Ministranci

UWAGA MINISTRANCI! Zapraszamy na modli­tewne spotkania w Pierwsze Czwartki Miesiąca, na godz. 18:30. Ogłaszamy również za­pisy do służby ministranc­kiej dla chłopców, którzy już przystąpili do Pierwszej Komunii św. Zgłoszenia należy kierować do ks. Pawła Melczewskiego