Ruch Rodzin Nazaretańskich

Ruch Rodzin Nazaretańskich (RRN) powstał w 1985 roku, w Warszawie i był założony przez ks. Tadeusza Dajczera. Ruch rozprzestrzenił się na wiele diecezji i parafii w Polsce oraz – na wiele krajów świata, a szczególnie na USA i Meksyk.

Przełomowym momentem w życiu ks. Dajczera była jego spowiedź u św. Ojca Pio, który bardzo mocno zachęcił go do pójścia za Bogiem, aż do końca. Ks. Dajczer posłuchał tej rady i po latach studiowania mistyków takich jak święci: Teresa z Avilla, Jan od Krzyża, Teresa z Lisieux, Faustyna, Juan Diego, Edyta Stein, Maksymilian Kolbe – założył RRN.

RRN jest nie tylko dla rodzin, ale dla każdego, kto chce się otworzyć na przemieniającą obecność Boga w jego życiu.

Podstawowe założenia duchowe RRN:

  • Pan Bóg, w Swym miłosierdziu, godzi się na Swoje ogołocenie (kenozę), by ratować swoje ukochane dzieci. Współczesny człowiek jest potężnie osłabiony i poraniony duchowo, przez ogromna presję naszych sekularnych i gnostyckich czasów.

  • Nasze uznanie swojej słabości i grzeszności oraz pokora wobec Boga i bliźnich są warunkami sine qua non, by móc otworzyć się na Boże miłosierdzie.

  • Nasze rany duchowe nie prowadza do załamania i depresji, ale – wręcz przeciwnie – do radości bycia dzieckiem Bożym i do powierzenia Jemu całego swojego życia. Absolutnie KAŻDY z nas jest wyjątkowym i ukochanym dzieckiem Bożym.

  • Najlepsza, najpewniejsza i najprostsza doga do Jezusa to całkowite zawierzenie się Jego matce – Maryi. Jej macierzyństwo łączy w sobie Jej niebiańskość z bardzo ziemskim pragmatyzmem. Z wyjątkiem grzechu, nic co ludzkie nie jest Jej obce a jednocześnie jest to Królowa Nieba i Ziemi. Królowanie duchowe Maryi i Jej zwycięstwo nad Szatanem zostało przewidziane w Księdze Rodzaju. Jest Ona wspaniałym prezentem od Boga dla całej ludzkości.

RRN posiada bardzo silny rys maryjny.

U większości z nas, przemiana duszy postępuje bardzo powoli a Szatan próbuje nieustannie nas odciągać od nawracania się. Wytrwałość i ciągłe podnoszenie się z upadków – są niezbędnymi warunkami stopniowego dochodzenia do Jezusa.

Nawracanie się duszy powinno manifestować się w częstym uczestnictwie we Mszy Świętej oraz Sakramentach, również we dni powszednie, oraz w posłuszeństwie Kościołowi Świętemu.

Na naszych spotkaniach, oprócz wspólnej modlitwy, rozważamy różne teksty duchowe, dzielimy się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. Wierzymy w słowa Jezusa: “gdzie dwoje z was zbierze się w imię Moje, tam Ja będę przebywał pośród was”

Spotkania RRN w naszej parafii odbywają się w prawie każdy czwartek, po Mszy Świętej. Koordynatorem Rodzin Nazaretańskim jest Dr. Alexandra Korzeniewski

Zapraszamy!!!