Biblioteka

Katalog Biblioteki online

Adres: https://20580.rmwebopac.com

Misją Biblioteki Parafialnej jest wspieranie utrzymywania i rozwoju kultury polskiej i języka polskiego wśród Polonii w Calgary poprzez bezpłatny dostęp do polskiego księgozbioru. Biblioteka popiera potrzeby edukacyjne Szkoły Polskiej, która propaguje naukę języka polskiego, historii i literatury polskiej. Udostępniamy i podtrzymujemy znajomość wartościowej literatury i języka polskiego poza krajem.

 Regulamin Biblioteki Parafialnej

Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Calgary

Zapisy do Biblioteki

Z Biblioteki mogą korzystać wszyscy zarejestrowani po podpisaniu Regulaminu.

 

Przy zapisie do Biblioteki należy

 

 • podać imię, nazwisko, adres, telefon i email

 • okazać aktualny dokument tożsamości

 • zapoznać się z Regulaminem Biblioteki i go podpisać

Czytelnik powinien zawiadomić Bibliotekę o każdej zmianie adresu i telefonu.

Dane osobowe Czytelnika są chronione i mogą być wykorzystane tylko do celów Biblioteki

Wypożyczanie

Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek i 5 filmów na okres 4 tygodni. Książki i filmy można przedłużyć do okresu dwóch miesięcy

 

 

 

Kary

 

 

 

 

Biblioteka nie nakłada kar za przetrzymanie książek

Zgoda i podpis

 

Czytelnika

Zobowiazuję sie do przestrzegania Regulaminu Biblioteki.

 

Wyrażam zgode na wykorzystanie moich danych osobowych wyłacznie do celów Biblioteki.

Rozumiem, ze wypożyczane filmy DVD sa tylko do użytku domowego, nie mogą byc kopiowane, a wyświetlanie czy oglądanie w miejscu publicznym jest niedozwolone.

 

Czytelnik:

Podpis:                                                   Data:

 Biblioteki

Biblioteka funkcjonuje przy Parafii Matki Bożej Królowej Polski od 1984 roku. Księgozbiór obejmuje około 6 tysięcy tomów z dziedziny polskiej i obcej literatury pięknej, historii Polski i literatury dziecięcej i młodzieżowej.

W ciągu roku Biblioteka wypożycza ponad tysiąc książek.

Zbiory udostępniane w Czytelni to:

 • Encyklopedie

 • Słowniki języka polskiego i języków obcych

 • Albumy

 • Artykuły

 • Czasopisma

Godziny otwarcia:

 • Sobota – godz. 19:00-20:00

 • Niedziela –  godz. 9:30- 14:00Biblioteka zamknięta jest na okres lata – w lipcu i w sierpniu.

Kontakt:

 • Elżbieta Malinowski (403) 281-9127

 • Maria Potocka (403) 470-9807

Ksiegozbiór Biblioteki Parafialnej

Skład księgozbioru:

LITERATURA

 • Polska literatura piękna – klasyka

(Mickiewicz, Słowacki, Norwid, Orzeszkowa, Żeromski. Nałkowska, Dąbrowska, Prus, Kraszewski, Rodziewiczówna, Iwaszkiewicz, itp.)

 • Literatura dziecięca – klasyka polskich i obcych autorów

  (Brzechwa, Konopnicka, Sienkiewicz, Makuszyński, Tuwim, “Dzieci z Bullerbyn”, „Muminki”)

 • Literatura młodzieżowa – klasyka (Makuszyński, Bahdaj, Nienacki, Niziurski, itp.)

 • Biografie postaci znanych Polaków (malarze, muzycy, itp.) oraz innych osób znanych i cenionych w kulturze i historii świata

 • Literatura obca (klasyka) po polsku (Dumas, Mann, Hemingway, Puszkin itp.)

 • Lektury szkolne oraz materiały rozszerzajace program Szkoły Polskiej

 • Powieści obyczajowe, historyczne, wojenne, kryminalne, sensacyjne, podrożnicze

JEZYK POLSKI

 • Podręczniki do nauki jezyka polskiego

 • Słowniki polskie

RELIGIA

 • Książki napisane przez Jana Pawła II i o nim (po polsku), albumy

 • Rozważania religijne (modlitewne)

 • Biografie świętych

HISTORIA

 • Książki historyczne wydane w Polsce po 1981 roku

 • Książki i materiały o ważnych wydarzeniach z historii Polski (Katyń, powstanie warszawskie, itp.)

CZASOPISMA

 • Czasopisma (aktualne) 2017-2018

 

MULTIMEDIA

 • DVDs z filmami polskimi i obcymi w wydaniu polskim

CZYTELNIA

 • Słowniki językowe

 • Encyklopedie

 • Albumy

 • Artykuły

Biblioteka nie zbiera następujących książek:

 • Wspomnień indywidualnych imigrantów

 • Opracowań literackich

 • Powieści (polskich i obcych) o małej wartości literackiej

 • Podręczników do języków obcych (oprócz angielskiego)

 • Traktatów filozoficznych czy teologicznych

 • Historycznych dokumentalnych książek o małej wartości edukacyjnej

 • Przewodników geograficznych

 • Książek kucharskich

 • Książek o sporcie

 • Poradników o wychowaniu dzieci

 • Książek przyrodniczych

 • Książek popularno-naukowych

 • Książek i czasopism w jezyku angielskim

 • Duplikatów

  oraz

 • Starych czasopism

Wobec powyższych kryteriów, nie wszystkie dary książek do Biblioteki zawsze będa włączone do zbiorów. Biblioteka zastrzega sobie prawo dysponowania darami i może zbędne książki sprzedać.