4 listopada, 2018

4 listopada, 2018

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 3 listopada – Dzień powszedni
18: 00 – ++ Zofia, Michał, Zbigniew i Teresa Łabinowicz
18: 00 – + Za zmarłych w wypominkach (2)

Niedziela, 4 listopada – XXXI Niedziela zwykła
8: 30 – + Za zmarłych w wypominkach (3)
10: 30 – ++ Bronisława i Jan Mazur i zmarli z rodziny
12: 30 – Za Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trwam
12:30 – + Marek Machula – żona z dziećmi
19: 00 – ++ Eugeniusz i Jan Korbacz – syn z rodziną

Poniedziałek, 5 listopada – Dzień powszedni
19: 00 – + Za zmarłych w wypominkach (4)
19: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Sr Zacharii z okazji imienin

Wtorek, 6 listopada – Dzień powszedni
19: 00 – + Za zmarłych w wypominkach (5)
19: 00 – ++ Antoni, Wiesław i Helena Hryszko, Edward i Nadzieja Gajdel i zmarli z rodziny
19: 00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Ks. Zygmunta Stefańskiego

Środa, 7 listopada – Dzień powszedni
19: 00 – + Za zmarłych w wypominkach (6)
19: 00 – O Boże błogosławieństwo w dniu Urodzin dla Amali – dziadkowie
19: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Michała z okazji Urodzin

Czwartek, 8 listopada – Dzień powszedni
9: 00 – + Za zmarłych w wypominkach (7)
19: 00 – + Stanisława Łakomska

Piątek, 9 listopada – Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
9:00 – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Katarzyny z okazji Urodzin – babcia
19: 00 – Za zmarłych w wypominkach (8)

Sobota, 10 listopada – Wspomnienie św. Leona Wielkiego, Papieża i Doktora Kościoła
8: 30 – + Adam Bielecki
18: 00 – ++ Ks. Jan Otłowski i zmarli z rodzin Rycerzy Kolumba – Rycerze Kolumba
18: 00 – + Za zmarłych w wypominkach (9)

Niedziela, 11 listopada – XXXII Niedziela zwykła
8: 30 – + Mikołaj (1 rocz) – rodzina
10: 30 – + Bożena Delert ( 2 rocz)
10: 30 – ++ Maria i Władaysław Kapel i zmarli z rodziny
12: 30 – Z okazji 100 lecia Niepodległości Polskiej – SPK#18
19: 00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ks. Marcina w dniu imienin – parafianie

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
Pwt 6,2-6; Hbr 7,23-28; Mk 12,28b-34
Ref: Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja.

Czegokolwiek byśmy nie czynili, zawsze nasze działanie wynika z określonych motywów: albo działamy spontanicznie, albo z zamiłowania, albo z konieczności. Wszystkie motywy są w jakimś stopniu uwarunkowane miłością, chociaż niekoniecznie miłością do wykonywanej pracy. Podejmowane działania nie zawsze dają się zrealizować, nie zawsze przynoszą dobre efekty, nie zawsze przyczyniają się do naszego rozwoju. Ale jest jedno działanie, które nas nigdy nie zawiedzie: zawsze możemy wzrastać w miłości, Bożej Miłości. To właśnie dzisiaj Księga Powtórzonego Prawa mówi nam: „Pan jest naszym Bogiem – Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił.” (Pwt 6,4-6). Bóg jest Miłością, Miłością, którą nam daje, Miłością, którą od nas przyjmuje, Miłością, którą się z nami dzieli. Ta wielka Miłość Boga dała nam kapłanów, dla których wzorem jest Najwyższy Arcykapłan. Słuchając słów:, „Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi. Takiego, bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To, bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie.”(Hbr 7,25-27) możemy być szczęśliwi, że został nam dany udział w zbawczym planie Boga. Wgłębiając się w teksty dzisiejszej Liturgii Słowa odkrywamy podstawową zasadę życia. Miłość Boża i nasza miłość do Boga to pierwsze i najważniejsze ze wszystkich przykazań – przykazanie, które wzywa nas do miłowania Boga całym sobą. Nie może być innej odpowiedzi człowieka na miłość Boga, który kocha nas miłością najczystszą, bezwarunkową, który akceptuje każdego człowieka w jego aktualnej rzeczywistości i kocha w sposób nieskończony. Naszą odpowiedzią może być tylko przyjęcie miłości Boga i odwzajemnienie jej. Zapyta ktoś, jak? Ano, słuchając Boga, dostrzegając Go i dając Mu pierwszeństwo we wszystkim. Nie wolno nam jednak zapominać, że Jezus Chrystus łączy przykazanie miłości Boga z przykazaniem miłości bliźniego i samego siebie, zaś chronologia rozwoju duchowego przyjmuje, że miłość bliźniego jest drogą do miłości Boga. Tak, więc przykazanie miłości to dla nas i zadanie, i obietnica.
PANIE JEZU – prosimy – obdarz nas łaską, która pomoże nam w naszym ziemskim życiu w pełni realizować przykazanie miłości

LEKTORZY – 3-4 listopada
18: 00 – J. Bogusławska, S. Teresa, R. Kohnke
8: 30 – D. Adamski, M. Iskra, O. Pepłowski
10: 30 – M. Kaczan, S. Salome, O. Pietras
12: 30 – M. Domaradzki, M. Kulaga, E. Kiegler
19: 00 – K. Pietrzak, M. Sobczak, W. Grabowski

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

KOLEKTA NA EDUKACJĘ KATOLICKĄ
Kościół Katolicki w Albercie obchodzi 4 listopada, jako niedzielę Edukacji Katolickiej, dlatego z polecenia Ks. Biskupa Wiliama. McGrattan dzisiaj w niedzielę będzie zbierana II kolekta po Komunii św. na Katolickie szkoły – serdecznie prosimy o ofiary na ten cel!

MODLITWA NA CMENTARZACH
Dzisiaj w niedzielę 4 listopada, o godz. 15: 30 na cmentarzach, gdzie pochowani są nasi parafianie zgromadzimy się na modlitwie różańcowej. Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę różańcową na cmentarzach St. Mary’s (gdzie znajdują się również groby Księży Chrystusowców: ś.p. Ks. Jan Otłowski, Ks. Arkady Boryczka, Ks. Józef Smyczyk) oraz St. Joseph’s (Queen’s Park), gdzie jest wiele grobów Polaków.

MODLITWA ZA ZMARŁYCH – WYPOMINKI – NOWENNA MSZY ZA ZMARŁYCH
Listopad – miesiącem modlitwy za zmarłych. Nowenna Mszy św. za zmarłych zostanie odprawiona w naszym kościele od 2 do 10 listopada. Przez cały miesiąc listopad będziemy się modlić w tradycyjnych „Wypominkach”. Koperty, na których można wypisać imiona zmarłych, wyłożone są na stolikach przy biuletynach. BARDZO PROSIMY O CZYTELNE DRUKOWANE LITERY PRZY WYPISYWANIU IMION I NAZWISK ZMARŁYCH. IMIONA PROSIMY O PISANIE W MIANOWNIKU, DOKŁADNIE TAK JAK SĄ PISANE W DOKUMENTACH UŻĘDOWYCH (PRAWO JAZDY, PASZPORT ITD) . Będzie to bardzo pomocne przy wyczytywaniu przez kapłana.

GDY MODLIMY SIĘ ZA ZMARŁYCH
Powinniśmy pamiętać, że cały człowiek został odkupiony przez Chrystusa i ma mieć udział z życiu wiecznym, dlatego nie mówimy: „módlmy się za duszę N.” – lecz: „módlmy się za zmarłego N.” Z modlitw za zmarłych należy usunąć wezwanie: „za dusze znikąd niemające ratunku, ponieważ Kościół w każdej Mszy świętej i w Liturgii Godzin poleca Bogu wszystkich zmarłych, a także, co roku obchodzi Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Można użyć wezwania: „módlmy się za tych zmarłych, których imiona znane są tylko Bogu, “ “którzy najwięcej potrzebują modlitwy, “ “ za których najbliżsi się nie modlą.”

PAPIEŻ FRANCISZEK O PAMIĘCI I MODLITWIE ZA ZMARŁYCH
Drodzy bracia i siostry,
Wczoraj obchodziliśmy uroczystość Wszystkich Świętych, a dzisiaj liturgia zachęca nas do wspominania wiernych zmarłych. Te dwa wydarzenia są ściśle związane ze sobą, tak jak radość i łzy znajdują w Jezusie Chrystusie syntezę, będącą podstawą naszej wiary i naszej nadziei. Z jednej strony, bowiem Kościół pielgrzymujący w dziejach raduje się z powodu wstawiennictwa świętych i błogosławionych, wspierających go w misji głoszenia Ewangelii; z drugiej zaś tak jak Jezus uczestniczy on w płaczu tych, którzy cierpią z powodu rozłąki z osobami im drogimi, i tak jak On i dzięki Niemu rozbrzmiewa dziękczynieniem Ojcu za to, że wyzwolił nas od panowania grzechu i śmierci. Wczoraj i dziś wiele osób odwiedza cmentarze, które są, jak mówi o tym samo to słowo – „miejscem odpoczynku”, w oczekiwaniu na ostateczne przebudzenie. Miło jest pomyśleć, że to sam Jezus nas obudzi. Sam Jezus objawił, że śmierć ciała jest jakby sen, z którego On nas wybudzi. Z tą wiarą zatrzymujemy się – również duchowo – przy grobach naszych bliskich, tych, którzy nas kochali i czynili nam dobro. Ale dzisiaj jesteśmy wezwani, aby pamiętać o wszystkich – pamiętać o wszystkich – także tych, o których nikt nie pamięta. Pamiętajmy o ofiarach wojen i przemocy; o tak wielu „maluczkich” świata unicestwionych przez głód i nędzę. Pamiętajmy o tych bezimiennych, którzy spoczywają we wspólnych grobach. Wspominamy braci i siostry, zabitych, dlatego, że byli chrześcijanami oraz tych, którzy poświęcili swoje życie, aby służyć innym. Powierzmy Panu szczególnie tych, którzy nas opuścili w minionym roku. Tradycja Kościoła zawsze zachęcała do modlitwy za zmarłych, w szczególności przez ofiarowanie za nich celebry eucharystycznej: jest ona najlepszą pomocą duchową, jaką możemy dać ich duszom, zwłaszcza tym najbardziej opuszczonym. Podstawą modlitwy za zmarłych jest komunia Ciała Mistycznego. Jak podkreśla Sobór Watykański II, „uznając w pełni tę komunię całego Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa, Kościół pielgrzymujący od zarania religii chrześcijańskiej czcił z wielkim pietyzmem pamięć zmarłych” (Lumen gentium, 50). Wspomnienie zmarłych, troska o groby i modlitwy w intencji zmarłych są świadectwem ufnej nadziei, zakorzenionej w przekonaniu, że śmierć nie jest ostatnim słowem o ludzkim losie, ponieważ człowiek jest przeznaczony do nieskończonego życia, zakorzenionego i znajdującego swoje wypełnienie w Bogu. Zwróćmy się do Boga z taką oto modlitwą: „Boże nieskończonego miłosierdzia, powierzamy Twej niezmiernej dobroci tych, którzy pozostawili ten świat dla wieczności, gdzie oczekujesz na całą ludzkość, odkupioną bezcenną krwią Chrystusa, Twego Syna, zmarłego, aby odkupić nasze grzechy. Nie patrz, Panie, na tak wiele ubóstwa, nędzy i słabości ludzkich, gdy staniemy przed Twym sądem, aby zostać osądzonymi na szczęście lub na potępienie. Skieruj na nas swój miłosierny wzrok, pochodzący z łagodności Twego serca i pomóż nam wędrować drogą całkowitego oczyszczenia. Niech nikt z Twoich dzieci nie zostanie wtrącony do wiecznego ognia piekielnego, gdzie nie może już być skruchy. Powierzamy Ci, Panie, dusze naszych najbliższych, osób, które zmarły bez pociechy sakramentalnej lub które nie miały możliwości żałowania za grzechy nawet pod koniec swego życia. Niech nikt nie lęka się spotkania z Tobą po ziemskiej pielgrzymce, w nadziei bycia przyjętym w ramionach Twego nieskończonego miłosierdzia. Niech siostra śmierć cielesna znajdzie nas czuwających na modlitwie i obarczonych wszelkim dobrem, jakiego dokonaliśmy podczas naszego krótkiego lub długiego istnienia. Panie, niech nic nie oddali nas od Ciebie na tej ziemi, ale niech wszystko i wszyscy wspierają nas w gorącym pragnieniu pogodnego i wiecznego spoczynku w Tobie. Amen” (O. Antonio Rungi, pasjonista: Modlitwa za zmarłych). Z tą wiarą w ostateczne przeznaczenie człowieka zwracamy się teraz ku Dziewicy Maryi, która pod Krzyżem przeżywała dramat śmierci Chrystusa i brała udział w radości Jego zmartwychwstania. Niech Ona, Brama Niebios, pomaga nam coraz lepiej rozumieć wartość modlitwy za zmarłych. Oni są nam bliscy! Niech wspiera nas Ona w naszej codziennej pielgrzymce na ziemi.

ZEBRANIE RYCERSTWA NIEPOKALANEJ
W niedzielę, 11 Listopada w kościele, po Mszy św. o godzinie 10: 30 odbędzie się zebranie dzieci, młodzieży i dorosłych należących do Rycerstwa Niepokalanej. Serdecznie zapraszamy wszystkich należących do M.I. na to spotkanie. Pragniemy przypomnieć, że Rycerstwo Niepokalanej modli się o lepszy świat, prosząc Matkę Bożą Niepokalaną w codziennej modlitwie: O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Koscioła świętego i poleconymi Tobie”.

MINISTRANCI Zapraszam młodszych i starszych ministrantów oraz nowych kandydatów (po I Komunii św.) do zapisania się do SZKÓŁKI LITURGICZNEJ. Przez warsztaty, ćwiczenia dużo się w tym czasie nauczysz, poznasz znaczenie znaków i gestów liturgicznych, szat i przedmiotów do odprawiania Mszy św. Już po pierwszych spotkaniach zobaczysz, że służba liturgiczna to współdziałanie i współtworzenie, które angażuje i sprawia dużo frajdy. Tu również poznasz wielu przyjaciół, doświadczysz mnóstwa niezapomnianych przygód na wspólnych wyjazdach i spotkaniach. Bycie ministrantem to czas ogromnej radości i rozwijania swoich umiejętności i zdolności. Zajęcia w każdą niedzielę od godz. 11: 30-12: 15 w salce parafialnej. Warsztaty rozpoczynają się 4 listopada i są bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy do końca października u ks. Marcina.

TOGETHER IN ACTION – 2018 W całej Diecezji Calgary odbywa się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $29,233.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 21,133.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Od 4 do 11 listopada rodzina Teresy Nowak będzie się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

W INTENCJI OJCZYZNY, RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Prosimy Cię, Panie Boże, o Twoje błogosławieństwo dla wszystkich Polaków, a zwłaszcza o Dary Ducha Świętego: mądrości, rozumu, umiejętności, rady, męstwa, pobożności i bojaźni Bożej dla Prezydenta, Premiera, przywódców partii i stowarzyszeń politycznych, posłów, senatorów, ministrów sędziów, działaczy samorządowych, dziennikarzy i wszystkich sprawujących władzę oraz mających na nią wpływ, aby wiernie trwali przy Tobie, przemieniali złe prawa już uchwalone i ustanawiali nowe zgodnie z Twoją Wolą oraz wspólnie z Episkopatem Polski i całym Narodem wielbili Ciebie Boże przez Jezusa Chrystusa naszego Pana, Króla i Zbawiciela! Maryjo, Królowo Polski – módl się za nami! Zachęcajmy siebie i innych do codziennej, wytrwałej i ufnej modlitwy za naszą Ojczyznę

ZARZĄD STOWARZYSZENIA POLSKO-KANADYJSKIEGO W CALGARY zaprasza wszystkich zrzeszonych oraz osoby zainteresowane działalnością Stowarzyszenia na miesięczne zebranie, które odbędzie się dzisiaj w niedzielę, 4 listopada o godzinie 14: 30 w Domu Polskim. Zapraszamy.

KAWIARENKA
W listopadzie grupa „Mazovia” zaprasza do kawiarenki.
ZABAWA RYCERZY KOLUMBA Rycerze Kolumba zapraszają na tradycyją zabawę z kolacją, która odbędzie się 10 listopada w Sali parafialnej o godzinie 19:00. Bilety w cenie $50.00 od osoby można zamawiać telefonicznie: Jan Rajchel 403-242-6743, Piotr Urban 403-860-7689 i Alksander Gurgul 403-567-9400, lub od niedzieli 21 października w Sali parafialnej po wszystkich Mszach św.

ZAPRASZAMY NA PIELGRZYMKĘ DO MEĐJUGORJA Oferujemy dwa terminy na rok 2019, od 30 maja – 14 czerwca 2019, i następny termin w dniach 29 września – 18 października 2019 z możliwością przedłużenia pobytu w Chorwacji. Zainteresowanych poroszę o skontaktowanie się z Ewą Has – Passort Travel Int, Telefon: 403-608 9522 albo 403-256 9343,
ewa.passort@shaw.ca

BIURO TURYSTYCZNE URSZULA GUT – THE TRAVEL AGENT NEXT DOOR zaprasza na PIELGRZYMKĘ DO MEDJUGORJE & GRECJI pod duchowym przewodnictwem Ksiedza Proboszcza Jacka Walkiewicza w dniach 28 MAJ – 11CZERWIEC 2019. Cena od $4236 cad. Możliwość dodatkowych zniżek za wczesną rezerwację do 27 listopada 2018. Ilość miejsc ograniczona. Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt telefoniczny z URSZULA GUT pod numerem 403.407.0177 lub 403.852.5254 lub wysyłąjac email na adres ugut@ttand.com. Dodatkowe zapisy i informacje w Sali Parafialnej 18 listopad (Niedziela – po Mszach św od 9: 30-14: 00) oraz 24 – 25 listopad (Sobota – Niedziela po wieczornych Mszach). ZAPRASZAMY!

WYKŁAD MALARSKI W DOMU POLSKIM
9 listopada o godzinie 7: 00pm w ramach Kawa z Tematem, wygłosi wykład o malarstwie polskim Ewa Struszyńska. Zapraszamy!

TATRY FREESTYLE SKI ACADEMY zaprasza na kolejny SEZON NARCIARSKI. Zajęcia dla dzieci i młodzieży w COP i Nakiska od Grudnia 2018 do Kwietnia 2019. Posiadamy również ofertę dla rodziców i dorosłych. Więcej informacji email: tatryfreestyle@gmail.com, tel: 1.403.638.4844.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE
PRACA Firma zajmująca się instalacją ścian biurowych poszukuje pracowników na cały etat lub pół etatu. Więcej informacji pod numerem telefonu 403-472-7124 Krzysiek. (3x)

POSZUKUJĘ OPIKUNKI Osoba starsza z chorobą, poszukuje chętnej osoby do pomocy i opieki. Prosimy o kontakt z biurem parafialnym.

FIRST AID AND CPR/AED COURSES – For Your Home and Workplace!! Instruktorka Pierwszej Pomocy certyfikowana przed Canadian Red Cross oferuje kursy CPR and First Aid. W ofercie kursy jednodniowe i dwudniowe (CPR and First Aid, AED training, Child Care First Aid) z dojazdem do biura/ domu klienta. Certyfikaty są ważne przez 3 lata i są wydawane bezpośrednio po ukończeniu kursu. Przystępne ceny, dużo ćwiczeń praktycznych z manekinami. Szczegóły i rezerwacja: Joanna Mycek, Red Cross First Aid Instructor phone: 403- 999- 4775 e-mail: joannamycek87@gmail.com

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO
EXECUTIVE ADMINISTRATIVE ASSISTANT FOR THE BISHOP’S OFFICE, Catholic Pastoral Centre Seeking an experienced executive assistant who has experience working in a Catholic organization to provide administrative support and assistance to the Bishop.

CATECHETICS & DISCIPLESHIP MINISTRY COORDINATOR, Catholic Pastoral Centre Seeking a coordinator to develop, support, and coordinate catechetical, religious education, faith and ministry formation programs and activities of the Diocese. – SUPPORT STAFF, Elizabeth House Seeking a candidate with current and relevant experience working with at-risk young women, be available for evening, overnight, and/or weekend shifts, able to respond to conflict, crisis or emergency situations with maturity, patience, and confidence. Elizabeth House provides shelter and guidance to pregnant and parenting young women who need a safe place.

FACILITIES AND CONSTRUCTION MANAGER Catholic Pastoral Centre seeking a candidate with experience in land development and/or construction to oversee capital projects within the Diocese. For more information about these positions, qualifications and application details see our website at: http://careers.calgarydiocese.ca

DONATIONS FOR NATURAL DISASTERS Over the past month the world has been witness to immense sufferings as a consequence of natural disasters: An earthquake and tsunami in Sulawesi, Indonesia and flooding in Kerala, Indonesia. Donations can be made through the Diocese website: http://donate.calgarydiocese.ca or via cheques to the Pastoral Centre – 120-17 Ave SW, Calgary, AB T2S 2T2, earmarked: “Tsunami in Indonesia” and/or “Flooding in Kerala.”

REGISTER FOR MARRIAGE PREPARATION “For Better & For Ever…” Marriage Preparation is for all couples preparing for marriage. Upcoming sessions: Nov. 19 (followed by Dec. 7-8) at the Catholic Pastoral Centre, Calgary. Contact 403-218- 5505 or register online at events.calgarydiocese.ca

PRE ADVENT RETREAT FOR YOUNG WOMEN The Assembly of Women Religious invites young women to a retreat to help answer God’s personal call. When: Friday, Nov. 9 at 5:30 pm to 9 pm. Theme: Waiting and Preparing the Way. Where: St. Patrick’s Parish (1414 Shawnessy Blvd., Calgary). For more information or to register, contact Sr. Terry f.c.J tksmithfcj@yahoo.com or call 403-228-3623.