13 października

13 października

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 12 października

18:00- ++ Stanisław i Teofila Tłustochowicz            – córka

18:00- + Irena Lichman (1 rocz)

Niedziela,  13 października- XXVIII Niedziela zwykła

8:30 – W intencji członków Grupy Różańcowej

10:30- Za Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trwam

10:30- O Boże bł. dla Izabeli w rocz pierwszych Urodzin i opiekę Matki Bożej na dalsze lata

12:30- + Janusz Wysocki

12:30 – ++ Stefan i Marianna Surowiec oraz Bronisław i Helena Skałka                                               – dzieci i wnuki

19:00- Za Parafian i Dobrodziejów

Poniedziałek, 14 października

19:00- O Boże błogosławieństwo w 38 rocz. Sakramentu małżeństwa dla Marioli i Jakuba Streżyńskich

19:00- ++ Zmarli rodzice: Zofia i Józef oraz zmarli z rodziny Markiewicz.

++ Mieczysław i Grzegorz oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek, 15 października – Św. Teresy od Jezusza

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jadwigi Różnickiej z okazji imienin                  – R. Piekut

19:00- ++ Jadwiga i Józef Falkowski                        – córka               

Środa, 16 października- Św. Jadwigi Śląskiej

19:00- + Peter Johns o radość życia wiecznego

19: 00- + Magdalena Kłusak zmarła w Polsce

Czwartek, 17 października – Św. Ignacego Antiochańskiego

19:00 – + Halina Rembisz

Piątek, 18 października – Św Łukasza Ewangelisty

9:00- Wolna intencja

19:00 – + Kazimierz Wiercigroch (40 rocz)

Sobota, 19 października

8:30 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej z okazji 80 Urodzin z podziękowaniem za dotychczasowe łaski

18:00- + Genowefa Kasprzak                      – dzieci i wnuki

18:00- O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Szymona Magaj z okazji 18 Urodzin                           – rodzice i brat

Niedziela, 20 października- XXIX Niedziela zwykła

8:30 – ++ Za zmarłych z rodziny Okrasińskich i Rudzińskich

10:30- O Boże bł. dla Michała Senderowskiego z okazji Urodzin                                                             – babcia i tato

12:30- + Janusz Wysocki (3 rocz)                   – żona i dzieci

12:30 – ++ Edward Nowak  i Halina Rembisz

19:00- ++ Michał i Marek Skaliński

19:00- O opiekę Matki Bożej i Boże błogosławieństwo dla Marioli Streżyńskiej z okazji Urodzin                  – siostra

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

2 Krl 5,14-17; 2 Tm 2,8-13; Łk 17,11-19

Ref: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.

Ewangelia dzisiejsza ukazuje nam odwieczny problem braku wdzięczności za łaski i braku zrozumienia dla spraw nadprzyrodzonych. Przykład dziesięciu uzdrowionych, z których tylko jeden dziękuje za ten dar, pokazuje, jak łatwo przejść nad cudami do porządku dziennego. Pamiętajmy, że uzdrowienie bądź pomyślność, zdrowie czy powodzenie w życiu nie są samoistne, lecz po części zależą od nas samych, od naszej wiary, gdyż Bóg wysłuchuje naszych próśb na miarę ufności, jaką w Nim pokładamy. W słowach dzisiejszej Liturgii przeplatają się ze sobą łaska, wdzięczność, wiara i życie z wiary. Nie po raz pierwszy słyszymy, że cuda i znaki, które Pan Jezus czynił, wiązały się z wiarą:, gdy „widział wiarę”, dokonywał cudu. Przywołajmy kilka cytatów potwierdzających to spostrzeżenie; „Nie bój się, wierz tylko!” (Mk5,36), „Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy” (Mk9,23), „Córko, twoja wiara cię ocaliła” (Łk8,42), podobnie jak i dzisiejsze zawołanie: „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”(Łk17,19). Z kolei św. Paweł daje nam odpowiedź, jak rozumieć i jak postrzegać to, co nas spotyka. W Liście do Tymoteusza tłumaczy nie tylko Tymoteuszowi, ale zarazem i nam, jak powinniśmy rozumieć nasze życie. Jednocześnie mówi, jak mamy postępować, by doczekać się spełnienia obietnic naszej wiary. „Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego.” (2 Tm 2,12-13).Tak, więc z jednej strony wiara musi poprzedzać cud, jest warunkiem jego spełnienia. Ale równocześnie wiara stanowi następstwo cudu, rodzi się, bowiem w duszy tych, którzy cudu doznali albo byli jego świadkami. A zatem wiara jest odpowiedzią nas, ludzi, na Słowo Boże. Wróćmy do trędowatych z dzisiejszej Ewangelii. Do ich postawy, gdy doświadczyli łaski Bożej. Po której stronie jesteśmy my sami? Tego jednego czy tych dziewięciu? Bóg każdego dnia obsypuje nas łaskami. Przez kogoś uśmiecha się do nas, aby nas wzmocnić, przez kogoś ratuje nasze zdrowie, abyśmy mogli jeszcze coś dobrego uczynić. Wielu zachwyca się pięknem przyrody, potęgą morza i gór, cudami natury, ale nie widzi Stwórcy. To wszystko jest darem dobrego Boga dla nas. Czy mamy tę świadomość, że cokolwiek dobrego otrzymujemy – daje nam to sam Pan Bóg? Czy dostrzegamy nie tylko dar, ale i Dawcę?

MATKO BOŻA – ucz nas postawy pokory i wdzięczności i prowadź nas przez życie ziemskie do życia wiecznego.

LEKTORZY – 12-13 października

18:00- R. Kohnke, D. Topor, Z. Topor

8:30 – B. Chabiera, A. Rudzińska, O. Pepłowski

10:30 – K. Kamieniak, S. Teresa, A. Kamieniak

12:30- W. Potocka, O. Zyro, V. Kanaszyc

19: 00 – W. Grabowski, K. Pietrzak, W. Grabowski

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

ŻYCZYMY WSZYSTKIM BŁOGOSŁAWIONEGO DNIA DZIĘKCZYNIENIA

Wśród słów, które mają coraz mniej miejsca w naszym codziennym życiu, jest krótkie „dziękuję”, które jednoznacznie kojarzy się z wdzięcznością. Często słyszymy słowa, że wdzięczność mobilizuje, że jest potrzebą człowieka. Ale, sami wiemy z własnego życia, że często słowo „dziękuję” nie chce nam przejść przez gardło. Być może zatracamy w sobie naturalny odruch na otrzymane dobro?Dziękujmy Bogu i sobie wzajemnie za mijający sezon, za wszystko, co spotkało nas w ostatnim roku.Dzięki Ci składamy, wszechmogący Boże, za wszystkie dary i dobrodziejstwa Twoje. Żyjąc wiarą, człowiek wie, że wszystko, co posiada, jest darem miłości Boga. Z wdzięcznością, więc przyjmuje wszystko z rąk dobrego Ojca. „Każde wydarzenie i każda potrzeba mogą stać się motywem i przedmiotem dziękczynienia.”

Thanksgiving Day – to piękne, rodzinne święto. Pragniemy podziękować Rodzicom za ich wspólne wysiłki wychowania i wykształcenia dzieci. Dziękujemy Ojcom za trud pracy i zapewnienie środków do życia całej rodzinie. Dziękujemy Matkom za dobre i kochające serce oraz poświęcenie dla swych dzieci. Dziękujemy nauczycielom, wychowawcom i katechetom za ich trud i bezinteresowność w przekazywaniu wiary i wiedzy. Serdeczne podziękowania za każdą modlitwę, pracę, życzliwość, poparcie materialne i finansowe i trud podjęty dla naszej wspólnoty parafialnej. Życzymy wszystkim błogosławionego Dnia Dziękczynienia. Ks. Adam i Ks. Marcin

RADA PARAFIALNA

W minioną środę odbyło się zebranie „starej” Rady Parafialnej. Ksiądz Proboszcz zapoznał się z dotychczasową działalnością Rady, z głównymi problemami parafii i planami na przyszłość. Poprosił, by w tym „przejściowym okresie” zmiany proboszczów Rada nadal kontynuowała swoją pracę. Natomiast w przyszłym roku, gdy już będzie lepsze „rozeznanie”, zaprosimy nowe osoby do wspólnej troski o duchowy i materialny wymiar funkcjonowania naszej wspólnoty parafialnej.

SPRAWY REMONTOWO-BUDOWLANE

Została do zapłacenia jeszcze jedna rata za zmianę nawierzchni parkingu. W minioną środę komisja fachowców „otworzyła” poszycie dachowe nad biurami/zakrystią. Został zdiagnozowany stan faktyczny. Istniejąca izolacja to tylko 2 cale styropianu, miejscami już odkształconego lub zamokniętego. Wymaga to całościowego podejścia do problemu. Materiały zostały zamówione, od wtorku 15 października firma rozpoczyna prace. Prosimy o modlitwę w intencji sprzyjającej pogody. Kopertki na „building fund” są wyłożone przy wyjściu z kościoła. W niedzielę 27 października będzie zebrana druga kolekta na cele remontowe. Bóg zapłać za ofiarność.

ŚWIATOWA NIEDZIELA MISYJNA

W następną niedzielę, 20 października obchodzimy Światowy Dzień Misyjny. Dzień modlitewnego i materialnego wsparcia misji Kościoła katolickiego, który ma na celu wspieranie nowo powstałych parafii, pomoc kapłanom, katechetom, misjonarzom, misjonarkom w oddalonych regionach świata.  Pomoc w klęskach żywiołowych, w razie potrzeby ewakuowania. Pomoc dla uchodźców dotkniętych wojną. Wielu księży misjonarzy pracujących w parafiach w Azji czy Afryce liczy na naszą hojność. Druga kolekta będzie zbierana podczas każdej Mszy św. po Komunii św.

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE

Przez cały miesiąc październik zapraszamy na nabożeństwa różańcowe z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, które będą codziennie o godz. 19: 00, i zaraz po nabożeństwie Msza św. Kult Matki Najświętszej i powierzanie naszych próśb przez Jej wstawiennictwo jest pewną drogą do Boga i zbawienia.

RÓŻANIEC DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Zapraszamy dzieci na nabożeństwa różańcowe w każdą środę października na godz. 19: 00 oraz młodzież w każdy wtorek października.

TOGETHER IN ACTION – 2019 W całej Diecezji Calgary trwa akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $27,818.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 14,224.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać!  Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty w ramach jałmużny postnej. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

SPOTKANIE BIBLIJNE

Zapraszamy na spotkanie biblijne do salki przy Zakrystii w sobotę 19 października bezpośrednio po wieczornej Mszy św.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH

Od niedzieli 13 października nie ma rodziny zapisanej, która chciałaby się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem. 

JUBILEUSZOWY KONCERT CHARYTATYWNY:

Człowieka nie można rozumieć bez Chrystusa

Dom Polski, Niedziela, 20 października 2019r, godz. 15:30.

DNI, KTÓRE ZMIENIŁY HISTORIĘ POLSKI I ŚWIATA.

40. Rocznica pierwszej, historycznej pielgrzymki Papieża – Polaka do Ojczyzny.

Przesłanie Prezydenta USA Donalda Trumpa z okazji 40. Rocznicy pierwszego przyjazdu Papieża do Ojczyzny.

„Historyczna, pierwsza wizyta Papieża w Polsce zmieniła bieg historii. Pamiętając długą walkę Narodu Polskiego z komunizmem, przyznajemy również, że miliony ludzi żyją teraz w wolności dzięki Świętemu Papieżowi Janowi Pawłowi II i Jego nadzwyczajnemu życiu, jako ucznia Jezusa Chrystusa, i obrońcy ludzkiej godności i wolności religijnej”.

„W swojej homilii 40 lat temu, Święty Papież Jan Paweł II zawarł potężne przesłanie nadziei, skierowane do tłumów zgromadzonych w Warszawie, do całej Polski i do świata. Zainspirował odwagą serca milionów kobiet i mężczyzn do tego, by zaczęli szukać lepszego życia w wolności. Dzis świętujemy ten historyczny moment i potwierdzamy nasze zobowiązanie do zapewnienia, że wolność zawsze zwycięża”.

„Wzruszające przemówienie Papieża Jana Pawła II na Placu Zwycięstwa w Warszawie, poruszyło duszę Narodu Polskiego i ostatecznie pomogło zburzyć żelazną kurtynę komunizmu w Europie. Obyśmy nadal byli wzmacniani Jego słowami i Jego zawierzeniu Bożemu Miłosierdziu, sile i chwale”.

Serdecznie zapraszamy całą Polonię do wzięcia udziału w tym szczgólnym Koncercie Jubileuszowym, w którym usłyszymy słynne zdania Papieża, poezję o Wielkim Rodaku, pieśni religijno – patriotyczne w wykonaniu chóru Vox Populi i Zespołu Młodzieżowego oraz zobaczymy piękne tańce w wykonaniu znanych Zespołów.  Wstęp wolny – DAR SERCA na działalność pro-life oraz pomoc ubogim dzieciom na Kresach.

KOPERTY NA WYPOMINKI

Przez cały miesiąc listopad będziemy się modlić w tradycyjnych „Wypominkach”. Koperty, na których można wypisać imiona zmarłych, wyłożone są na stolikach przy biuletynach. BARDZO PROSIMY O CZYTELNE DRUKOWANE LITERY PRZY WYPISYWANIU IMION I NAZWISK ZMARŁYCH. IMIONA PROSIMY O PISANIE W MIANOWNIKU, DOKŁADNIE TAK JAK SĄ PISANE W DOKUMENTACH URZĘDOWYCH (PRAWO JAZDY, PASZPORT ITD) . Będzie to bardzo pomocne przy odczytywaniu przez kapłana.

ZEBRANIE RYCERSTWA NIEPOKALANEJ

Dzisiaj w niedzielę, 13 października, po Mszy św. o godzinie 10: 30 odbędzie się w kościele zebranie rodzin: dzieci, młodzieży i dorosłych, należących do Rycerstwa Niepokalanej. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym pierwszym po wakacjach ważnym zebraniu.

BIBLIOTEKA PARAFIALNA

Bblioteka będzie zamknięta w Thanksgiving weekend. Od początku listopada Biblioteka będzie otwarta również w sobotę, po wieczornej Mszy św., od godz. 19: 00 do 20:00. Pierwsze spotkanie dyskusyjnego Klubu Książki odbędzie się w niedziele 3 listopada o godz. 14: 00 w bibliotece. Temat: „Moja ulubiona książka/autor”.
Zainteresowane osoby mogą uzyskać więcej informacji w bibliotece.

RYCERZE KOLUMBA

Zebranie Rycerzy Kolumba odbędzie się w środę 16 października o godzinie 20: 00 w sali parafialnej .

ZAWIERZENIE

W dniu 8 grudnia, planowane jest uroczyste zawierzenie się Jezusowi przez Maryję,   na które zapraszam osoby, które tego ważnego aktu  jeszcze  nie dokonały,   jak również te osoby, które chciałyby dokonać odnowienie zawierzenia. Więcej informacji udzieli Jerzy tel. 403-475-8994

KAWIARENKA

W miesiącu październiku ZESPÓŁ „POLANIE” zaprasza do kawiarenki. Od dzisiejszej niedzieli Polanie będą serwować gorące dania.

ZESPÓŁ „POLANIE” serdecznie zaprasza  na coroczny BAL MASKOWY  , który odbędzie się w Domu Polskim w sobotę, 26 października 2019. Szczegółowe informacje i rezerwacje  pod numerem telefonu 403-680-6851. Sprzedaż biletów w każdą niedzielę od godz. 10 do 14 w sali parafialnej. ZAPRASZAMY!

40 DAYS FOR LIFE, CALGARY 2018

Od środy 25 września do niedzieli 3 listopada katolicy diecezji będą się modlić przed kliniką aborcyjną 2431 – 5th Ave N.W. Zapraszamy Polonię Calgary o czynny udział w obronie dziecka nienarodzonego o każdej porze dnia przez te 40 dni. Dodatkowo dla naszej parafii jest wyznaczony dzień 25 października i 1 listopada od godziny 7: 00 rano do 13:00. Rejestracje chętnych przyjmuje E. Gawor, tel. Tel. (403) 251 5545 lub e-mail; eugeniuszgawor@gmail.com.

ZESPÓŁ MAZOVIA pragnie podziękować pani Luizie Łabinowicz, pani Basi Pajda oraz wszystkim rodzicom i wolontariuszom za pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu jubileuszu zespołu. Zabawa była wielkim sukcesem, za co w szczególności dziękujemy naszym gościom, Dj Mirkowi Sypowi oraz sponsorom: Stowarzyszeni Polskich Kombatantów, Stowarzyszeniu Polsko Kanadyjskiemu, Klubie Seniora, jak również polskim sklepom:  Polcan Meat Products & European Deli,  European Meat & Deli Cracovia,  Jan’s meats, Old Fashioned Deli & Meat, King’s bakery, Frank’s European bakery. Dziękujemy również polskiej parafii za wypożyczenie sali  na tę uroczystość.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

PRACA Poszukujemy osoby do pracy na budowie. Wymagany własny samochód i pozwolenie na pracę. Praca na terenie Calgary. Po więcej informacji proszę dzwonić, tel:403-605-4642 (2x)

USŁUGI-NAPRAWA RÓŻAŃCÓW I BIŻUTERI

Naprawa różańców różnego rodzaju i robienie różańców na zamówienie. Naprawa biżuterii i wymiana zapięć, przewlekanie koralików i perełek i itd. Kontakt Halina, Tel:403-217-4666 (2x)

USŁUGI KOSMETYCZNE

Makijaż permanentny. Tel:587-968-4951 (7x)         

WYPRZEDAŻ RZECZY DOMOWYCH

Osoba, która na stałe przeprowadza się do Polski sprzeda komplet mebli kuchennych: stół i 4 krzesła, 2 fotele, kredens, bufet, meble z dwóch sypialń, meble do biura, lampy, nowy fax, i wszystkie rzeczy do kuchni. Przyzwoita cena. Kontakt Jolanta 403-547-0686 (2x)

PRZEDŁUŻANIE RZĘS  – SUPER CENA, GWARANTOWANY EFEKT Zapraszam Panie na stylizację rzęs metodą klasyczną oraz volume – 2D, 3D. Jestem certyfikowaną stylistką przedłużenia rzęs. Przedłużanie rzęs to łatwy i relaksujący zabieg, która znacznie wydłuża i pogrubia Twoje naturalne rzęsy. Czas aplikacji w zależności od naturalnych rzęs to około 2godz (+/-30 min),   dopełnienia 1,5g (+/- 30 min). Cennik: Aplikacja classic – 1:1 –  $ 50-60 $, Aplikacja volume:  2D –  $ 60-70$,  3D – $ 70-80$    Adres:  Coventry Hills Way NE. Jeżeli jesteś zainteresowana aplikacją bądź masz jakieś pytania proszę o kontakt:  Marta: 1 403 397 9366 (1x)PRACA Potrzebna jest energiczna osoba do sprzątania domów 1 lub 2 razy w tygodniu. Tel: 587-892-6370 (2x)

PRACA Długo prosperująca firma w Calgary zatrudni kobiety do sprzątania domów. Oferujemy bardzo dobre warunki. Płatne przejazdy miedzy serwisami. Praca w zespole. Wynagrodzenie od $18-25/hr. po wiecej informacji prosimy dzwonić pod numer telefonu 587-700-7740 (8x)

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO

PASS IT ON – CLOTHING GIVEAWAY

SATURDAY, OCTOBER 19, 2019 – ALL DAY 

https://timely-api-public.s3.us-west-2.amazonaws.com/276079_phpqY1B6S_medium.jpg

WHERE: Father Lacombe High School at 3615 Radcliffe Drive SE Calgary, AB

CONTACT Theresa Lewchuk 403-815-6055 Donations of gently-used winter coats and boots are urgently needed for the Pass It On Giveaway. If every family could look in the back of their closet to find even one winter coat or pair of boots, the goal of collecting 700 coats and 700 pairs of boots will be easily achieved and we will make a huge difference to our Calgary families in need. Please bring your donations of winter coats and boots ONLY to the parishes below on their collection dates:

Michael’s Parish, 800 – 85th Street SW – Collecting on  Sunday, October 6, between hours of 8:00 am – 6:00 pm

Cecilia’s Parish, 321 – 90th Avenue SE – Collecting on Sunday, September 29 and Sunday, October 6, all day from 7:30 am

Ascension Parish, 1100 Berkshire Blvd NW – Collecting on Sunday, October 6 and Sunday, October 13, from 7:30 am – 6:30 pm

St Pius X Parish, 2424 24 Ave NW – Collecting on Saturday/Sunday, September 28/29 and Saturday/Sunday, October 5/6. Drop-off at the SVDP room in the parish hall AFTER MASS TIMES, Saturday at 5:00 pm and Sunday 9:00 and 11:00 amIf every family could look in the back of their closet to find even one winter coat or pair of boots, the Diocese’s goal will be easily achieved and we will make a huge difference to our Calgary families in need. If you need further information, please contact Theresa Lewchuk, cell 403-815-6055, lewchukt@hotmail.com