie, by w nas przetrwało to, czym Bóg raczył nas obdarzyć. Czynimy ten znak w pokusie, by nam dodał siły. W niebezpieczeństwie, by nas ochraniał. Podczas błogosławieństwa, aby pełnia żywota Bożego wstąpiła w duszę, żeby zapłodniła i uświęciła wszystko w jej wnętrzu. Myśl o tym, ilekroć czynisz znak krzyża świętego. Jest to najświętszy znak, jaki istnieje. Czyń go w sposób właściwy: powoli, szeroko, z namysłem. Wówczas ogarnie on całą twą istotę, postać i duszę, twoje myśli i twą wolę, rozum i uczucie, pracę i wytchnienie; wszystko będzie przezeń utwierdzone, określone i uświęcone mocą Chrystusa, w imię Boga w Trójcy jedynego.

WODA ŚWIĘCONATajemniczym żywiołem jest woda. Jest czysta i prosta. Jest skromna i bezpretensjonalna. Rzekłbyś, że z własnych celów wyzuta, istnieje tylko po to, by służyć innym, oczyszczać i pokrzepiać. Ale czy widziałeś ją, kiedy stojącą cicho na wielkiej głębinie, gdy ciągnęła w swoją toń twą duszę i twoje uczucia? Czy zdałeś sobie sprawę, jak pełna tajemnicy była owa głębia? Albo czy kiedyś nadsłuchiwałeś, jak woda pędzi rozhukana, płynie i szumi, płynie i szumi bez ustanku? Nieraz wtedy bije z wody moc jakaś melancholijna, rozdzierająca smutkiem serce ludzkie. Prosta, jasna, bezinteresowna: gotowa oczyszczać to, co zbrukane, pokrzepiać to, co spragnione. Jednocześnie zaś jest niezgłębiona, niespokojna, pełna zagadki i przemocy: kusi i nęci w topiel, ku zgubie. Zgoła jakby symbolem była tych tajemniczych otchłani, z których wypływa zdrój życia i rozbrzmiewa zew śmierci; a można ją też nazwać symbolem samego życia, które wydaje się tak jasne, a bywa tak zagadkowe. Przeto rozumiemy, czemu Kościół czyni wodę symbolem i pośredniczką Boskiego życia, czyli łaski. Ze chrztu wyszliśmy niegdyś, jako nowi ludzie, „odrodzeni z wody i z Ducha Świętego”.Wodą święconą, czyniąc znak krzyża św., zwilżamy czoło, pierś i ramiona. Ten prapierwiastek, zagadkowy i jasny, prosty i płodny, staje się tu i symbolem i środkiem nadprzyrodzonego pierwiastka żywotnego – łaski.Poświęcając wodę, Kościół oczyścił ją od drzemiących w niej ciemnych mocy. Czyż nie ma w tym czegoś ciemnego, pozanaturalnego? W naturze, w całym jej bogactwie i pięknie kryje się też coś złego, coś demonicznego. Przytępiająca duszę kultura miejska sprawiła, że człowiek tak często nie ma wcale wyczucia w tym względzie. Ale Kościół wie o tym dobrze, przeto „oczyszcza” wodę od wszelkich czynników wrogich Bóstwu, „poświęca” ją i modli się do Boga, by ją uczynił narzędziem swej łaski.Gdy chrześcijanin wchodzi do domu Bożego, wówczas skrapia czoło, pierś i ramiona, czyli całą swoją istotę, wodą czystą i oczyszczającą, by dusza oczyściła się od zmazy. Czyż to nie piękny zwyczaj? Oto w znaku krzyża spotyka się tu łaska, oczyszczona z grzechu natura i człowiek spragniony czystości!Albo weźmy pod uwagę chwilę wieczornego zmierzchu. „Noc nie jest przyjaciółką człowieka” – powiada przysłowie. Jest w tym nieco prawdy. Dla światła jesteśmy stworzeni. Gdy gaśnie światło dnia i światło świadomości, człowiek, poddając się mocy snu i mroku, zwykł żegnać się znakiem krzyża św. i wodą święconą, symbolem wyzwolonej, oczyszczonej od grzechów natury, mówiąc tym samym: „Niech mnie Bóg strzeże od wszystkiego, co ciemne!” A kiedy rankiem wstaje ze snu, z mroku i nieprzytomności, by rozpocząć życie na nowo, żegna się w ten sam sposób. Jest to jakby lekkie przypomnienie owej wody świętej, przez którą na chrzcie wstał ku światłości Chrystusowej. Wówczas w znaku krzyża spotyka się wybawiona dusza z wybawioną naturą.