16 czerwca, 2019

16 czerwca, 2019

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 15 czerwca
18:00 – O Boże błogosławieństwo dla rodziców żyjących i o życie wieczne dla zmarłych rodziców
18:00- + Mieczysław Olkowski

Niedziela, 16 czerwca – Uroczystość Najświętszej Trójcy
8:30 – + Alojzy Cichański – syn z rodziną
10:30- O Boże bł. dla Juli, Natali i Emili z okazji Urodzin
12:30 – O Boże błogosławieństwo dla Natana i Maksymiliana z okazji Urodzin
12:30- W intencji ministrantów i ich rodziców
19:00- ++ Maria i Marian Cichańscy

Poniedziałek, 17 czerwca
19:00- + Edmund Niemczewski – córka i syn z rodzinami
19:00- + Małgorzata Grabowska

Wtorek, 18 czerwca
19:00- O zdrowie i Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Elżbiety i Marka Machula – R. Piekut
19:00- + Iwona Gadomska – przyjaciele

Środa, 19 czerwca
19:00- ++ Jadwiga i Jagoda oraz zmarli z rodziny Tłustochowich i Sobek
19:00- + Iwona Gadomska – przyjaciele

Czwartek, 20 czerwca
19:00 – Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i Boże bł. dla Magdy, Marysi i Dany – rodzice i dziadkowie
19:00- + Iwona Gadomska – przyjaciele

Piątek, 21 czerwca
9:00 – O Boże bł. i łaski Ducha św. oraz szczęśliwą operację dla Stanisława Korczewskiego – Jadwiga

19:00 – ++ Andrzej Kociuba i zmarli z rodziny

Sobota, 22 czerwca
8: 30- O Boże błogosławieństwo dla Barbary i Steven z okazji 25 rocz. Sakramentu małżeństwa – rodzice
18:00- + Jan Kułach – R. Piekut
18:00- + Adolf Wojs (1 rocz)

Niedziela, 23 czerwca – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
8:30 – ++ Teresa Michenka i zmarli z rodziny
10:30- ++ Janina i Stanisław Sadowscy
12:30 – + Władysław Wardzała (25 rocz) – syn z rodziną
12:30- O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla wnuczki Karoliny Klyncypar z okazji 18 Urodzin i pomyślnego zdania egzaminów na studia
– babcia i dziadek
19:00- Wolna intencja

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
Prz 8,22-31;Rz 5,1-5; J 16,12-15
Ref: Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!

Św. Faustyna zapisała w swoim duchowym „Dzienniczku”: „W pewnej chwili zastanawiałam się o Trójcy Świętej, o Istocie Boga. Koniecznie chciałam zgłębić i poznać, kto jest Ten Bóg. W jednej chwili duch mój został porwany jakoby w zaświaty, ujrzałam Jasność nieprzystępną, a w niej jakoby trzy źródła jasności, której pojąć nie mogłam. A z tej Jasności wychodziły słowa w postaci gromu i okrążyły niebo i ziemie. Nic nie rozumiejąc z tego zasmuciłam się bardzo. Wtem z morza jasności wyszedł nasz ukochany Zbawiciel w piękności niepojętej, z Ranami jaśniejącymi. A z onej jasności było słychać głos taki:, Jakim jest Bóg w Istocie swojej, nikt nie zgłębi, ani umysł anielski, ani ludzki. Jezus mi powiedział: Poznawaj Boga przez rozważanie przymiotów Jego. Po chwili Jezus zakreślił ręka znak krzyża i znikł”.Dziś zatrzymujemy się na progu Tajemnicy Boga, na progu zdumienia. Pragniemy oddać cześć Bogu Jedynemu w Trzech Osobach – Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Tajemnicy Trójcy dotykamy w naszej codzienności, wykonujemy znak krzyża – rozpoczynając dzień, modlitwę, posiłek, podróż. To jedna z najprostszych modlitw – nawet małe dzieci umieją się przeżegnać. Jednak ta pozornie najprostsza modlitwa zawiera w sobie niezmierną głębię. Każde wypowiedzenie słów „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen” jest dotknięciem wielkiej tajemnicy, wobec której ludzki umysł staje bezradny. Pierwszą Osobą Trójcy Świętej jest Ojciec, który wszystko stworzył, z którego początek bierze wszelkie istnienie. Ojciec – Dawca życia oraz prawa. Drugą Osobą jest Syn, który zstąpił na ziemię dla zbawienia człowieka. Ten, który tak dobrze zna nasze ludzkie sprawy. Ten, który przez zachwyt swoją, umiejętnością dostrzegania piękna w świecie i dobra w drugim człowieku prowadzi nas do Ojca, od którego pochodzi wszelkie dobro i piękno.Trzecią Osobą jest zaś Duch Święty, który pochodzi od Ojca i Syna, i posłany został po to, aby doprowadził świat do pełnej świętości. Duch Święty – Pocieszyciel, Ogień i Wicher, Woda Życia gasząca wszelkie pragnienie. Ten, który uczy nas się modlić; modli się w nas i za nas. Pozwala nam przekraczać kolejne bariery naszych zniewoleń i zranień. Wyzwala nas z lęku i rozpaczy, a jednocześnie otwiera nasze oczy i zakasuje rękawy, pokazując, jak wiele rzeczy w nas i wokół nas domaga się przemiany i uzdrowienia. Dzisiejsza uroczystość jest okazją do stanięcia przed Jezusem z prośbą, by pomógł nam zrozumieć, poznać i docenić miłość Ojca – i odpowiedzieć na nią z mocą i radością, pochodzącą od Ducha Świętego. Jest okazją, by naśladować w swym życiu miłość Bożych Osób. By nasze życie toczyło się w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

LEKTORZY – 15-16 czerwca
18:00- R. Kohnke, M. Iskra, R. Kohnke
8:30 – A. Rudzińska, M. Sobczak, J. Bogusławski
10:30 – M.Łabinowicz, S. Salome, M. Łabinowicz
12:30- W. Potocka, M.Kulaga, A. Gurgul
19:00 – J. Pajewski, B. Pajewska, D. Adamski

W NASZEJ WSPÓLNOCIE
WIZYTA O. DOMINIKA CHMIELEWSKIEGO W NASZEJ PARAFII.
W dniach od 24.06 do 30.06. 2019 w naszej Parafii będziemy gościć ks. Dominika Chmielewskiego. W dniach 27.06-29.06 Ks. Dominik będzie głosił konferencje podczas każdej Mszy Świetej, na które serdecznie zapraszamy. Temetami konferencji będą:
– przeżywanie Eucharystii
– zagrożenia duchowe
– Matka Boża
Ks..Dominik Chmielewski jest znanym kaznodzieją a jego konferencje są także dostepne na Youtube.

MSZE ŚW. PORANNE PODCZAS WAKACJI
Przez okres wakacji nie będzie sprawowanych Mszy św. porannych w piątki i soboty. Tylko w pierwszy piątek miesiąca 5 lipca i 2 sierpnia poranna Msza św, a po porannej Mszy św. będzie sprawowana całodniowa Adoracja do Najświętszego Sakramentu. Przez okres wakacji nie będzie odwiedzin chorych i starszych z naszej parafii.

ROK JUBILEUSZOWY BŁOGOSŁAWIONEJ SR. JULII RODZIŃSKIEJ, OP
Rok 2019 jest wyjątkowy dla Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika, ponieważ będą obchodzone Jubileusze związane z Błogosławioną Siostrą Julią Rodzińską, Męczennicą II wojny światowej: 16 marca przypadła 120. Rocznica Jej urodzin, natomiast 13 czerwca przypadać będzie 20. Rocznica Jej Beatyfikacji w gronie 108 Męczenników II wojny światowej. W związku z tym, 16 marca rozpoczął się ROK BŁOGOSŁAWIONEJ JULII RODZIŃSKIEJ, którego hasłem są słowa św. Jana Pawła II wyjęte z homilii beatyfikacyjnej: DAR PRZYWRACAJĄCY NADZIEJĘ. Rok Błogosławionej Julii Rodzińskiej zakończy się 16 marca 2020 r. Módlmy się o kanonizację Sr. Julii oraz módlmy się – za przyczyną Błogosławionej Męczennicy dominikańskiej, która zginęła w niemieckim obozie koncentracyjnym w Stutthof koło Gdańska – o pokój w naszych sercach i na całym świecie. Błogosławiona Siostro Julio Rodzińska, módl się za nami.

CATHOLIC CHRISTIAN OUTREACH (CCO)
„Krzysztof Kokot, który jest świeckim misjonarzem z organizacją Catholic Christian Outreach (CCO) podzielił się z nami po każdej mszy w ten weekend swoimi doświadczeniami w pracy ze studentami uniwersytetów w Calgary. Mamy okazję, aby dowiedzieć się więcej na temat tego, co CCO robi i wesprzeć finansowo pracę misyjną tej organizacji. CCO jest uniwersyteckim ruchem studenckim poświęconym ewangelizacji. Rzucamy młodzieży wyzwanie, aby żyli pełnią wiary katolickiej z silnym naciskiem na to, aby mogli stać się liderami w odnowie świata.”

DZIEŃ OJCA – FATHER’S DAY
Wzorowe ojcostwo w rodzinie katolickiej
Kto jest dobrym ojcem? Dobrym ojcem jest ten, który: – „kocha dziecko; – akceptuje je takim, jakim ono jest; – potrafi współdziałać z dzieckiem, rozumie jego problemy; – daje dziecku rozumną swobodę, dostosowaną do wieku i poziomu jego rozwoju; – kształtuje poczucie odpowiedzialności dziecka – szanuje autonomię dziecka przyznając mu godność równą wszystkim ludziom”. Dobry ojciec musi być przy dziecku obecny. „Musi mieszkać w tym samym, co dziecko, mieszkaniu. Jest to warunek niewystarczający, ale konieczny… Musi znać dziecko, wiedzieć, w której jest klasie i o czym marzy, czym się interesuje i jakich ma kolegów, czego się lęka i jakie są jego pragnienia…Musi być dostępny (…) i musi być wsparciem dla rodziny”. Nam chodzi o przykładnego, dobrego ojca rodziny. Dobry ojciec jest pracowity, uczciwy, kochający, wymagający (względem siebie i względem dzieci), pomocny, troskliwy, komunikatywny, cierpliwy, radosny, współczujący oraz przede wszystkim szczęśliwy i zintegrowany wewnętrznie. I choć mówi się, że ideały nie istnieją, to jednak ten, który kocha swoje dzieci bezgranicznie, stara się im «przychylić nieba», a przy tym nie urządza nikomu życia na siłę, przez to staje się ojcem nadzwyczajnym. Ojca rodziny nie może zabraknąć w procesie wychowania moralno-religijnego. Ma on wpływ na rozwój moralny dziecka, bo pokazuje, co dobre i co złe, a przez to wyrabia poczucie winy. „Rozwój moralny dziecka dokonuje się zazwyczaj w aspekcie wychowania religijnego. Ojciec spełnia w tym zakresie znaczącą funkcję. Wielu autorów podkreśla, że jego wpływ na rozwój religijny dziecka dokonuje się głównie poprzez kształtowanie obrazu Boga. (…). W zależności od postawy ojca w oczach dziecka, od przyjemnych lub przykrych doznań w kontakcie z nim, kształtuje sobie ono obraz Boga troskliwego
Wszystkim Ojcom składamy najlepsze życzenia. Wpatrzeni we wzór miłości Ojcowskiej objawiający się w Bogu Stwórcy – Ojcu wszelkiego dobra – niech cieszą się Opieką Św. Józefa i Świętej Rodziny z Nazaretu. Niech radują się świętością i wdzięcznością dzieci, którym przekazali życie

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Od 16 czerwca do niedzieli 30 czerwca rodzina Haliny Moroz będzie się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

TOGETHER IN ACTION – 2019 W całej Diecezji Calgary rozpoczęła się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $27,818.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 11,277.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty w ramach jałmużny postnej. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

KAWIARENKA W czerwcu, kawiarenkę prowadzą Panie z grupy parafialnej.Zapraszamy serdecznie na pączki, bułeczki i kawę.

ZAPISY DO SZKOŁY POLSKIEJ W CALGARY
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Sala Parafialna ( 10:00 – 14:00)
Niedziela – 16 czerwca, Niedziela – 25 sierpnia
Do: 25 sierpnia ( włącznie), 2019
Opłata za jedno dziecko – $400.00, dwoje – $540.00, troje i więcej – $600.00. Depozyt za dyżur – $120.00
Po 25 sierpnia, 2019 opłata za szkołę wzrasta o $100.00.

ZARZĄD FUNDACJI IM. ŚW. BRATA ALBERTA W CALGARY zawiadamia wszystkich zainteresowanych o Walnym Zebraniu, które odbędzie się 18-go lipca 2019 o godzinie 19:00. Miejsce zebrania podamy w terminie pozniejszym. Życzymy wszystkim udanego letniego wypoczynku.

KOMITET RODZICIELSKI SZKOŁY POLSKIEJ serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom tegorocznej akcji Walentynkowej: WestJet, Physiotherapy Centre, Deer Point Liquor Store, Calgary Rehab Solutions, Jan’s Meats and Delicatessen, Bright Ideas Electric Ltd., Old Fashioned Meat & Deli, Prowest Partition Installation Services Ltd., Polanie Polish Song And Dance Association, Lux Woodcraft Ltd., BMJ Transport, Ela Niemczyk, Paweł Kuczaj, Irena Miazga, Elżbieta Rysz, Jacek Krygier, Joanna Pecyna, Patryk Wysocki. Dziękujemy wszystkim gościom za obecność i poparcie. Dziękujemy rownież niezawodnej grupie wolontariuszy za pomoc i czas poświecony nie tylko w przygodowaniu tego wieczoru, ale i za dzałalność przez cały rok. Wszystkim życzymy wspaniałych i bezpiecznych wakacji.

ZWIĄZEK PODHALAN W CALGARY
Zaprasza wszystkich na coroczny góralski piknik rodzinny, który odbędzie się w sobotę dnia 22 czerwca, 2019 o godz.13: 00 w Beaupre Hall niedaleko koło Ghost Lake. Pyszne góralskie jedzenie jak rownież występy „Mazovia ” „Gaiczek”, ‘Młodzi Duchem” i Białe Orly” Bilety do nabycia przy wejściu. Szczegóły na naszej stronie: http://związekpodhalancalgary.ca/ or tel.403-815-0195 -Maria

KONSULAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CALGARY uprzejmie informuje, że w dniu 17, 18 lipca 2019 r. od godz: 9: 00-17: 00 odbędzie się dyżur konsularny, podczas którego przyjmowane będą wnioski paszportowe. Konsulat RP w Calgary uprzejmie informuje, że wnioski paszportowe będą przyjmowane w Domu Polskim adres: 3015-15 Str NE. W sprawach konsularnych prosimy kontaktować się z Konsulatem Generalnym RP w Vancouver 604 688-3530. Dane personalne prosimy przesyłać drogą elektroniczną na następujacy adres: Rejestracja paszportowa online
https://secure.e-konsulat.gov.pl Następujace dane osobowe należy przesłać na adres Konsulatu Generalnego RP w Vancouver: Imię, nazwisko, nazwisko panieńskie (dla kobiet) data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania, numer telefonu, seria i numer posiadanego paszportu, jaki urząd wydał, numer PESEL
Zygmunt Potocki Konsul Honorowy RP w Calgary

PIELGRZYMKA do ZIEMI ŚWIĘTEJ i JORDANII – (nowa data) 05 – 16 LISTOPADA 2019 pod duchowym przewodnictwem Ks. Marcina Dzilinskiego,SChr z Parafii Matki Bożej Królowej Pokoju z Calgary.
Ziemia Święta to ziemia umiłowana i wybrana przez Boga. Ziemia, gdzie zrodziła się Ewangelia, w której tkwią korzenie naszej wiary. Nawiedzenie sanktuariów związanych z ziemskim życiem Jezusa, Maryi i Apostołów, to powrót do kolebki wiary chrześcijańskiej i rodzącego się Kościoła. Zapraszamy na tą jedyną w swoim rodzaju pielgrzymke. W programie zwiedzanie najważniejszych miejsc Ziemi Świętej jak Góra Karmel, Kafernaum, Góra Błogosławieństw, Jerozolima, Nazaret, Betlejem, Kana Galilejska, Góra Oliwna, Góra Syjon, Góra Tabor, rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim, Petra w Jordaniii, kąpiel w Morzu Martwym oraz wiele innych. Polski przewodnik, 4* hotele, dwa posiłki dziennie, przelot z Calgary przez Toronto do Tel Awiwu. Informacje i zapisy: URSZULA GUT – The Travel Agent Next Door. Telefon: 403-407-0177, email: ugut@ttand.com lub 16 Czerwca w Sali parafialnej w godzinach 9:30am – 2pm. SERDECZNIE ZAPRASZAMY

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE
PRACA Firma zajmująca się instalacją ścian biurowych poszukuje pracowników na cały etat lub pół etatu. Więcej informacji pod numerem telefonu 403-472-7124 Krzysiek. (4x)

PRACA
Potrzebne są panie do sprzątania domów. Stawka na godzinę $20.00. Osoby z samochodem $25.00 na godzinę. Więcej informacji pod numerm 587-892-6370 (1x)

PRACA
Potrzebne są kobiety do sprzątania domów. W sprawie informacji o pracę proszę dzwonić 403-663-9886- dzwoniąc proszę zostawić swoje imię i numer telefonu dla odzwonienia.(9x)

PRACA
Poszukuję panie do sprzątania domów. Zainteresowani proszę dzwonic. 403-247-1251, 403-714-0060 (1x)

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO
SCAM ALERT: THAT’S NOT YOUR PRIEST
Please be aware that some emails are being sent from scammers claiming to be our bishop, priests or office staff. names are being pulled from parish and diocesan websites to create fake email (often gmail) accounts. there have also been fake text messages being sent. you will notice the email address may have some correct info, though in an unfamiliar form with additional characters, numbers or periods. Most will ask you to contact them or send information. If you are in doubt, contact the person the email is claiming to be from using an alternate contact method. please do not reply to any suspicious emails. also note: at no time will our bishop, priests, deacons, religious or diocesan staff contact you
seeking google play cards, itunes cards or any other form of personal financial assistance.

CEMETERY MASSES
Dates for 2019 Cemetery Masses:
June 18, Tue., 7:30 pm St Mary’s Cemetery
June 19, Wed., 7:30 pm Edenbrook Cemetery
August 13, Tue., 7:30 pm Queen’s Park Cemetery
August 14, Wed., 7:30 pm Mountain View Cemetery

RED WEDNESDAY 2019
Two hundred million Christians around the world experience some form of persecution, and it is estimated that 75% of acts of violence for religious reasons are perpetrated against Christians, making us the most persecuted group. Red Wednesday is a series of events aimed at highlighting the persecution and injustice suffered by Christians while promoting respect and tolerance between people of different religions. Last year the diocese of Calgary organized 48 events in our community, more than any other diocese in Canada. To bring further awareness to this cause, we are seeking volunteers who would be willing to assist in coordinating events at both the parish and diocesan level. For more information, contact Theodoric Nowak 403-218-5501 theodoric.nowak@calgarydiocese.ca

WATYKAŃSKI DOKUMENT O GENDER: „MĘŻCZYZNĄ I KOBIETĄ STWORZYŁ ICH” Stolica Apostolska zajęła oficjalne stanowisko w sprawie gender. W ogłoszonym dziś dokumencie stanowczo sprzeciwia się tej ideologii, a w szczególności narzucaniu jej w szkołach i na uczelniach, jako jedynego słusznego światopoglądu o rzekomo naukowym charakterze. Zarazem jednak Kościół zachęca do dialogu w ramach studiów gender, zwłaszcza, gdy chodzi o sposób, w jaki różnica między obu płciami jest przeżywana w różnych kulturach. Dokument pod tytułem „Mężczyzną i kobietą ich stworzył. Z myślą o drodze dialogu o kwestii gender w edukacji” został przygotowany przez Kongregację ds. Edukacji Katolickiej. Jak przyznał jej prefekt, powstał on w odpowiedzi na realne zagrożenie, z jakim spotykamy się dziś w szkolnictwie, gdzie siłą narzuca się ideologię gender, a zarazem eliminuje się inne punkty widzenia, w tym chrześcijański, zarzucając im, że są przestarzałe. Tymczasem, jak przypomina kard. Giuseppe Versaldi, teorie gender, zwłaszcza w swych najbardziej radykalnych formach, oddalają się od naturalnych realiów, podporządkowując wszystko emocjonalnym decyzjom podmiotu. W ten sposób tożsamość płciowa, a w konsekwencji również rodzina stają się „płynne”, oparte na chwilowej zachciance, a nie na prawdzie i rzeczywistości. Dąży się do zlikwidowania różnicy płciowej pod pretekstem, że nie ma ona najmniejszego znaczenia dla rozwoju osobowego. Na ideologię gender Kościół odpowiada antropologią chrześcijańską. Jednakże, jak zastrzegł podczas prezentacji dokumentu kard. Versaldi, by podważyć tę ideologię wystarczą argumenty, które nie odwołują się do wiary. Również i bez niej można w sposób racjonalny wykazać istotną rolę ciała w określeniu tożsamości osoby. Tożsamość człowieka kształtuje się w oparciu o różnorodność płciową, a w rodzinie konfrontacja z matką i z ojcem ułatwia dziecku rozwój własnej tożsamości płciowej. Płeć neutralna czy trzecia płeć jest natomiast czystym wymysłem. Watykański dokument rozróżnia jednak ideologię gender od studiów genderowych. O ile ideologii nie da się pogodzić z wiarą chrześcijańską, o tyle na polu studiów są kwestie, które mogą być przedmiotem dialogu. Chodzi tu m.in. o równą godność kobiety i mężczyzny, znaczenie samej kobiecości, a także o wychowanie do szacunku dla każdego człowieka, bez względu na jego upośledzenie, rasę, religię czy tendencje uczuciowe. Nowy watykański dokument sytuuje problem ideologii gender w szerszym kontekście kryzysu, jaki przeżywa dziś zarówno edukacja, jak i antropologia. Panuje, bowiem coraz większy zamęt, gdy chodzi o to, kim jest człowiek i co mamy przekazywać przyszłym pokoleniom. Zapomina się, że osoba ludzka jest bytem integralnym, a nie sumą elementów, które można izolować bądź swobodnie nimi manipulować. Stąd postulat dbania o ekologię człowieka, by poznać prawdę o człowieku, w tym o znaczeniu jego płciowości.