O Nas

Posługę duszpasterską sprawują kapłani z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

Rev. Adam Bobola, SChr, Pastor

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie pm-768x1024.jpg
Rev. Paweł Melczewski, SChr, Wikariusz

Wszyscy, którzy chcą przynależeć do wspólnoty naszego kościoła, proszeni są o zapisanie się na listę parafian.

Society of Christ Fathers
Our Lady Queen of Peace Parish is Roman Catholic Community, which was established in 1957 and serves the Catholic faithful of Polish descent in the Diocese of Calgary.