Leksykon duszpasterzy

Poniżej lista Księży Proboszczów i Wikarych z Towarzystwa Chrystusowego, którzy pracowali na przestrzeni lat w polskiej parafii Matki Bożej Królowej Pokoju.

Proboszczowie:

Ks. Jan Otłowski, 8 grudnia 1957 – wrzesień 1963

Ks. Józef Smyczyk, 8 września 1963 – 30 czerwca 1964

Ks. Jan Otłowski, 1 lipca 1964 – 5 września 1968

Ks. Stefan Kaczmarek , 6 września 1968 – 10 listopada 1969

Ks. Edward Mroczyński , 15 listopada 1969 – 27 października 1979

Ks. Stanisław Kuczaik, 5 listopada 1979 – 13 września 1989

Ks. Zbigniew Olbryś, 20 września 1989 – 15 września 1994

Ks. Jan Michalski, 17 września 1994 -wrzesień 1999 

Ks. Adam Barcz, wrzesień 1999 – 1 sierpień 2001

Ks. Stanisław Poszwa, wrzesień 2001 – czerwiec 2008

Ks. Czeslaw Rybacki, 28 czerwiec 2008 – sierpień 2015

Ks. Jacek Walkiewicz – wrzesień 2015 – sierpień 2019

Ks. Adam Bobola – wrzesień 2019 – obecnie

Wikariusze

Ks. Kazimierz Świetlinski, wrzesień 1962 – 28 kwietnia 1963
Ks. Konrad Urbanowski, październik 1964 – listopad 1966
Ks. Zbigniew Olbryś, 10 października 1964- 22grudnia 1966
Ks. Edward Mroczyński, 23 listopada 1966- sierpień 1967
Ks. Franciszek Szczykutowicz, marzec – kwiecień 1967
Ks. Arkadiusz Boryczka, wrzesień 1967- lipiec 1968
Ks. Stanisław Kuczaik, wrzesień 1968 – listopad 1969
Ks. Jozef Calik, 20 pazdziernik-1969- 31 sierpień 1972
Ks. Władysław Pyclik, luty – kwiecień 1977
Ks. Marian Ogórek, 17 listopad 1979 – listopad 1981
Ks. Wojciech Baryski, 10 grudnia 1981-czerwiec1982
Ks. Czesław Domaszkiewicz, 8 października 1983 – 10 listopada 1985
Ks. Andrzej Rembarczyk, 13 listopada 1985- 16 lipca 1988
Ks. Tadeusz Ruśnak, październik 1987 -styczeń 1988
Ks. Edward Traczyk, 26 września 1988 – 20 lipca 1989
Ks. Marian Ogórek, wrzesień 1989 – sierpień 1990
Ks. Klemens Dąbrowski, wrzesień 1990 – 12 września 1993
Ks. Janusz Zych, 24 lipca 1993 – wrzesień 1994
Ks. Henryk Kociołek, 21 października 1993 – wrzesień 1994
Ks. Julian Kaczówka, 25 września 1994 – wrzesień 1996
Ks. Piotr Dzikowski, 30 listopada 1994 – luty 1995
Ks. Eugeniusz Bolda, wrzesień 1996 – 28 września 1999
Ks. Antoni Gardziński, wrzesień 1999- wrzesień 2000
Ks. Jacek Nowak, wrzesień 2000 – czerwiec 2003
Ks. Piotr Nowacki, czerwiec 2003 – lipiec 2006
Ks. Wiesław Berdowicz, lipiec 2006 – wrzesień 2010
Ks. Robert Będziński, wrzesień 2010 – sierpień 2012
Ks. Karol Twarowski, wrzesień 2012 – sierpień 2017
Ks. Marcin Bińkowski, wrzesień 2017 – kwiecień 2018
Ks. Marcin Dziliński, wrzesień 2018- wrzesień 2021
Ks. dr Paweł Melczewski, wrzesień 2021 – obecnie

Rezydenci:

Ks. Mieczysław Szwej, kwiecień – maj 1976
Ks. Arkadiusz Boryczka, grudzień 1991- 21 października 1992
Ks. Jozef Furman, 1 marzec 2002- 2 sierpień 2014 – wyjazd do Polski