19-26 czerwca, 2016

19-26 czerwca, 2016

INTENCJE MSZALNE

 

Sobota, 18 czerwca – Dzień powszedni

18:00 – O Boże błogosławieństwo i umocnienie w wierze dla całej rodziny

Niedziela, 19 czerwca

8:00 – + Andrzej

9:30 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Najświętszej dla Elżbiety i Marka Machula       – R. Piekut

11:00 – O Boże błogosławieństwo dla Krystyny Pawlickiej w dniu Urodzin         – dzieci

12:30 – ++ Ludmiła i Michał                                   – rodzina

19:00 – + Elżbieta Wołoszczuk

Poniedziałek, 20 czerwca- Dzień powszedni

19:00 – O światło ducha św. dla Kapituły Generalnej Sióstr Dominikanek w wyborze Matki Generalnej

Wtorek, 21 czerwca – Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika

19:00 – Dziękczynna w pewnej intencji

Środa, 22 czerwcaDzień powszedni

19:00 – + Andrzej Kociuba

Czwartek, 23 – Dzień powszedni

19:00 – + Władysław Kogut (28 rocz)         – syn z rodziną

Piątek, 24 czerwca – Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela

9:00 – O łaski potrzebne dla Ks. Andrzeja w dniu Święceń Kapłańskich oraz Piotra z rodziną

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Natana i Maksymiliana z okazji Urodzin                             – rodzice

Sobota, 25 czerwca – Dzień powszedni

8:30 – + Jan Sarzyński (2 rocz)                           – syn z żoną

18:00 – + Henryka Bedryło

Niedziela, 26 czerwca

8:00 – ++ Teresa Michenka i zmarli z rodziny w Polsce i w Czechach

9:30 – O Boże błogosławieństwo dla Jana w dniu Urodzin i Imienin

11:00 – ++ Janina i Stanisław oraz zmarli z rodziny

12:30 – + Władysław Wardzała (22 rocz)     – syn z rodziną

19:00 – + Antoni Peryt (4 rocz)                 – córka z rodziną

Poniedziałek, 27 czerwca- Dzień powszedni

19:00 – O szczęśliwą operację dla córki

Wtorek, 28 czerwca – Wspomnienie św. Ireneusza, Biskupa i Męczennika

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Reginy i Zbigniewa Kalamat w 45 rocz. Sakramentu małżeńskiego

Środa, 29 czerwcaUroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

19:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marzeny i Pawła w 15 rocz. Sakramentu małżeńskiego

Czwartek, 30 – Dzień powszedni

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Sr. Lucyny z okazji imienin

Piątek, 1 lipca – Dzień powszedni

9:00 – Za parafian

19:00 – Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla Klary w dniu Urodzin

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Jana Rajchel z okazji 90 Urodzin

Sobota, 2 lipca – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Kodeńskiej, Matki Jedności

18:00 – W intencji Ojczyzny, Radio Maryja i TV Trwam

Niedziela, 3 lipca

8:00 – ++ Za zmarłych z rodziny Tkaczyków, Chrobaków i Józef Babiak

9:30 – + Renata Kułach (30 rocz)                           – rodzice

11:00 – O Boże błogosławieństwo dla Marty i Michała oraz Asi i Rafała w rocznicę ślubu małżeńskiego         – rodzice

12:30 –+ Józef Miś (30 rocz)

19:00 – + Robert Jerzy Śniadała (8 rocz)

 

LEKTORZY – 19-20 czerwca

18:00 – M. Edgar, S. Salome, M. Edgar

8:00 – M. Pepłowski, A. Wojciechowski, O. Pepłowski

9:30 – R. Przybylski, S. Teresa, J. Kraska

11:00 – A. Kamieniak, M. Kulaga, P. Adamski

12:30 – M. Domaradzki, O. Zyro, A. Gurgul

19:00 – M. Sapielak, M. Sobczak, M. Sapielak

LEKTORZY – 25-26 czerwca

18:00 – M. Domaradzki, M. Iskra, M. Łabinowicz

8:00 – R. Przybylski, M. Sobczak, A. Rudzińska

9:30 – Z. Topor, D. Topor, J. Kraska

11:00 – M . Michalewicz, M. Sapielak, T. Miazga

12:30 – V. Kanaszyc, M. Kulaga, E. Kiegler

19:00 – M. Edgar, S. Teresa, M. Edgar

 

XII NIEDZIELA ZWYKŁA

19 czerwca, 2016

Za 12,10-11; Ga 3,26-29; Łk 9,18-24

Ref: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

W tym słynnym dialogu z dzisiejszej Ewangelii, Jezus przeprowadził swoisty sondaż: za kogo uważają Go ludzie. Wyniki tego sondażu były potrzebne Jezusowi do trzech celów: do przetestowania wiary Apostołów, do sprostowania błędnych wyobrażeń Mesjasza i do ukazania ideału chrześcijańskiego życia. Cele te są nadal aktualne i warto dać Chrystusowi szansę, aby mógł je zrealizować względem nas samych. Spróbujmy więc przeprowadzić wspólnie ten eksperyment. W punkcie wyjścia zbadajmy swoje przeciętne, bezrefleksyjne opinie o Jezusie. A więc: Syn Boży, Zbawiciel, Bóg-Człowiek, Odkupiciel Człowieka, Druga Osoba Trójcy Świętej… Są to czywiście odpowiedzi poprawne, stoi za nimi autorytet i wiara Kościoła. Ale są to zarazem odpowiedzi beznamiętne i martwe, odpowiedzi, które nic nie kosztują, nie znaczą i na nic nie wpływają. Tymczasem Jezus chce, aby ta odpowiedź była zarazem wyznaniem wiary, żeby coś z niej wynikało. I dlatego w drugim etapie naszego eksperymentu spróbujmy zdobyć się na chwilę modlitwy i refleksji, otwórzmy się na działanie Ducha Świętego i pozwólmy, aby teraz On podsunął nam odpowiedź. Być może, będzie ona brzmiała identycznie co do słów, ale zawartość treściowa każdego słowa prawdopodobnie będzie teraz zupełnie inna. Nie będą to już bowiem tylko katechizmowe cytaty, lecz osobiste wyznania wiary. Poznać je można po tym, że towarzyszy im miłość, ufność, wewnętrzny pokój i radość, poczucie, że Jezus jest blisko i że nie jestem Mu obojętny. Ale to jeszcze nie koniec. Takie osobiste wyznanie wiary trzeba jeszcze rozwinąć poprzez refleksję i konfrontację ze Słowem Bożym. Owocem tego będzie lepsza znajomość Boga, zbliżenie się do Prawdy. Albowiem wiara nie wyczerpuje się tylko w poczuciu ufności, miłości i bezpieczeństwa. Wiara to także poznanie prawdy o Bogu. Jeśli kogoś kocham, to będę pragnąć go coraz lepiej poznać, wiedzieć, kim jest, co lubi, jakie ma poglądy, jak wygląda jego życie. Tak samo jest z Jezusem. Kiedy doświadczę Jego żywej obecności, będę chciał tę obecność zrozumieć, zobaczyć, co z niej wynika, dowiedzieć się czegoś więcej o Nim. Jeśli spotkanie z Jezusem było autentycznym przeżyciem, a nie tylko wzruszającym, uczuciowym seansem, powinno ono zaowocować pragnieniem poznania Jezusa i Jego nauki. W przeciwnym razie grozi nam zamknięcie się w subiektywnych emocjach, pogoń za wzruszeniami, egzaltacja i dziwactwo religijne. Tymczasem Jezus chce, żeby autentyczna wiara pociągała za sobą postawę trzeźwego i konsekwentnego wypełniania Bożej woli. Dlatego najpierw daje przykład sam na sobie: Mesjasz to ten, który wypełnia do końca wolę Bożą – nawet, jeśli oznacza ona krzyż – a nie idol i maskotka tłumów. Mesjasz ofiarowuje człowiekowi swoją miłość i dar zbawienia, ale oczekuje twardej wiary i posłuszeństwa. Bez tego nie da się przyjąć zbawienia, ani iść Bożą drogą. Ci, którzy chcą naśladować Chrystusa, muszą być gotowi wziąć swój krzyż i upodobnić swoje życie do życia Zbawiciela. Wymaga to na pewno samozaparcia i wielkiego zaufania do Boga. Trzeba bowiem będzie zrezygnować z wielu ludzkich wyobrażeń i pragnień, mitów i złudzeń. Chrystus je zdemaskował i skorygował swoją nauką, objawieniem prawdy o sobie, o człowieku, o życiu i zbawieniu. Kto tę prawdę przyjmie i zrozumie, znajdzie moc do przezwyciężenia największych przeszkód.

 

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

26 czerwca, 2016

1 Krl 19,16b.19-21; Ga 51,13-18; Łk 9,51-62

Ref: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.

Ludzie wysoko cenią tylko to, co osiągnęli dzięki wysiłkom, a nie to, co im łatwo przyszło. Jezus nie obiecał swoim uczniom łatwego chleba. Trud rodzi determinację, która wzmacnia pragnienie! Bez silnego pragnienia dojścia do celu nigdy się go nie osiągnie, a nic tak nie wzmaga pragnienia jak właśnie przeszkody. W „Przewodniku błądzących” Majmonides napisał o człowieku, że powinien całym swoim życiem i wszystkimi swoimi uczynkami być nakierowany na jeden cel: na Boga. Twierdził, iż taki poziom zaangażowania woli charakteryzuje tylko nielicznych ludzi, a jeśli już w nich zaistnieje, zrównuje ich z prorokami. Najważniejsze przykazanie mówi, że Boga trzeba kochać totalnie – całym sercem, wszystkimi siłami, całą duszą, w każdym miejscu i w każdym czasie. Tylko ludzie prymitywni uważają, że życie idzie swoją drogą, a wiara swoją. Księga Kapłańska do zwierząt nieczystych zalicza również wieprza. Jako argumentację, która uzasadnia jego nieczystość, podano, iż ma rozdzielone racice i nie przeżuwa. Być może mieli rację Ojcowie Kościoła, widząc w tym zwierzęciu kogoś, kto rozdziela życie i własną religijność na dwie rzeczywistości i nie przeżuwa słów Biblii. Taki człowiek jest rozdwojony wewnętrznie, toteż ślady jego postępowania są podwójne, jakby miał racice wieprza. W Jezusie widzimy niezwykle spójną wolę. Całym sobą zmierza do jednego celu, do Jerozolimy, i idzie drogą miłości Boga i człowieka. Geografia Jego wędrówki nakłada się zupełnie na duchową peregrynację do celu swego powołania. To, co przeżył w geograficznej Jerozolimie, miało związek z tym, co otworzyło bramy niebieskiej Jerozolimy. We wszystkim bowiem co tu, na ziemi, przeżywamy, dokonuje się wędrówka do nieba. Kardynał Martini zauważył, że wiersz mówiący o podjęciu przez Jezusa decyzji pójścia do Jerozolimy, ma w sobie zadziwiającą treść. Oryginalny tekst brzmi „to prosopon esterisen”, co dosłownie znaczy: „zatwardził oblicze!”. Twarz Jezusa wyrażała odtąd nieugiętość postanowienia, utwierdzenie w powziętej decyzji. Dotychczas Jego Oblicze było pełne współczucia i miłosierdzia, ale w momencie skierowania się do Jerozolimy nabrało kamiennej powagi. Wola Jego staje się niezłomna, kiedy perswaduje uczniom, że jeśli naprawdę chcą pójść za Nim, muszą uznać bezwzględny charakter tego wyboru oraz wszystkie jego konsekwencje. Rozpoznając nieustępliwą wolę Jezusa, wzmocnij się, abyś nie uciekał przed sobą i przed Bogiem, przed wspólnotą, pracą, rodziną, przed dojrzewaniem, lękiem o jutro. Ptak, który chce wzbić się w górę, używa dwóch skrzydeł, ugina nóżki i odbija się od ziemi. Angażuje całe ciało, wszystkie siły, całą moc, i nie ma w nim wahania, czy ma się wzbić w niebo, czy też pozostać na ziemi. W jego skrzydłach wszystkie pióra są rozłożone, by zwiększyć powierzchnię nośną. Nie miałby szans na uniesienie się w powietrze, gdyby tylko jednym skrzydłem próbował się odbić od powierzchni ziemi, tym bardziej gdyby używając tylko jednego pióra, pragnął szybować po niebie.

 

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

 

19 CZERWCA – DZIEŃ OJCA

Dzień Ojca to piękne i zarazem ważne święto. Ma ono istotny wpływ na budowanie więzi w rodzinie i społeczeństwie. Ojciec, jako mężczyzna, jest powołany, aby wewnątrz komunii wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej żył w świadomości swego daru oraz roli męża i ojca. Ojcostwo zobowiązuje ojca, aby dziecku, któremu przekazał życie, pomagał, opiekował się nim, uczył pacierza, towarzyszył na drodze rozwoju aż ku pełnej dojrzałości, zawsze z poszanowaniem jego godności.

Wszystkim Ojcom w naszej wspólnocie parafialnej składamy najlepsze życzenia zdrowia i wszelkich łask Bożych w realizacji swego powołania – Szczęść Boże!

TOGETHER IN ACTION – 2016

Dziękujemy za złożone dotychczas ofiary w wysokości $23,696.00 na cele charytatywne diecezji Calgary. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $31,611.84. Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church z dopisem w memo: TOGETHER IN ACTION. W dalszym ciągu serdecznie prosimy o ofiary na ten cel !

MSZA ŚW Z BISKUPEM F. HENRY

W niedzielę 3 lipca o godzinie 11:00 Biskup F.Henry odprawi Mszę św. w naszym Kościele dla wszystkich grup z Diecezji Calgary udającej się na Światowy Dzień Młodzieży. Pielgrzymów z naszej Diecezji to grupa licząca 135 osób. Zapraszamy naszą grupę na uczestnictwo we Mszy św.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH

Przez najbliższy tydzień od 19 do 26 czerwca Rodzina Bożeny Klyncypar będzie modlić się przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Od 26 do 3 lipca Rodzina Marzeny i Mariana Rejman będzie modlić się przed obrazem Matki Bożej.

NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE

Zapraszamy w miesiącu czerwcu na nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, które są po Mszy św. wieczornej o godz. 19:00.

PARKING PARAFIALNY

Zawiadamiamy studentów, którzy będą ponawiać pozwolenie na parking, że w tym roku będzie pobierana opłata roczna w wysokości $ 100.00. Pozwolenie jest tylko wydawane dla osób, którzy należą do naszej parafii i systematycznie uczęszczają na Mszę św. Pieniądze przeznaczone będą o zadbanie naszego parkingu i terenu Kościoła.

BIULETYN PARAFIALNY

Biuletyn przez okres wakacji począwszy od dzisiejszej niedzieli  będzie wydawany raz na dwa tygodnie.

BIURO PARAFIALNE PODCZAD WAKACJI

Zawiadamiamy, że biuro podczas wakacji będzie czynne trzy razy w tygodniu we wtorki, środy i czwartki od 9:00 do 13:00.

 

MSZE ŚW. PORANNE PODCZAS WAKACJI

Przez okres wakacji nie będzie sprawowanych Mszy św. porannych w piątki i soboty. Tylko w pierwszy piątek miesiąca 1 lipca i 5 sierpnia poranna Msza św, a po porannej Mszy św. będzie sprawowana całodniowa Adoracja do Najświętszego Sakramentu. Przez okres wakacji nie będzie odwiedzin chorych i starszych z naszej parafii.

WYJAZDY NA WAKACJE

Wielu naszych parafian udaje się na wakacje i odwiedziny rodzin w Polsce i innych krajach. Na drogę pokoju i pomyślności niech was kieruje wszechmogący Bóg, a Rafał Archanioł niech towarzyszy wam w drodze. Wakacje niech będą dla wszystkich błogosławionym czasem duchowego odrodzenia.

BIBLIOTEKA PARAFIALNA

Biblioteka na okres wakacyjny będzie nieczynna. Termin do oddania zaległych książek upływa w niedzielę 26 czerwca, i to będzie ostatni dzień czynnej biblioteki. Prosimy bardzo, aby do tego terminu książki zostały zwrócone.

CZASOPISMO RELIGIJNE „MIŁUJCIE SIĘ”

Zachęcamy do lektury pisma religijnego: dwumiesięcznika „Miłujcie się.” wydawanego przez Księży Chrystusowców w Poznaniu. W dwumiesięczniku „Miłujcie się”, który znajduje się obok biuletynów można znaleźć interesujące artykuły.

SPOTKANIE MODLITEWNE GRUPY ŚW. OJCA PIO

Zapraszamy grupę modlitewną na Mszę św. i nabożeństwo w czwartek 23 czerwca na godz. 18:00.

KAWIARENKA

Chór „Vox Populi” zaprasza do kawiarenki dzisiaj i na przyszłą niedzielę.

ZAPISY DO SZKOŁY POLSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Sala Parafialna ( godz.10:00 -14:00 )

Niedziela, 28 sierpnia

Opłata za jedno dziecko –               $390.00

Opłata za dwoje dzieci   –               $490.00

Opłata za troje i więcej dzieci –     $550.00

Depozyt za dyżur –                           $ 80.00

Po 28 sierpnia, 2016 roku opłata za szkołę wzrasta o $50.00.

Z KARTY ŻAŁOBNEJ

W środę 8 czerwca odszedł do wieczności ś.p. Ludwik Rajzer w wieku 57 lat. Pogrzeb ś.p. Ludwika odbył się w naszym Kościele w czwartek 16 czerwca. Rodzinie składamy wyrazy współczucia, a śp. Ludwika  polecamy Miłosierdziu Bożemu.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

PASTORAL CARE TEAM

Parafia M.B.K.P zaprasza wszystkich parafian w miarę czasu i z otwartym sercem do modlitw za życie przed kliniką aborcyjną w Calgary, 2431 – 5 Ave N.W. Dyżur naszej parafii jest w każdy piątek od godz. 9:00 do 10:00am.

 

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO

DIECEZJALNE OBOZY DLA DZIECI

Arcatheos Summer Boys Camp is scheduled to run for boys 13 – 17 from July 27 – August 6; and for boys ages 7 – 12 from August 1 to August 6. See www.arcatheos.com for details. Captivenia Summer Girls Camp is scheduled to run for girls 13 – 17 from July 13 – 23 and for girls ages 9 – 13 from July 18 – 23. See www.captivenia.com for more details.

WALK FOR ONE ROCK 2016

Let us walk as one and pray as one as we raise awareness and the money to put on the One Rock Festival of Faith. From the home of the first One Rock Festival in Rockyford, AB, to the city of Calgary, we will join in prayer, song, and companionship. Join us! The walk will begin with 9 AM Sunday Mass on July 10 at St. Rita’s Parish in Rockyword, Ends on Monday at St. Thomas More Parish, Calgary, AB. Setting off the 80-kilometre journey to Calgary with an overnight stop at Strathmore. The remainder of the walk will resume on Monday, July 11. You can help by joining the walk, sponsoring an individual, or sponsoring per km or a flat rate. To register or donate,

www.onerock.ca Priests and parishioners are invited.

WORLD YOUTH DAY

We will be celebrating World Youth Day at Home at the One Rock Festival this summer The One Rock Festival of Faith is now on its 7th year and is happening on August 12-14, 2016 at the Redwood Meadows Fair Grounds near Bragg Creek. It is an annual festival of faith for youth, young adults, and their families hosted by the Diocese of Calgary, and supported by the dioceses of Alberta and NWT. To volunteer and for more information, visit: www.onerock.ca

         OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

 

WAKACJE W B.C

Można wynająć na dowolny okres pół domu. Dom całkowicie wyposażony, piękna okolica blisko jeziora Kootenay Lake z plażą w Twin Bay. Można ze sobą zabrać psa. Inf: 403-540-7736 (13x)

PRACA

Potrzebne kobiety do sprzątania domów. Dobre warunki i wynagrodzenie. Przejazdy między domami wliczone w czas pracy. Stawka początkowa od $14.50 do $15.00 w zależności od doświadczenia. Pozwolenie na pracę konieczne. Tel: 403-803-1747 (4x)

WYNAJMĘ APARTAMENT

Apartament 73 m2, 3 pokoje, loggia, schowek. Widok na park. Na terenie ogrodzonego budynku windy, basen, siłownia, korty tenisowe, pralnia, pokój spotkań, sala imprezowa, przydzielony parking. Koło domu przystanki tranzytu. Lokalizacja:  Calgary – Dalhousie NW.  Tel: 403-680-5480.(3x)

 

GRUPA „NADZIEJA”

Jeśli uważasz, że masz problem z nadużywaniem alkoholu, nie jesteś odosobniony. W każdy czwartek o godz. 19:30 odbywają się spotkania dla kobiet i mężczyzn w salce przy Kościele St. Joseph 640 – 19 Ave NW. Serdecznie zapraszamy. (8x)

DO WYNAJĘCIA

Małżeństwo szuka pilnie domu lub basementu do wynajęcia. Tel: 403-277-2222 (2x)

POSZUKUJĘ PRACY

Podejmę pracę przy sprzątaniu domów, apartamentów lub biur. Proszę o kontakt z Barbarą 403-700-3928 (2x)

 

POSZUKUJĘ DOMU DO WYNAJĘCIA

Matka z dwojga dorosłymi córkami poszukuje domu do wynajęcia . Dom z miejscem dla psów, oraz nawet z możliwością rent to Own lub kupna . Telefon 250-307-0664 (4x)

SUITE DO WYNAJĘCIA W WEST KELOWNA

Na okres wakacji wynajmę Suite z dwoma sypialniami ( Queen i King łóżka) z kuchnią, z łazienką i z osobnym wejściem. Blisko plaży (blisko mostu). Bez śniadania. Opłata za noc $ 70.00. Kontakt Elżbieta 1-778-755-1320