Sakrament Bierzmowania

Przygotowanie

Zapraszamy młodzież klasy 7, 8, 9 szkoły polskiej jak i starszych na kurs przygotowujący do sakramentu bierzmowania w roku szkolno-katechetycznym 2020/2021

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w naszej parafii składa się z trzech części. Pierwsza część to uczestnictwo w lekcjach religii w szkole kanadyjskiej i polskiej – do końca kwietnia wymagana jest opinia katechety i ocena. Katechezy przy parafii odbywają się raz w miesiącu drogą ON-LINE. Druga część to uczestnictwo w cotygodniowej niedzielnej Mszy św. oraz w nabożeństwach: Różaniec 3x w październiku, Roraty 3x w adwencie, Droga Krzyżowa 3x w wielkim poście, Nabożeństwo Majowe 3x w maju. W przygotowaniu nie może zabraknąć comiesięcznej spowiedzi świętej. Trzecia część to triduum (3 dni) przed bierzmowaniem, w tych dniach kandydaci i rodzice uczestniczą w celebracjach i próbach przed uroczystością.

18.10.2020 – ostateczny termin zgłoszeń kandydatów.

Pierwsze spotkanie informacyjne 18.10.2020 (niedziela) po Mszy św. o godz. 19:00

Zgłoszenia kandydatów dokonujemy tylko i wyłącznie  przez system rejestracyjny online.

 

Szanowni Państwo, Rodzice kandydatów do bierzmowania i Wy Kandydaci,

ponieważ rozpoczynamy w naszej parafii czas przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania, chciałbym skierować do Was kilka słów. Przygotowanie to adresowane jest do uczniów klas 7, 8, 9 szkół podstawowych i starszej młodzieży, która nie przystąpiła jeszcze do tego sakramentu, a uczęszcza do szkół średnich. Kościół wskazuje wiernym, jak wielką wagę ma bierzmowanie w życiu wiary.

Nazywane przez tradycję sakramentem dojrzałości, stanowi kolejny krok chrześcijańskiej inicjacji. Katechizm przypomina, że ochrzczeni przez sakrament bierzmowania ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są do szerzenia wiary słowem i uczynkami oraz do bronienia jej. Dziękując Wam Rodzicom za czas poświęcony religijnemu wychowaniu Waszych dzieci, zwracam się do Was z prośbą o pomoc w przygotowaniu młodzieży do przyjęcia tego sakramentu. Bierzmowanie to poważna sprawa. Nie jest ono celem samym w sobie, nie może chodzić tu tylko o karteczkę potwierdzającą zaliczenie czegoś. Wszystko to bez wiary nie ma żadnego sensu, jest tylko fasadą, a Jezus powie dosadniej – jest obłudą.

Papież Franciszek zachęca, aby czas przygotowania do bierzmowania dla kandydatów i ich najbliższych był czasem odnowienia swojej osobistej relacji z Jezusem, a przynajmniej podjęciem decyzji, że będę próbował ze wszystkich sił szukać Go każdego dnia. Pamiętając słowa Jezusa, który pouczał uczniów, że trzeba być gorącym lub zimnym, nigdy zaś letnim, proszę o pełne zaangażowanie się w tych kilka miesięcy przygotowania. Jestem pewny, że bez współpracy rodziców i dobrej chęci kandydatów będzie to czas stracony, wypełniony jedynie walką o przetrwanie. Pokornie też proszę o przyjęcie ze zrozumieniem zaproponowanych terminów spotkań.
W emigracyjnych okolicznościach nigdy nie znajdziemy terminów, które satysfakcjonowałyby wszystkich zainteresowanych. Celem przygotowania jest wprowadzenie kandydata w głębsze życie wiary, aby samo bierzmowanie było spotkaniem ze Zmartwychwstałym Jezusem, który udziela Ducha Świętego wraz z Jego darami oraz decyzją zobowiązującą na całe życie. Będą temu służyły spotkania formacyjne, praca w małych grupach, uczestnictwo we Mszy Świętej, regularna spowiedź oraz udział w różnych praktykach religijnych w ciągu tego roku.

Kandydaci do bierzmowania, jeśli zobaczycie że podczas tych spotkań zacznie się dziać między Tobą a Bogiem osobista historia no to możecie przystępować do sakramentu bierzmowania. Jeżeli już teraz nie chcesz się z Bogiem spotkać podczas Mszy św. ani podczas spowiedzi, nabożeństw, modlitwy to miniesz się z Jezusem.
Jeśli nie chcesz iść dla siebie, ale dla rodziców dla księdza, dla podpisu dla rówieśników, to nie przyszedł jeszcze czas na Twoje bierzmowanie. Idź dla siebie. Że Ty chcesz. Bóg powołuje Abrahama – „
wyjdź z ziemi rodzinnej i idź do kraju który Ci wskaże”. Idź dla siebie. Nie dla mnie, ks. Proboszcza, katechetki, dla rodziców, nie dla kolegów i koleżanek, czy dla podpisu, dla siebie.

Bierzmowanie to nie jest moją prywatną sprawą, nie jesteście bierzmowani tylko dla siebie, ale dla Kościoła. Wasze bierzmowanie jest ważne dla Kościoła. Dojrzały chrześcijanin to ktoś kto bierze na siebie jakąś część odpowiedzialności za Kościół. Celem tych spotkań naszych formacyjnych nie jest bierzmowanie. Bierzmowanie to nie „Happy End”, ale to dopiero początek wejście w kościół z odpowiedzialnością. Moi drodzy podczas bierzmowania biskup będzie modlił się nad Wami. Ale już teraz proszę was módlcie się za tego biskupa który będzie udzielał Wam bierzmowania.

Drodzy rodzice, proszę wspierajcie swoje dziecko, w osobistych modlitwach, swoim doświadczeniem.

Wierzę także, że czas ten okaże się przy naszych dobrych chęciach i przy wspólnym wysiłku czasem radosnego przeżywania wiary z tego, że Pan prawdziwie zmartwychwstał, że żyje i idzie pośród nas. Mam również nadzieję, że każdy z Was będzie bliżej i odnajdzie swoje miejsce w Kościele. Życzę Wam i o to się modlę, aby każdy z Was wyruszał z tym pozytywnym doświadczeniem wiary, jakim jest spotkać Jezusa na drodze swojego życia.

      ks. Marcin Dziliński SChr

 

************************************************************************

Przypominam tym kandydatom którzy jeszcze nie zarejestrowali się na platformę ONLINE o zalogowaniu i ukończeniu projektu. Na dzień dzisiejszy zalogowanych jest 16 kandydatów z 25 z tego 3 kandydatów ukończyło już Finalny Projekt. Ostateczny termin zaliczenia kursu ONLINE oraz Finalny Projekt to 1 kwietnia 2021 godz. 12:00 a.m.

https://kursy.thinkific.com/courses/przygotowanie-do-sakramentu-bierzmowania

Do 1 kwietnia proszę również o dostarczenie Skróconego AKTU CHRZTU kandydata do bierzmowania jeśli chrzest odbył się poza naszą parafią. Można dostarczyć osobiście lub mailowo.

Z księdzem Biskupem William T. McGrattan została ustalona data udzielenia sakramentu bierzmowania w naszej Parafii. Kandydaci którzy spełnią warunki przygotowania otrzymają sakrament bierzmowania 25 września 2021 o godz. 14:00 (sobota). Tak jak informowałem na pierwszym spotkaniu informacyjnym to wydarzenie poprzedzone jest duchowym przygotowaniem.