10 marca, 2019

10 marca, 2019

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 9 marca
18:00 – + Józef Różnicki – żona
18:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Wandy Sujata z okazji Urodzin – R. Piekut

Niedziela, 10 marca – I Niedziela Wielkiego Postu
8:30- Za parafian
8:30– O Boże błogosławieństwo dla Gwen – dziadkowie
10:30- Za Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trwam
12:30 – + Za zmarłych z rodziny Czeczko
12:30- O zdrowie dla Elżbiety Skałka i Krystyny Szabat – rodzina
19:00 – ++ Tadeusz, Eugenia i Bronisław Molińscy
19:00- O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Marii z okazji Urodzin – mąż i syn

Poniedziałek, 11 marca
19:00– ++ Jan, Maria, Jan, Katarzyna, Mikołaj, Jan i Leon
19:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Danuty Wójcik

Wtorek, 12 marca
19:00 – + O radość życia wiecznego dla Bronisława Batura
19:00- + M. Kolumba

Środa, 13 marca
19:00- O Boże błogosławieństwo dla Elżbiety z okazji 80 rocz. Urodzin – rodzina
19:00- + Krzysztof Gregorowicz – żona i córka

Czwartek, 14 marca
19:00- + Wacław Bożek – rodzina

Piątek, 15 marca
9:00– O Boże błogosławieństwo dla Teresy Barozzi z okazji Urodzin
19:00- + Claudia Rudy – rodzina

Sobota, 16 marca
8:30– + Janina Krysiak – syn z rodziną
18:00 –++ Emilia Teleńczuk i Józef Teleńczuk
18:00 –++ Bronisław Skałka (17 rocz) i Helena i Józef Majewski – córka z rodziną

Niedziela, 17 marca – I Niedziela Wielkiego Postu
8:30– O Boże błogosławieństwo dla Ben, Pat i Mark – rodzina
8:30- O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Sr. Salome
10:30- + Józef Nowak – siostra z rodziną
12:30 – + Zbigniew Łabinowicz
19:00 – ++ Za zmarłych rodziców, za męża i córkę – Maria Sosnowska

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Ref: Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu.
Czas Wielkiego Postu przebiega pod znakiem drogi ku Jezusowi Ukrzyżowanemu i Zmartwychwstałemu. Jest to droga, która bierze początek z Ducha Świętego. To On uczy nas na nowo tajemnic życia, Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. To On wpisuje w serce i życie każdego ochrzczonego zamysł zbawiającej Bożej Miłości. Szczególnie w tym czasie Duch Boży pomaga człowiekowi stanąć uczciwie wobec wielkich pytań, jakie rodzą się jego sercu: skąd pochodzę, kim jestem, jaki jest cel życia, jak mam wykorzystać dany mi czas. Wielki Post przebiega więc pod znakiem drogi, ponieważ formą spotkania z Chrystusem jest już samo pragnienie szukania Go z inspiracji Ducha Świętego, który został nam dany (Rz 5,5). Jest to ten sam Duch, który działał w życiu Jezusa. To On nad Jordanem potwierdził posłannictwo Jezusa, jako Umiłownego Syna i Mesjasza. To On wyprowadził Go na pustynię, „gdzie był kuszony przez diabła”. Prawdy te już od pierwszych wieków chrześcijaństwa były przedmiotem kazań, katechez i modlitw Kościoła. Św. Bazyli Wielki wołał: „Wszystko w życiu Jezusa dokonało się za pośrednictwem Ducha Świętego. Najpierw był On z samym Ciałem Pana, stając się nieodłącznym krzyżmem… Był On obecny, gdy Chrystus był kuszony przez demona… Był również nieodłącznie obecny, gdy Ten dokonywał cudów… Po powstaniu z martwych nie opuścił Go, albowiem w celu odnowienia człowieka, tchnąc w uczniów, cóż mówi: Przyjmijcie Ducha Świętego!” Nie tylko w pierwszych wiekach Kościoła żywa była świadomość obecności i działania Ducha Świętego. W szczególny i nowy sposób została „zadana” naszemu pokoleniu chrześcijan u progu trzeciego tysiąclecia. Zauważamy, bowiem, że człowiek rozwinął się w wielu dziedzinach w sposób dotąd niespotykany, natomiast zmniejszyła się jego zdolność uczestniczenia w świecie wiary. Trzy pokusy, które diabeł podsunął Jezusowi są naszymi pokusami. Dlatego– po pierwsze – trzeba nam „pełni Ducha Świętego”, aby przezwyciężyć współczesną mentalność zaniechania wyższych spraw duchowych, w tym wsłuchiwania się w Słowo i Prawa Boga, przyjmującą jedynie praktyczny utylitaryzm: „chleba, dobrobytu i igrzysk różnego rodzaju”. Dlatego Chrystus przestrzega: „Nie samym chlebem żyje człowiek”. Po drugie – potrzeba nam nowych mocy Ducha Świętego, kiedy ludzkie serce próbuje się napełniać naturalizmem i pychą „królestw tego świata”. Dlatego Chrystus mówi, przestrzegając nas: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”.Doświadczamy w Kościele również i trzeciej pokusy, wobec, której stanął Jezus. Bardzo aktualnym, zagadnieniem jest przeciwstawianie „religii autorytetu” – „religii ducha”; Kościoła Jezusa Chrystusa – kościołowi ducha. Zwolennicy „religii i kościoła duchowego” są przeciwnikami „Kościoła ze sternikiem”, którym jest św. Piotr i jego następcy. Domagają się od Kościoła wolności demokratycznej, aby był „wyzwolony” od ostatecznych i obiektywnych prawd, zasad moralnych, pozbawiony struktury hierarchicznej czy prawnej, odarty z posłuszeństwa i ofiary… Taka postawa w łonie Kościoła katolickiego jest „wystawianiem Pana Boga swego na próbę”, gdyż jest gaszeniem prawdziwego płomienia, który został zapalony w dniu Zesłania Ducha Świętego i wypaczeniem woli Chrystusa i całej Tradycji Kościoła.

LEKTORZY – 9-10 marca
18:00 – Z. Topor, D. Topor, Z. Topor
8:30 – M. Podgórna, A. Rudzińska, P. Podgórny
10:30 – A. Kamieniak, S. Teresa, K. Kamieniak
12:30 – T. Miazga, O. Zyro, K. Shelley
19:00 – W. Grabowski, K. Pietrzak, D. Adamski

W NASZEJ WSPÓLNOCIE
PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Do końca marca nie ma rodziny zapisanej, która mogłaby się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

NABOŻEŃSTWA WIELKIEGO POSTU
Wielki Post ponownie daje nam sposobność do refleksji nad tym, co stanowi centrum życia chrześcijańskiego – miłością. Jest to, bowiem odpowiedni czas, abyśmy z pomocą Słowa Bożego i sakramentów odnowili naszą drogę wiary, zarówno osobistą, jak i wspólnotową. Jest to droga pod znakiem modlitwy i dzielenia się, milczenia i postu, w oczekiwaniu na radość paschalną.
„Niech Najświętsza Maryja Panna pomoże nam przeżyć ten Wielki Post z wiernością słowu Bożemu i z nieustanną modlitwą, tak jak Jezus uczynił to na pustyni”, oraz abyśmy ten czas przeżywali z „gorącym pragnieniem przyjęcia miłości pochodzącej od Boga, która chce przemienić nasze życie i cały świat”. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach Wielkiego Postu:
GORZKIE ŻALE – polskie nabożeństwo wielkopostne poświęcone rozważaniu Męki Pańskiej – w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 18:45
DROGA KRZYŻOWA – nabożeństwo powstałe w Jerozolimie, polegające na modlitewnym przejściu drogi, po której szedł Chrystus obarczony krzyżem.
– dla dzieci w środy o godzinie 18:30
– dla wszystkich wiernych w piątki o godzinie 18:30.

SPOWIEDŹ W CZASIE WIELKIEGO POSTU
W każdą środę Wielkiego Postu okazja do spowiedzi św. we wszystkich kościołach Diecezji Calgary od 19:30 – 20:30. W naszym kościele spowiedź codziennie przed każdą Mszą świętą, w razie potrzeby także po skończonej Eucharystii. Można też umówić się ze spowiednikiem na dogodną godzinę. Korzystajmy z sakramentu Pojednania, w którym Bóg okazuje miłosierdzie grzesznikowi.

TOGETHER IN ACTION – 2019
Od I Niedzieli Wielkiego Postu w całej Diecezji Calgary rozpocznie się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. W następnym biuletynie podana będzie kwota wyznaczona dla naszej parafii.

TOGETHER IN ACTION – 2018 W całej Diecezji Calgary odbywa się akcja zbierania ofiar na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $29,233.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 24,760.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION.

OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE
Czas na odnowienie opłat za reklamy firm i biznesów w biuletynie parafialnym na rok 2019 upłynął. Biznezy, którzy nie dali potwierdzenia kontynuacji swych reklam będą usunięci w następnym wydaniu biuletynu.. Serdecznie dziękujemy sponsorom naszego biuletynu, i popierajmy tych, którzy ogłaszają się w naszym biuletynie!!!Bóg zapłać!

KAWIARENKA
W miesiącu marca Grupa parafialna zaprasza do kawiarenki na pyszne wypieki pań, które z wielkim zaangażowaniem udzielają się na korzyść naszej parafii, parzygotowując niedzielne pączki i ciasta. Szanujmy ich wysiłek i dawajmy im okazany szacunek, za ich trud i pracę. Bóg zapłać!

CZASOPISMO RELIGIJNE „Miłujcie się”
Przy biuletynach znajduje się czasopismo o tematyce religijnej dwumiesięcznik „ Miłujcie się”, które można nabywać za dobrowolną ofiarę.

Z KARTY ŻAŁOBNEJ
W niedzielę 3 marca odeszła do wieczności ś.p. Maria Jadwiga Malanowski w wieku 43 lat. Msza św. pogrzebowa odbędzie się w naszym kościele w poniedziałek 11 marca o godzinie 10:30. Rodzinie i wszystkim przyjaciołom zmarłej składamy wyrazy współczucia, a ś.p. Marię polecamy Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie!

DUCHOWA ADOPCJA
Jak co roku tak i w tym, 2019 w Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Marii Panny zapraszamy parafian do Duchowej Adopcji. W poniedziałek 25 marca podczas Mszy św. o godzinie 19 wieczorem odbędzie się uroczyste przyrzeczenie Duchowej Adopcji dzieci poczętych zagrożonych aborcją. Praktyka ta polega na odmawianiu codziennie jednej tajemnicy różańca lub innej dowolnej modlitwy np: „Ojcze Nasz” czy „Zdrowaś Mario” oraz specjalnej modlitwy-(będą wyłożone przed ołtarzem), przez okres od Zwiastowania do Bożego Narodzenia w intencji nienarodzonego dziecka duchowo adoptowanego. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane postanowienie postne, które jednak nie jest obowiązkowe. Imię dziecka duchowo adoptowanego znane jest tylko Bogu. Chętnych do przystąpienia do Duchowej Adopcji prosimy o zgłaszanie się do Siostry Teresy (403-282-5077) lub Bożeny Kutyła (403-257-6322) w celu wpisania jak w ubieglych latach do pamiątkowej ksiegi. Listy do zapisania będą dodatkowo wyłożone na stolikach przed ławkami w dzień przyżeczenia. Serdecznie zapraszamy parafian do podjęcia tej pobożnej praktyki w celu ratowania dzieci poczętych i zagrożonych aborcją.

40 DAYS FOR LIFE, CALGARY 2018
Począwszy od 6 marca (Środa Popielcowa) do 14 kwietnia (Niedziela Palmowa) katolicy diecezji będą się modlić przed kliniką aborcyjną 2431 – 5th Ave N.W. (Blisko naszego kościoła). Zapraszamy Polonię Calgary o czynny udział w obronie dziecka nienarodzonego o każdej porze dnia przez te 40 dni. Dodatkowo nasza parafia ma dyżury 18-ego marca i 1-ego kwietnia godz. 7:00 do 13:00.
Rejestracje chętnych przyjmuje E. Gawor, tel. Tel. (403) 251 5545 lub e-mail; eugeniuszgawor@gmail.com. Można też skorzystać ze strony internetowej; www.40daysforlife.com/calgary lub na facebook, aby sie więcej na ten temat dowiedziec.

KOMUNIKAT SPK KOŁA NR 18 W CALGARY.
Zarząd SPK Koła nr 18 w Calgary uprzejmie informuje wszystkich członków o Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym Zebraniu, które odbędzie się w niedzielę 17 marca 2019 r. w Domu Polskim o godz.14: 30 (2: 30 pm). Prosimy o przybycie wszystkich członków oraz opłacenie składek członkowskich na 2019 r. przed zebraniem. W związku z przewidywanym podaniem ciepłego posiłku na zebraniu, prosimy o zgłoszenie swojej obecności najpóżniej do dnia 12 marca br. na tel. Krystyna (403) 273 4092, lub Wiesława (403) 279 2877.

DYŻUR KONSULARNY
Uprzejmie informujemy, że najbliższy dyżur paszportowy w prowincji Alberta odbędzie się w następujących terminach: Edmonton 11- 12 marca, Calgary 13-14 marca 2019 r. Wszelkie szczegóły dotyczące zapisów na dyżur znajdują się w ogłoszeniu na stronie internetowej Konsulatu Generalnego RP w Vancouver www.vancouver.msz.gov.pl lub www.vancouver.mfa.gov.pl „

KLUB SPORTOWY BIAŁE ORŁY informuje i zaprasza wszystkich na OFICJALNE ZAPISY do European Soccer Academy by White Eagles Calgary na sezon outdoor 2019. Zapraszamy chłopców z roczników 2007-2014, oraz dziewczynki z roczników 2007-2012. Rejestracja nowych zawodników odbędzie się w niedzielę, 10 marca 2019 w godzinach 12:30-2:30 pm w Calgary Soccer Centre (budynek Annex), adres: 7000 48 st SE. Oferujemy:
-osobne grupy treningowe dla dzieci z północy (zajęcia na Vista Heights) i południa (zajęcia na Acadia)
-2 treningi tygodniowo prowadzone przez wykwalifikowaną, europejską kadrę trenerską
-mecze ligowe w ramach rozgrywek CMSA
-udział w turniejach,
-profesjonalny sprzęt treningowy i meczowy.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA POLSKO-KANADYJSKIEGO W CALGARY
Zaprasza wszystkich zrzeszonych na Zebranie Nominacyjne, które odbędzie się w niedzielę 24 marca 2019r. o godzinie 14: 30 w Domu Polskim.

ZESPÓŁ MAZOVIA – AKCJA DOCHODAWA
ZBIERANIE PUSTYCH BUTELEK I PUSZEK
W marcu i kwietniu. Na wyjazd zespołu Mazovia na Festiwal do Texasu
Prosimy o kontakt 403-540-5794 aby odebrać od państwa butelki.

ZAPRASZAMY NA PIELGRZYMKĘ do MEDJUGORJE i GRECJI śladami Pawła Apostoła pod duchowym przewodnictwem Księdza Proboszcza Jacka Walkiewicza w dniach 28 MAY – 11 CZERWIEC 2019.
W programie 4-dniowy pobyt w Medjugorje, przepiękna 7-dniowa trasa śladami Pawła Apostoła w Grecji i 4 dniowy rejs statkiem z postojem w Turcji i na wyspach Mykonos, Patmos, Kreta i Santorini. Koszt od osoby w dwuosobowym pokoju/kabinie $4236 cad + przelot $1555 cad + opcjonalne ubezpieczenie $309 cad + opcjonalny “upgrade” do kabiny z oknem $257 cad. Zainteresowani proszeni sa o kontakt z URSZULĄ GUT – The Travel Agent Next Door. Telefon: 403-407-0177, email: ugut@ttand.com.

ZAPRASZAMY NA PIELGRZYMKE DO ZIEMI SWIETEJ I JORDANII w dniach 03-14Listopada 2019 pod duchowym przewodnictwem Ks. Marcina Dzilinskiego,SChr z Parafii Matki Bożej Królowej Pokoju z Calgary. W programie Pielgrzymki zwiedzanie najważniejszych miejsc Ziemi Świętej jak Góra Karmel, Kafernaum, Góra Błogosłwieństw, Nazaret, Betlejem, Kana Galilejska, Góra Oliwna, Góra Syjon, Góra Tabor, rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim, Petra w Jordaniii, kąpiel w Morzu Martwym oraz wiele innych, którymi podążał Pan Jezus. Polski przewodnik. Informacje i zapisy Urszula Gut – The Travel Agent Next Door pod numerem 403-407-0177, droga email ugut@ttand.com lub 17Mar w Sali parafialnej w godzinach 9:30am – 12:30pm. Serdecznie zapraszamy!

POLISH WAR VETERANS IN ALBERTA
20 marca, 2019 w godzinach 19: 00 – 21: 00, księgarnia Shelf Life Books, 1302 4 St SW # 100 w Calgary, zaprasza na prezentację (Book Launch) książki Polish War Veterans in Alberta: The Last Four Stories, wydanej przez the University of Alberta Press, której autorem jest Aldona Jaworska (https://www.uap.ualberta.ca/) W czasie spotkania, na które zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Calgary, usłyszą Państwo fragmenty książki, po czym będzie można zadawać pytania dotyczące jej tematów. Dalsze informacje znajdą Państwo na stronie Facebook: https://www.facebook.com/events/262266188008608/

PODZIĘKOWANIE OD PANI MARII
Nasza parafianka, która jest w domu opieki, pragnie serdecznie podziękować małżeństwu, którzy z tak dobrym sercem i z wielkim zapałem przyjeżdżali odśnieżać śnieg, a wiadomo, że było go dość. Również podziękowania dla wszystkich, którzy wspierają ją finansowo, a są to często osoby, którzy podają kwotę anonimowo i Pani Maria nie może podziękować osobiście. Bóg zapłać!

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

PRACA – CRACOVIA EUROPEAN DELI AND FOOD MARKET A2 8330 MACLEOD TRAIL SE
Actualnie poszukujemy kandydatów na stanowiska sprzedawcy w niepełnym wymiarze godzin (praca 1/2 lub 1/4 etatu).Doświadczenie mile widziane, ale nie jest ono jednak niezbędne. Szukamy umiejętności pracy w zespole, otwartości, zaangażowania i chęci rozwoju!! Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się do sklepu lub telefonicznie 403-252-0170.(9x)

PRACA
Potrzebne są kobiety do sprzątania domów. W sprawie informacji proszę dzwonić pod numer 403-663-9886 i proszę podać swoje imię, numer telefonu, żeby można było oddzwonić. (6x)

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO

MARRIAGE PREPARATION
In partnership with the Roman Catholic Diocese of Calgary, Catholic Family Service (CFS) offers a Marriage Preparation Weekend for couples preparing for the sacrament of marriage. The word sacrament is defined as “a sign of the sacred,” which means that couples are encouraged to model their marriage on Christ’s love. Over the course of a weekend, participants take a time-out from wedding planning to developing practical tools that will create a lifelong, happy marriage, including:
Understanding marriage as a sacrament and spirituality in marriage;
Enhancing communication and managing conflict;
Identifying shared and non-shared values, and negotiating differences; and
Managing finances as a married couple.
The Marriage Preparation Weekend is led by non-judgmental, professional facilitators who are well versed in their areas of expertise. The program is grounded in Catholic values and is open to couples of all faiths and cultural backgrounds.
UPCOMING MARRIAGE PREPARATION WEEKENDS
March 22 – 24, 2019 St. Michael Catholic Community, 800 – 85 St. SW, Calgary April 12 – 14, 2019 St. Mary’s Cathedral, 219 – 18 Ave. SW Calgary
If your wedding occurs before these dates, or you would like information about marriage preparation in 2019, please contact Stephen Robinson at stephen.robinson@cfs-ab.org or 587.896.2901.
COURSE FEE The course fee is $225 per couple. The weekend includes a gift certificate for three couple counselling sessions at Catholic Family Service, a $500 value. There is no fee if you’d like to change to a different weekend once registered. A $25 administrative fee is required for a refund.
REGISTER For more information, please contact Stephen Robinson at 587.896.2901. To register online, please visit this web page: https://www.cfs-ab.org/marriage-preparation-program/
T 403.233.2360

SACRAMENT OF THE SICK
If you or someone in your family will be in the hospital for surgery or other serious illness and you wish to receive the Sacrament of Anointing of the Sick, please contact your parish office or pastor. Note that all hospitals in Calgary, Lethbridge and Medicine Hat, as well as in some rural communities, also have site chaplains and priests available. To arrange for a visit from the site Chaplain or Priest, please speak with the staff on the hospital unit.