Biuletyn Świąteczno- Noworoczny

Biuletyn Świąteczno- Noworoczny

   INTENCJE MSZALNE

Sobota, 21 grudnia

18:00- + Michalina Olszewska (21 rocz)  – wnuczka z rodziną

18:00- +Wiesława Kaźmierska (10rocz)  – córka z rodziną

Niedziela, 22 grudnia – IV Niedziela Adwentu

8:30- O Boże bł. dla Anny Rudzińskiej z okazji Urodzin

8:30- O Boże bł. dla Renaty Piekut                   – Jadwiga

10:30- O Boże bł. dla Emilii, Julii i Eweliny i Dominika  – babcia

12:30- ++ Tadeusz, Bronisław i Eugenia Molińscy oraz dusze w czyśćcu cierpiące

19:00- ++ Michał i Emilia Rożek oraz zmarli z rodziny – syn z rodziną

Poniedziałek, 23 grudnia

19:00- + Michał Cozac

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Reginy Piekut z okazji Urodzin                         – W. Sujata

https://tse1.mm.bing.net/th?id=OIP.JRxi7YBXW9080I14GFcTqQHaBV&pid=Api

Wtorek, 24 grudnia –  Wigilia Bożego Narodzenia

21:00- Za Parafian i Dobrodziejów

21:00- + John Androschuk

24:00- Za Parafian i Dobrodziejów

24:00- O Boże błogosławieństwo dla Ks. Adama z okazji imienin                                                        – Rada Parafialna

Środa, 25 grudnia- Uroczystość Narodzenia Pańskiego

10:30- O Boże błogosławieństwo dla Renaty Piekut z okazji Urodzin                                                           – Anna

12:30- O Boże błogosławieństwo dla Marka i Teresy z okazji sakramentu małżeństwa                               – Zofia

12:30- ++ Kazimierz Sujata i zmarli z rodziny Sujata, Kaczkowski i dusze w czyśćcu cierpiące  

Czwartek, 26 grudnia – Św. Szczepana

10:30 – O Boże błogosławieństwo dla Arkadiusza i Renaty z okazji urodzin

12:30-  O Boże błogosławieństwo dla Anny Rudzińskiej z okazji Urodzin                                                       – Jadwiga

19:00- ++ Stanisław, Bogdan, Janusz Wysocki i Marek Pasternak

Piątek, 27 grudnia – Św. Jana Apostoła i Ewangelisty

9:00- + Tadeusz Pasierb i Zofia Bajan

19:00- + Małgorzata Pulwicka (10 rocz)           – rodzina

Sobota, 28 grudnia – Święto Św. Młodzianków, męczenników

8:30 – Za Parafian i Dobrodziejów

18:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Arka Senderowskiego                                  – R. Piekut

18: 00- Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i opiekę Matki Bożej dla Marka i Hani Pieczara z okazji 50 rocz sakramentu małżeństwa

Niedziela, 29 grudnia –  Święto Świętej Rodziny

8:30- ++ Elżbieta  Michalska i Elżbieta Pawlicka

10:30- + Elżbieta    Opałka

12:30- ++   Michał  i Marek Skaliński      – żona z rodziną

19:00- ++  Marek Pasternak, Janusz Wysocki i zm. z rodz.

Poniedziałek, 30 grudnia- VI Dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego

19:00- + Maria Adamska (22 rocz)           – syn z rodziną

19:00- + Kazimierz  Zuk (3 rocz)

Wtorek, 31 grudnia- VII Dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego

18:00-  Nabożeństwo na zakończenie Starego Roku/Msza św. o Matce Bożej

18:00- Jubileusz małżeństwa 50 lat z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata dla Elżbiety i Romana

Środa, 1 stycznia, 2020- Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

10:30-++ Elżbieta Skałka oraz Aleksandra i Józef Majewscy

12:30- ++ Franciszek Fudala i zmarli z rodziny – córka z rodziną

19:00-  + Alicja Rudy                                               – rodzina 

Czwartek, 2 stycznia

19:00- O Boże błogosławieństwo dla Dawida i Jenn

Piątek, 3 stycznia

9:00- + Za dusze w czyśćcu cierpiące

19:00- O Boże błog. i opiekę M.B. dla żony Marii w dniu urodzin

Sobota, 4 stycznia

8:30 – Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o miłosierdzie Boże i łaskę zdrowia dla Wiesławy z okazji Urodzin

18:00 – ++ Krystyna i Wiktor Wojcieszonek  – córka z rodziną

18: 00- + Ryszard Kapel                            – Zofia Brzakala

Niedziela, 5 stycznia – Objawienie Pańskie

8:30- O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Jana i Krystyny oraz ich dzieci

10:30- + Regina Zuk (5 rocz)

12:30- ++ Teofilia i Jagoda Tłustochowicz oraz zmarli z ich rodzin

19:00- + Marek Machula (3 rocz)              – żona z córkami     

Poniedziałek, 6 stycznia

19:00- + Marek Machula (3 rocz)                            – rodzice

19:00-  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Bożą i błogosławieństwo dla rodzeństwa i krewnych                                                             – Sr. Lucyna

Wtorek, 7 stycznia

19:00- O nawrócenie i pojednanie w rodzinie i opiekę Matki Bożej i Aniołów Strózów

Środa, 8 stycznia

19:00- ++ Andrzej Raniszewski i zmarli z rodziny oraz dusze w czyśścu cierpiące    

Czwartek, 9 stycznia

19:00- ++ Za zmarłych z rodziny Krzywicki i Wanda Bronowicz Adamska

19:00- ++ Michalina i Franciszek

Piątek, 10 stycznia

9:00- + Marek Machula                                        – R. Piekut

19:00- Wolna intencja

Sobota, 11 stycznia

8:30 – ++ Antoni, Anna, Józef i Henry Różnicki

18:00 – ++ Jerzy i Monika Sosnowski

Niedziela, 12 stycznia – Niedziela Chrztu Pańskiego

8:30- ++ Marianna, Jan i Włodzimierz Czepuryk

10:30- Radio Maryja i TV Trwam

12:30- + Eugeniusz Sztupecki (5 rocz)                        – żona

19:00- ++ Aleksandra i Kazimierz Rybotyccy    – rodzina

IV NIEDZIELA ADWENTU

22 grudnia, 2019

Iz 7,10-14 Ps 24 Rz 1,1-7 Mt 1,18-24

Ref: Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały.

Chcemy żyć szczęśliwie, nie zwracając uwagi na złe strony życia, nie bacząc na cierpienia, przyjmując nasze problemy, jako coś, co nas spotyka, „bo takie jest życie”.  Jednakże cierpienie tak jak było wpisane w życie Chrystusa, tak jest pośrednio wpisane w nasze. Nasze krzyżyki, krzyże są naszymi stacjami drogi życia.Analizując nasze życie pod kątem drogi krzyżowej, znajdujemy nierzadko podobieństwa, pozwalające się nam zbliżyć do wiary w Boga – Jezusa Chrystusa. Cierpimy z miłości, z choroby, z bólu. Cierpienia nasze mogą wypływać z braku radości, z nadmiaru trosk. Cierpimy fałszywie oskarżani, pomawiani, czasami myślimy, że cierpienie jest wpisane w całe nasze życie. Słowa Jeremiasza wydają się odnosić do nas samych, a dotykając nas, dają nam dużo do myślenia. „Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają.” (Jr 20,7). Bo przecież chcemy żyć miło, łatwo i przyjemnie. Ale patrząc na czasy dzisiejsze, na prześladowania chrześcijan w Afryce, dochodzimy do wniosku, że nie jest łatwo żyć przy Chrystusie.Gdy słuchamy Ewangelii, ciarki przechodzą nam po plecach, a słowa Jezusa do Piotra: „Zejdź mi z oczu szatanie!” (Mt16,23) wywołują grozę. O co chodzi? Wyrzuty Piotra były reakcją spontaniczną, ale jego serce i umysł nie mogły powiedzieć nic innego, gdyż chodziło o życie Jezusa. Swoją również bezpośrednią odpowiedzią Pan Jezus wskazuje, że nie powinno się forsować własnych, subiektywnych zapatrywań. Przypuszczam, że Piotr miał w duszy podobne dylematy, do tego nie wczuł się w głębię całej sytuacji, ale Bóg wie lepiej, co dobre i nieodzowne. Dla nas szczególne znaczenie ma w dzisiejszej Ewangelii wypowiedź Chrystusa:, „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”(Mt 16,24). Jest ona nadzwyczaj ważna, ale i trudna, bo Jezus podejmował trudne zadanie. Dla nas podjęcie trudnego zadania z reguły jest połączone z mniejszym lub większym ryzykiem. Pan Jezus nie ryzykował. On miał sto procent pewności, co Go czeka w Jerozolimie. Wiedział, czuł dokładnie każde uderzenie, każdy upadek. Czuł pocałunek Judasza i straszne pragnienie na krzyżu. Czuł jak bolą gwoździe…Chyba jedynie słowa z listu do Rzymian trochę nas podbudowują: „proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej” (Rz 12,1) . Jednakże nie szukajmy odpowiedzi na pytanie „za co?” ale odpowiedzmy sobie na inne:, „dla Kogo?”

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA

Pasterka: Iz 9,1-3.5-6; Tt 2,11-14; Łk 2,1-14

Ref: Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.

Msza w dzień: Iz 52,7-10; Hbr 1,1-6; J 1,1-18

Ref: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

 Alleluja!!! Wielki to i radosny dzień: albowiem Słowo stało się Ciałem i narodziło się z Maryi Dziewicy. „Dziecię się nam narodziło i Syn nam jest darowany.” Mimo iż świat ówczesny miał zbyt dużo innych problemów, by zauważyć przyjście jakiegoś biednego dziecka, to jednak kilka osób dotarłoby ujrzeć zapowiadanego.  Klękając przed żłóbkiem, rozpoczęli 2000-letnią adorację, trwającą do dziś. Tej nocy rodzi się prawdziwa miłość i przychodzi do nas, by przyciągnąć swą pokorą i ubóstwem. To wydarzenie jednoczy ludzi dobrej woli na całym świecie. Nawet Ci, którzy w codzienności swojej nie identyfikują się ze wspólnotą chrześcijańską, świętują ten jeden wielki dzień, a właściwie noc. Znamiennym jest to, że sam Bóg obrał tę porę, by spotkać się z nami i udzielić pokoju. To dla nas wielki dar, który trzeba powitać.

II DZIEŃ ŚWIĄT – ŚW. SZCZEPANA

 Dz 6,8-10;7,54-60; Mt 10,17-22

Ref: W ręce Twe, Panie, składam ducha mego.

Św. Szczepan stał się żywą repliką Chrystusa dzięki mocy Ducha: „Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał… Gdy słyszeli to, co mówił zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego. A on pełen Ducha patrzył w niebo…” (Dz 6,10.55). Moc Szczepana, o której mówi lekcja, ma swoje źródła w Duchu Świętym. Jezus Chrystus, bowiem obiecał uczniom Ducha, jako moc do dawania świadectwa.

ŚWIĘTEGO JANA, APOSTOŁA I EWANGELISTY

27 grudnia

1 J 1,1-4; J 20,2-8

Ref: Niech sprawiedliwi weselą się w Panu

Urodzony prawdopodobnie w Betsaidzie, jako syn Zebedeusza i Salome, młodszy brat św. Jakuba Starszego. Powołany został przez Jezusa na ucznia wraz ze św. Piotrem i św. Andrzejem w czasie wspólnego połowu ryb. Uważany jest za najmłodszego z apostołów i umiłowanego ucznia Chrystusa. Tradycja chrześcijańska, zarówno w kościołach wschodnich jak zachodnich przypisuje mu autorstwo Ewangelii Jana, Objawienia św. Jana (Apokalipsy) i trzech listów.

 W tym dniu tradycyjnie święci się wino dla wiernych.

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY

29 grudnia

Syr 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23

Refren: Szczęśliwy człowiek, który służy Panu.

W dzisiejszą niedzielę nasze myśli biegną do Nazaretu, gdzie Jezus, Maryja i Józef dzielili los wielu współczesnych sobie rodzin. Tym, co stanowi dla nas przykład, jest miłość, która była w tej rodzinie na pierwszym miejscu. Kiedy patrzymy na Świętą Rodzinę, to przed oczyma stają nam rodziny, w których żyjemy. Przy okazji Świąt Bożego Narodzenia uświadamiamy sobie jeszcze bardziej ich ważną rolę w naszym życiu. Małżeństwo, które jest sakramentalnym „przymierzem, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia” (KKK 1601), stanowi fundament rodziny. Życie małżeńskie trzeba programować z Bogiem, a nie na własną rękę. Trzeba zapraszać Go do rodzinnego stołu, rodzinnych rozmów, decyzji, rodzinnej troski o każdego w domu. Z Nim trzeba pochylać się nad chorym, planować swój czas, niedzielę czy wypoczynek. Z Nim oglądać film, korzystać z Internetu, z Nim przyjmować gości. Z Nim przeżywać poczęcie i narodziny kolejnych dzieci i z Nim zamykać oczy tym, którzy udają się do domu Ojca. Jeżeli o tym się zapomina, jeśli nie dopuszcza się Boga do codziennego życia w rodzinie, to rodzina zawsze stanie się „duchową pustynią”.

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

1 stycznia, 2020

Lb 6, 22-27;  Ga 4,4-7; Łk 2,16-21

Ref: Bóg miłosierny niech nam błogosławi

Kościół obchodzi dziś uroczystość Maryi, jako Matki Bożej, przez którą spełniły się obietnice dane całej ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia. Tego dnia z wszystkich przymiotów Maryi czcimy szczególnie Jej macierzyństwo. W ten sposób z pomocą Świętej Bożej Rodzicielki rozpoczynamy również kolejny rok naszego życia. „Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z Niewiasty”. Maryja otrzymała posłannictwo wydania na świat Jezusa, Zbawiciela wszystkich ludzi. Dzięki Niej Syn Boży stał się człowiekiem, naszym bratem. My zaś staliśmy się dziećmi Bożymi. Jak zaznacza św. Łukasz, Maryja po narodzeniu Jezusa „zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu”. Jego dobra uczennica oraz doskonały mędrzec, który usiłuje zgłębić i zrozumieć wielkie tajemnice Boże, ukryte w wydarzeniach dziejących się wokół niego. […] To właśnie Ona, jako Matka mogła najlepiej zaświadczyć, że Jej Syn poczęty za sprawą Ducha Świętego jest w swej istocie Synem Bożym. Dzięki temu […] wszyscy chrześcijanie mogą się od Niej uczyć, jak należy przyjmować słowo Boże: otwartym sercem, z wiarą i posłuszeństwem”.  

NIEDZIELA OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

5 Stycznia, 2020r.

Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2, 1-12

Ref: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi

Przeżywana uroczystość Trzech Króli ma wybitnie symboliczny charakter: Mały obywatel Betlejem, ubogiej mieściny judejskiej, narodzony w największej pokorze, staje się darem dla wszystkich: Maryi, Józefa, pasterzy, a przez tajemniczych gości z innych krain – Jezus staje się darem ofiarowanym każdemu człowiekowi. W złożonych przez mędrców ze Wschodu darach: złota, kadzidła i mirry widzimy symbol miłości, modlitwy i cierpienia. Kto bowiem szczerze poszukuje prawdy, dowodzi swojej tęsknoty za dobrem, wiary otwartej na światło z wysoka i odwagi w dążeniu do celu.Od objawienia do spotkania prowadzi jednak długa droga jak ta, którą pokonali mędrcy szukający Boga. Bóg jej nie skraca, a przecież jest nam bliższy niż my sami sobie! Trzeba więc iść za Gwiazdą nie zrażając się odległością i przeciwnościami, skoro mamy świadomość, że zaprowadzi nas ona do Chrystusa – jedynego Zbawiciela człowieka. Co prawda nie mamy ze sobą darów złota, kadzidła i mirry – ale możemy złożyć Dzieciątku Jezus w to święto poszukujących swoje szczerze kochające serce oraz czyny miłości, które stały się naszym udziałem.

LEKTORZY – 21/22 grudnia

18:00 – A. Gurgul, S. Teresa, A. Gurgul

8:30 – T. Kot, A. Rudzińska, B. Chabiera

10:30 – G. Kamon, D. Topor, O. Pietras

12:30 – J. Pajewski, B. Pajewski, T. Miazga

19:00 – M. Syska, M. Iskra, M. Syska

WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA

Pasterka 21:00 – O. Pepłowski, S. Teresa, K. Pietrzak

Pasterka 24:00 – D. Adamski, M. Sobczak, O. Pietras

25 grudnia – Boże Narodzenie

10:30 – A. Kamieniak, S. Teresa, K. Kamieniak

12:30 – T. Nowak, M. Iskra, T. Kot

26 grudnia – Św. Szczepana

10:30 – G. Kamon, M. Sobczak, A. Rudzińska

12:30 – J. Bogusławski, M. Kulaga, T. Miazga

19:00 – W. Grabowski, M. Iskra, W. Grabowski

LEKTORZY – 28/29 grudnia

18:00- R. Kohnke, B. Pajewski, J. Pajewski

8:30 – M. Syska, M. Sobczak, J. Bogusławska

10:30 – Z. Topor, D. Topor, T. Nowak

12:30- O. Pietras, M. Kulaga, T. Miazga

19: 00 – R. Shelley, S. Teresa, L. Shelley

LEKTORZY – 31grudnia-/1 stycznia

18:00- M. Syska, M. Sobczak, R. Kohnke

10:30 – M. Kaczan, S. Salome, R. Kohnke

12:30- M. Sapielak, B. Pajewski, J. Pajewski

19: 00 – L. Shelley, M. Iskra R. Shelley

SPOTKANIE MODLITEWNE GRUPY ŚW. OJCA PIO

Zapraszamy grupę modlitewną na Mszę św. i nabo­żeństwo w poniedziałek 23 grudnia na godz. 19: 00.

TOGETHER IN ACTION – 2019 W całej Diecezji Calgary trwa akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $27,818.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 17,320.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać!  Czeki prosimy wypisywać “Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION”. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

WIGILIJNE SPOTKANIE MINISTRANTÓW i ich rodzin odbyło się w sali parafialnej 14 grudnia. Dziękujemy wszystkim biorącym udział! Rodzice ministrantów przygotowali mnóstwo smacznych potraw!

WIGILIJNE SPOTKANIE PARAFIALNE planowane jest na sobotę 21 grudnia o godz. 19:00 w sali Jana Pawła II. Jak co roku cieszy się ono wielkim zainteresowaniem. Bilety „rozeszły się” w ciągu dwóch niedziel. Oczywiście, za tym wydarzeniem stoi praca wielu osób, którym serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie.

Dekoracja „niebo na ziemi” a ściślej: w sali parafialnej – jest dziełem Ireny Miazga. Pomagali: mąż Jarosław, Jan Rajchel, Lucyna Shelly, Anna Rudzińska.

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

ŚWIĘTO MŁODZIANKÓW

W sobotę, 28 grudnia przypada Święto Młodzianków, czyli dzieci betlejemskich, pomordowanych na rozkaz króla Heroda. W tym dniu jest zwyczaj błogosławienia dzieci. Zapraszamy na Mszę św. o godzinie 19: 00 – całe rodziny z dziećmi, aby otrzymały specjalne Błogosławieństwo Boże.

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – KOLĘDA

Kolęda, stół kolędowy

Zgodnie z polską tradycją, w pierw­szych tygodniach Nowego Roku 2020, będzie możliwość za­pro­szenia Księdza na wizytę kolędową. Karty – zgłoszenia na kolędę, wyłożone są obok biuletynów. Kolęda to spotkanie Duszpasterza z wiernymi, okazaja do rozmów i pobłogosławienia domu.

POŚWIĘCENIE KREDY I KADZIDŁA

W niedzielę Objawienia Pańskiego, podczas wszystkich Mszy świętych poświęcimy kredę i kadzidło. Poświęcone kadzidło i kredę rozdawać będą ministranci. Przy tej okazji prosimy o dobrowolne ofiary dla ministrantów, którzy będą mogli z tych ofiar w przyszłości skorzystać.

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA

https://tse4.mm.bing.net/th?id=OIP.FqmePI5oT_W2iv6wuzGeDwHaNl&pid=Api

W pierwszy piątek miesiąca 3 stycznia zapra szamy na Adorację Najświętszego Sakramentu, która rozpoczyna się po porannej Mszy św. o godz. 9: 00. Prosimy wpisywać się do wyłożonego zeszytu przy biuletynach, aby była ciągła obecność modlących się w kościele. W tym dniu z posługą sakramentalną odwiedzamy chorych i starszych parafian. Wszystkich, którzy pragną odwiedzin z posługą w tym dniu, prosimy poinformować biuro parafialne.

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

W pierwszą sobotę miesiąca, 4 stycznia, zapraszamy na całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu, która rozpoczyna się po Mszy św. o godzinie 8: 30 am. W ciągu dnia poszczególne grupy odmawiają 4 części Różańca św. Po Mszy św. porannej część I Radosna, modli się grupa Totus Tuus. O godz. 12: 00 Anioł Pański i część II Światła, modlą się Rycerze Kolumba. O godz. 15: 00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, i część III Bolesna, modlą się grupa Różańcowa i Sr. Dominikanki. O godz. 17: 15 część IV Chwalebna, rozważają na zmianę członkowie Rycerstwa Niepokalanej i Koło Radia Maryja. Naszą modlitwą pragniemy uwielbić Pana Boga, dziękować Bogu oraz wynagradzć za grzechy i wypraszać wszelkie łaski dla Kapłanów, całego Kościoła św., dla naszej Parafi, dla Polski i Kanady oraz o powołania Kapłańskie, i nawrócenie grzeszników. Każde Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu obfituje w szczególne łaski Boże.

JASEŁKA 2020: „DZIECIĘ NAM SIĘ NARODZIŁO…”

Tradycyjne Jasełkaodbędą się w Niedzielę, 12 stycznia 2020 roku o godzinie 15:30 w Domu Polskim. Będą to szczególne Jasełka, nawiazujące do Wielkich Wydarzeń przyszłego 2020 roku: 100. Rocznicy urodzin św. Jana Pawła II oraz 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej, Cudu nad Wisłą. We Wstępie do Programu Jasełek czytamy słowa św. Papieża – Polaka o Bożym Narodzeniu: Boże Narodzenie jest Świętem człowieka. Każdy człowiek jest jedynym i niepowtarzalnym, kimś odwiecznie zamierzonym, kimś powołanym i nazwanym własnym imieniem. Bóg pragnie, abyśmy wszyscy byli Jego dziećmi przez łaskę. To jest wielkie źródło radości Bożego Narodzenia”.W Jasełkach biorą udział dzieci, młodzież, dorośli, występują Zespoły Taneczne: Gaiczek, Polanie, Krakusy, Mazovia, Młodzi Duchem, usłyszymy śpiew kolęd oraz wypowiedzi nieugiętych Bohaterów Polski.Serdecznie zapraszamy wszystkich, całą Polonię, aby przybyć i przeżyć jeszcze raz doniosłe wydarzenia Świętej Nocy. Bilety w cenie: $5 – dzieci; $10 -dorośli.

SYLWESTER W SALI PARAFIALNEJ 2019

Wspólnie pożegnajmy stary rok i przywitajmy nowy w w ciepłej i miłej atmosferze. Organizato­rzy balu zapewniają pysz­noś­ci kulinarne oraz  gwarantują wspaniałą mu­zykę DJ. Marco. Serdecznie zapra­szamy! Bilety w cenie $90.00 od osoby. Informacja i rezerwacja: Marzena Kulaga tel: 403-685-2106 i Irena Miazga tel: 403-680-6851.

ZAPISY DO PARAFII Kierujemy serdeczną zachętę i przypomnienie do wszystkich nowoprzybyłych, jak również do młodych, (którzy są już „na swoim”, czyli nie mieszkają z rodzicami), odnośnie zapisu do wspólnoty parafialnej. Akt zapisania się jest wyznaniem wiary, wyrazem łączności z Kościołem katolickim i troską o życie religijne i materialne wspólnoty. Zapis do parafii jest obowiązkowy, aby udzielić Chrztu, Pierwszej Komunii, Sakramentu Bierzmowania, przygotować dokumenty do zawarcia małżeństwa, itd. Zdarza się, że osoby niezapisane, niechodzące do naszego kościoła, przychodzą do biura parafialnego po zaświadczenie, że mogą być rodzicami chrzestnymi czy świadkami przy innych sakramentach. Czasem ktoś chce potwierdzenia, by dziecko posłać do szkoły katolickiej. Nie mając zapisu i żadnego dowodu uczestnictwa W ŻYCIU PARAFII, NIE MOŻEMY TAKICH ZAŚWIADCZEŃ WYSTAWIAĆ. Osobami należącymi do naszej Parafii są ci, którzy: formalnie zapisali się do Polskiej Parafii, praktykują swoją wiarę, wspierają naszą Parafię swym darem materialnym. Takie formalności są wymagane we wszystkich kościołach katolickich w Kanadzie jak i w Polsce i na tej zasadzie będzie można otrzymać zaświadczenie.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH

Od niedzieli 22 grudnia, nie ma zapisanej rodziny. Można, zatem zgłaszać się i wpisywać na listę peregrynacji. Rodziny chętne przyjąć ikonę Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

STATYSTYKA ROKU 2019

W minionym roku 2019 zostało ochrzczonych 18 dzieci. Do Pierwszej Komunii św. przystąpiło 21 dzieci.  Sakrament bierzmowania przyjęło 14 kandydatów. Sakramentalny związek małżeński zawarło 5 par. Na wieczny odpoczynek zostało odprowadzonych 23 osoby.

BIURO PARAFIALNE

W okresie świąteczno-noworocznym: w poniedziałek 23 grudnia czynne od 9:00 do 13:00. W piątek 27 grudnia 9:00-13:00; we wtorek 31 grudnia oraz 2 i 3 stycznia 2020 biuro czynne „normalnie”, czyli 9:00-13:00.

STUDIUM BIBLIJNE

https://tse4.mm.bing.net/th?id=OIP.XCgUsckjsxg9586cvDX6dAHaE7&pid=Api

Po świątecznej przerwie, wznawiamy spotkania biblijne: sobota, 28 grudnia, godz. 19:00. Zapraszamy!

KAWIARENKA

W miesiącu styczniu kawiarenkę przygotowuje „SZKOŁA POLSKA” Zapraszamy 5 stycznia do kawiarenki.

BIBLIOTEKA PARAFIALNA

Biblioteka będzie zamknięta przed świętami 21 i 22 grudnia. Następne spotkanie Klubu Książki odbędzie się 5 stycznia 2020 r. o godz. 14: 00 w bibliotece. Temat: Biografie sławnych ludzi. Zapraszamy też do odwiedzenia strony biblioteki na Facebooku. www.facebook.com/bibliotekaparafialnacalgary

OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE

Nadchodzi czas na odnowienie opłat za reklamy firm i biznesów w biuletynie parafialnym na rok 2020. Prosimy o potwierdzenie kontynuacji swych reklam do 23 lutego, 2020r. Serdecznie dziękujemy sponsorom naszego biuletynu. Bóg zapłać!

SPOTKANIE OPŁATKOWE

Rodzina Radia Maryja, Vox Populi (10-lecie chóru), Rycerstwo Niepokalanej oraz Zespół POLANIE serdeczne zapraszają na uroczysty obiad, z udziałem gości z Radia Maryja, w niedzielę 19 stycznia po Mszy św. o godz. 12: 30. Bilety w cenie $30, dzieci do lat 12 w cenie $ 15, będą  dostępne w każdą niedzielę w sali parafialnej, oraz telefonicznie: Irena Miazga 403-248-6851, Bonifacy Pulwicki 403-289-9033

SYLWESTER W DOMU POLSKIM Smaczne i obfite menu – wino do obiadu i szampan o północy, tzw. „Party Favours”. Do tańca gra DJ Mirek Syp. Wstęp $130 od osoby. Bilety dostępne są tylko w Domu Polskim.

YOUNG POLISH CANADIAN PROFESSIONALS ASSOCIATION

Organizuje Sylwestra w Domu Polskim. W cześniej wykupiony bilet w cenie $35.00 od osoby. W cenie biletu: przekąski, toast o północy, pizza i słodycze.  Rozrywka zapewniona przez PEZ Productions. Bilety będą dostępne do nabycia w dzisiejszą niedzielę w sali parafialnej po Mszy św. o 12:30.  Alternatywnie bilety można kupić https://www.eventbrite.ca/e/new-years-eve-2020-tickets-80064592351?ref=eios

FILM „MIŁOŚĆ I MIŁOSIERDZIE”

Rodzina Radia Maryja zaprasza 11 stycznia po Mszy św. o godz. 18: 00 do sali parafialnej na przepiękny film o św. Siostrze Faustynie Kowalskiej „Miłość i miłosierdzie”. Wstęp wolny.

ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE

DRODZY PARAFIANIE;

Po raz kolejny obchodzimy tutaj, na emigracji, święta Bożego Narodzenia. Pomagają nam one dostrzec godność i powołanie chrześcijańskie: gdziekolwiek żyjemy – jesteśmy przede wszystkim Dziećmi Bożymi, bo Bóg w osobie Jezusa Chrystusa stał się człowiekim, przyjmując ciało z Maryi Dziewicy. A skoro tak, trzeba nam odpowiedzieć na to wezwanie i zaproszenie do życia łaską. Dzieje się to w naszej Polskiej Parafii w Calgary, zatem zachęcamy do regularnej obecności, zaangażowania i wspierania naszej wspólnoty. Niech Nowonarodzony Zbawiciel Świata wszystkim błogosławi podczas tych świąt i w nadchodzącym Nowym Roku 2020! Duszpasterze i Rada Parafialna

„Pójdźmy uwielbiajmy Narodzo­nego z Dziewicy- Słowo Boga. On dla nas i dla naszego zbawienia stał się Człowiekiem za sprawą Ducha  Świętego – Odwiecznie Naro­dzony z Ojca, raz jeden rodzi się jako Człowiek, przycho­dzi na świat  jako Niemowlę w noc Betlejemską”. św. Jan Paweł II

Czcigodni Kapłani i Kochani Parafianie

Zbawiciel, Nasz Pan, przychodzi do nas. Bóg – jedyna miłość niestworzona, pragnie dzielić wszystko z nami. Chce się zjednoczyć z nami od zawsze i na zawsze. Wpatrując się w Dziecię Jezus odkrywamy na nowo jak bardzo jesteśmy przez Niego obdarowani Miłością. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Czcigodnym Kapłanom i Kochanym Parafianom, aby Nowonarodzony Jezus obdarzył miłością, pokojem serca i nadzieją. Niech Boża Dziecina wyprasza obfite łaski i błogosławieństwo w nadchodzącym Nowym Roku 2020. Z darem modlitwy Siostry Dominikanki                                  

Drodzy Rodacy!

Szanowna Polonio w Calgary, Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim Polakom mieszkającym w Kanadzie radości płynącej ze wspólnego świętowania. W tym 2019 roku święto­waliśmy wspólnie w Kanadzie, 101-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę.  Ten zbiorowy obowiązek dbania o pomięć i tożsamość narodową wymaga od nas, aby o to dobro wspólnie troszczyć się i pielęgnować. Polacy poza Ojczyzna mają głęboko w sercu zakorzenianą tę wyjątkową łączność z Narodem. Nie wynaradawiają się, ale pozostają wierni temu szczególnemu dziedzictwu kultury, języka, tradycji, wiary chrześcijańskiej, czyli tej duchowej i rozumnej świadomości, która łączy nas wszystkich, tych, co mieszkają w Polsce, ale tych, co mieszkają w Kanadzie.     Ojciec Święty JP II tak mówił do rodaków podczas swojej pielgrzymki w Kanadzie(1984); „ W zachowaniu tej duchowej więzi z narodem, w zachowaniu wiary ojców, tradycji i kultury polskiej wielką rolę ode­grała i nadal odgrywa ro­dzina, katolicka rodzina, wspomagana przez parafie i szkołę”. Niech Świąteczny nastrój zagości w państwa domach, miejscach pracy i środowisku polonijnym.  Wszystkim Państwu życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, spełnienia marzeń i zrealizowania planów. Życzę pięknych, spędzonych razem z bliskimi, Świąt Bożego Narodzenia! Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku.

(-) Andrzej Kurnicki ,  Ambasador RP

Konsul Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej

W ten magiczny czas Bożego Narodzenia, wspominając wigilijny wieczór w dalekiej Ojczyźnie życzę Państwu, aby przy świątecznym stole nie zabrakło wzajemnego ciepła i miłości oraz myśli o bliskich naszym sercom, gdziekolwiek oni są… Niech w Nowym Roku w naszych domach zagości dobre zdrowie, spokój i pomyślność oraz zrealizują się nie tylko nasze plany, ale nawet marzenia. Wszystkiego najlepszego! Konsul Honorowy RP w Calgary Zygmunt Potocki z rodziną

ZARZĄD STOWARZYSZENIA POLSKO-KANADYJSKIEGO W CALGARY.

Najserdeczniejsze Życzenia Świą­­teczne przesyła Zarząd Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego w Calgary. Życzymy Polskich Świąt, spędzo­nych z bliskimi, w ciepłej, rodzinnej atmosferze oraz dużo szczęścia, miłości i zdrowia w Nowym Roku.

Najserdeczniejsze życzenia radości, miłości i moc Łask Bożych z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla wieleb­nego rekolekcjonisty ks. Prof. Jana Perszona, naszych drogich kapła­nów, ks. Proboszcza Adama Boboli, ks. Marcina Dzilińskiego, Sióstr Dominikanek, wszystkich orga­nizacji, każdego parafianina oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku składa Rodzina Radia Maryja.

W imieniu ZARZĄDU I CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKICH KOMBATANTÓW W CALGARY, KOŁA NR 18 w Calgary oraz w imieniu własnym i mojej żony życzę zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku. Czcigodnym Księżom, Siostrom Dominikankom – Bożej pomocy w Waszej posłudze.  Członkom Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego, Honorowemu Konsulowi RP, członkom Klubu Seniora, Nauczycielom Szkoły Polskiej, Rycerzom Kolumba, członkom Klubu „Białe Orły”, wszystkim członkom zespołów tanecznych, Harcerkom i Harcerzom oraz osobom zrzeszonych w innych organizacjach polonijnych , całej społeczności Polonijnej w Calgary oraz gościom życzę Wesołych Radosnych Świąt oraz wszelkich Bożych Błogosławieństw i niech ta radosna atmosfera towarzyszy nam w nadchodzącym Nowym 2020 Roku w każdym polskim domu. Życzę Wam miłości w Rodzinach, sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym oraz wzajemnego szacunku i tolerancji. Wesołych Świąt – Merry Christmas                              Zbigniew Starczyk Prezes Koła SPK Nr 18 w Calgary

image.png

Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciep­ła Świąt Narodzenia Pańskiego. Odpoczynku od codzien­nego zabiegania oraz chwili zadumy.Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym. Życzą Tancerze, Rodzice oraz Zarząd Zespołu  „POLANIE”.

image.png

ZARZĄD FUNDACJI IM. SW. BRATA ALBERTA W CALGARY składa serdeczne życzenia spokojnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.  Niech pokój i nadzieja zagoszczą w naszych sercach, a radość i życzliwość wypełniają wszystkie nasze chwile.  Bóg się rodzi!