9 grudnia, 2018

9 grudnia, 2018

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 8 grudnia – Ur. Niepokalanego Poczęcia NMP
18:00 – + Marian Niedźwiecki
18:00 – + Jan Zukowski – Christine Kornega i Norma Konrad

Niedziela, 9 grudnia – II Niedziela Adwentu
8:30 – + Antoni Kulikowski – rodzina
10:30 – Za Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trwam
12:30 – O Boże bł. dla Davida z okazji 20 Urodzin
12:30 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla dzieci i wnuczków o łaski Ducha św. oraz opiekę Matki Bożej dla Anity z rodziną, Moniki z rodziną, Sylvi z rodziną i Olivi z rodziną
19:00 – + Czesław Pituch – rodzina

Poniedziałek, 10 grudnia – Dzień powszedni
19:00 – ++ Sławomir, Marianna i Henryk Dąbrowscy oraz zmarli z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
19:00 – + Dr. Jerzy Adamus

Wtorek, 11 grudnia – Dzień powszedni
19:00 – O potrzebne łaski i pomoc w nauce – A.G
19:00 – + Za dusze w czyśćcu cierpiące

Środa, 12 grudnia – Dzień powszedni
19:00 – + Aleksander Luzar
19:00 – O opiekę Bożą i zdrowie dla Marka Pieczara i jego rodziny – Jadwiga

Czwartek, 13 grudnia – Wsp. św. Łucji, dziewicy i męcz.
19:00 – O zdrowie dla Izabelle, Joanny, Marzeny, Janusza i Kazimierza z podziękowaniem za opiekę NMP
19:00 – O Boże błog. dla Eweliny Bator z okazji Urodzin

Piątek, 14 grudnia – Wsp. św. Jana od Krzyża
9:00 – ++ Maria Glawdel, Jan i Zofia Krupica
19:00 – ++ Sabina, Aleksander i Elżbieta Kos i zmarli z rodziny

Sobota, 15 grudnia – Dzień powszedni
8:30 – Za parafian
18:00 – ++ Krystyna i Wiktor Wojcieszonek
18:00 – ++ Maria, Ryszard i Michał Krawczyk oraz Janina i Zbigniew Nowak

Niedziela, 16 grudnia – III Niedziela Adwentu
8:30 – ++ Anna Miśkiewicz (1 rocz) i Andrzej Kozłowski (1 rocz)
10:30 – + Dariusz Ciok – żona z dziećmi
12:30 – + Czesław Waśkiewicz (10 rocz) – córka z rodziną
19:00 – O Boże błogosławieństwo i dary Ducha św. dla Krzysztofa z okazji Urodzin – mama z bratem
19:00 – + Marian Błach i zmarli z rodziny Błachów, Piętaków, Tarabaszów i Potrzeszczów

II NIEDZIELA ADWENTU
Ba 5,1-9; Flp 1,4-6.8-11; Łk 3,1-6
Ref: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

Adwent to czas dany nam po to, aby ożywić nadzieję na chwalebne przyjście naszego Zbawiciela, aby rozważać kierowane w tym czasie przez Kościół do nas słowo Boże. Dzisiaj jesteśmy wezwani, aby przygotować drogę Panu. Lecz nie chodzi tu o materialną drogę, ale o nasze serca, o nasze nawrócenie, czyli oczyszczenie się z grzechów, o wyzbycie się pychy i egoizmu, o wygładzenie szorstkości w obcowaniu z bliźnimi, o działania dla ich dobra. Mamy, więc nasze własne życie uczynić prostą drogą do Boga, drogą bez wybojów i kompromisów. To nasze zadania nie tylko na Adwent, ale każdy Adwent dobrze przeżyty pozwoli nam w nowy i głębszy sposób przygotować się na przyjście Zbawiciela. Ten niezwykły okres mówi o zbawieniu, które przychodzi do człowieka od Boga. Coraz częściej odczuwamy zagrożenie wielorakim złem. Jak się od tego zła uchronić? Pięknie nas uświadamia w tym zakresie Prorok Baruch, „Złóż… szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane ci na zawsze przez Pana. Oblecz się płaszczem sprawiedliwości, pochodzącej od Boga…” (Ba 5, 1-2). Nasza egzystencja w świecie widzialnym nie daje nam takiej możliwości, nawet, jeśli jest wypełniona różnymi dobrami wytworzonymi przez człowieka. Żadne ziemskie rzeczy, nawet najbardziej doskonałe, nie są zdolne wyzwolić nas od wszelkiego zła i ugruntować w pełni dobra. Nie uważajmy śmierci za stan ostateczny, gdyż jest ona jedynie stanem przejściowym w drodze do spotkania Boga-Ojca. To nasze życie, nasze postawy, nasze decyzje będą nas oddalały od Boga lub przybliżały do Niego w dniu naszego przejścia do życia wiecznego. Od wieków Słowo Boże mówi nam o tym, co najważniejsze:, „aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa” (Flp 1, 9-10). Ewangelista dokładnie określa czas, w którym skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza. Interwencja Boża dokonywała się i dokonuje przez proroków, którymi Bóg posługuje się nieustannie. Każdy człowiek na ziemi spotyka kiedyś swojego proroka. Czy znamy godzinę, w której Bóg skierował swoje słowo do nas? Święty Łukasz cytuje słowa Proroka Izajasza, a ten z kolei daje nam receptę postępowania: „Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.” (Łk 3, 4b-6). Prorok mówi, wprost, że zbawi nas Bóg: „wszyscy ludzie, ujrzą zbawienie Boże”. Tylko czy wszyscy zechcą je przyjąć? Czy wszyscy zechcą się nawrócić? Nie marnujmy czasu, jaki jest nam dany – nawracajmy się sami i módlmy się o nawrócenie innych.

LEKTORZY – 8-9 GRUDNIA
18: 00 – L. Shelley, M. Iskra, L. Shelley
8: 30 – O. Pepłowski, M. Sobczak, O. Pepłowski
10: 30 – K. Kamieniak, S. Teresa, A. Kamieniak
12: 30 – E. Kiegler, M. Sapielak, M. Domaradzki
19: 00 – M. Edgar, B. Pajewska, J. Pajewski

Kolekta z 25 listopada – $3,592.00
Kolekta z 2 grudnia – 5,023.00
Kolekta na Society of Christ – 3,151.00
Serdeczne Bóg zapłać!

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

12 GRUDNIA – ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ Z GUADALUPE – POMOC MISJOM W MEKSYKU
Jak co roku, Biskup William McGrattan, zwraca się z prośbą do wszystkich parafian naszej Diecezji o poparcie i złożenie ofiary na pomoc misjom w Meksyku w sobotę 8 i w niedzielę 9 grudnia. Druga kolekta będzie zbierana po Komunii św. – serdeczne Bóg zapłać za ofiary!

Letter from Bishop McGrattan regarding Mission Mexico
Dear Brothers and Sisters in Christ: I am writing you today to once again affirm our support as a Diocese for Mission Mexico. The “People of the Mountains”, as they are often known, share with us their prayers, gratitude and perseverance as we continue to move forward with dignity-affirming projects that help improve education, health care, human rights, women’s rights, and help support the youth of the area in experiencing a better future. Pope Francis stated: “Help one another. This is what Jesus teaches us. This is what I do. And, I do it with my whole heart.” In helping one another, and in doing it selflessly, we will find true meaning, satisfaction, and fulfillment in life. In other words, we find a way to God’s most merciful and loving heart when we assist others. For nineteen years now the people of our diocese have given their support and faith in sharing with the struggles of our brothers and sisters in southern Mexico. We need this support to continue as we remain faithful to our identity as Catholics and in fulfilling our partnership with them through Mission Mexico. Therefore, I am once again designating December 12, the Feast of Our Lady of Guadalupe, “Mission Mexico Day”, in the Diocese of Calgary. You may give your financial donation through your parish’s second collection on December 8-9 or at participating Catholic schools on Wednesday, December 12. Let us continue to help our poor brothers and sisters have a better future and to sow hope among those who suffer. Your heartfelt generosity is greeted with utmost love and gratitude. Yours in Christ, †Most Reverend William T. McGrattan, D.D. Bishop of the Diocese of Calgary

POMOC KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE
Koło Modlitewno – Apostolskie Rycerstwa Niepokalanej (M.I.), działające przy polskim kościele p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary, posiada Charity Status w celu niesienia pomocy w życiu religijnym Polaków na Wschodzie.
Raz w roku, z okazji Święta Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oraz z okazji szczególnej modlitwy za Kościół na Wschodzie w II Niedzielę Adwentu, Koło M.I. przeprowadza przy kościele zbiórkę na ten cel. Ofiary te otrzymują Income Tax – pokwitowanie do urzędu podatkowego. Serdecznie prosimy o poparcie tej tak ważnej sprawy, dotyczącej życia religijnego naszych Rodaków na Kresach Wschodnich. Niech Matka Najświętsza wyprasza obfite łaski Ofiarodawcom. BÓG ZAPŁAĆ!

TOGETHER IN ACTION – 2018
W całej Diecezji Calgary odbywa się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $29,233.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 22,873.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

KOPERTY NA OFIARY NA 2019 ROK
W przedsionku kościoła znajdują się zestawy kopert na ofiary składane w ciągu roku podczas niedzielnej kolekty. Koperty w tym roku są ułożone alfabetycznie ze zmienionym numerem kopert, dlatego prosimy zabierać swoje koperty z imieniem i nazwiskiem, a nie kierować się numerem koperty z ubiegłego roku. Jeśli ktoś z parafian chciałby używać kopert, to prosimy o zgłoszenie się do biura parafialnego. Na podstawie składanych ofiar w kopertach wydajemy zaświadczenia do rozliczeń podatkowych po Nowym Roku. Serdecznie dziękujemy za złożone ofiary. – Bóg zapłać!

SPOTKANIE Z CHORYMI I STARSZYMI
Tradycyjne spotkanie dla chorych i starszych parafian z naszej parafii będzie w niedzielę 16 grudnia na Mszy św. o godz. 12: 30, podczas której udzielimy Sakramentu Namaszczenia Chorych. Bezpośrednio po Mszy św. zapraszamy na spotkanie z poczęstunkiem w sali parafialnej i wspólnym śpiewaniem kolęd.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
W miesiącu grudnia rodzina Ireny Ręmbisz będzie się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE
Nadchodzi czas na odnowienie opłat za reklamy firm i biznesów w biuletynie parafialnym na rok 2019. Prosimy o potwierdzenie kontynuacji swych reklam do 28 lutego, 2019r. Serdecznie dziękujemy sponsorom naszego biuletynu. Bóg zapłać!

SIANKO NA STÓŁ WIGILIJNY!!!
W niedzielę, 16 i 23 grudnia 2018, ministranci będą rozprowadzać sianko na stół wigilijny. Dotacje w postaci dobrowolnej ofiary. Zebrane pieniądze za sianko zasilą fundusz ministrancki. Sianko będzie rozprowadzane przez 2 niedziele po każdej Mszy św.

RORATY DLA DZECI
Przez cały Adwent Msze św. roratnie z udziałem dzieci w każdą środę o godz. 19: 00. Prosimy dzieci, by przynosiły lampiony, oprócz lampionów dzieci mogą przynieść zabawki, które zostaną przekazane do domu dziecka.
ZAPIS DO PARAFII Kierujemy serdeczną zachętę i przypomnienie do wszystkich nowoprzybyłych, jak również do młodych (po 18 roku życia), o zapisie do wspólnoty parafialnej. Zapisanie się do parafii (etnicznej lub terytorialnej) jest wyznaniem wiary, wyrazem łączności z Kościołem katolickim i troską o życie religijne i materialne wspólnoty. Zapis do parafii jest obowiązkowy, aby udzielić Chrztu, Pierwszej Komunii, Sakramentu Bierzmowania, przygotowanie dokumentów do zawarcia małżeństwa, czy wystawienie zaświadczenia np. dla Rodziców Chrzestnych, zaświadczenie rodziców, że należą do parafii i chcą zapisać dziecko do szkoły katolickiej. Itd. Osobami należącymi do naszej Parafii są ci, którzy: formalnie zapisali się do Polskiej Parafii, praktykują swoją wiarę, wspierają naszą Parafię swym darem materialnym. Formalności są wymagane we wszystkich kościołach katolickich w Kanadzie jak i w Polsce i na tej zasadzie będzie można otrzymać zaświadczenie.
WIGILIA PARAFIALNA Serdecznie zapraszamy na PARAFIALNĄ KOLACJĘ WIGILIJNĄ naszej wspólnoty, która odbędzie się w sobotę – 15 grudnia, 2018r. o godz.19: 00. Bilety można nabyć w sali parafialnej w niedzielę po każdej Mszy św. Cena biletu $30 dla osób dorosłych i $15 dla dzieci (do lat 12). Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w tej Wieczerzy Wigilijnej. Ilość miejsc ograniczona.

PARAFIALNY BAL SYLWESTROWY
: STARY ROK- NOWY ROK MIEJSCE DA NOWYM DNIOM: Wspólnie pożegnajmy stary rok i przywitajmy nowy w w ciepłej i miłej atmosferze. Organizatorzy balu zapewniają pyszności kulinarne oraz gwarantują wspaniałą muzykę. Dla każdego coś dobrego, dla starszego i młodszego. Serdecznie zapraszamy! Bilety w cenie $90.00 od osoby do nabycia w Sali parafialnej w każdą niedzielę. Informacja i rezerwacja: Marzena Kulaga tel:403-685-2106 (403-797-0032) Życzymy szampańskiej zabawy i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

ZAPRASZAMY KAŻDEGO 13 DNIA MIESIĄCA
Zapraszamy grupę TOTUS TUUS oraz wszystkich chętnych na wieczorną Mszę św. wynagradzającą oraz modlitwę różańcową przed Mszą św. Bezpośrednio po Mszy św. zapraszamy na spotkanie w salce przy Zakrystii.

KAWIARENKA
W miesiącu grudnia panie z grupy parafialnej zapraszają do kawiarenki na smakowite wypieki.

BIBLIOTEKA
Będzie nieczynna 23 i 30 grudnia.
Osoby chore, które nie mogą korzystać z Biblioteki osobiście, mogą zwrócić się z prośbą o dowiezienie książek do domu. Tel. (403) 281-91127.

ZAPRASZAMY NA PIELGRZYMKĘ DO MEĐJUGORJA
Oferujemy dwa terminy na rok 2019, od 30 maja – 14 czerwca 2019, i następny termin w dniach 29 września – 18 października 2019 z możliwością przedłużenia pobytu w Chorwacji. Zainteresowanych poroszę o skontaktowanie się z Ewą Has – Passort Travel Int, Telefon: 403-608 9522 albo 403-256 9343,ewa.passort@shaw.ca

Zapraszamy na PIELGRZYMKE do MEDJUGORJE i GRECJI śladami Pawła Apostoła pod duchowym przewodnictwem Księdza Proboszcza Jacka Walkiewicza w dniach 28 MAJ – 11 CZERWIEC 2019. W programie 4-dniowy pobyt w Medjugorje, przepiękna 7-dniowa trasa śladami Pawła Apostoła w Grecji i 4 dniowy rejs statkiem z postojem w Turcji i na wyspach Mykonos, Patmos, Kreta i Santorini. Zainteresowani proszeni są o kontakt z URSZULA GUT – The Travel Agent Next Door. Telefon: 403-407-0177, email: ugut@ttand.com.SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE Zaprasza wszystkich zrzeszonych na ostatnie w tym roku kalendarzowym miesięczne zebranie Stowarzyszenia, które odbędzie się w niedzielę, 9 grudnia 2018r.o godz.14.30 w Domu Polskim.
Ze względu na przewidywany ciepły posiłek, prosimy o potwierdzenie swojej obecności na adres roman.pietrzak34@gmail.com, tel.403-280-4787 w terminie do dnia 5 grudnia.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY W sobotę 24 listopada zmarł ś.p. Marek Skaliński w wieku 74 lat. Pogrzeb ś.p. Marka odbył się w naszym Kościele w sobotę 8 grudnia. Zmarłego ś.p. Marka polecamy Miłosierdziu Bożemu, a rodzinie składamy wyrazy współczucia.

PROŚBA O POMOC
Osoba starsza, nasza parafianka, z progresywnym stwardniem rozsianym (MS), jej mąż z chorobą genetyczną na Muscular Dystrophy, i ich córka z tą samą wrodzoną chorobą, co ojciec oraz z Anorexią proszą bardzo o pomoc dla Marii, która jest w domu starców i nikt z rodziny nie może jej pomóc w nijaki sposób, bo wszyscy w chorobie, a nie mają żadnej rodziny tutaj w Kanadzie. Pani Maria bardzo prosi o pomoc w zakupieniu ginger ale do picia, szamponów, kremów, chusteczek higienicznych oraz ofiary pieniężne na opłaty związane z pobytem w domu starców, na które jej nie starcza z miesiąca na miesiąc. Osoby chętne pomóc proszone są o dostarczenie rzeczy do biura parafialnego. Pani Maria bardzo jest wdzięczna wszystkim, którzy okazali jej dotychczas dużą pomoc. Bóg zapłać!

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE
PRACA Firma zajmująca się instalacją ścian biurowych poszukuje pracowników na cały etat lub pół etatu. Więcej informacji pod numerem telefonu 403-472-7124 Krzysiek. (1x)

POLSKIE FIRMY
Poszukujących informacji o polskich firmach działających w Calgary zapraszamy do odwiedzania strony „Orzeł w Swiecie”. Znajdą tam Państwo oferty przodujących biznesów polonijnych oraz ważnych wydarzeń w naszym mieście: https://orzelwswiecie.com/

FIRST AID AND CPR/AED COURSES – For Your Home and Workplace!! Instruktorka Pierwszej Pomocy certyfikowana przed Canadian Red Cross oferuje kursy CPR and First Aid. W ofercie kursy jednodniowe i dwudniowe (CPR and First Aid, AED training, Child
Care First Aid) z dojazdem do biura/ domu klienta. Certyfikaty są ważne przez 3 lata i są wydawane bezpośrednio po ukończeniu kursu. Przystępne ceny, dużo ćwiczeń praktycznych z manekinami. Szczegóły i rezerwacja: Joanna Mycek, Red Cross First Aid Instructor phone: 403- 999- 4775 e-mail: joannamycek87@gmail.com

TATRY FREESTYLE SKI ACADEMY zaprasza na kolejny SEZON NARCIARSKI. Zajęcia dla dzieci i młodzieży w COP i Nakiska od Grudnia 2018 do Kwietnia 2019. Posiadamy również ofertę dla rodziców i dorosłych. Więcej informacji email: tatryfreestyle@gmail.com, tel: 1.403.638.4844.

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO
CHRISTMAS AT ELIZABETH HOUSE
Christmas is a very difficult time of year for the young women at Elizabeth House who may not have family to turn to, nor the funds to provide their child’s first Christmas gift. We are seeking support from you, your family or your parish to fill a stocking and leave some gifts under the tree for a single mom and baby in need. A family wish list will be provided to you. Please contact Michelle Haywood, Program Coordinator at michelle.haywood@calgarydiocese.ca

GET DISCOUNTED FLAMES TICKET The Diocese of Calgary has partnered with the Calgary Flames to get discounted tickets for the game on Friday, February 22, between the Flames and archrival Anaheim Ducks. Discounted tickets are $39. Each ticket purchased will help fundraise for Elizabeth House, which provides a home for at risk pregnant or parenting youth and their babies. In addition, the first 100 people to purchase tickets will be receive a voucher to an exclusive pre-game event in the Alumni Lounge and have a Meet and Greet with Bishop McGrattan. To purchase your tickets at the special price, visit http://news.calgarydiocese.ca

LIVING NATIVITY AT ST. JAMES IN OKOTOKS Join St. James Parish in walking through the Town of Bethlehem. Meet the Holy Family in live replica of the Christmas Nativity including live music, actors and animals. When: Saturday, Dec. 15 from 4 to 8 pm. Where: Outdoors in the field next to the St. James Church parking lot (338060 32 St. East, Okotoks). Donations will be gratefully accepted and given to local charities.

NINE LESSONS AND CAROLS – St. John Choir Schola invites you to their beautiful advent celebration. With scripture and wonderful music sung by the three children’s choirs of St. John Choir Schola, you will experience the mystery of the events leading to the birth of Christ as they unfold in word and song. When: Sunday, Dec. 16, 7:30 pm – 9 pm. Where: Canadian Martyrs Church (835 Northmount Dr NW, Calgary).

CHRISTMAS CAROL SINGING AT ST. JOSEPH’S CHURCH, CALGARY Come and join us at St. Joseph’s church for an evening of Christmas carols and some good cheer! When: Saturday, Dec. 15 at 6 pm at St. Joseph’s Church Parish Hall (640 19 Ave NW, Calgary). Enjoy home-baked goodies and hot chocolate. All are welcome!