Kontakt

Biuro Parafialne czynne jest:
Od wtorku do piątku 9:00 – 16:00
W czwartek -wcześniej  zgłoszone spotkanie 16:00 – 18:00

Biuro Parafialne nieczynne w poniedziałki

2111 Uxbridge Dr. NW,
Calgary, Alberta, Kanada, T2N 3Z3
Tel: (403) 289-0111 Fax: (403) 289-9752
E-Mail: church@queenpol.org

 Posługę duszpasterską sprawują kapłani z Towarzystwa Chrystusowego

SOCIETY OF CHRIST FATHERS

Rev. Adam Bobola SChr, proboszcz – 1-647-717-0720

Rev. Paweł Melczewski, SChr, wikariusz- 403-473-5366

Sekretarka – Alicja Kowalewska

Rada Finansowa- Marek Wroński

Koordynator PSC – Jolanta Krysiak-jolanta.krysiak@queenpol.org

SIOSTRY DOMINIKANKI

2108 – Uxbridge Dr. N.W. Calgary, AB T2N 3Z4

Przełożona Sióstr – Sr. Salome – Tel. 403-282-5077