Zapis do parafii

PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII Wszyscy, którzy chcą należeć do wspólnoty naszego kościoła, proszeni są o zapisanie się na listę parafian. Formę z zapisem będzie można przesłać na parafialny email: church@queenpol.org

UWAGA! Tylko osoby, które zapisały się do parafii, przychodzą na Msze święte, żyją sprawami naszej wspólnoty i wspierają nasz kościół, mogą być uważane za PARAFIAN. Takim osobom przysługują wszystkie prawa do posługi duszpasterskiej i sakramentalnej. Możemy też wystawić zaświadczenie dopuszczające do bycia świadkiem przy chrzcie, bierzmowaniu czy ślubie. Innym osobom: nienależącym, niepraktykującym – żadnych zaświadczeń oraz pozwoleń na paraking na naszym ternie NIE WYDAJEMY