9 Marca 2014

9 Marca 2014

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

9 marca  2014r.

Rdz 2,7-9; 3,1-7; Rz 5,12.17-19; Mt 4,1-11

     Ref: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni

             Nad Jordanem Jezus został objawiony Janowi Chrzcicielowi i jego uczniom jako Syn Boga i Mesjasz napełniony Duchem Świętym. Rozpoczynając misję Mesjasza w Izraelu, Jezus poddał swoją ludzką naturę próbie ze strony diabła. Próba nie jest pokusą do jakiegoś grzechu. Próba zmierza do odciągnięcia Jezusa od wypełnienia Jego misji w świecie. Ludzie potrzebują zbawienia Bożego, potrzebują też wiele innych rzeczy. Próbę Jezusa przeprowadza w spolszczonej nazwie diabeł, etymologicznie oszczerca. To zbuntowany anioł oczerniający, obmawiający Boga i ludzi. Zna prawdę, lecz kłamie. Taka próba nie jest pokusą i nie zostało tu użyte słowo pokusa, kuszenie Jezusa do występku.
Mateusz opisuje przebieg próby ciała, duszy i ducha Jezusa, jego ziemskiej, ludzkiej natury. Próbie poddał się napełniony Duchem Syn Boga, próbie zostało poddane Jego całe człowieczeństwo. Próba ciała rozpoczęła się od postu i odczucia głodu. Diabeł nie chce, aby w świecie objawił się Syn Boży. Chce zająć Jezusa produkcją chleba z kamieni. Moc Boga będzie się ujawniać w uzdrowieniach i cudach oraz w potędze słowa Bożego. Przynajmniej dwa razy zostanie rozmnożony chleb.
Zwycięstwo Jezusa w próbie ciała jest wzorem dla przyszłych naśladowców Jezusa w odniesieniu do potrzeb materialnych. Próba ducha Jezusowego rozpoczęła się od wykorzystywania obietnicy Boga do innego celu niż się odnosiła. Aniołowie ochroniliby Syna Bożego w rzeczywistej potrzebie, ale nie w samobójczym skoku ze szczytu świątyni. Obietnice Boga nie są przeznaczone do dowolnego stosowania. Nie są też przeznaczone po to, by człowiek wymuszał ich stosowanie przez Stwórcę.  Diabeł cytuje tutaj fragment Psalmu 91 wyrywając go z kontekstu, daje do zrozumienia, że opieka aniołów dotyczy wszystkich wydarzeń, które spotykają wiernego sługę Bożego, lecz Psalm nie zachęca do poszukiwania niebezpieczeństw.
Zwycięstwo Jezusa w próbie ducha jest wzorem dla przyszłych naśladowców Jezusa w odniesieniu do potrzeb duchowych, stosowania słowa Bożego do celu, dla którego zostało przeznaczone. Próba duszy rozpoczęła się od pokazania własności diabła, ziemskich królestw i ich bogactwa, przepychu oraz poddanych. Jezus rozpoczyna służbę w celu zbawienia wszystkich ludzi poddanych szatanowi. Próba polega na tym, czy Jezus wybierze władzę i bogactwo czy wybierze ukazanie ludziom miłości wiernego Boga, aby zawrzeć z nimi wieczne przymierze przez Jego krew. Bogactwo i przepych pociąga ludzką duszę i często odwraca uwagę od prawdziwego celu życia. Bóg jest wystawiany na próbę, kiedy człowiek lekkomyślnie mówi o tym, że miłuje Boga, a nie jest gotowy zaryzykować życia dla Niego lub wyrzec się jakiegoś bogactwa.

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 8 marca

18:00 – ++ Lucjan Małyszko i zmarli z rodziny Małyszko, Ranka i Łoj                                                                    – rodzina

18:00 – + Maria Sztemberg                  – córki z rodzinami

Niedziela, 9 marca

8:00 – + Józef Różnicki                                                     – żona

9:30 – ++ Jan Kucharski i zmarli z rodziny

11:00 – + Zbigniew Łabinowicz                               – rodzina

11:00 – O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla 2,5 miesięcznej Aleksandry

12:30 – Dzień pamięci Żołnierzy Wyklętych

– SPK Koło #18

19:00 – ++Anna i Paweł Kraska     – Jadwiga i Jan Kraska

Poniedziałek, 10 marca

19:00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Renaty z okazji Urodzin

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Łukasza z okazji Urodzin                                                               – rodzice

19:00 – + Józefa Łotysz                                                 – córki

Wtorek, 11 marca

19:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Renaty Tyszko z okazji Urodzin

19:00 – ++ Marianna i Henryk Dąbrowscy

– córka z rodziną

19:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz łaski Ducha Świętego dla Davida i Izabelli

Środa, 12 marca

19:00 – + Helena Marciniak                                    – wnuczka

19:00 – + Cezary Surwiło                                                – dzieci

19:00 – + Wacław Bożek oraz zmarli z rodziny

– dzieci z rodziną

Czwartek, 13 marca

 

9:00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 2,5 miesięcznej Aleksandry

19:00 – + Andrzej Leszkowski                – żona z dziećmi

19:00 – W intencji Papieża Franciszka w 1 rocz. wyboru

– Sr. Dominikanki oraz Rycerstwo Niepokalanej

Piątek, 14 marca

9:00 – ++ Mary Tomala i zmarli z rodziny Tomala

19:00 – ++ Stefania, Bronisław i Leonard Alochna

19:00 – ++ Za zmarłych z rodziny Zakowicz, Śliwonik i dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota, 15 marca

8:30 – ++ Rozalia Matuszak i zmarli z rodziny  – rodzina

18:00 – ++ Józefa, Helena i Antonina

18:00 – + Claudia Rudy

Niedziela, 16 marca

8:00 – + Katarzyna Zator

9:30 – + Józef Nowak                                                   – rodzina

11:00 – + Bronisław Skałka (12 rocz)

– dzieci, wnuki i rodzina

12:30 – O Boże błogosławieństwo dla Józefa Kłącza w 9 rocznicę Urodzin                                   – mama

19:00 – ++ Kazimiera i Józef Cierpiał oraz Janina i Henryk Odrzygoźdź                                                   – rodzina

LEKTORZY 15-16 marca

18:00 – V. Kanaszyc, Organista, M. Broniewski

8:00 – M. Pepłowski, M. Sobczak, O. Pepłowski

9:30 – J. Pietrzak, D. Topor, Z. Topor

11:00 – A.K.Godula, Leatare, M. Kaczan

12:30 – P. Wieleżyński, M. Iskra, M. Domaradzki

19:00 – Młodzież / Lektorzy

 

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

NABOŻEŃSTWA WIELKIEGO POSTU

Wielki Post ponownie daje nam sposobność do refleksji nad tym, co stanowi centrum życia chrześcijańskiego – miłością. Jest to odpowiedni czas, abyśmy z pomocą Słowa Bożego i sakramentów odnowili naszą drogę wiary, zarówno osobistą, jak i wspólnotową. Jest to droga pod znakiem modlitwy i dzielenia się, milczenia i postu, w oczekiwaniu na radość paschalną. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach Wielkiego Postu:

GORZKIE ŻALE  w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 18:15.

DROGA KRZYŻOWA

– dla dzieci w środy o godz. 18:30

dla wszystkich wiernych w piątki o godz. 18:30

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne w dniach od 5-13 kwietnia wygłosi w naszej wspólnocie O. Tomasz Duszyc z Zakonu Ojców Kapucynów, dyrektor ośrodka rekolekcyjnego w Tęczynie.

SPOTKANIE RYCERSTWA NIEPOKALANEJ

Dzisiaj w niedzielę, po Mszy św. o godz.  11:00 odbędzie się zebranie dzieci, młodzieży i rodziców należących do Rycerstwa Niepokalanej. Serdecznie zapraszamy.

TOGETHER IN ACTION – 2014 ANNUAL BISHOP’S APPEAL

W I Niedzielę Wielkiego Postu jak co roku, rozpoczyna się akcja zbierania funduszy – TOGETHER IN ACTION –  na wspieranie działalności Diecezji Calgary. Tegoroczna kolekta odbywa się pod hasłem „Wiara działająca przez miłość” (Gal 5,6).  Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $33,785.75. Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kampanii prowadzonej przez Diecezję Calgary. Przy biuletynach znajdują się ulotki zawierające kompletną informację dotyczącą tej kolekty oraz koperty na ofiary.

KAWIARENKA

Zapraszamy do kawiarenki na kawę i ciasto, które w miesiącu marcu przygotowują „Polanie”.

 

SPOTKANIE PRZED PIELGRZYMKĄ DO RZYMU

Wszystkich uczestników pielgrzymki na Kanonizację Bł. Jana Pawła II i Bł. Jana XXIII prosimy na spotkanie w piątek 14 marca po wieczornej Mszy św. w sali parafialnej celem omówienia szczegółów podróży. Przypominamy, że jest jeszcze jedno miejsce wolne na pielgrzymkę dla pani.

DUCHOWE PRZYGOTOWANIE DO  KANONIZACJI  BŁ. JANA PAWŁA II W NASZEJ PARAFII

Adoracja Najświętszego Sakramentu, Sobota, 22 Marca, po Mszy św., od godz. 19: 00 do 21:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu, Sobota, 26 Kwietnia po Mszy św. od godz. 19:00 – 21:00

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, 27 kwietnia:

12:30 MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNA ZA KANONIZACJĘ BŁ. JANA PAWŁA II

Po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu: 13:30 – 15:00

SPOTKANIE RYCERSTWA NIEPOKALANEJ

Dzisiaj w niedzielę, po Mszy św. o godz. 11:00 odbędzie się zebranie dzieci, młodzieży i rodziców należących do Rycerstwa Niepokalanej. Serdecznie zapraszamy.

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO

Jak każdego roku tak i w tym 2014 zapraszamy chętnych parafian do podjęcia pobożnej praktyki „Duchowej Adopcji” dziecka poczętego zagrożonego aborcją. Uroczyste przyrzeczenie będzie miało miejsce 25 marca w Święto Zwiastowania Najświętszej Marii Panny podczas Mszy św. wieczornej. Praktyka polega na odmawianiu codziennie modlitwy, dowolnie wybranej przez 9 miesięcy w intencji nienarodzonego – duchowo adoptowanego dziecka zagrożonego aborcją. Imię dziecka znane jest tylko Bogu. Wierzymy, że poprzez nasze modlitwy ratujemy dzieci poczęte nienarodzone. Chętnych do podjęcia tej pobożnej praktyki prosimy o zgłaszanie się do siostry Teresy, tel: 403-282-5077 lub do Bożeny Kutyla tel: 403-257-6322 w celu zapisania do pamiątkowej księgi. Tekst przyrzeczenia i więcej informacji jest wyłożone na stolikach obok biuletynów.

NIECH ODPOCZYWAJĄ W POKOJU  WIECZNYM

Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych:

Ś.P. Jan Ferensowicz, 94 lata

                       Ś.P. Marian Rutkowski, 86 lat

                       Ś.P. Halina Gil, 79 lat

Pogrzeby odbyły się w naszym kościele w minionym tygodniu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

Rodzinie zmarłych składamy wyrazy współczucia.

W NASZEJ SPOŁECZNOŚCI

KONSULAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CALGARY

Uprzejmie informuje, że w dniu 3-4 kwietnia 2014r. od godz: 9:00-17:00 odbędzie się dyżur konsularny, podczas którego przyjmowane będą wnioski paszportowe.   Konsulat RP w Calgary posiada siedzibę pod nowym adresem:  6224-29th Street S.E. Prosimy także o kontakt telefoniczny, jeżeli występuje taka potrzeba 403-291-3455 lub 403-608-9726. Dane personalne prosimy przesyłać  drogą elektroniczną na następujacy adres calgary@polishconsulate.ca                                                                                      Następujace dane należy przesłać na adres Konsulatu RP w Calgary

1. Imię i nazwisko (dla mężatek nazwisko panieńskie)                                                                                                                  2. Data i miejsce urodzenia                                                                                                 3. Imiona obojga rodziców                                                                                                 4. Numer PESEL                                                                                                                   5. Seria i numer paszportu, kiedy wydany, data ważności ,nazwa urzędu

6. Dokładny adres zamieszkania oraz numer telefonu

Zygmunt Potocki Konsul Honorowy RP w Calgary

ZEBRANIE STOWARZYSZENIA POLSKO – KANADYJSKIEGO

Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie w Calgary zaprasza zrzeszonych w Stowarzyszeniu oraz osoby zainteresowane pracami organizacji na zebranie miesięczne, które odbędzie się w niedzielę, 23 marca o godz. 14.30 w Domu Polskim.

SCENA MŁODYCH Serdecznie zaprasza na przedstawienie dla dzieci pt. „Pokój do wynajęcia” w niedzielę, 16 marca w Domu Polskim. Bilet $10,  dzieci do lat 6 bezpłatnie. Całkowity dochód jest przeznaczony na Dom Samotnej Matki w Kiekrzu, któremu pomaga Fundacja im. Św. Brata Alberta w Calgary. Bilety dostępne we wszystkich punktach polonijnych.  Info: Dorota 403 453 8964.  

KLUB SPORTOWY BIAŁE ORŁY   Zaprasza wszystkie dzieci od 6 – 12 lat na zajęcia treningowe piłki nożnej. Zajęcia odbywają się w Acadia School: 9603 – 5 Str. SE, Calgary od 6:00-8:00 pm
Data: Marzec 12 i 19. Wstęp wolny. Treningi są prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów: Andrzej Magaj i Grzegorz Rożek. Więcej informacji na tel. 403-888-0384, Prezes klubu Franek Wójcik.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

MCKENZIE TOWN DAYHOME Opieka nad dziećmi od 1 do 6 lat. Obejmuje przedszkolny program. Domowe posiłki. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.calgarysesunkisseddayhome.com

403-813-3162 (4x)

!!! LOKALIZACJA !!! WYGODA !!! REKREACJA !!! BEZPIECZEŃSTWO !!!  Atrakcyjne funkcjonalne condo w dzielnicy Dalhousie, Calgary N.W. Cena obniżona z $ 240.000 tys. do $ 236.500 (lub 244.500 przez agencje) Właściciel  Tel: 403-286- 6775 (1x)

WAKACJE W KELOWNA B.C. Dom wakacyjny do wynajęcia nad jeziorem Okanagan z prywatną plażą i molo z 3 sypialniami. Również pojedyncze pokoje do wynajęcia. Informacje:www.okanaganlakegetaway.ca

E-mail: Victoria.bryl@g.mail.com Tel: 604-866-0320 (8x)

DO SPRZEDANIA

Sukienka z pelerynką do pierwszej Komunii św. Tel: 403-819-8297 (2x)

PRACA Poszukuję osoby do opieki nad starszą panią z chorobą zaniku pamięci. Praca na pół etatu. Godziny do uzgodnienia. Tel: 403-249-3064 (4x)

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2014 ROKU

Stał się ubogim, aby wzbogacić nas swoim ubóstwem
(por. 2 Kor 8, 9).

Drodzy Bracia i Siostry!  W czasie Wielkiego Postu chcę podzielić się z wami kilkoma refleksjami, które mogą wam być pomocne na drodze nawrócenia osobistego i wspólnotowego. Punktem wyjścia niech będą słowa św. Pawła: „Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić” (2Kor 8,9). Apostoł zwraca się do chrześcijan Koryntu, zachęca ich, aby szczodrze dopomogli wiernym w Jerozolimie, którzy są w potrzebie. Co mówią nam, współczesnym chrześcijanom, te słowa św. Pawła? Co znaczy dla nas dzisiaj wezwanie do ubóstwa, do życia ubogiego w rozumieniu ewangelicznym?

Łaska Chrystusa – Słowa te mówią nam przede wszystkim, jaki jest styl Bożego działania. Bóg nie objawia się pod postaciami światowej potęgi i bogactwa, ale słabości i ubóstwa: „będąc bogatym, dla was stał się ubogim…”. Chrystus, odwieczny Syn Boży, mocą i chwałą równy Ojcu, stał się ubogi; wszedł między nas, stał się bliski każdemu z nas; obnażył się, „ogołocił”, aby stać się we wszystkim podobny do nas (por. Flp 2,7; Hbr 4,15). Wcielenie Boże to wielka tajemnica! Ale źródłem tego wszystkiego jest Boża miłość, miłość, która jest łaską, ofiarnością, pragnieniem bliskości, i która nie waha się poświęcić i złożyć w darze samej siebie dla dobra umiłowanych stworzeń. Kochać znaczy dzielić we wszystkim los istoty kochanej. Miłość czyni podobnym, ustanawia równość, obala mury i usuwa dystans. To właśnie Bóg uczynił dla nas. Jezus przecież „ludzkimi rękami wykonywał pracę, ludzkim umysłem myślał, ludzką wolą działał, ludzkim sercem kochał. Zrodzony z Maryi Dziewicy stał się prawdziwie jednym z nas, podobny do nas we wszystkim z wyjątkiem grzechu” (Sobór Wat. II, Konst. duszpast. Gaudium et spes, 22). Jezus stał się ubogi nie dla ubóstwa samego w sobie, ale — jak pisze św. Paweł — po to, „aby was ubóstwem swoim ubogacić”. To nie jest gra słów czy tylko efektowna figura retoryczna! Przeciwnie, to synteza Bożej logiki, logiki miłości, logiki Wcielenia i Krzyża. Bóg nie chciał, by zbawienie spadło na nas z wysoka, niczym jałmużna udzielona przez litościwego filantropa, który dzieli się czymś, co mu zbywa. Nie taka jest miłość Chrystusa! Kiedy Jezus zanurza się w wodach Jordanu i przyjmuje chrzest z rąk Jana Chrzciciela, nie dlatego to czyni, że potrzebuje pokuty czy nawrócenia; czyni to, aby stanąć pośród ludzi potrzebujących przebaczenia, pośród nas grzeszników, i wziąć na swoje barki brzemię naszych grzechów.  Ciąg dalszy w niedzielę 16 marca.