O Nas

Posługę duszpasterską sprawują kapłani z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

Rev. Jacek Walkiewicz, SChr, Pastor
Rev. Marcin Dziliński, SChr, Wikariusz

Wszyscy, którzy chcą przynależeć do wspólnoty naszego kościoła, proszeni są o zapisanie się na listę parafian.

Society of Christ Fathers
Our Lady Queen of Peace Parish is Roman Catholic Community, which was established in 1957 and serves the Catholic faithful of Polish descent in the Diocese of Calgary.