9 Luty 2014

9 Luty 2014

V NIEDZIELA ZWYKŁA

9 Luty  2014r.

Iz 58,7-10; 1 Kor 2,1-5; Mt 5,13-16

Ref: Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych.

 

Wiele się mówi o materializmie współczesnego człowieka. Można nawet spotkać głośne narzekanie na ludzi, którzy żyją jedynie dla pieniędzy i tego, co za nie można nabyć. Czy jednak to narzekanie jest uzasadnione? Jeśli człowiek odczytuje swe życie wyłącznie w ramach doczesności, to wartości materialne są jedynymi wartościami, po które może on sięgać. Jak długo nie dostrzeże wartości duchowych, tak długo będzie gromadził materialne. I nie ma w tym nic niewłaściwego. Człowiek jest częścią świata natury i ciąży zawsze w stronę wartości tego świata. Dopiero odkrycie istnienia innych wartości zmusza do szukania drogi, która go do nich doprowadzi. Stąd też zamiast narzekania na materializm żyjących obok nas ludzi należy objawić im świat innych, wyższych wartości. Jeśli je poznają, dostrzegą przemijalną wartość gromadzonych przez siebie bogactw i zaczną sięgać po bogactwa nieprzemijające. Wszelkie dobra materialne są zbudowane jakby ze śniegu. Jedne topią się w ciągu sekundy, np. drogocenny obraz zniszczony w czasie pożaru, inne topią się wieki całe, np. rozpadające się budowle starożytnego Rzymu. Żadne z dóbr materialnych nie może być wieczne. Wszystkie z racji swej przemijalności posiadają wartość śniegu. Jeśli człowiek dostrzega tylko śnieg, nie zostaje mu nic innego jak przeznaczyć całe swoje życie na lepienie i gromadzenie arcydzieł ze śniegu. Ale jeśli odkryje, że mimo panującej na świecie ostrej zimy można wybudować cieplarnie i w niej hodować piękne kwiaty, warzywa, a nawet drzewa owocowe, odstąpi od bawienia się przemijalnym śniegiem doczesności i zabierze do budowy cieplarni i hodowania warzyw, owoców, kwiatów. Szybko też przeprowadzi się do cieplarni i uczyni z niej swój własny dom, wiedząc, że jest ona miejscem prawdziwego życia. Otóż, chrześcijanie mają na ziemi jedno zadanie. Ludziom zapatrzonym w wartości doczesne mają objawić istnienie wartości duchowych. Innymi słowy, mają ukazać, że w środku zimy, gdy wszystko zasypane jest śniegiem, istnieje możliwość hodowania w cieplarni najpiękniejszej roślinności. Ściśle mówiąc, mają światu objawić źródło potężnej energii życia, którym jest sam Bóg. Często się mówi: Bóg nie jest znany. A winę za to ponoszą nie ateiści, którzy Go nie znają, lecz chrześcijanie, którzy znając Go, nie objawiają. Bóg jest potężnym Źródłem Energii Dobra i ktokolwiek świadomie i dobrowolnie się do Niego podłączy, zaczyna promieniować ciepłem Jego dobroci. Dobroć rodziców jest odblaskiem Bożej dobroci. Dobroć męża czy żony w Bogu znajduje swe źródło. Dobroć pedagoga, lekarza, kierowcy, żołnierza również płynie z tego źródła. W promieniach tej dobroci rodzą się jak w cieplarni nowe wartości, których nie można kupić ani sprzedać, wartości nieprzemijające, wieczne. Jezus kieruje do nas wezwanie: „Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, by widzieli wasze dobre czyny i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”. Jesteśmy odpowiedzialni za objawienie światu Boga. Dokonuje się to nie przez słowa, lecz przez życie świadczące o posiadaniu Boga, o połączeniu naszego serca z Nim.

 

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 8 luty

18:00 – O Boże błogosławieństwo dla Adeli z okazji Urodzin                                                                      – Jadwiga

18:00 – ++ Zofia i Zbigniew Konecki                       – rodzina

Niedziela, 9 luty

8:00 – + Stanisław Kula (5 rocz)                               – rodzina

9:30 – Za Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trwam

11:00 – O Boże błogosławieństwo dla Heleny i Stanisława Ziętara oraz potrzebne łaski w chorobie i starości                                                                                                    – syn

12:30 – ++ Sławomir Parcia (5 rocz) i Halina Niemczak (1 rocz)

19:00 – + Piotr Albertin (5 rocz)                                – rodzina

Poniedziałek, 10 luty

19:00 – + Teresa Mulvenhil                                            – matka

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla żyjących członków z rodzin Sióstr Dominikanek

19:00 – O zdrowie dla Anny i Joe Brown

– Krystyna i Alex

Wtorek, 11 luty

19:00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Poli

– siostra

19:00 – ++ Za zmarłych rodziców Sióstr Dominikanek

19:00 – + Jan Miazga                                         – syn z rodziną

Środa, 12 luty

19:00 – + Władysława Hadała        – koleżanka Gawlińska

19:00 – O zdrowie i potrzebne łaski dla Anieli Kohnke

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla dzieci          – mama

Czwartek, 13 luty

 

9:00 – ++ Jerzy Sosnowski i Monika Sosnowska- Harbeck

19:00 – ++ Katarzyna i Franciszek Pieczara

– syn z rodziną

 

Piątek, 14 luty

9:00 – ++ Marian i Elżbieta Bosowscy

19:00 – ++ Maria i Jan Samek (1 rocz)    – córka z rodziną

19:00 – ++ Małgorzata i Henryk Wojtaszek

– Krystyna i Alex

Sobota, 15 luty

8:30 – ++ Aniela, Karolina , Antonina i zmarli z rodziny

18:00 – ++ Maria i Bogdan Porębski             – siostrzenica

18:00 – ++ Ryszard i Janina Olchowy oraz Zofia i Władysław Moszoro

 

 

Niedziela, 16 luty

8:00 – + Włodzimierz

9:30 – O Boże błogosławieństwo dla dzieci i wnuków oraz o nawrócenie córki

11:00 – + Józef Jabłoński

– Dorota i Zbigniew Burghardt

12:30 – ++ Kazimierz i Bronisława Gałaszkiewicz

19:00 – + Janusz Kaliński

LEKTORZY 15-16 luty

18:00 – J. Bogusławska, S. Salome, M. Broniewski

8:00 – J. Różnicka, M. Sobczak, B. Chabiera

9:30 – P. Podgórny, Organista, P. Podgórny

11:00 – V. Kanaszyc, S. Teresa, M. Kaczan

12:30 – A. K. Godula, M. Iskra, A. Gurgul

19:00 – Młodzież / Lektorzy

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

ŚWIATOWY DZIEŃ CHORYCH

11 lutego w Święto Matki Bożej z Lourdes przypada doroczny Światowy Dzień Chorych, dlatego pamiętajmy w modlitwie o chorych, cierpiących i samotnych.

KAWIARENKA

Zapraszamy do kawiarenki na kawę i ciasto, które w miesiącu lutym przygotowują „Polanie”.

SPOTKANIE RYCERSTWA NIEPOKALANEJ

Dzisiaj w niedzielę, po Mszy św. o godzinie  11:00, odbędzie się zebranie dzieci, młodzieży i rodziców należących do Rycerstwa Niepokalanej. Serdecznie zapraszamy, zwłaszcza nowoprzyjętych członków Rycerstwa.

SPOTKANIE RADY PARAFIALNEJ

Zapraszamy wszystkich członków Rady Parafialnej na zebranie kwartalne we wtorek 18 lutego na godz. 19:45.

DUCHOWE PRZYGOTOWANIE DO  KANONIZACJI  BŁ. JANA PAWŁA II W NASZEJ PARAFII

Adoracja Najświętszego Sakramentu: Sobota, 22 Luty, po Mszy św., od godz. 19:00 do 21:00

– dzieci, młodzież, dorośli – specjalne modlitwy – śpiewy

Adoracja Najświętszego Sakramentu, Sobota, 22 Marca, po Mszy św., od godz. 19: 00 do 21:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu, Sobota, 26 Kwietnia po Mszy św. od godz. 19:00 – 23:45

– Msza św. o godzinie 24:00

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, 27 kwietnia:

12:30 MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNA ZA KANONIZACJĘ BŁ. JANA PAWŁA II

– Udział wszystkich Pocztów Sztandarowych podczas Mszy św. – Zespoły Taneczne :GAICZEK, KRAKUSY, POLANIE – w strojach regionalnych

Po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu: 13:30 – 15:00

Koronka do Miłosierdzia Bożego – godzina 15:00

Serdecznie zapraszamy wszystkich wiernych do zarezerwowania sobie czasu i wzięcia udziału w tych wyznaczonych Mszach świętych i Adoracjach. Przygotujmy godnie nasze serca na dar wielkiej Łaski Bożej, jaką jest ogłoszenie ŚWIĘTYM, naszego Rodaka, Papieża – Polaka –  Bł. Jana Pawła II.

WYPRZEDAŻ KSIĄŻEK

Serdecznie zapraszamy do biblioteki parafialnej na  wyprzedaż książek w cenie $1.00. Pieniądze ze sprzedaży będą przeznaczone na zakup nowych książek do naszej biblioteki.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć:

Monika Musielak & Radosław Chilimoniuk.

Jeśli ktoś miałby uwagi dotyczące zawarcia powyższego związku małżeńskiego proszony jest o kontakt z biurem parafialnym. Zapowiedź trzecia.

W NASZEJ SPOŁECZNOŚCI

ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE

Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie zaprasza zrzeszonych i zainteresowanych pracami organizacji na zebranie miesięczne, które odbędzie się w dzisiejszą niedzielę, 9 lutego o godzinie 14:30 w Domu Polskim.

ZEBRANIE S.P.K. Koło #18

S.P.K. Koło#18 w Calgary zawiadamia wszystkich członków o zebraniu w niedziele 16 lutego w Domu Polskim, w sali Polonez o godzinie 14:30. Zapraszamy członków naszego Koła #18 i tych, którzy są zainteresowani.

ZABAWA „OSTATKI” W DOMU POLSKIM

Zapraszamy na tradycyjne „OSTATKI” w sobotę 1 marca. Zabawa organizowana jest przez klub Piłkarski „Białe Orly” i Dom Polski. Oprawa muzyczna DJ Dudi (Tomasz Dudek). Wstęp $50.

KLUB SPORTOWY BIAŁE ORŁY

Zaprasza wszystkie dzieci od 6 – 12 lat na zajęcia treningowe piłki nożnej. Zajęcia odbywają się w Acadia School: 9603 – 5 Str. SE, Calgary od 6:00-8:00 pm
Daty: Luty 12, Marzec 12, 19.
Wstęp wolny. Treningi są prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów: Andrzej Magaj i Grzegorz Rożek. Więcej informacji na tel. 403-888-0384, Prezes klubu Franek Wójcik.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

POMOC RZĄDOWA DLA SENIORÓW

Seniorzy, którzy potrzebują jakąkolwiek pomoc lub opiekę, którzy nie mają wystarczającej pomocy od państwa np. opieka domowa, kogoś do odgarniania śniegu itd. Prosimy o kontakt z panią Marią Skarzyńską 403-230-0315 (1x)

PRACA

Starsze małżeństwo poszukuje osoby do pomocy domowej z zamieszkaniem. Osoba musi posiadać prawo jazdy, znać język angielski i polski. Codziennie przygotowywać posiłki najlepiej kuchnia polska. Kontakt z Ethel po angielsku 403-281 -6764 (1x)

PRACA

Poszukuję osoby do opieki nad starszą panią z chorobą zaniku pamięci. Praca na pół etatu. Tel: 403-249-3064 (1x)

MCKENZIE TOWN DAYHOME

Opieka nad dziećmi od 1 do 6 lat. Obejmuje przedszkolny program. Domowe posiłki. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.calgarysesunkisseddayhome.com

403-813-3162 (7x)

PRACA

 Zatrudnię kobiety do sprzątania domów. Dobre warunki i wynagrodzenie. Czas przejazdów między domami opłacany. Stawka początkowa $ 14.00 na godzinę. Kontakt: 403-803-1747 (1x)

CONDO DO SPRZEDANIA

Atrakcyjne condo 76M2 w zmodernizowanym wieżowcu na NW Calgary, 2 sypialnie, loggia, europejski styl. Widok na zieleń, w budynku bezpłatny basen, siłownia, korty tenisowe, teren ogrodzony, parkingi przydzielone do mieszkania. Przystanek autobusowy #10 przed domem. C- Train, Markety, CO-OP, Safeway, Stacje benzynowe tuż obok. Cena $ 240.000 Tel: 403-286- 6775 (3x)

BASEMENT DO RENTOWANIA

W dzielnicy NW blisko SAIT. Tel: 403-289-6887 (1x)

Jesteśmy świadkami pamięci

Homilia ks. prof. Waldemara Chrostowskiego wygłoszona 10 stycznia 2014 r. w warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela podczas Mszy św. w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej (ciąg dalszy homilii podany w ub. Niedzielę)

Pełna prawda o Smoleńsku stoi na przedłużeniu wcześniejszych wydarzeń, o których podczas tych comiesięcznych Mszy Świętych trzeba w szczególny sposób pamiętać. Prawda o dramacie z 10 kwietnia 2010 roku stoi na przedłużeniu dramatu roku 1920. Nie mamy czasu, aby mówić o znaczeniu tego wspaniałego zwycięstwa, polegającego na heroicznym powstrzymaniu bolszewickiej nawały. Przez kilkadziesiąt lat był to, a pod wieloma względami nadal pozostaje, temat tabu, bo łączy się z genezą i naturą komunizmu. Łączy się też z jego krwawym wdrażaniem oraz milionami niewinnych ofiar, które zebrał w Rosji sowieckiej i okolicznych krajach. Prawda o Smoleńsku to również nieodłączna część prawdy o wywózkach oraz nieopisanych cierpieniach i prześladowaniach Polaków od września 1939 roku, a na Kresach Wschodnich zwłaszcza od 10 lutego 1940 roku. Wiosną tego samego roku w Katyniu zginęło ponad 22 tysiące Polaków tylko za to, że byli Polakami. Zapłacili cenę życia za rok 1920! To była zbrodnia komunistyczna i zemsta za klęskę poniesioną przez bolszewików nad Wisłą i na Wileńszczyźnie. Okrutnie zamordowani Polacy zapłacili straszliwą cenę za to, że „związek nasz bratni” nie objął jednak ludzkiego rodu. W tym łańcuchu pogardy i cierpienia są również ogniwa złożone z naszych bohaterów, znanych i bezimiennych, którzy w okresie wojny i po wojnie, szczególnie w drugiej połowie lat 40. i pierwszej połowie lat 50., płacili okrutną cenę w lasach, więzieniach i na katordze. Niech mi będzie wolno oddać hołd jednemu z nich, którego spotkałem ponad 30 lat temu w Paczkowie. Przez wiele lat cierpiał na mroźnych skałach Norylska. To, o czym opowiadał, budziło przerażenie i wciąż pozostaje żywe w mojej pamięci. W obowiązek dochodzenia do prawdy o dramacie na przedmieściach Smoleńska wpisuje się też trwające dziesiątki lat kłamstwo i milczenie o Katyniu i o wielu innych dramatach Polaków, na przykład rzezi wołyńskiej. Byliśmy w tym wszystkim, a w dużej części dalej jesteśmy, zdradzeni i opuszczeni przez tych, którzy mienią się naszymi sojusznikami. Byliśmy i jesteśmy zdani przede wszystkim na siebie. Zatem tym bardziej musimy pamiętać! Przywołuję na koniec swoją obecność w Katyniu prawie 25 lat temu. Na przełomie września i października 1989 r., a więc gdy tylko stało się to możliwe, udaliśmy się tam z Rodzinami Katyńskimi. Autokarem, przez Mińsk białoruski, dotarliśmy do Smoleńska i Katynia. Napisy ówczesne głosiły, że to Niemcy dokonali straszliwej zbrodni. W katyńskim lesie, w którym panowała śmiertelna cisza, z wielkim wzruszeniem patrzyłem na żony, córki i siostry oraz synów i braci Polaków wymordowanych przez komunistycznych oprawców. Najbliżsi ofiar szukali w katyńskiej ziemi jakiegoś śladu i znaku ich obecności, zostawiając na miejscu ich gehenny swoją pamięć, łzy i miłość. Od 10 kwietnia 2010 roku mamy pod Smoleńskiem jeszcze jedno polskie miejsce. A obydwa te miejsca nierozerwalnie łączą się ze sobą. Trzeba pamiętać i trzeba się modlić za wszystkich, którzy zginęli w długich dziejach naszej Ojczyzny, w okresie rozbiorów i zaborów, w 1920 roku i później – aż do naszych czasów, a więc także za ofiary smoleńskiego dramatu. Trzeba nam być wytrwałymi strażnikami pamięci, którzy z niezłomną ufnością są przekonani, że by ją godnie pielęgnować, musimy dojść do pełnej prawdy. A na koniec ostatnia zwrotka wiersza „Krew” Jarosława Marka Rymkiewicza. Jak każdy utwór poetycki można go interpretować na wielu poziomach. Dzisiaj przytaczam go i przeżywam na poziomie głęboko religijnym i teologicznym. Poeta zawsze mówi więcej, aniżeli jesteśmy w stanie przyjąć w jednym tylko wymiarze. A więc – przed Chrystusowym ołtarzem – karmiąc i wzmacniając naszą katolicką i polską tożsamość, przywołajmy słowa, które stanowią drogowskaz i światło w wysiłku pielęgnowania pamięci:

 

„Krew na fotelach tupolewa

Zmywana szlauchem o świtaniu

Jeszcze wam ona pieśń zaśpiewa
To będzie pieśń o zmartwychwstaniu”.