18-25 kwietnia

18-25 kwietnia

Sobota, 17 kwietnia

18:00-+ Janusz Wysocki

18:00-+ Paweł Różycki                                                   córka

Niedziela, 18 kwietnia – III Niedziela Wielkanocna  

8:30 –++ Artur i Ryszard Fugiel                    – córka z rodziną

9:30- O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Marka Pieczara

10: 30-+ Janusz Wysocki                            – żona z rodziną

11:30- O szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla Marii i dziecka                                                                 – babcia

12:30- W intencji ofiar Katynia                        – SPK#18

12:30-(Ks. Stefan)- W intencji Kapłanów pracujących w naszej parafii, z podziękowaniem za posługę, z prośbą o Boże bł. i opiekę Matki Bożej       – Ruch Rodzin Nazaretańskich

19:00-++ Janina, Eugeniusz, Jan, Józef i Maria Korbacz

Poniedziałek, 19 kwietnia 

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Grażyny i Cezarego Guzek z okazji 40 lat sakramentu małżeństwa

19:00- + Władysław Walerian zmarły w Polsce

Wtorek, 20 kwietnia

19:00- + Stanisław Dutkowski (1 rocz)

19:00- O zdrowie dla Barbary oraz dary Ducha św – siostra Mirosława z rodziną

Środa, 21 kwietnia

19:00-  + Jerzy Bożek

Czwartek, 22 kwietnia

19:00- + Stanisław Olszowy

Piątek, 23 kwietnia

9:00- + Marek Półkośnik zmarły w Polsce            – ciocia

19:00- O dary Ducha św. i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Najświętszej dla Mateusza

Sobota, 24 kwietnia

8:30- O Boże błogosławieństwo dla Karoliny i Waldemara na nowej drodze życia

18:00- + Wanda Peryt (14 rocz)            – córka z rodziną

Niedziela, 25 kwietnia – IV Niedziela Wielkanocna

8:30 – O dary Ducha św. i opiekę Matki Bożej w 40 rocz. święceń kapłańskich Marka Sobczaka

9:30- …………….

10:30-++ Cecylia i Jóżef Wilkołazki

11:30- O Boże bł. dla naszych Kapłanów: Ks. Adama, Ks. Marcina i Ks. Stefana oraz za Siostry Dominikanki, o łaski Ducha św. w posłudze dla naszej parafii                                  

12:30- O Boże błogosławieństwo i łaski Ducha św. w życiowych wyborach dla Olivii z okazji 18 urodzin

19:00- + Bogusława Grabiec    

Poniedziałek, 26 kwietnia 

19:00- Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Mikołaja, Zosi, Edyty i Staszka – rodzice i dziadkowie

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jacka i Katarzyny Bator w 35 rocz. sakramentu małżeństwa

Wtorek, 27 kwietnia

19:00- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Małgorzaty w dniu urodzin

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Emilki i Jakuba z okazji urodzin

Środa, 28 kwietnia

19:00-  19:00- O Boże błogosławieństwo dla Zofii Szabo z okazji urodzin                                                             – koleżanki

19:00- ++ Maria i Zbigniew Litarowicz                  – koleżanka

Czwartek, 29 kwietnia

19:00- + Anna Trosko- Tomala                            – siostrzenica

19:00- + Aniela Cozac

Piątek, 30 kwietnia

9:00- ……………..

19:00- ++ Barbara Kwartek, Donald Nowaczyński i Klaudiusz Kacy                                             – Ela i Jacek Tomczyk

Sobota, 1 maja

8:30- Wynagradzająca N.S.N.M.P. za grzechy świata

18:00- + Maria Jung (22 rocz)                               – A. Wardzała

18:00- O opiekę Matki Bożej dla Anny Kułach w dniu urodzin oraz łaski Ducha św. dla całej rodziny                                                                – A. Mazur

Niedziela, 2 maja – V Niedziela Wielkanocna

8:30 – O Boże błogosławieństwo dla Wiktora i Stefanii z okazji 6 rocz. sakramentu małżeństswa oraz opiekę Matki Bożej dla ich dzieci

9:30- ……………….

10:30-O Boże błogosławieństwo dla Anny Kułach i jej rodziny z okazji urodzin  Anny             – Magda S.                                           

11:30-   W intencji Parafian i Dobrodziejów                                           

12:30- W intencji Ojczyzny z okazji rocznicy Konstytucji 3 maja                                                                       – SPK#18

19:00- + Maria Jung (22 rocz)                – siostrzenica z rodziną    

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.calgarydiocese.ca

                             18 kwietnia, 2021

Dz 3,13-15.17-19;1 J 2,1-5; Łk 24,35-48

Ref:  Alleluja

Chrystus po swoim Zmartwychwstaniu miał upodobanie w zaskakiwaniu swoich wyznawców. Ukazuje się nagle Marii Magdalenie, innym razem zatrzymuje kobiety, które przerażone uciekają zobaczywszy odsunięty kamień i pusty grób. Mimo drzwi zamkniętych zjawia się nagle w Wieczerniku czy nad Jeziorem Tyberiadzkim, czyniąc cud obfitego połowu. W dzisiejszej Ewangelii zjawia się wśród uczniów, którzy nie ochłonęli jeszcze po powrocie z Emaus, byli zatrwożeni, pełni lęku. Jakby chciał przyzwyczaić ich do tego, że zawsze jest z nimi. Choć uczniowie spędzili z Jezusem wiele czasu, patrzyli na Niego, jednak Go nie rozpoznali. Powód? W ich rozumowaniu nie było miejsca na uwierzenie czy zdumienie. Uczniowie zdają się pytać: jak to, On naprawdę żyje, jest pośród nas i każe wierzyć, że ból i cierpienie, męka i śmierć to tylko droga ku życiu? W swoim myśleniu niejednokrotnie jesteśmy podobni do apostołów, którzy wiedzą, że nic nie może się zmienić. A myśmy się spodziewali, że będzie inaczej, że zwycięży dobro ludzkich serc, gotowość do poświęceń, a wyszło inaczej. Czy to, co widzimy wokół nas, czy sposób, w jaki o tej rzeczywistości mówimy i piszemy, jak ją pokazujemy, jest jedynym z możliwych? Czy scenariusz, jaki podpowiada nam nasze rozżalone serce, jest prawdziwą wersją wydarzeń? I tak, i nie. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to jest to wersja prawdziwa. Ale jeśli zmartwychwstał, to oznacza, że również i my zmartwychwstaniemy, a nasze życie może się zmienić. Rozmyślając o mojej drodze wiary warto zastanowić się, czy nie jest tak, że jedynym kryterium wiarygodności naszej wiary w Zmartwychwstanie jest codzienne życie. Jak uczniowie w drodze do Emaus my także możemy niedowierzać. Nasza modlitwa może być modlitwą wątpiącego Tomasza, załamanego Piotra, możemy się też otrzeć o nadgorliwość Szawła. Oni pozwolili się przemienić, bo uwierzyli słowom Zmartwychwstałego: „Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego”. Czy jesteśmy świadkami Pana dziś? W roku śmierci i zmartwychwstania Chrystusa nie było łatwiej uwierzyć niż nam dzisiaj, a jednak ci, którzy uwierzyli, przekazali nam, że to jest możliwe, więc i my możemy! A Bóg ma dla nas swoje niespodzianki!

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

25 kwietnia, 2021

Dz 4,8-12;1 J 3,1-2; J 10,11-18

Ref:  Kamień wzgardzony stał się fundamentem.

Czwarta Niedziela Wielkanocna nazywana jest Niedzielą Dobrego Pasterza. Rozpoczyna ona tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Jezus, Syn Boży, przedstawia się, jako Dobry Pasterz, który troszczył się o swoją owczarnię. Posiada On władzę od Ojca, z którym stanowi jedność. Jezus odrzuca posłannictwo polityczne i ogłasza królestwo Bożego oparte o przykazanie miłości, którego granicę stanowi wiara w Niego. Natomiast do swojego królestwa zaprasza każdego, kto pragnie wypełniać wolę Ojca wyrażoną w ewangelicznej nauce. Misję Dobrego Pasterza mają kontynuować na ziemi wyświęceni kapłani. Istnieje kapłaństwo powszechne, w którym otrzymują udział wszyscy ochrzczeni, i kapłaństwo urzędowe, zwane też służebnym, które jest przekazywane przez sakrament święceń. Kapłaństwo powszechne uzdalnia i zobowiązuje wiernych do udziału w kulcie Bożym. Kapłaństwo urzędowe udziela natomiast świętej władzy, mocą, której kapłani służą ludowi Bożemu przez nauczanie, sprawowanie kultu Bożego i duszpasterstwo. Kapłaństwo zostało ustanowione dla ludzi, którzy potrzebują zbawienia. Księża znajdują się między ziemią a niebem. Jedni są młodzi, szczupli, wysokiego wzrostu, inni zaś starzy, grubi i tak niscy, że na ambonie wspinają się na palce, żeby było ich dobrze widać. Jednak wszyscy księża przybliżają do Chrystusa, karmiąc słowem i łaską Bożą. Jako dziewięćdziesięciolatek ks. Jan Twardowski stale powtarzał: „Jestem szczęśliwym księdzem”. Kochał kapłaństwo, kochał Kościół, któremu służył tak wiernie, jak potrafił. Przede wszystkim jednak kochał Jezusa. Sam stwierdził w „Autobiografii”: „Zakochałem się w Jezusie i nie spotkałem nikogo piękniejszego niż On”. Sens życia stanowiła dla niego Eucharystia i modlitwa. Mówił: „Kapłaństwo jest łaską, trzeba zaufać tej łasce. Trzeba ufać Temu, który prowadzi. Dla mnie kapłaństwo to jakaś niezwykła fascynacja osobą Pana Jezusa”. Bóg sam wybiera człowieka, a „odpowiedzieć na powołanie znaczy pozwolić wprowadzić się na drogę wiodącą do Chrystusa” – zauważa papież Franciszek. Kapłaństwo nie opiera się na naturalnych zaletach lub osobistych osiągnięciach któregokolwiek z powołanych. To przede wszystkim życie eucharystyczne. Pismo Święte mówi otwarcie o ociężałości Dwunastu, o ich chwiejności i niewierności. Ich powołanie pochodziło wyłącznie z wolnego wyboru Jezusa. Jako reprezentanci Jezusa kapłani wciąż od nowa, sprawując Eucharystię, uobecniają Jego zbawcze wydanie się na śmierć. I w ten sposób wypełniają testament Mistrza: „To czyńcie na moją pamiątkę”.

LEKTORZY

17/18 kwietnia                     24/25 kwietnia

18:00- M. Edgar                   – R. Kohnke

8:30- A. Rudzińska             – M. Iskra

9:30 – R. Przybylski            – J. Bogusławski

10:30- K. Kamieniak           – M. Sapielak

11:30 – Z. Topor                   – M. Kaczan

12:30- W. Potocka                – A. Gurgul

19:00 – W. Grabowski        – L. Shelley

Od I Niedzieli Wielkiego Postu w całej Diecezji Calgary rozpoczęła się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspie­ranie działalności charytatywnej i admi­nistracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona nam na rok 2021 wynosi $16,830 a zostało zebrane $5,775.00. Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! 

REJESTRACJA ONLINE NA MSZE ŚWIĘTE …

Może zapisać się 40 osób na daną godzinę Mszy św. „na weekend” i na Święta.

REJESTRACJI ONLINE można dokonywać od czwartku (po godz. 18:00) na sobotę wieczór i niedzielę oraz na Uroczystości i Święta. Bardzo prosimy również dokonywać rejestracji raz na dwa tygodnie, aby pozostali parafianie mogli skorzystać. 

Podczas rejestracji wyma­gane jest podanie:

· -imienia i nazwiska wszystkich uczestników

· -prawidłowego maila, na który prześlemy rezerwację z platformy Eventbrite do wydruku

· -numeru telefonu komórkowego lub domowego

· -oraz numeru parafialnego umieszczonego na kopercie, (jeśli nie posiadasz lub nie pamiętasz to skontaktuj się z biurem parafialnym).

Przed przyjazdem do Kościoła: Wydrukuj tylko REZERWACJE, którą otrzyma­łeś w załączniku (attachment) w mail’u i oddaj osobie rejestrującej przy wejściu do kościoła. Rezerwacja jest ważna do 15 min. przed Mszą św. Po tym czasie jest anulowana i „wpuszczamy” osoby bez rezerwacji….

DYŻURY PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH….

Przewodnicząca Rady Parafialnej Krystyna Apanowicz 403-228-9427 zajmuje się koor­dynacją tej posługi. Dziękujemy!

DODATKOWE MSZE ŚW. NIEDZIELNE…

W połowie grudnia, gdy wprowadzono limity osób w kościele, zastanawialiśmy się z ks. Marcinem i Siostrami Dominikankami, co tu zrobić, by dać Parafianom szanse na uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii. Wówczas wprowa­dziliśmy dodatkowe Msze do „układu niedzielnego”.  Ten „model” miał obowiązywać przez 3 tygodnie….. obecnie mamy już czwarty miesiąc takiej sytuacji…. i jeszcze trochę „damy radę”.  Ostatnia niedziela z takim programem to będzie 16 maja. Po tej dacie wracamy do „normalnego” układu, bez względu na panujące przepisy….

                Zbliżają się bowiem uroczystości: Pierwsza Komunia święta, Bierzmowanie, Boże Ciało …. i czas wakacyjny…. Proboszcz

STRENGTHENING OUR PARISH COMMUNITIES MODEL CODE OF CONDUCT

Każdy, kto jest zaanga­żowany w działalność przy parafii lub zajmuje stanowisko w parafii, w tym: wszyscy duchowni, pracownicy, członkowie Rady Parafialnej, Rady Finansowej, wszyscy, którzy pracują z nieletnimi, osobami niepełnosprawnymi i wymaga­jącymi specjalnej troski, koordynatorzy i wolontariusze wszystkich posług, nawet, jeśli ich posługa nie obejmuje nieletnich, zobowiązani są do wypełnienia tego formularza. Koordynatorem dla naszej parafii jest pani Jolanta Krysiak email: jolanta.krysiak@queenpol.org

https:// www.catholicyyc.ca/volunteerscreening.html

Biblioteka będzie zamknięta w soboty i niedziele, aż do odwołania.

PRACA

Cal-Res Coatings firma działająca w Calgary od 25 lat zatrudni od zaraz malarzy z doświadczeniem. Bardzo dobre warunki płacowe, gwarantowane zatrudnienie przez cały rok. Dla osób posiadających doświadczenie w specjalnych projektach bonusy.  Kontakt telefoniczny; Claudio Manager 403-835-4817 projekty specjalne (język angielski) Bob Production Manager 403-312-5388  repaint, nowe obiekty kondominia, nowe budynki apartamentowe (jezyk polski) Adam Production Manager  404-354-0248 repaint, obiekty komercyjne (jezyk polski, angielski) (6x)

PRACA Potrzebne są kobiety uczciwe i dobrze pracujące do sprzątania domów. W sprawie informacji o pracę proszę dzwonić 403-663-9886 i nagrać swoję imię i numer telefonu do oddzwonienia. (10x)

PRACA Potrzebne kobiety do sprzątania domów. Dobre warunki i wynagrodzenie. Przejazdy między domami opłacane. Pozwolenie na pracę konieczne. 403-803-1747 (4x)

PRACA Poszukiję panie do sprzątania domów. Zainteresowane osoby proszę dzwonić 403-247-1215, 403-714-0060 (5x)

KOŚCIÓŁ JEST DOMEM I SZKOŁĄ MODLITWY

Na rolę Kościoła, jako domu i szkoły modlitwy wskazał Ojciec Święty podczas audiencji ogólnej.

Kościół jest wielką szkołą modlitwy. Wielu z nas nauczyło się odmawiać swoje pierwsze pacierze siedząc na kolanach rodziców lub dziadków. Może przechowujemy wspomnienia o naszej matce i ojcu, którzy nauczyli nas odmawiać modlitwy przed snem. W tych chwilach modlitewnego skupienia rodzice często słyszą od swoich dzieci jakieś intymne zwierzenia i mogą udzielić im rad inspirowanych Ewangelią. Następnie, na drodze rozwoju, dochodzi do innych spotkań, z innymi świadkami i nauczycielami modlitwy, Warto o nich pamiętać. Życie parafii i każdej wspólnoty chrześcijańskiej jest naznaczone rytmem liturgii i modlitwy wspólnotowej. Uświadamiamy sobie, że ten dar, który w dzieciństwie przyjęliśmy z prostotą, jest wspaniałym i bardzo bogatym dziedzictwem, a doświadczenie modlitwy zasługuje na to, by je coraz bardziej pogłębiać. Szata wiary nie jest nakrochmalona, rozwija się wraz z nami. Nie jest sztywna, wzrasta, także poprzez chwile kryzysu i powstawania z martwych. Co więcej nie można się rozwijać bez chwil kryzysu, bo kryzys sprawia rozwój: przeżycie kryzysu jest konieczny, żeby się rozwijać. A tchnieniem wiary jest modlitwa: wzrastamy w wierze na tyle, na ile uczymy się modlić. Po pewnych przejściach w życiu uświadamiamy sobie, że bez wiary nie moglibyśmy odnieść sukcesu, i że modlitwa była naszą siłą. Nie tylko modlitwa osobista, ale także modlitwa naszych braci i sióstr oraz modlitwa wspólnoty, która nam towarzyszyła i wspierała nas, ludzi, którzy nas znają, ludzi, których prosimy, by się za nas modlili. Również z tego powodu w Kościele nieustannie rozwijają się wspólnoty i grupy poświęcające się modlitwie. Niektórzy chrześcijanie czują nawet powołanie, aby uczynić modlitwę główną czynnością swojego dnia. W Kościele istnieją klasztory, zakony, pustelnie, w których mieszkają osoby poświęcone Bogu, a które często stają się ośrodkami duchowego promieniowania, wspólnoty modlitwy opromieniają duchowość. Są on małymi oazami, w których intensywnie się modlimy i dzień po dniu budujemy komunię braterską. Są to komórki życiodajne nie tylko dla tkanki Kościoła, ale także i dla samego społeczeństwa. Pomyślmy o roli, jaką monastycyzm odegrał w narodzinach i rozwoju cywilizacji europejskiej, a także w innych kulturach. Modlitwa i praca we wspólnocie popychają świat naprzód. To napęd. Wszystko w Kościele rodzi się na modlitwie i wszystko wzrasta dzięki modlitwie. Kiedy Nieprzyjaciel, Zły, chce walczyć z Kościołem, czyni to przede wszystkim przez próbę osuszenia jego źródeł, przeszkadzając mu w modlitwie. Widzimy to na przykład w pewnych grupach, które porozumiewają się między sobą, by doprowadzić do reform kościelnych, do zmian w życiu Kościoła… Są wszystkie organizacje, są media, które informują wszystkich… Ale modlitwy nie widać, nie modlimy się. „Musimy to zmienić, musimy podjąć tę decyzję, która jest dość stanowcza…”. Ciekawa jest propozycja, ciekawa, ale jedynie w oparciu o dyskusją, tylko z mediami, ale gdzie jest modlitwa? Modlitwa jest tym, co otwiera drzwi Duchowi Świętemu, który inspiruje, aby pójść naprzód. Zmiany w Kościele bez modlitwy nie są zmianami w Kościele, są zmianami w grupie. A kiedy nieprzyjaciel – jak już powiedziałem – chce zwalczać Kościół, czyni to przede wszystkim próbując osuszyć jego źródła, uniemożliwiając mu modlitwę i wiodąc do tych innych propozycji. Jeśli ustaje modlitwa, przez chwilę wydaje się, że wszystko może toczyć się normalnie, siłą bezwładu – ale po krótkim czasie Kościół uświadamia sobie, że stał się jak pusta skorupa, że stracił swoją oś nośną, że nie posiada już źródła ciepła i miłości. Święci kobiety i mężczyźni nie mają życia łatwiejszego niż inni, wręcz przeciwnie, również oni mają swoje problemy, z którymi muszą się zmierzyć, a co więcej, często są przedmiotem przeciwdziałań. Ale ich siłą jest modlitwa, którą zawsze czerpią z niewyczerpanej „studni” Matki Kościoła. Modlitwą podsycają płomień swojej wiary tak, jak to czyniono z olejem w lampach. I w ten sposób idą naprzód, postępując w wierze i nadziei. Święci, którzy często niewiele znaczą w oczach świata, są w istocie tymi, którzy go podtrzymują, nie za pomocą broni pieniędzy i władzy, ale za pomocą oręża modlitwy. W Ewangelii św. Łukasza Jezus zadaje dramatyczne pytanie, które zawsze skłania nas do refleksji: „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łk 18,8), czy też znajdzie tylko organizacje, takie jak grupa „przedsiębiorców wiary”, wszyscy dobrze zorganizowani, czyniący dobroczynność, wiele rzeczy…, ale czy też znajdzie wiarę? „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”. Pytanie to pojawia się na końcu przypowieści, która ukazuje potrzebę wytrwałej, niestrudzonej modlitwy. Możemy, zatem wyciągnąć wniosek, że lampa wiary będzie zawsze płonąć na ziemi, tak długo, jak będzie olej modlitwy. Lampa prawdziwej wiary Kościoła będzie zawsze płonąć na ziemi, dopóki będzie w niej olej modlitwy. Jest tym, co niesie wiarę naprzód i niesie nasze biedne, słabe, grzeszne życie naprzód, ale modlitwa niesie je naprzód z pewnością. Jest to pytanie, jakie musimy sobie zadać my, chrześcijanie: czy się modlę? Czy się modlimy? Jak się modlę? Czy jak papugi czy też modlę się sercem? Jak się modlę? Czy modlę się będąc pewnym, że jestem w Kościele i modlę się z Kościołem, czy też modlę się trochę według moich wyobrażeń i pozwalam, aby moje wyobrażenia stały się modlitwą? To jest modlitwa pogańska, a nie chrześcijańska. To jest zasadnicze zadanie Kościoła: modlić się i wychowywać do modlitwy. Przekazywać z pokolenia na pokolenie lampę wiary wraz z olejem modlitwy. Bez wiary wszystko się wali; a bez modlitwy wiara gaśnie. Dlatego Kościół, będący domem i szkołą komunii, jest domem i szkołą modlitwy.