2 Marca 2014

2 Marca 2014

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA

2 marca  2014r.

Iz 49,14-15; 1 Kor 4,1-5; Mt 6,24-34

     Ref: Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza

Jak to dobrze, że w Ewangelii Chrystus podaje nie tylko zasady życia wiarą i miłością, lecz również konkretne wskazania, podpowiadając niejako, jak te zasady należy zastosować w życiu. Jedna z nich jest ujęta w słowach: „Nie troszczcie się zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dość ma dzień swej biedy” (Mt 6, 34). Jest to recepta na zachowanie w życiu ewangelicznie rozumianej wolności. To jest mniej więcej tak, jak z wysyłaniem paczki. Codziennie rano otrzymuję do Pana Boga duże pudełko. Mam w nim umieścić bogactwo całego dnia. Mogę to pudełko zostawić puste, tracąc przez lenistwo cenne godziny, i mogę je wypełnić rzeczami bardzo wartościowymi, marnymi a nawet złymi. Godzina po godzinie, chcę czy nie chcę, pudełko się zapełnia. Pan Jezus przypomina, byśmy mieli na uwadze wyłącznie to pudełko, które wypełniamy. Z punktu widzenia praktycznego ważnym momentem jest zakończenie dnia. Chodzi bowiem o to, by wypełnione pudełko zapakować, zaadresować i wysłać do domu Ojca w niebie. Tam gromadzone paczki wszystkich dni życia po naszej śmierci zostaną otwarte i z punktu widzenia wartości wiecznych odpowiednio ocenione. Najczęściej popełniany błąd polega na tym, że ludzie wieczorem ani nie zamykają paczki, ani jej nie wysyłają na ręce Boga. Zostaje ona otwarta przy ich łóżkach, a kiedy następnego dnia rano otwierają oczy obok niej stoi następne pudełko, które trzeba pakować. Ponieważ z wczorajszego wiele spraw nie zostało zamkniętych, więc wloką się one do następnego. Za dziesięć dni mają już dziesięć otwartych pudełek, wszystkie pełne i połączone ze sobą wlokącymi się z dnia na dzień sprawami. Człowiek zaczyna się gubić. Sam już nie może zajmować się tym, co było, bo odbije się to źle na tym, co aktualnie robi. W tej sytuacji nie zostaje mu nic innego, jak wzywać kogoś, by pomógł zrobić porządek. On sam dusi się, brakuje mu wolnej przestrzeni, jest przywalony swoją przeszłością. Drugi prawie równie częsty błąd polega na bezpodstawnym martwieniu się o jutro, które nigdy do nas nie należy. Martwienie się tym, co będzie, to nic innego jak tracenie cennego czasu dnia dzisiejszego i przelewanie domniemanych smutków i goryczy przyszłości w aktualnie pakowane pudełko. Nie należy martwić się na zapas. „Dość ma dzień swojej biedy”. Ileż życiowej mądrości jest zawartej w tym krótkim zdaniu Chrystusa. Wystarczy to jedno zdanie Ewangelii zrealizować w stu procentach, tak jak radzi Jezus, by odkryć smak prawdziwej wolności. Jakże spokojna jest noc człowieka, który paczkę minionego dnia odesłał na adres swego wiecznego mieszkania. Jego przeszłość jest zawsze uporządkowana, czeka na następny dzień, by go wypełnić dobrem i wysłać do Boga. O jutro nie musi się martwić. „Dzień jutrzejszy sam o siebie troszczyć się będzie”. Najnieszczęśliwsi ludzie na ziemi to ci, którzy od lat nie wysyłają wieczorem zapakowanego dnia na ręce Boga. Zagubieni w przeszłości i zatroskani o przyszłość. Niewolnicy swego własnego życia. Jeśli każdy mój dzień jest w rękach Ojca, to i ja w każdym momencie mogę złożyć w nie swoje własne serce.

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 1 marca

18:00 – Za Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trwam

18:00 – ++ Jadwiga i Wacław Struszyński                – córka

Niedziela, 2 marca

8:00 – O błogosławieństwo Boże dla Mateusza       – babcia

9:30 – + Jan Iskra                                               – syn z rodziną

11:00 – O szczęśliwe rozwiązanie dla Marty       – rodzice

12:30 – ++ Maria i Jan Trebunia              – córka z rodziną

19:00 – ++ Wanda i Ryszard Lichwa

Poniedziałek, 3 marca

19:00 – + Aniela Kotniewicz (7 rocz)      – córka z rodziną

19:00 – + Józef Majewski ( 2 rocz)             – dzieci i wnuki

19:00 – ++ Teodora i Henryk Mirowscy  – córka z rodziną

Wtorek, 4 marca

19:00 – + Kazimierz Złotowski                                     – córka

19:00 – + Andrzej Raniszewski i zmarli z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące

19:00 – ++ Jadwiga, Kazimierz i Jacek Machula  – rodzina

Środa, 5 marca

9:00 – ++ Kazimiera, Janina, Wanda i Maria    – rodzina

9:00 – + Marianna (44 rocz)                               – Jan Zając

19:00 – ++ Ignacy i Helena Ksawera Maciejowski

– rodzina

Czwartek, 6 marca

 

9:00 – Dziękczynna za udaną operację i szybki powrót do zdrowia

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Alice Foulonneau

– dziadkowie

19:00 – W intencji sprawy Mary Wagner

Piątek, 7 marca

9:00 – + Adam Trosko (25 rocz)                             – rodzina

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Magdy w dniu urodzin                                                          – mama i bracia

19:00 – + Krzysztof Kułakowski – żona z synem i przyjaciele

Sobota, 8 marca

8:30 – + Maria Glawdel

18:00 – ++ Lucjan Małyszko i zmarli z rodziny Małyszko, Ranka i Łoj                                                                    – rodzina

18:00 – + Maria Sztemberg                  – córki z rodzinami

Niedziela, 9 marca

8:00 – + Józef Różnicki                                                     – żona

9:30 – ++ Jan Kucharski i zmarli z rodziny

11:00 – + Zbigniew Łabinowicz                               – rodzina

12:30 – Dzień pamięci Żołnierzy Wyklętych

– SPK Koło #18

19:00 – ++Anna i Paweł Kraska     – Jadwiga i Jan Kraska

LEKTORZY 8-9 marca

18:00 – M. Edgar, D. Topor, Z. Topor

8:00 – J. Różnicka, Organista, B. Chabiera

9:30 – P.D. Podgórny, M. Iskra, P. Adamski

11:00 – J. Owoc, S. Teresa, M. Domaradzki

12:30 – V. Kanaszyc, M. Kulaga, J. Kraska

19:00 – Młodzież / Lektorzy

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

DUCHOWE PRZYGOTOWANIE DO  KANONIZACJI  BŁ. JANA PAWŁA II W NASZEJ PARAFII

Adoracja Najświętszego Sakramentu, Sobota, 22 Marca, po Mszy św., od godz. 19: 00 do 21:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu, Sobota, 26 Kwietnia po Mszy św. od godz. 19:00 – 21:00

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, 27 kwietnia:

12:30 MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNA ZA KANONIZACJĘ BŁ. JANA PAWŁA II

– Udział wszystkich Pocztów Sztandarowych podczas Mszy św. – Zespoły Taneczne: GAICZEK, KRAKUSY, POLANIE – w strojach regionalnych

Po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu: 13:30 – 15:00

Koronka do Miłosierdzia Bożego – godzina 15:00

Serdecznie zapraszamy wszystkich wiernych do zarezerwowania sobie czasu i wzięcia udziału w tych wyznaczonych Mszach świętych i Adoracjach. Przygotujmy godnie nasze serca na dar wielkiej Łaski Bożej, jaką jest ogłoszenie ŚWIĘTYM, naszego Rodaka, Papieża – Polaka –  Bł. Jana Pawła II.

5 MARCA  – ŚRODA POPIELCOWA

Środa Popielcowa rozpocznie czas Wielkiego Postu. W naszym kościele Msze św. z ceremonią posypania popiołem o godzinie 9:00 i 19:00.

CZAS PRZYGOTOWANIA NA WIELKI POST

Szaleństwa karnawału wnet się skończą. I rozpocznie się okres wyciszenia, pokuty, pojednania, czas umartwienia i nawracania się, czas przygotowania na przeżycie wydarzeń paschalnych, czyli Wielki PostLiturgicznie okres Wielkiego Postu rozpoczyna się Środą Popielcową. To wówczas z ambon padną mocniejsze niż kiedykolwiek słowa o tym, że jesteśmy grzesznikami potrzebującymi nawrócenia, a w oczy zakłują konfesjonały, w których w obecności kapłana trzeba nam będzie wyznać błędy, grzechy, zaniedbania i podłości dnia codziennego, zaś słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” rozbrzmiewając  zmuszą do zatrzymania się i refleksji. Wielki Post jest czasem „zwrócenia się na nowo”  ku Prawdzie i Dobru,  ku Jedynemu Bogu. To nawrócenie moralne, czyli oczyszczenie z grzechów, jak również i nawrócenie egzystencjalne, czyli uznanie, że Jezus i tylko On jest moim Panem i Zbawcą. To drugie nawrócenie jest oczywiście znacznie trudniejsze, wymaga bowiem od każdego uznania własnej bezsilności i odrzucenia „samozbawienia”, a przecież w każdym z nas żyje jakaś ufność we własne siły. Nawrócenie domaga się, by zaufać i oddać się Chrystusowi w pełni. Ponieważ nawrócenie to nie akt jednorazowy lecz proces, zdarzenie cykliczne, trwające przez całe życie, okres Wielkiego Postu jawi się jako swoiste „przypomnienie” naszej kondycji i wezwanie do wytrwałej pracy nad sobą. Dlatego też w tym okresie Kościół w sposób szczególny  zaleca ćwiczenia ascetyczne, post, pokutę, umartwienia. Całość Wielkiego Postu zwana jest po łacinie Quadragesima. To określenie znane już Soborowi w Nicei (325rok), podkreśla czterdziestodniowy czas trwania tego okresu. Początkowo poszczono tylko dwa dni przed Paschą. Aby nadać temu charakter symboliczny, mówiło się o poście czterdziestogodzinnym (miał on odpowiadać 40 dniowemu postowi Jezusa na pustyni). Taki rodzaj postu jest już udokumentowany w III wieku. Czterdziestodniowy post wspomina po raz pierwszy Atanazy, biskup Aleksandrii w swoim liście pisanym z okazji Wielkanocy w 334 roku. Jak zatem wytłumaczyć wystąpienie sformułowania  Quadragesima Paschae w dokumentach Soboru Nicejskiego? Otóż owa „czterdziestnica” była traktowana bardziej symbolicznie niż literalnie, była odwołaniem się do Pisma Świętego (40 dni przebywał Jezus na pustyni (por.Mt 4,2), 40 dni trwał potop (por. Rdz 7.4), 40 dni i 40 nocy przebywał Mojżesz na Synaju (por. Wj. 24.18), 40 lat trwała wędrówka Izraela do ziemi Obiecanej, 40 dni i 40 nocy wędrował prorok Eliasz na górę Horeb (por.1 Krl 19.8). To wszystko wskazuje, że liczba 40 jest „zarezerwowana” w Biblii dla dzieł oczyszczenia i przygotowania. Podobnie jak kiedyś i dziś przygotowanie do Wielkanocy trwa 40 dni, choć uważni dostrzegą od razu pewną „nieprawidłowość”. Patrząc w kalendarz łatwo bowiem obliczą,  że od Środy Popielcowej do Niedzieli Wielkanocnej jest 47 dni. Błąd nie wynika z obliczeń. Wszystko spowodowane jest tym, iż już od starożytności Kościół nigdy nie pościł w Niedzielę, która jest dniem radości ze Zmartwychwstania Pana. Aby ułatwić wiernym praktyki pokutne Kościół na przestrzeni wieków wykształcił liczne nabożeństwa o charakterze pasyjnym. W Polsce do najpopularniejszych należy: Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale.

NABOŻEŃSTWA WIELKIEGO POSTU

Wielki Post ponownie daje nam sposobność do refleksji nad tym, co stanowi centrum życia chrześcijańskiego – miłością. Jest to bowiem odpowiedni czas, abyśmy z pomocą Słowa Bożego i sakramentów odnowili naszą drogę wiary, zarówno osobistą, jak i wspólnotową. Jest to droga pod znakiem modlitwy i dzielenia się, milczenia i postu, w oczekiwaniu na radość paschalną. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach Wielkiego Postu:

GORZKIE ŻALE polskie nabożeństwo wielkopostne poświęcone rozważaniu Męki Pańskiej – w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 18:15

DROGA KRZYŻOWA nabożeństwo powstałe w Jerozolimie, polegające na modlitewnym przejściu drogi, po której szedł Chrystus obarczony krzyżem.

– dla dzieci w środy o godzinie 18:30

dla wszystkich wiernych w piątki o godzinie 18:30

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA

Każdy pierwszy piątek miesiąca jest związany z kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to dzień przeznaczony na oddanie wynagradzającego hołdu Bożemu Sercu. Nabożeństwo pierwszopiątkowe rozpoczyna się o godzinie 18:00 i łączy się ze Mszą św. W czasie adoracji Najświętszego Sakramentu odmawiamy różaniec i Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz modlimy się Litanią do Najświętszego Serca Jezusa. W tym dniu z posługą sakramentalną odwiedzamy chorych i starszych parafian. Wszystkich, którzy pragną odwiedzin z posługą w tym dniu prosimy poinformować biuro parafialne.

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

Zapraszamy w najbliższą sobotę 8 marca na nabożeństwo adoracji Najświętszego Sakramentu z rozważaniami tajemnic różańcowych, które prowadzi w tym miesiącu Rycerstwo Niepokalanej  o godz. 17:15 przed wieczorną Mszą św. o 18:00. Zapraszamy wszystkich członków Rycerstwa Niepokalanej, Rodzinę Radia Maryja i Koło Żywego Różańca św. oraz wszystkich chętnych do wspólnej modlitwy różańcowej.

KAWIARENKA

Zapraszamy do kawiarenki na kawę i ciasto, które w miesiącu marca przygotowują „Polanie”.

SPOTKANIE MINISTRANTÓW

Zapraszamy na spotkanie wszystkich ministrantów w czwartek 6 marca bezpośrednio po Mszy św. wieczornej.

POLANIE I KRAKUSY

Zapraszają 2 marca do Kawiarenki na ciasto, kawę i gorący posiłek. W tym dniu będzie również można zobaczyć występ zespołów w sali parafialnej. Krakusy występują po Mszy św. o godz. 12:30.

SPOTKANIE RYCERSTWA NIEPOKALANEJ

W niedzielę 9 marca, po Mszy św. o godzinie  11:00, odbędzie się zebranie dzieci, młodzieży i rodziców należących do Rycerstwa Niepokalanej. Serdecznie zapraszamy.

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO

Jak każdego roku tak i w tym 2014 zapraszamy chętnych parafian do podjęcia pobożnej praktyki „Duchowej Adopcji” dziecka poczętego zagrożonego aborcją. Uroczyste przyrzeczenie będzie miało miejsce 25 marca w Święto Zwiastowania Pańskiego, podczas Mszy św. wieczornej. Praktyka polega na odmawianiu codziennie modlitwy, dowolnie wybranej przez 9 miesięcy w intencji nienarodzonego – duchowo adoptowanego dziecka zagrożonego aborcją. Imię dziecka znane jest tylko Bogu. Wierzymy, ze poprzez nasze modlitwy ratujemy dzieci poczęte nienarodzone. Chętnych do podjęcia tej pobożnej praktyki prosimy o zgłaszanie się do siostry Teresy, tel: 403-282-5077 lub do Bożeny Kutyla tel: 403-257-6322 w celu zapisania do pamiątkowej księgi. Tekst przyrzeczenia i więcej informacji jest wyłożone na stolikach obok biuletynów.

FUNDACJA IM. SW. BRATA ALBERTA W CALGARY Fundacja im. św. Brata Alberta serdecznie prosi o poparcie naszej comiesięcznej zbiórki pieniężnej na rzecz ośrodków, którym pomagamy w Polsce.  Członkowie Zarządu będą dyżurować w sali parafialnej dzisiaj w niedziele 2 marca po dziennych Mszach św. W lutym zebraliśmy $1,700 i pieniądze te zostały przekazane do Domu Pomocy Społecznej we Wrocławiu i do Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju.

Fundacja im. sw. Brata Alberta serdecznie zaprasza na przedstawienie „Pokój do wynajęcia” przygotowane przez Teatr Młodych „Zielony Dzwon”, które odbędzie się w Domu Polskim 16 marca.  Cały dochód będzie przekazany przez naszą Fundacje do Domu Samotnej Matki w Kiekrzu.  Bardzo prosimy o zakup biletów i tym samym wsparcie naszej placówki. W imieniu podopiecznych z ośrodków, którym pomagamy w Polsce serdecznie dziękujemy wszystkim dotychczasowym ofiarodawcom.  Bóg zapłać.

W NASZEJ SPOŁECZNOŚCI

ZEBRANIE S.P.K. KOŁA #18 W CALGARY

Zapraszamy wszystkich członków i tych którzy są zainteresowani na spotkanie do Domu Polskiego, które odbędzie się 16 marca o godzinie 14:30 w sali Polonez.

KLUB SPORTOWY BIAŁE ORŁY

Zaprasza wszystkie dzieci od 6 – 12 lat na zajęcia treningowe piłki nożnej. Zajęcia odbywają się w Acadia School: 9603 – 5 Str. SE, Calgary od 6:00-8:00 pm
Data: Marzec 12 i 19. Wstęp wolny. Treningi są prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów: Andrzej Magaj i Grzegorz Rożek. Więcej informacji na tel. 403-888-0384, Prezes klubu Franek Wójcik.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

MCKENZIE TOWN DAYHOME

Opieka nad dziećmi od 1 do 6 lat. Obejmuje przedszkolny program. Domowe posiłki. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.calgarysesunkisseddayhome.com

403-813-3162 (5x)

!!! LOKALIZACJA !!! WYGODA !!! REKREACJA !!! BEZPIECZEŃSTWO !!!

Atrakcyjne, funkcjonalne condo w dzielnicy Dalhousie, Calgary N.W. Cena obniżona z $ 240.000 tys. do $ 236.500 (lub 244.500 przez agencje) Właściciel  Tel: 403-286- 6775 (2x)

BASEMENT DO WYNAJĘCIA

W dzielnicy N.W. blisko SAIT. Tel: 403-289-6887 (1x)