3 maja 2015r

3 maja 2015r

V NIEDZIELA WILKANOCNA

 Dz 9,26-31; 1 J 3,18-24; J 15,1-8

Ref: Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu.

W ewangelii według św. Jana Jezus Chrystus kilka razy rozpoczyna wyjaśnienie, kim jest od słów „Ja jestem” – chlebem żywym, światłością świata, bramą, dobrym pasterzem, zmartwychwstaniem i życiem, drogą i prawdą, i życiem oraz „Ja jestem”. To, co objawia Jezus różni się radykalnie od tego, za czym podąża większość współczesnych Mu ludzi. Tym razem mówi, że On jest prawdziwym krzewem winnym.” Prawdziwym” oznacza szlachetnym, dobrym. „Prawdziwy w sensie: rzeczywisty, a nie pozorny lub domniemany.” Krzew winny ludu izraelskiego z powodu braku wiary w Jezusa, Mesjasza marnieje, wymaga obcięcia. Lud izraelski w swej większości nie poddał się oczyszczeniu przez słowa dobrej nowiny Jezusa. Uczniowie Jezusa zebrani na Wieczerzy paschalnej uwierzyli w Niego, poszli za Nim, umiłowali Go. Jeszcze tego dnia i w dniach następnych zostaną poddani próbie, więc Jezus wzywa ich do wytrwania, do przetrwania. Po otrzymaniu Ducha Świętego „nowy krzew winny” rozrośnie się od Jerozolimy, aż po krańce zamieszkałego świata.

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI – 3 MAJA

Ap 11,19a.12,1.3-6a.10ab; Kol 1,12-16; J 19,25-27

Ref. Tyś wielką chlubą naszego narodu.

Niezwykłe bogactwo polskich modlitw, a zwłaszcza pieśni maryjnych daje wiele do myślenia. Wszystko to jest oznaką wielkiego nabożeństwa Polaków do Niepokalanej oraz świadectwem jej obecności pośród nas. Kościół czci Matkę Syna Bożego licznymi tytułami. Jednak dla polskiego narodu jest Ona przede wszystkim Matką i Królową. W 1983 r. nasz Wielki Rodak, Św. Jan Paweł II, koronując na Jasnej Górze maryjne wizerunki, wyjaśnił, jaka treść kryje się w akcie nałożenia papieskich koron na skronie Jezusa i Maryi. To znak uznania w Jezusie Króla, zaś w Maryi Królowej. Ojciec Święty przypomniał jednak wtedy, że nie chodzi tu o współczesne pojęcie królestwa. Jedyną koroną, jaką Jezus przyjął na swoją głowę była korona cierniowa, która najwymowniej symbolizuje Jezusowe królestwo. On jest Królem, ale Jego królestwo nie jest z tego świata. Od początku życie Syna Człowieczego splecione jest z życiem Jego ziemskiej Matki – Maryi. Z woli Boga poczęła Syna Bożego w swoim łonie, wydała Go na świat, najgłębiej ze wszystkich przeżywała Jego cierpienie, współcierpiała z Nim. Z krzyża Jezus oddał Jej w macierzyńską opiekę całą ludzkość. Dokonując dzieła zbawienia, w uroczysty sposób uczynił Maryję Matką ludzkości i związał Jej misję ze swoją misją budowania Królestwa Bożego na ziemi. Uczynił Ją więc tym samym naszą Królową, Królową Bożego królestwa w naszych sercach. Nasza cześć oddawana Maryi jako Królowej nie może ograniczać się do ludzkich honorów i zewnętrznych form. Największym wyrazem czci i miłości wobec Maryi jest pielęgnowanie w sobie wartości Królestwa Jej Syna. Maryja jest dla nas Królową, o ile respektujemy w życiu wartości Królestwa Chrystusowego. W takim sensie Maryja jest Królową Polskiego Narodu przez wieki, choć w sposób wyraźny zaczęliśmy Ją czcić tym tytułem po wydarzeniach związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. Maryja była zawsze siłą ducha nie oręża, gdy z Jej imieniem na ustach szli polscy rycerze bronić Ojczyzny. Jak wstrząsające świadectwo kryje w sobie potężny śpiew „Bogurodzicy” choćby na polach Grunwaldu. Jej imię towarzyszyło wiedeńskiej wyprawie króla Jana, który obronił Europę przed zalewem pogaństwa. Ale i nowsze dzieje naszego narodu splecione są z Maryją Królową. Jakże wiele nauczył nas w tym względzie heroiczny przykład Prymasa Tysiąclecia Kard. Stefana Wyszyńskiego. Kiedy został uwięziony, pozbawiony wolności i możliwości pełnienia posługi wobec ludu Bożego, kiedy nie mógł publicznie powiedzieć ani jednego słowa, wówczas odwołał się do Matki i Królowej polskiego narodu. Jej bezgranicznie zaufał! Jej powierzył serca zbolałego i  zastraszonego narodu. Właśnie w więzieniu zrodziła się w jego sercu idea powierzenia – jeszcze pełniej, jeszcze wyraźniej niż dotychczas – narodu polskiego opiece Maryi, Królowej Polski. W więzieniu powziął projekt odnowienia Ślubów Królewskich w postaci nowych, Jasnogórskich Ślubów Narodu, a także nowenny przygotowującej naród do obchodów Millenium Chrztu Polski.

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 2 maja

18:00 – + Maria Jung (16 rocz.)        – siostrzenica

Niedziela – 3 maja  

8:00 – ++ Bogdan Przędzelewski i zmarli z rodziny           – brat z rodziną

9:30 – O Boże błogosławieństwo dla Anny Kułach z okazji Urodzin oraz całej rodziny                – przyjaciele

11:00 – + Piotr Nowak                                – córka z rodziną

12:30 – Za Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trwam – Rodzina Radia Maryja oraz SPK Koło # 18

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Marii i Andrzeja Bosowskich oraz rodziny Malinowskich                 – Sr. Teresa

Poniedziałek – 4 maja

19:00 – + Józef Kurzydło                        – Sr. Daria

19:00 – + Danuta Szala

Wtorek, 5 maja

19:00 – + Helena Jędras                     – rodz. Krygier

19:00 – Dziękczynna za udaną operację i dalsze błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

Środa, 6 maja

19:00 – ++ Maria Pieprzyca i Józefa Sendorek   – rodzina

19:00 – + Józef Czernecki (20 rocz.)

Czwartek, 7 maja

9:00 – O zdrowie dla Małgorzaty Grabowskiej

19:00 – ++ Andrzej Raniszewski i zmarli z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Piątek, 8 maja

9:00 – O szczęśliwą operację i zdrowie dla Janiny Obrockiej           – siostra

19:00 – + Wacław Kwartek (1 rocz.)        – żona z rodziną

Sobota, 9 maja

8:30 – + Julia i Jan Oko         – córka

18:00 – ++ Antoni Pasternak i zmarli z rodziny            – rodzina

Niedziela – 10 maja

8:00 – + Marta Turska i zmarli z rodziny               – dzieci

9:30 – ++ Stanisław i Janina Sadowski      – córka z rodziną

11:00 – ++ Bronisław Tałałaj i zmarli z rodziny        – córki z rodzinami

12:30 – ++ Antoni Smyk (ojciec) i Elżbieta Smyk (córka)        – rodzina

19:00 – + Świętosław Rudy                                       – rodzina

Serdecznie dziękujemy za ofiary – Bóg zapłać!

LEKTORZY 2-3 maja

18:00 – J. Boguslawska, S. Teresa, M. Broniewski

8:00 – M. Pepłowski, A. Rudzińska, O. Pepłowski

9:30 – P. Adamski, M. Kulaga, J. Pietrzak

11:00 – M. Kaczan, Laetare, T. Miazga

12:30 – J. Kraska, M. Iskra, A. Gurgul

19:00 – Młodzież

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

TOGETHER IN ACTION – 2015

W Diecezji Calgary trwa akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $32,878.00. Dotychczas złożono ofiary na sumę $ 21,605.00 – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty.

KAWIARENKA

Zespół „Krakusy” zaprasza do kawiarenki w miesiącu maju. Dzięki hojnej donacji, „Krakusy” zapraszają także na kiermasz biżuterii w niedzielę 10 i 24 maja do sali parafialnej.

NABOŻEŃSTWA MAJOWE

Zapraszamy na nabożeństwa majowe po każdej Mszy św. wieczornej, podczas którego śpiewamy Litanię Loretańską przed Najświętszym Sakramentem. W szczególny sposób zapraszamy młodzież w każdy wtorek na Mszę św. i nabożeństwo o godz. 19:00 prowadzone przez młodzież. Natomiast dzieci zapraszamy w każdą środę na godz. 18:30. PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

Z okazji zbliżającego się Jubileuszu – 1050 lat od Chrztu Polski w 966 roku, Kopia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, która została poświęcona na Jasnej Górze podczas czuwania w intencji Polonii w listopadzie ub. roku, pielgrzymuje po parafiach polonijnych w USA i Kanadzie, gdzie duszpasterstwo prowadzą Księża Chrystusowcy. W naszej parafii peregrynacja obrazu będzie miała miejsce od 16-24 maja.

Program tematyczny peregrynacji:

Sobota, 16 maja – godz. 18:00 – Uroczyste wprowadzenie obrazu z aktem zawierzenia Maryi Matce Bożej

Niedziela, 17 maja – Matka i Królowa Małżeństw i Rodzin

Poniedziałek, 18 maja – Matka i Królowa, Oblubienica Ducha Świętego

Wtorek, 19 maja – Matka i Królowa Emigrantów

Środa, 20 maja – Matka i Królowa Kapłanów i Osób Życia Konsekrowanego

Czwartek, 21 maja – Matka i Królowa Życia Ludzkiego

Piątek, 22 maja – Uroczystość Bierzmowania

Sobota, 23 maja – Matka i Królowa Samotnych i Chorych

Niedziela, 24 maja – Matka i Królowa Ewangelizacji Świata

PIERWSZA KOMUNIA ŚW.

W niedzielę 17 maja o godz. 2:00pm odbędzie się Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Zapraszamy na spotkania w wyznaczone dni:

– Poniedziałek, 4 maja – próba w kościele 5:00pm

– Wtorek 5 maja i czwartek 7 maja – spotkanie indywidualne rodziców i dziecka z Ks. Proboszczem od 4:00pm – 6:50pm

– Środa, 6 maja – próba w kościele 5:00pm

– Sobota, 16 maja o godz. 10:30am spowiedź dla dzieci przystępujących do I Komunii św., a także dla rodziców i członków ich rodzin. Od poniedziałku 18 maja do czwartku 21 maja tzw. „Biały Tydzień”.

SPOTKANIE MINISTRANTÓW

Zapraszamy wszystkich ministrantów i rodziców na spotkanie w środę 6 maja bezpośrednio po Mszy św.

PRÓBA DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA

Spotkanie odbędzie się 7 maja bezpośrednio po Mszy św. wieczornej. Zapraszamy wszystkich kandydatów – obowiązkowy udział w tym spotkaniu.

BANKIET JUBILEUSZOWY KSIĘŻY

W niedzielę 31 maja w sali parafialnej odbędzie się Bankiet z okazji Jubileuszu Księży: 25-lecia kapłaństwa Ks. Karola i 30-lecia Ks. Czesława. Serdecznie zapraszamy do udziału w tej uroczystości naszych kapłanów. Bilety na bankiet można nabywać w sali parafialnej. Dorośli $ 30.00, dzieci $ 15.00.

ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE

19 maja dwóch diakonów Towarzystwa Chrystusowego otrzyma święcenia kapłańskie w Bazylice archikatedralnej w Poznaniu. Każdy z nowo wyświęconych kapłanów odprawi w czerwcu 15 Mszy św. w podanych przez Was zbiorowych intencjach mszalnych. Intencje i ofiary można składać w biurze parafialnym albo przesłać na podany adres: Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, Poland. Koperty z dodatkową informacją znajdują się obok biuletynów.

KSIĄŻKA „ROZMOWY NIEDOKOŃCZONE”

Do nabycia w biurze parafialnym 2 i 3 tom książki  Ks. prof. Tadeusza GUZA. Książka ma charakter dialogu na różne tematy dotyczące współczesnego człowieka. Książka w cenie $ 25.00.

FUNDACJA IM. ŚW. BRATA ALBERTA

Zarząd Fundacji im. Św. Brata Alberta serdecznie prosi o poparcie naszej comiesięcznej zbiórki pieniężnej na rzecz ośrodków, którym pomagamy w Polsce.  Członkowie Zarządu będą dyżurować w sali parafialnej w niedzielę 3 maja po dziennych Mszach św.   Pragniemy podziękować teatrowi „Zielony Dzwon” i pani Dorocie Karabasz za przekazanie dochodu z marcowego, bardzo udanego przedstawienia „Za ósmą górą” w wysokości $1,600 na rzecz Domu Samotnej Matki w Kiekrzu.  Dziękujemy również wszystkim naszym dotychczasowym ofiarodawcom!

W NASZEJ SPOŁECZNOŚCI

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE

W ub. niedzielę, 26 kwietnia Walne Zebranie Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego (PCA) wybrało nowe władze  Stowarzyszenia na 2-letnią kadencję. Skład nowo wybranego zarządu PCA tworzą: prezes Marek Domaradzki, I vice-prezes Andrzej Walny, II vice-prezes Andrzej Bukowski, skarbnik Hanna Broniewska, sekretarz Lucjan Oleszczuk oraz Roman Pietrzak, Franciszek Wójcik, Wojciech Raczyński i Maciej Piekarski.

PODZIĘKOWANIE

Zespół „Krakusy” serdecznie dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział w Zabawie Wiosennej w sobotę 25 kwietnia w sali parafialnej. Dochód z tej imprezy pomoże młodym tancerzom w wyjeździe na Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Iwoniczu Zdroju. Dziękujemy także wszystkim woluntariuszom za ciężką prace przy realizacji zabawy oraz Ks. Proboszczowi za darmowe udostępnienie sali.

ZEBRANIE ZESPOŁU „KRAKUSY”

Zapraszamy wszystkich zrzeszonych na walne zebranie sprawozdawczo wyborcze, które odbędzie się 25 maja o godz. 19:00 w Domu Polskim w sali Zagłoba. Jeśli nie będzie quorum w danym terminie to spotkanie odbędzie się o godzinie 19:15 i będzie to nadzwyczajne zebranie na którym będą stanowić wszyscy obecni.

STROJE „POLAN”

Zwracamy się z gorącą prośbą do każdego, kto jest jeszcze w posiadaniu jakichkolwiek strojów „Polan” o ich zwrot – wdzięczni „Polanie”.

WYBORY PREZYDENTA POLSKI

Konsulat Generalny RP w Vancouver informuje, że wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały zarządzone na dzień 10 maja. Głosowanie zostanie przeprowadzone w Kanadzie w sobotę dnia 9 maja w godzinach 7:00-21:00, Nr 89 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Konsulacie RP w Calgary, 6224  29th Street, SE Calgary, Alberta T2C 1W3 tel. 403-291-3455, fax: 403-287-7442, 403-287-7792 e-mail: calgary@polishconsulate.ca. Dla południowej części Prowincji Alberta z miastem Calgary. Warunkiem wzięcia udziału w głosowaniu jest posiadanie i okazanie komisji ważnego polskiego paszportu oraz dokonanie rejestracji w spisie wyborców. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez rejestrację e-wybory: https://ewybory.msz.gov.pl/.

AKADEMIA ENTUZJASTÓW PROJEKTÓW AMBITNYCH (AEPA)  zaprasza na nowy spektakl wg. scenariusza Juliusza Machulskiego pt. „Next Ex”.  Przedstawienia odbędą się w Domu Polskim (3015-15 St. NE) 9 maja o godz. 18:00 i 10 maja o godz.17:00. Bilety w punktach polonijnych i u wszystkich członków zespołu. Tel. Nina: 403-238-4508

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

POKOJE DO WYNAJĘCIA

W Kelowna B.C. Kontakt Barbara 1-250-769-0959 (36x)

CONDOMINIUM DO SPRZEDANIA

Mieszkanie po całkowitej renowacji w dzielnicy Beltline, blisko 17 Ave. z dwoma sypialniami, duża kuchnia otwarta na całe mieszkanie z pokojem jadalnym, pięknie odnowiona łazienka. Kontakt Antoni Grochowski Tel. 403-277-2222; Cell: 403-863-6666 (3x)

ZATRUDNIMY PANIE DO SPRZĄTANIA DOMÓW

Praca na pełny etat na stanowiska: Team Leader – wymagany samochód (od $21/godz) Cleaning Partner (od $14/godz) Praca od poniedziałku do piątku (S.W. Calgary). Wolne wieczory i weekendy. Pełnopłatne przejazdy między serwisami. Zapewniamy płatne szkolenie. (Praca w przyjaznym, 2-osobowym zespole i miłej atmosferze. Oferujemy świadczenia zdrowotne (dentysta, okulista) Zadzwoń po więcej informacji: 403-829-0687 (5x)

WAKACJE W B.C W OKOLICY CRESTON

Niedaleko jeziora Kootney Lake, z białą plażą w Twin Bay, można wynająć dom całkowicie wyposażony. Duża weranda, piękne widoki, dużo drzew i kwiatów. Można zabrać ze sobą pieska. Po więcej informacji proszę dzwonić do Krystyny Tel: 403-540-7736 (18x)

PRACA

Firma Polcribb Construction zatrudni mężczyzn przy budowie piwnic (basements). Wymagany własny dojazd oraz SIN , po więcej informacji proszę dzwonić pod numer telefonu 403-605-4642 (1x)

PRACA

Poszukuję opiekunki do 3.5 letniego chłopca bliższe informacje pod nr telefonu 403- 918- 2535 Renata (3x)

PRACA

Zatrudnię kobietę do sprzątania na pół etatu. Bardzo dobre wynagrodzenie. Kontakt Małgorzata. Tel: 403-919-8512 (1x)