23 marca 2014

23 marca 2014

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

23 marca 2014r.

Wj 17,3-7; Rz 5,1-2.5-8;  J 4,5-42

    

Ref: Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego słowem.

Chrystus w rozmowie z Samarytanką najprostszą drogą zmierza do otwarcia jej serca na prawdę. Zastanawia, jak bardzo zależy Mu na tym, by ona miała odwagę spojrzeć na siebie w prawdzie. Jak w jej wyznaniu szuka punktu zaczepienia, by naprowadzić ją na drogę prawdy. Kiedy na Jego polecenie, by przyprowadziła męża, odpowiedziała, że nie ma męża, Jezus oświadcza: „Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą” (J 4,18). Spotkali się na płaszczyźnie gorzkiej prawdy jej życia, ale nie zatrzymali się na niej. Kobieta sama natychmiast postawiła krok dalej, chce znać prawdę o Bogu. Umiejętność uznania prawdy o sobie to jedynie stopień, po którym człowiek dociera do Boga. Nie należy się na tym stopniu zbyt długo zatrzymywać. Celem wędrówki jest bowiem wejście w świat samego Boga. Jezus wyraźnie prowadzi Samarytankę w tym kierunku. „Bóg jest duchem i trzeba, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie. Takich czcicieli chce mieć Ojciec” (J 4,23). Trudno o jaśniejsze sprecyzowanie warunków ewangelicznie rozumianej religijności.  Prawda jest jak nieskażone środowisko. To w nim przebywa Bóg. To jest środowisko Boże. W nim człowiek czuje się bezpieczny, wolny, szczęśliwy. Wejście w ten świat jest jednak uzależnione od prawości serca i tylko takie serce może się czuć w nim dobrze, tylko ono może odkryć jego wartość, tylko jemu ten Boży świat się objawia. Chrystus szuka ludzi kochających prawdę. Oni należą do najgłębiej religijnych, oni oddają Ojcu cześć w najdoskonalszy sposób. Niewielu z nas ma odwagę spojrzeć na siebie w prawdzie. Najczęściej chcielibyśmy znać prawdę o Bogu, o ludziach, o świecie, byle nie ujawnić prawdy o sobie. Ponieważ jednak nie spełniamy tego podstawowego warunku, prawda o Bogu pozostaje dla nas zakryta. To w tym kontekście należy dostrzec sens spowiedzi. W niej dokonuje się uznanie i wyznanie prawdy o sobie. Dobrze odprawiona spowiedź, to wejście w Boży świat, to otwarcie drogi wiodącej do spotkania z Chrystusem w Komunii Świętej. Samarytanka po szczerej rozmowie z Chrystusem już się nie wstydziła gorzkiej prawdy o sobie. Potrafiła wzywać innych, by weszli na tę samą drogę. Odkryła jej wartość. Weszła w Boże środowisko i chciała, by jak najwięcej ludzi miało udział w jej szczęściu. Zrozumiała, że prawda jest jedyną drogą do pełni radości i wolności.

 

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 22 marca

18:00 – ++ Zysk Julia, Leon, Bolesława, Stanisław, Czesław (13 rocz) i zmarli z rodziny

18:00 – ++ Kazimiera i Jerzy Milka

Niedziela, 23 marca

8:00 – ++ Za zmarłych z rodziny Granosik- syn z rodziną

9:30 – ++ Za zmarłych rodziców i rodzeństwo z rodziny Sztupecki                                                        – syn z rodziną

11:00 – ++ Ryszard Olchowy (14 rocz) oraz Zofia i Władysław Moszoro                                                – rodzina

12:30 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ewy z okazji Urodzin

19:00 – ++ Henryk i Jadwiga Kołecki                    – rodzina

Poniedziałek, 24 marca

19:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marii                                                     – syn i mąż

19:00 – + Maria Glawdel                        – rodzina Cichański

19:00 – ++ Józef Latosiewicz i zmarli z rodziny

– rodzina

Wtorek, 25 marca – Zwiastowanie N.M.P.

19:00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Joanny z rodziną                                        – rodzina Skałka

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Matki Generalnej Beniaminy z okazji Imienin oraz dziękczynna za opiekę Matki Bożej nad Zgromadzeniem Sióstr Dominikanek

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Aleksandry z okazji Urodzin                                                                            – rodzice

Środa, 26 marca

19:00 – + Wiktor Zdanowicz                                    – rodzina

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Jadwigi i Jana Kraski z okazji 63 rocz. ślubu małżeńskiego

19:00 – O wypełnienie woli Bożej dla Zofii Marzeckiej

– syn z rodziną

Czwartek, 27 marca

 

9:00 – Wolna intencja

19:00 – + Grażyna Szymańska                    – brat z rodziną

Piątek, 28 marca

9:00 – Wolna intencja

19:00 – + Maria Nodżak                                       – przyjaciele

19:00 – O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Henryka Konopińskiego w 90 rocz. Urodzin         – córka z rodziną

Sobota, 29 marca

8:30 – Wolna intencja

18:00 – ++ Janina oraz zmarli z rodziny Kaczkowskich, Sujatów i dusze w czyśćcu cierpiące

18:00 – ++ Aurelia i Kazimierz Kalinowski i zmarli z rodziny

Niedziela, 30 marca

8:00 – ++ Anastazja i Józef Zakowicz      – córka z rodziną

9:30 – + Alina Polujan                                                     – dzieci

11:00 – ++ Maria i Piotr Bakon oraz Stanisława i Stanisław Bednarczyk                                                           – syn

12:30 – O Boże błogosławieństwo dla Klaudii w 11 rocz. Urodzin                                                                – rodzice

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Tadeusza i Małgorzaty i o dalsze łaski w 25 rocznicę ślubu małżeńskiego

LEKTORZY 29-30 marca

18:00 – E. Kiegler, M. Iskra, M. Broniewski

8:00 – J. Różnicka, A. Rudzińska, B. Chabiera

9:30 – P.C. Podgórny, Organista, P.J. Podgórny

11:00 – J. Owoc, Laetare, P. Wieleżyński

12:30 – A.K. Godula. S. Teresa, T. Kot

19:00 – Lektorzy / Młodzież

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

NABOŻEŃSTWA WIELKIEGO POSTU

GORZKIE ŻALE  w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 18:15.

DROGA KRZYŻOWA

– dla dzieci w środy o godz. 18:30

dla wszystkich wiernych w piątki o godz. 18:30

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne w dniach od 5-13 kwietnia wygłosi w naszej wspólnocie O. Tomasz Duszyc z Zakonu Ojców Kapucynów. O. Tomasz Duszyc, ur. 1973, święcenia kapłańskie przyjął w 2001 roku. Od 2002 do 2013 roku był redaktorem naczelnym dwumiesięcznika “Głos Ojca Pio” i dyrektorem kapucyńskiego wydawnictwa Serafin. Aktualnie pełni posługę asystenta krajowego Grup Modlitwy Ojca Pio w Polsce, jest członkiem Rady Generalnej Grup Modlitwy Ojca Pio w San Giovanni Rotondo. Związany również z Ruchem Światło-Życie i Domowym Kościołem. Pracuje i mieszka w domu rekolekcyjnym Braci Mniejszych Kapucynów w Tenczynie koło Myślenic.

TOGETHER IN ACTION – 2014 ANNUAL BISHOP’S APPEAL

W I Niedzielę Wielkiego Postu rozpoczęła się akcja zbierania funduszy – TOGETHER IN ACTION –  na wspieranie działalności Diecezji Calgary. Tegoroczna kolekta odbywa się pod hasłem „Wiara działająca przez miłość” (Gal 5,6).  Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $33,785.75. W ub. niedzielę 16 marca zostały złożone ofiary na sumę $ 2,640.00 – serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać ! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kampanii prowadzonej przez Diecezję Calgary. Przy biuletynach znajdują się ulotki zawierające kompletną informację dotyczącą tej kolekty oraz koperty na ofiary.

KAWIARENKA

W miesiącu marca kawiarenkę przygotowują „Polanie” i „Krakusy”. Grupy zapraszają na występ, który odbędzie się w ostatnią niedzielę marca po Mszy św. o godz. 11:00 i 12:30.

DUCHOWE PRZYGOTOWANIE DO  KANONIZACJI  BŁ. JANA PAWŁA II W NASZEJ PARAFII

Adoracja Najświętszego Sakramentu, Sobota, 22 Marca, po Mszy św., od godz. 19: 00 do 21:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu, Sobota, 26 Kwietnia po Mszy św. od godz. 19:00 – 21:00

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, 27 kwietnia:

12:30 MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNA ZA KANONIZACJĘ BŁ. JANA PAWŁA II

Po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu: 13:30 – 15:00 – Nowenna do Miłosierdzia Bożego

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO

Jak każdego roku zapraszamy parafian do podjęcia pobożnej praktyki „Duchowej Adopcji” dziecka poczętego zagrożonego aborcją. Uroczyste przyrzeczenie będzie miało miejsce we wtorek 25 marca w Święto Zwiastowania Najświętszej Marii Panny podczas wieczornej Mszy św. Praktyka polega na odmawianiu codziennie modlitwy, dowolnie wybranej przez 9 miesięcy w intencji nienarodzonego – duchowo adoptowanego dziecka zagrożonego aborcją. Imię dziecka znane jest tylko Bogu. Chętnych do podjęcia tej pobożnej praktyki prosimy o zgłaszanie się do siostry Teresy, tel: 403-282-5077 lub do Bożeny Kutyla tel: 403-257-6322 w celu zapisania do pamiątkowej księgi. Więcej informacji jest na stolikach obok biuletynów.

KARTKI NA ŚWIĘTA WIELKANOCNE

Kartki świąteczne są do nabycia w sali parafialnej przy stoliku z ciastem oraz biurze parafialnym w cenie $ 8.00 za komplet, w którym znajduje się 8 kartek z kopertami.

CZASOPISMO RELIGIJNE „Miłujcie się”

Przy biuletynach znajduje się czasopismo o tematyce religijnej dwumiesięcznik „ Miłujcie się”, które można nabywać za dobrowolną ofiarę. Czasopismo wydawane jest w 18 wersjach językowych pod redakcją Ks. Mieczysława Piotrowskiego, TChr.

W NASZEJ SPOŁECZNOŚCI

KONSULAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CALGARY

Uprzejmie informuje, że w dniu 3-4 kwietnia 2014r. od godz: 9:00-17:00 odbędzie się dyżur konsularny, podczas którego przyjmowane będą wnioski paszportowe.   Konsulat RP w Calgary posiada siedzibę pod nowym adresem:  6224-29th Street S.E. Prosimy także o kontakt telefoniczny, jeżeli występuje taka potrzeba 403-291-3455 lub 403-608-9726. Dane personalne prosimy przesyłać  drogą elektroniczną na następujacy adres calgary@polishconsulate.ca                                                                                      Następujace dane należy przesłać na adres Konsulatu RP w Calgary:

1. Imię i nazwisko (dla mężatek nazwisko panieńskie)                                                                                                                  2. Data i miejsce urodzenia                                                                                                 3. Imiona obojga rodziców                                                                                                 4. Numer PESEL                                                                                                                   5. Seria i numer paszportu, kiedy wydany, data ważności, nazwa urzędu

6. Dokładny adres zamieszkania oraz numer telefonu

Zygmunt Potocki, Konsul Honorowy RP w Calgary

ZEBRANIE STOWARZYSZENIA POLSKO – KANADYJSKIEGO

Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie w Calgary zaprasza zrzeszonych w Stowarzyszeniu oraz osoby zainteresowane pracami organizacji na zebranie miesięczne, które odbędzie się dzisiaj w niedzielę, o godz. 14:30 w Domu Polskim.

PREMIERA FILMU KAMIENIE NA SZANIEC

Pod koniec kwietnia w Calgary będzie wyświetlany film o młodych bohaterach Powstania Warszawskiego. Więcej informacji na temat pokazu można uzyskać na stronach www.enter-pol.com oraz www.infopolonia.ca

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

McKENZIE TOWN DAYHOME  Opieka nad dziećmi od 1 do 6 lat. Obejmuje przedszkolny program. Domowe posiłki. Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.calgarysesunkisseddayhome.com403-813-3162 (2x)

WAKACJE W KELOWNA B.C. Dom wakacyjny do wynajęcia nad jeziorem Okanagan z prywatną plażą i molo z 3 sypialniami. Również pojedyncze pokoje do wynajęcia. Informacje:www.okanaganlakegetaway.ca

E-mail: Victoria.bryl@g.mail.com Tel: 604-866-0320 (6x)

PRACA Poszukuję osoby do opieki nad starszą panią z chorobą zaniku pamięci. Praca na pół etatu. Godziny do uzgodnienia. Tel: 403-249-3064 (2x)

PRACA Polcribb Construction zatrudni pracowników przy budowie parterów domowych. Wymagny własny transport , SIN  albo pozwolenie na pracę. Po więcej informacji proszę dzwonić pod numer tel.: 403-605-4642  – Jan (2x)

BIURO PODATKOWEDorota Baranski CGA Professional Corporation” ma nową siedzibę i obecnie mieści się w Crowfoot Business Center NW. Firma przygotowuje roczne rozliczenia podatkowe osób prywatnych oraz prowadzi całoroczną księgowość firm i korporacji. Kontakt telefoniczny 403.241.2123 lub e-mailowy dbaranskipc@shaw.ca w celu umówienia spotkania. (6x)

DOMOWE PRZEDSZKOLE– Informacje: 403-201-8502 (2x)

DO SPRZEDANIA – domowej roboty ruskie pierogi. Tel: 403-998-9472 (2x)

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2014 ROKU

(C.d. orędzia z ub. tygodnia.) Trzeba zatem, aby ludzkie sumienia nawróciły się na drogę sprawiedliwości, równości, powściągliwości i dzielenia się dobrami. Nie mniej niepokojąca jest nędza moralna, która czyni człowieka niewolnikiem nałogu i grzechu. Ileż rodzin żyje w udręce, bo niektórzy ich członkowie — często młodzi — popadli w niewolę alkoholu, narkotyków, hazardu czy pornografii! Iluż ludzi zagubiło sens życia, pozbawionych zostało perspektyw na przyszłość, utraciło nadzieję! I iluż ludzi zostało wepchniętych w taką nędzę przez niesprawiedliwość społeczną, przez brak pracy, odbierający godność, jaką cieszy się żywiciel rodziny, przez brak równości w zakresie prawa do wykształcenia i do ochrony zdrowia. Takie przypadki nędzy moralnej można słusznie nazwać zaczątkiem samobójstwa. Ta postać nędzy, prowadząca także do ruiny ekonomicznej, wiąże się zawsze z nędzą duchową, która nas dotyka, gdy oddalamy się od Boga i odrzucamy Jego miłość. Jeśli sądzimy, że nie potrzebujemy Boga, który w Chrystusie wyciąga do nas rękę, bo wydaje się nam, że jesteśmy samowystarczalni, wchodzimy na drogę wiodącą do klęski. Tylko Bóg prawdziwie zbawia i wyzwala. Ewangelia to prawdziwe lekarstwo na nędzę duchową: zadaniem chrześcijanina jest głosić we wszystkich środowiskach wyzwalające orędzie o tym, że popełnione zło może zostać wybaczone, że Bóg jest większy od naszego grzechu i kocha nas za darmo i zawsze, że zostaliśmy stworzeni dla komunii i dla życia wiecznego. Bóg wzywa nas, byśmy byli radosnymi głosicielami tej nowiny o miłosierdziu i nadziei! Dobrze jest zaznać radości, jaką daje głoszenie tej dobrej nowiny, dzielenie się skarbem, który został nam powierzony, aby pocieszać strapione serca i dać nadzieję wielu braciom i siostrom pogrążonym w mroku. Trzeba iść śladem Jezusa, który wychodził naprzeciw ubogim i grzesznikom niczym pasterz szukający zaginionej owcy, wychodził do nich przepełniony miłością. Zjednoczeni z Nim, możemy odważnie otwierać nowe drogi ewangelizacji i poprawy ludzkiej kondycji. Drodzy bracia i siostry, niech w tym czasie Wielkiego Postu cały Kościół będzie gotów nieść wszystkim, którzy żyją w nędzy materialnej, moralnej i duchowej, gorliwe świadectwo o orędziu Ewangelii, którego istotą jest miłość Ojca miłosiernego, gotowego przygarnąć w Chrystusie każdego człowieka. Będziemy do tego zdolni w takiej mierze, w jakiej upodobnimy się do Chrystusa, który stał się ubogi i ubogacił nas swoim ubóstwem. Wielki Post to czas ogołocenia: dobrze nam zrobi, jeśli się zastanowimy, czego możemy się pozbawić, aby pomóc innym i wzbogacić ich naszym ubóstwem. Nie zapominajmy, że prawdziwe ubóstwo boli: ogołocenie byłoby bezwartościowe, gdyby nie miało wymiaru pokutnego. Budzi moją nieufność jałmużna, która nie boli. Duch Święty, dzięki któremu jesteśmy „jakby ubodzy, a jednak wzbogacający wielu, jako ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko” (2 Kor 6,10), niech utwierdza nas w tych postanowieniach, niech umacnia w nas wrażliwość na ludzką nędzę i poczucie odpowiedzialności, abyśmy stawali się miłosierni i spełniali czyny miłosierdzia. W tej intencji będę się modlił, aby każdy wierzący i każda społeczność kościelna mogli owocnie przeżyć czas Wielkiego Postu, proszę was też o modlitwę za mnie. Niech Chrystus wam błogosławi, a Matka Boża ma was w swojej opiece.