8 września

8 września

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 7 września

18:00- + Józef Kucharyk

18:00- ++ Dino i Nella                                          – Stanisław

Niedziela, 8 września – Święto Narodzenia NMP

8:30 – O Boże błogosławieństwo dla Ani Dziech  – dziadkowie    

8:30- + Ryszard Kapel – Katarzyna i Piotr Urban    

10:30- Za Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trwam

12:30 – O Boże błogosławieństwo z okazji Urodzin dla Jolanty, Grażyny i Ireny

19:00- ++ Edward i Stanisława Celeda i zmarli z rodziny Wiszowaty

Poniedziałek, 9 września

19:00- ++ Bartłomiej Machula i zmarli z rodziny i Dusze w czyśćcu cierpiące

19:00- O szybki powrót do zdrowia dla męża

Wtorek, 10 września

19:00-  O szczęśliwą operację dla Stanisława Mrówka – przyjaciele

19:00- + Edward Marciniak                

Środa, 11 września

19:00- –++ Za zmarłych z rodziny Śliwonik, Żakowicz i Dusze w czyśćcu cierpiące

19:00- + Małgorzata Szot

Czwartek, 12 września

19:00 – O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zofii Śliwonik

Piątek, 13 września- Św. Jana Chryzostoma, Biskupa

9:00- Wolna intencja

19:00 – Dziękczynna za opiekę i łaski przez pośrednictwo św. Józefa

Sobota, 14 września- Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

8:30 – Wolna intencja

18:00- O Boże błogosławieństwo w dniu Urodzin dla Ryana i Madelaine

18:00- + Józefa Koperczak                                      – Danuta

Niedziela, 15 września – Wspomnienie NMP Bolesnej

8:30 – ++ Teofila i Stanisław oraz zmarli z rodziny Tłustochowicz i Trzmiel

8:30- ++ Ludwik i Stefania Kryczmanik i zmarli z rodziny

10:30- + Teresa Ebel

10:30- Na rozpoczęcie Roku Szkolnego

12:30 – Za poległych w obronie Ojczyzny 1-17 września, 1939r             – SPK #18

19:00- + Cezary Surwiło (6 rocz)                              – dzieci

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Mdr 9,13-18b, Flm 9b-10.12-17, Łk 14,25-33

Ref: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.

Być chrześcijaninem to znaczy być uczniem Jezusa Chrystusa. Ale czy to oznacza coś podobnego do bycia uczniem Platona, Konfucjusza czy Dalajlamy?
Ewangelia w dwóch krótkich przypowieściach wyjaśnia, kto może być uczniem Jezusa. Posługuje się przy tym formą i językiem, które lubują się w obrazach, porównaniach, metaforach. Specyficzną cechą języka semickiego jest zamiana zwykłych porównań na przeciwstawienia, które czasem bulwersują i gorszą słuchaczy. Św. Paweł, np. cytując proroka Malachiasza (1,2-3) pisze, że Bóg tak powiedział: Jakuba umiłowałem, a Ezawa miałem w nienawiści (Rz 9,13) . Apostoł chciał przez to powiedzieć: ”Dałem pierwszeństwo Jakubowi” – chociaż Ezaw był starszy. Podobnej konstrukcji użył Jezus wobec tłumów:, Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr… (Łk 14,26) oznacza to po prostu, że kto pragnie iść za Jezusem, powinien miłować Go więcej niż najbliższych członków rodziny, więcej niż samego siebie. Jezus Nauczyciel nieraz łamał konwenanse, denerwował i irytował tym, co mówił, i tym, co robił. To był jeden z elementów Jego pedagogii. W wyborze drogi życiowej jako wzór stawia swoim uczniom – na zasadzie przeciwstawienia – fachowego budowniczego wieży w swojej winnicy oraz rozsądnego króla, który planuje kampanię wojenną z o wiele liczniejszym przeciwnikiem. Jeden i drugi potrzebuje czasu i refleksji, by podjąć odpowiednią decyzję i nie ośmieszyć się przed innymi. Ewangelicznego ucznia powinna, więc cechować mądrość, cierpliwość i rozwaga. Pięknie uzupełnia te obrazy autor Księgi Mądrości, który przytacza starotestamentalną modlitwę o dar mądrości, którą można by włożyć w usta każdego, kto pragnie ”rozeznać zamysł Boży”. Każdy, kto prosi o mądrość, otrzymuje ”z wysoka Świętego Ducha” i poznaje, ”co [Bogu] miłe”. Wzruszający jest też opis relacji, które łączyły apostoła Pawła ze swoim uczniem (dawnym niewolnikiem) Onezymem. W liście do współpracownika Filemona Paweł nazywa go: dzieckiem, którego ”zrodził w kajdanach”, sercem swoim i bratem umiłowanym. Pisze o nim językiem, którego używają rodzice opisujący cechy swoich dzieci lub zakochani wychwalający zalety swoich partnerów.
Mistrz z Nazaretu, powołując uczniów, nie tylko uczył ich mądrości i miłości, ale przede wszystkim proponował im wspólnotę życia – ”bycie z Nim”. Uczeń Jezusa ma niejako wejść w Jego ślady, iść za Nim, towarzyszyć Mu w drodze (aż po krzyż); ma być – tak jak On – ”znakiem sprzeciwu” dla świata.

LEKTORZY – 7-8 września

18:00- R. Kohnke, A. Wojciechowski, M. Syska

8:30 – T. Kot, M. Sobczak, A. Rudzińska

10:30 – A. Kamieniak, S. Teresa, K. Kamieniak

12:30- M. Kaczan, M. Kulaga, O. Pietras

19:00 – J. Pajewski, B. Pajewska, J. Pajewski

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH

Od 7 do końca września nie ma rodziny zapisanej, która mogłaby się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem. 

TOGETHER IN ACTION – 2019

W całej Diecezji Calgary rozpoczęła się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $27,818.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 13,099.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać!  Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty w ramach jałmużny postnej. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

POLSKA POD KRZYŻEM

W ciągu dwóch lat miały miejsca w Polsce wydarzenia, które wcześniej były nie do pomyślenia lub zdarzały się niezmiernie rzadko. Bluźnierstwa, znieważanie sakramentów i świętych wizerunków, napaści na kościoły oraz księży, szerzące się antychrześcijańskie ideologie, opuszczanie stanu kapłańskiego. Kościół paląco potrzebuje dziś wielkiej modlitwy! W naszej parafii organizujemy modlitwę w łączności z „Polską pod Krzyżem”. Zapraszamy w sobotę 14 września na godz. 17: 30 DROGA KRZYŻOWA, 18: 00 MSZA ŚW i ADORACJA KRZYŻA.

DZIECI

Zapraszamy wszystkie dzieci na Mszę św. rozpoczynającą rok szkolny i katechetyczny. Spotykamy się 15 września (niedziela) o godz. 10: 30. Dzieci niech przyniosą ze sobą tornistry, przybory szkolne, które zostaną poświęcone natomiast na zakończenie udzielone zostanie uroczyste błogosławieństwo nauczycielom Szkoły Polskiej.

NOWY KS. PROBOSZCZ

Decyzją przełożonych naszego Zgromadzenia Zakonnego skierowany został do naszej parafii ks. Adam Bobola SChr. Uroczyste powitanie nowego ks. proboszcza 15 września (niedziela) o godz. 12: 30. Życzymy wielu Łask Bożych i opieki patronki parafii.

MINISTRANCI

Uroczyste rozpoczęcie roku ministranckiego oraz wprowadzenie w posługę nowych ministrantów odbędzie się 22 września (niedziela) o godz. 10: 30. Po Mszy św. dla wszystkich ministrantów oraz ich rodzin BARBECUE. Nowych kandydatów na ministrantów prosimy o zapisywanie u ks. Marcina.

BIERZMOWANIE

Rozpoczynamy zapisy kandydatów do sakramentu bierzmowania. Przygotowanie to adresowane jest do uczniów klas 8 (PL) szkół podstawowych i starszej młodzieży, która nie przystąpiła jeszcze do tego sakramentu oraz dorosłych. Z biura parafialnego lub od ks. Marcina prosimy zabrać deklarację zgłoszeniową. Zapisy trwać będą do 6 października.

SZKOŁA POLSKA

Zajęcia w Szkole Polskiej  rozpoczynają się w piątek, 13 września, godz. 17: 30, kl. 7 -12 I w  sobotę, 14 września, godz. 9: 45, kl. 0 – 6. Uroczysta Msza Św. Rozpoczynająca Rok Szkolny – niedziela, 15 września, godz. 10:30

ZARZĄD FUNDACJI IM. ŚW. BRATA ALBERTA W CALGARY

Serdecznie prosi wszystkich Parafian o poparcie naszej pierwszej po wakacjach zbiórki pieniężnej na rzecz ośrodków, którym pomagamy w Polsce.  Członkowie Zarządu będą dyżurować w Sali Parafialnej w niedzielę 8 września 2019 po dziennych Mszach świętych. Informacje na temat działalności naszej Fundacji można uzyskać w czasie zbiórki w Sali Parafialnej u członków Zarzadu zbierających donacje. Dziękujemy wszystkim naszym dotychczasowym ofiarodawcom.

ZESPÓŁ „POLANIE”

serdecznie zaprasza  na coroczny BAL MASKOWY  , który odbędzie się w Domu Polskim w sobotę, 26 października 2019. Szczegółowe informacje i rezerwacje  pod numerem telefonu 403-680-6851.Sprzedaż biletów w każdą niedzielę od godz. 10 do 14 w sali parafialnej. ZAPRASZAMY!

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE W CALGARY

zaprasza wszystkich zrzeszonych w Stowarzyszeniu oraz zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia na miesięczne zebranie, które odbędzie się w niedzielę, 29 września 2019 r. o godzinie 14:30 w Domu Polskim.

DYŻUR PASZPORTOWY

Uprzejmie informuję, że na stronach internetowych KG RP w Vancouver (PL i EN) pojawiło się ogłoszenie o najbliższym dyżurze paszportowym w  Edmonton w dniu 16 września 2019 roku i Calgary w dniu 17 września 2019 r. Jednocześnie uprzejmie przypominam o zmianie formularza wniosku paszportowego. Wszystkie aktualne informacje dotyczące aplikowania o paszport dostępne są na stronie internetowej naszego urzęduhttps://vancouver.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/paszporty/paszporty
Z poważaniem,Zygmunt Potocki konsul Hon.RP w Calgary

ZESPÓŁ „KRAKUSY” ZAPRASZA NOWYCH TANCERZY! 

Zapraszamy do naszej młodej i dynamicznej grupy, aby wspólnie tańczyć polskie tańce narodowe i regionalne, a także poprzez taniec i śpiew poznawać polską kulturę i tradycję. W Krakusach można nawiązać wspaniałe przyjaźnie, podróżować po świecie, a także poprawić swoją kondycję fizyczną.  Zabawa, śmiech, pełne energii zajęcia i wspólnie spędzone chwile jednoczą nas wszystkich. W tym roku, w odpowiedzi na Państwa sugestie, tworzymy dodatkową grupę taneczno-rytmiczną od 7-go roku życia.  Dzięki współpracy z profesjonalnym instruktorem tańca towarzyskiego, wielokrotnie nagradzanym na konkursach, tegoroczne zajęcia zostaną uatrakcyjnione elementami tańców towarzyskich.  Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na Facebook’u lub pod adresem krakusycalgary@gmail.com. Wszystkich chętnych zapraszamy na Open House w dniach 12 i 16 września w Domu Polskim, o godzinie 19:00.

KLUB SPORTOWY BIAŁE ORŁY

W sali parafialnej prowadzi zapisy dzieci do szkółki od 4  do 12 lat. Również 14 wrzesnia organizuje zabawę w Sali Kombatanta. Bilety można zakupić po mszach w sali parafialnej.

ZESPÓŁ MAZOVIA ZAPRASZA NA ZAPISY!

Dzieci w wieku 7-10 lat,  młodzież  w wieku 11-17 lat  oraz 18-25 lat w niedzielę dnia 15 września,2019. Dzieci od godziny 4.00pm-5: 00pm. Młodzież i dorośli  od godziny 5: 15pm-8: 30pm. Miejsce: W&M Physical Theatre 4005 9 St SE, Calgary, Alberta Gwarantujemy• umiejętność współdziałania w grupie oraz nowe znajomości i przyjaźnie
• poznawanie wielkiego świata dzięki podróżom na festiwale
• propagowanie folkloru w kraju i za granicą oraz poznanie rodzimej kultury ludowej oraz obrzędów.Chętnych prosimy o kontakt z p.Majka Kowalczyk pod numer telefonu 403-540-5794 lub email mazoviadance@gmail.com

ZABAWA ZESPOŁU MAZOVIA

Mili Goście dnia 5 października 2019 r. zapraszamy na 5 rocznicę powstania Zespołu  MAZOVIA! Przybywajcie!Zaczynamy 6: 30pm Muzyka – Mirek Syp. Adres- Sala Parafialna przy Kościele Polskim 2111 Uxbridge Dr. Gwarantujemy: – wspaniałą zabawę, – tradycyjne polskie jadło, – moc atrakcji! Wstęp $60 od osoby Rezerwacja biletów Majka Kowalczyk tel.403-540-5794 oraz na sali parafialnej w każdą niedziele września! ZAPRASZAMY!

PODZIĘKOWANIE PO POGRZEBIE

Wszystkim, którzy w tak bolesnych chwilach dzielili z nami smutek i żal, i okazali wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli w modlitwach i we Mszy św ceremonii pogrzebowej naszego syna ś.p. Ryszarda Kapel. Podziękowania Księżom, rodzinie związku Podhalan w Calgary i Edmonton, przyjaciołom, znajomym. Wszystkim za okazaną pamięć, żłożone wieńce i kwiaty, za intencje mszalne. Serdeczne Bóg zapłać! Rodzina Kapel

PODZIĘKOWANIE OD PANI MARII KOZIEL

Pani Maria, która przebywa w domu opieki ogromnie jest wdzięczna tym wszystkim, którzy cały czas jej pomagają i ofiarują swoje dobre serce w utrzymaniu jej opieki, w zakupach, o które zawsze prosi, i ofiary pieniężne, jakie są przekazywane dla niej. Następna wielka jej prośba to prosi o ofiary pieniężne na naprawę wózka inwalidzkiego, na którym się porusza i wymaga natychmiastowej naprawy.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

PRACA Potrzebna szwaczka, krawcowa na pełny etat do Sum Canada. Tel 403-279-9853 (2x)

PRACA Potrzebna jest energiczna osoba do sprzątania domów 1 lub 2 razy w tygodniu.

PRACA Potrzebne są kobiety do sprzątania domów. W sprawie informacji o pracę proszę dzwonić 403-663-9886 dzwoniąc proszę zostawić swoje imię i numer telefonu dla odzwonienia.(2x)

PRACA Poszukujemy panie do sprzątania domów. Zainteresowani proszę dzwonić, lub zostawić wiadomośc. Tel: 403-247-1251/403-714-0060 (1x)

PRACA Potrzebna osoba do pomocy i lekkiej pracy w domu przy starszej pani. Kontakt Krystyna 403-230-3229 (2x)

PRACA Potrzebna osoba od zaraz do opieki nad starszą panią, która tylko wymaga drugiej towarzyszącej jej pani wrazie potrzeby i pomocy na nocne zmiany od godz. 9-10pm do godz. 8: 00am. Osoba zainteresowana proszona jest o kontakt 403:585-4436 (2x)

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO

UNPLANNED’ ON FRIDAY SEP. 20TH AT ST. MICHAEL’S Everybody is welcome to watch the pro-life film ‘Unplanned’ on Friday Sept. 20th at 7 pm at St. Michael’s as part of the 40 Days for Life kick-off here in Calgary.Tickets on sale for $10 going at www.instantmovietickets.com. All Proceeds are for the cost of the screening. 40 Days for Life fall campaign goes from Sept. 25 to Nov. 3. around the world in more than 300 cities. We are the generation making abortion unthinkable. More info? Call 403-870-3905 or go to 40daysforlife.com/local-campaigns/calgary/

CALGARY LIFE CHAIN

We would like to ask your support the upcoming National Life Chain Sunday on the 6th of October, Sunday, from 2.30pm to 4pm. Calgary Life Chain will be set along MacLeod Trail between Heritage Drive and Southland Drive. Life Chain is not a calloused public demonstration, with frivolous conversation and errant interaction with motorists. To the contrary, we must first humbly invite God to minister to us the Church in the true spirit of 2 Chronicles 7:14, and then reverently ask Him to anoint and minister through our solemn public witness. To that end, let us prepare our church, our families for sincere prayer and self-assessment during a critical period in our nation’s history.   We must look beyond the “abortion issue” to the dignity of the unborn child’s humanity – a dignity because of the image of God in us and a humanity shared with us by our Lord Jesus Christ.  The need for your leadership and your support are urgent because God does not see local Preborns as statistical non-persons.

October 6, Sunday @ 2:30pm to 4pm

Along MacLeod Trail between Southland Drive & Heritage Drive

West Side of MacLeod                                  East Side of MacLeod

1 St. Gerard / St. Mary’s                           2 Bethel United Reformed

3 St. Patrick / Sacred Heart                     4 First Alliance / Light of Christ

5 St. Bonaventure / St. Anne                      6 St. Thomas More / St. Mark

7 St. Anthony / Our Lady of M. Bistrica 8 Corpus Christi / St. Boniface

9 Lighthouse Church                                               10 St. Peter / St. Pius X

11 Southwood Church                                             12 St. Luke / St. Joseph

13 St. Albert the Great                            14 Mary, Mother of the Redeemer

15 Holy Name / St. James                                 16 Ascension / St. Bernard

17 Holy Spirit / SAIT                                                  18 Canadian Martyrs

19 St. Michael / Ste. Famille                      20 Our Lady of Perpetual Help

21 St. Elizabeth of Hungary                           22 Our Lady Queen of Peace

23 St. John the Evangelist                                  24 Calgary Korean Baptist

25 Holy Trinity / Our Lady of Fatima                 26 River of Life Alliance

27 St. Cecilia / St. Bernadette                                     28 Southside Victory

29 St. Francis of Assisi / St. Vincent Liem            30 St. James (Okotoks)

31 FFL ‐Foundation of Family Life                        32 St. Mary’s University

As you stand for the unborn, please space yourselves 25 to 30 feet apart along the route. Do not park in front of any open business. Always be courteous.

SOUTH END Southland DriveTH END Heritage Drive

MARRIAGE PREPARATION

In partnership with the Roman Catholic Diocese of Calgary, Catholic Family Service (CFS) offers a Marriage Preparation Weekend for couples preparing for the sacrament of marriage.

UPCOMING MARRIAGE PREPARATION WEEKENDS

September 6-8                     St. John the Evangelist Church, 1423 – 8 Ave SE, Calgary

October 11-13 St. Michael’s Catholic Church, 800 – 85 St.

November 1-3        St. Mary’s Cathedral Church, 219 – 18 Ave SW, Calgary

December 6-8      St. Bonaventure Catholic Church, 1600 Acadia Dr. SE, Calgary

January 10-12     Location to be determined

January 31-February 2     St. Albert the Great Catholic Church, 10 Prestwick Dr. SE, Calgary

March 6-8            St. Cecilia Catholic Church, 321 – 90 Ave SE, Calgary

April 17-19          Location to be determined

May 22-24            Location to be determined

June 19-21            Location to be determined

July 24-26             St. Peter’s Catholic Church, 541 Silvergrove Dr. NW, Calgary

COURSE FEE The course fee is $225 per couple. The weekend includes a gift certificate for three couple counseling sessions at Catholic Family Service, a $500 value. There is no fee if you’d like to change to a different weekend once registered. A $25 administrative applies to a refund.

REGISTER To register online, please visit this web page: cfs-ab.orgFor more information, please contact Stephen Robinson at 587.896.2901.