Rodzina św Tereski z Lisieux

         Przynależność do rodziny św. Teresy z Lisieux polega na duchowej więzi z tą francuską świętą oraz na inspiracji jej życiem, nauczaniem i duchowością.

Święta Teresa z Lisieux, znana również jako Mała Teresa, była mniszką karmelitanką i Doktorem Kościoła Katolickiego. Jej duchowość opierała się na „małym drodze” czyli skromnych codziennych czynach wykonywanych z miłością dla Boga i innych ludzi.

Przynależność do rodziny św. Teresy z Lisieux objawia się poprzez:

Modlitwę: Osoby przynależące do tej rodziny często modlą się za wstawiennictwem św. Teresy z Lisieux, prosząc o jej wsparcie i pomoc w dążeniu do świętości.

Naśladowanie: Członkowie tej rodziny starają się naśladować życie i duchowość św. Teresy, skupiając się na prostych czynach miłości w codziennym życiu.

Lektura i studium: Osoby związane ze Świętą czytają „Dzieje duszy” oraz inne teksty dotyczące jej życia i nauczania, aby pogłębiać swoją więź z św. Teresą

Celebrowanie 30 dnia: Członkowie rodziny celebrują 30 dzień każdego miesiąca poprzez Mszę św., modlitwę, refleksję nad jej życiem, oddaniem czci Jej Relikwiom oraz wspólnej biesiadzie w Sali parafialnej.