Maj 2 i 9

Maj 2 i 9

Sobota, 1 maja

18:00- + Maria Jung (22 rocz)                               – A. Wardzała

18:00- O opiekę Matki Bożej dla Anny Kułach w dniu urodzin oraz łaski Ducha św. dla całej rodziny                                                                – A. Mazur

Niedziela, 2 maja – V Niedziela Wielkanocna

8:30 – O Boże błogosławieństwo dla Wiktora i Stefanii z okazji 6 rocz. sakramentu małżeństswa oraz o opiekę Matki Bożej dla ich dzieci

9:30- Dziękując Bogu Miłosiernemu za łaskę życia Maksymiliana, dziękujemy też całemu personelowi medycznemu i wszystkim zatroskanym Przyjaciołom, a także modlimy się o powrót syna do pełni zdrowia

10:30 – O Boże błogosławieństwo dla Anny Kułach i jej rodziny z okazji urodzin                                      – Magda S.                                           

11:30-   W intencji Parafian i Dobrodziejów                                           

12:30- W intencji Ojczyzny z okazji rocznicy Konstytucji 3 maja                                                                                   – SPK#18

19:00- + Maria Jung (22 rocz)                – siostrzenica z rodziną    

Poniedziałek, 3 maja, Urocz. NMP Królowej Polski

19:00-  + Rosemary Gauthier (3 rocz)

19:00- O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Barbary i Moniki z okazji urodzin

Wtorek, 4 maja

19:00- + Jerzy Bożek                                                            – rodzina

19:00- ++ Stefania, Michał, Jadwiga, Zygmunt, Leonia, Krystyna oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Środa, 5 maja

19:00-  + Józef Kurzydło

19:00- ++ Ewa Barańska i Zenon Marczak

Czwartek, 6 maja

19:00- + Stefania i Andrzej oraz dusze w czyśćcu cierpiące

19:00- + Regina                                                          – przyjeciele

Piątek, 7 maja

9:00- + Za dusze w czyśćcu cierpiące

19:00- ++ Stanisław Tłustochowicz i zmarli z rodziny

Sobota, 8 maja

8:30- + Czesław Lisiński

18:00- + Za zmarłych z rodziny Lisińskich i Jankowskich

18:00- + Marcin Szysz

Niedziela, 9 maja – VI Niedziela Wielkanocna

8:30 – + Piotr i Anna Nowak                          – córka z rodziną

9:30- Dziękcz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla Moniki z ok. 40 urodzin i Tomka z ok. 47 urodzin oraz o Boże błogosł. dla Szczepana Surowiec i dla rodziców

10:30- Za Radio Maryja i TV Trwam oraz za Ojczyznę                                           

11:30- Dziękczynna z prośbą o Boże bł. dla rodz. Ciszek                                          

12:30- ++ Stanisław i Janina Sadowski     – córka z rodziną

19:00- ++ Stanisław Surowiec i Krzysztof Szuba (12 rocz)   

Poniedziałek, 10 maja

19:00-  + Bronisław Tałałaj

19:00- + Świętosław Rudy                                       – rodzina

Wtorek, 11 maja

19:00- O opiekę św. Józefa i potrzebne łaski dla syna Macieja i jego rodziny

19:00- + Ryszard Waluś

Środa, 12 maja

19:00-  O opiekę św. Józefa i potrzebne łaski dla syna Michała i jego rodziny

19:00 – Z podz. za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie dla Marka Pieczary                            -Janina

Czwartek, 13 maja

19:00- + Szczepan Krupa i zmarli z rodziny

19:00 – Wolna intencja

Piątek, 14 maja – Św. Macieja Apostoła

9:00- ++ Janina i Antoni Kaczkowski oraz zmarli z rodziny Sujata i Kaczkowski

19:00- Wolna intencja

Sobota, 15 maja

8:30- ++ Zygmunt, Katarzyna i Maria Zator

18:00- + Zofia Izienicka

Niedziela, 16maja–Urocz.Wniebowstąpienia Pańskiego

8:30 – + Maria Krzysiak                              –siostra z rodziną

9:30- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla wnuczki                                                       – babcia

10:30- O zdrowie i Boże błogosław. dla Bonifacego – A. Kułach                                         

11:30- ++ Jan, Maria, Jan, Leon, Katarzyna, Józef i Maria oraz dusze w czyśćcu cierpiące                                       

12:30- W intencji poległych w bitwie pod Monte Cassino

– SPK #18

19:00- +Helena Jędras                                         – rodz. Krygiel     

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.calgarydiocese.ca

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

2 maja, 2021

Dz 9, 26-31; 1 J 3, 18-24; J 15, 1-8

Ref: Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu

Żyjąc i tworząc, nie zastanawiamy się nawet nad tym, jakie owoce przynoszą nasze działania. Nierzadko nawet nie zastanawiamy się nad celem naszej drogi, bo żyjąc chwilą po prostu go nie zauważamy. Traktujemy  nasze życie jako walkę o przetrwanie,  z dnia na dzień, z godziny na godzinę.  Często zdarza się, że „wyważamy już otwarte drzwi”, nie widzimy innych możliwości, mamy niejako „patrzenie tunelowe”. Nie dostrzegamy celów pośrednich, a czasami nawet nie widzimy celu głównego, jakim powinien być Jezus Chrystus, życie wieczne, zbawienie.  A to właśnie On otwiera nam drzwi i daje propozycje innego życia. Wystarczy wsłuchać się w słowa Pisma Świętego i zrozumieć, jakie drzwi otwierają się przed nami i jakie to propozycje na nas czekają. Drzwi Kościoła są dla nas zawsze otwarte, a perspektywę wieczności daje nam Chrystus Zmartwychwstały. On wyzwolił nas z grzechów przez Objawienie Prawdy. Przyjmując tę prawdę „nie miłujemy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serce.” (1 J 3,18-19) . Pozostając w prawdzie, nie tylko uspokoimy nasze serca, sumienia i duszę, nie tylko będziemy widzieli właściwy cel naszej wędrówki, lecz także dobrniemy do otwieranych nam przez udział w Eucharystii Drzwi z wiecznym zaproszeniem do radości i wzrastania w wierze, w Bogu. Czy odpowiednio rozumiemy ewangeliczne porównanie nas do latorośli pnącej się i przynoszącej owoc obfity? W końcu jesteśmy owocami, oby tylko nie robaczywymi, uschniętymi – takie się wyrzuca lub pali, bo cóż za korzyść z uschniętego krzewu, który nie przynosi dobrych owoców. „Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.” (J 15,7-8) . Chcę żyć i trwać w obecności Pana, chcę być uczniem, uczyć się od Pana miłości, miłosierdzia, dobroci, poszanowania dla innych, bo wtedy lepiej i łatwiej będzie mi się żyć. Jezu Chryste Zmartwychwstały, nasz Pasterzu i Opiekunie, pomóż nam trwać w krzewie winnym i wydawać obfite owoce. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie.

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

9 maja, 2021

Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48; 1 J 4, 7-10; J 15, 9-17

Ref: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie

Pięknie się wpisuje VI Niedziela Wielkanocna w okres kalendarzowy. Nie tylko, dlatego, że maj to najpiękniejszy czas w przyrodzie. Cała przyroda budzi się do życia. Na świecie panuje miłość. Wiosna wyzwala w nas radość życia, stajemy się bardziej otwarci na dobro i z większą dobrocią patrzymy na siebie nawzajem. Radość życia i miłość do drugiego człowieka to pozytywne doznania. Umiłowany apostoł Chrystusa, ten, któremu Jezus na krzyżu kazał opiekować się Maryją – Jan, w swoim liście oraz w Ewangelii uzmysławia nam istotę miłości: „miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga.” (1 J 4,7) . Przecież to oczywiste, „że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.” (1 J 4,10) . Mamy kroczyć drogą wskazywaną nam przez Boga, a słowa św. Jana traktować powinniśmy nie tylko jako klucz  do wejścia w życie wieczne, lecz także jako klucz do życia doczesnego, życia w zgodzie i harmonii. Jezus mówi: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem”. Z tej bezgranicznej miłości oddaje za nas życie swoje, nam daje życie wieczne, pragnie dla nas radości, nazywa nas przyjaciółmi swymi. To On nas wybrał, każdego z nas, ale wielu nie akceptuje tego wyboru. Człowiek, który go zaakceptuje, wybiera Jezusa. A wybrać Jezusa, to zawrzeć z Nim przyjaźń, to słuchać tego, co mówi, to wypełniać Jego przykazania, bo tylko w ten sposób można okazać Mu swoją miłość. On sam nam tłumaczy, jak mamy postępować i kim jesteśmy: „Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.” (J 15, 15). Te bardzo ważne słowa zapadają nam w serce, bowiem dając nam MIŁOŚĆ, Chrystus jednocześnie wyzwala nas. A po co to nam? Co nam z tego przyjdzie? To wyjaśnić mogą tylko słowa Jezusa Chrystusa: „Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.” (J 15,16-17). Jakie to proste i oczywiste, zrozumiałe i jednoznaczne! Nie możemy zapomnieć, że miłość, jakiej uczy nas Jezus, znosi różnice, pokonuje odległości, wyklucza egoizm, niezgodę, niezdrową rywalizację. Tylko Bóg jest źródłem prawdziwej miłości, prawdziwej wiary i prawdziwego życia.

LEKTORZY

1 i 2 maja           8 i 9 maja 

18:00- J. Boguslawski M. Edgar

8:30- A. Rudzińska R. Przybylski

9:30- S. Salome A. Rudzińska

10:30- S. Teresa M. Iskra

11:30- M. Kaczan L. Shelley

12:30- W. Potocka Z. Topor

19:00- W. Grabowski M. Sapielak

Od I Niedzieli Wielkiego Postu w całej Diecezji Calgary rozpoczęła się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspie­ranie działalności charytatywnej i admi­nistracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona nam na rok 2021 wynosi $16,830 a zostało zebrane $5,845.00. Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! 

7 maja, zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu, która rozpo­czy­na się po porannej Mszy św. o godz. 9: 00.Zapraszamy dzieci i młodzież do skorzystania z sakramentu Pokuty oraz na Mszę św. o godzinie 7 pm i przyjęcie Komunii św. wynagradzającej. Prosimy wpisywać się do wyłożonego zeszytu przy biuletynach, aby była ciągła obecność modlących się w kościele.

UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI – 3 MAJA Naród polski słynie i od zawsze słynął ze szczególnego przywiązania do osoby Matki Zbawiciela. Już u początków polskiej państwowości Bolesław Chrobry miał wystawić kościół pod wezwaniem Matki Bożej w Sandomierzu. Z kolei Władysław Herman (ok. 1043-1102) twierdził, że dzięki wstawiennictwu Maryi został cudownie uzdrowiony. Jako podziękowanie wystawił Maryi okazałą świątynię w Krakowie. Pierwsza ważna pieśń śpiewana w języku polskim Bogurodzica została ułożona na część Maryi. Utwór ten przez wieki był traktowany, jako polski hymn narodowy. Z kultu maryjnego słynęli liczni święci pochodzący z naszego kraju (m.in. św. Stanisław Kostka, św. Jacek, bł. Władysław z Gielniowa, św. Andrzej Bobola czy św. Maksymilian Kolbe). Na terenie Polski znajduje się kilkadziesiąt dużych sanktuariów maryjnych, a wiele większych miast ma kościoły mariackie, w szczególny sposób poświęcone Maryi. Przez wieki mieszczanie chętnie zdobili swoje kamienice płaskorzeźbami Matki Pana, czego świadectwa zachowały się szczególnie w zabytkowych częściach miast. Przy domach oraz przy drogach stoją niezliczone ilości kapliczek poświęconych Maryi. Do szczególnych nabożeństw w naszym kraju należą Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny czy nabożeństwa majowe, podczas których uroczyście odśpiewywana jest Litania Loretańska, a Różaniec jest chyba najchętniej odmawianą przez Polaków modlitwą.

NABOŻEŃSTWA MAJOWE

Zapraszamy na nabożeństwa majowe w poszczególne dni tygodnia. Po Mszy św. wieczornej będziemy odmawiać Litanię Loretańską przed Najświętszym Sakramentem albo przed głównym obrazem Matki Bożej.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE DLA DZIECI w każdą środę, począwszy od 5 maja, zapraszamy dzieci na godz. 19:00. KANDYDACI DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA zobowiązani są do uczestnictwa w trzech nabożeństwach w dowolnym czasie. 

PIERWSZA KOMUNIA ŚW. w czasie pandemii ma swoje restrykcje. Dlatego podzieliliśmy grupę dzieci na dwie mniejsze grupy. Komunia św. odbędzie się w sobotę 22 maja o godz. 14:00, a kolejna grupa w niedzielę 23 maja , też o godz. 14:00

MATKA BOŻA Z KANY GALILEJSKIEJ –

REFLEKSJE dla RYCERSTWA NIEPOKALANEJ.

Matka Boża była obecna na początku działalności mesjańskiej Pana Jezusa. Była na godach w Kanie Galilejskiej. Czego uczy nas udział Matki Bożej w tej uczcie? Uczestniczy w ludzkiej radości, przyszła, aby służyć i pomagać. Jest uważna i dyskretna. Wrażliwym i dobrym okiem Matki i kobiety, dostrzegła brak wina i może zakłopotanie młodych.”Nie mają wina”, mówi Maryja do Pana Jezusa. Jest to prośba o zwykłą radość i zwraca się do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”, a następnie usuwa sie, nikt Jej nie dziękuje. Jest Matką dla innych. Wydarzenie w Kanie Galilejskiej napełnia radością, nadzieją, ale również stawia wymagania. Prawdziwa pobożność maryjna nie polega na przemijającym uczucie, lecz na wierze i naśladowaniu Maryi, co wymaga wysiłku z naszej strony: starać sie być przyczyną radości dla innych, dojrzeć smutek drugiego człowieka. Czy nasze oczy mają coś z dobrych oczu Maryi? Czy nasze serca mają coś z wrażliwości serca Maryi? I czy nasze ręce potrafią sie trudzić dla innych? Czy potrafię dojrzeć potrzeby innych, pomagając im? Czy czynię to dyskretnie? Matko Boża, przyczyno naszej radości, módl się za nami.

DODATKOWE MSZE ŚW. NIEDZIELNE…

W połowie grudnia, gdy wprowadzono limity osób w kościele, zastanawialiśmy się z Siostrami Dominikankami, co tu zrobić, by dać Parafianom szanse na uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii. Wówczas wprowa­dziliśmy dodatkowe Msze do „układu niedzielnego”.  Ten „model” miał obowiązywać przez 3 tygodnie….. ale jak to zwykle bywa: to, co tymczasowe, okazuje się najbardziej trwałe…  Pora jednak wracać do regularnego harmono­gramu: ostatnia niedziela z „poszerzonym” programem to będzie 16 maja. Po tej dacie wracamy do „normalnego” układu, bez względu na panujące przepisy….Zbliżają się bowiem uroczystości: Pierwsza Komunia święta, Bierzmowanie, Boże Ciało …. i czas wakacyjny…. proboszcz

REJESTRACJA ONLINE NA MSZE ŚWIĘTE …

Może zapisać się 40 osób na daną godzinę Mszy św. „na weekend” i na Święta. REJESTRACJI ONLINE można dokonywać od czwartku (po godz. 18:00) na sobotę wieczór i niedzielę oraz na Uroczystości i Święta. Bardzo prosimy również dokonywać rejestracji raz na dwa tygodnie, aby pozostali parafianie mogli skorzystać.  Podczas rejestracji wyma­gane jest podanie:

· -imienia i nazwiska wszystkich uczestników

· -prawidłowego maila, na który prześlemy rezerwację z platformy Eventbrite do wydruku

· -numeru telefonu komórkowego lub domowego

· -oraz numeru parafialnego umieszczonego na kopercie, (jeśli nie posiadasz lub nie pamiętasz to skontaktuj się z biurem parafialnym).

Przed przyjazdem do Kościoła: Wydrukuj tylko REZERWACJE, którą otrzyma­łeś w załączniku (attachment) w mail’u i oddaj osobie rejestrującej przy wejściu do kościoła. Rezerwacja jest ważna do 15 min. przed Mszą św. Po tym czasie jest anulowana i „wpuszczamy” osoby bez rezerwacji….

DYŻURY PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH….

Przewodnicząca Rady Parafialnej Krystyna Apanowicz 403-228-9427 zajmuje się koor­dynacją tej posługi. Dziękujemy!

STRENGTHENING OUR PARISH COMMUNITIES MODEL CODE OF CONDUCT – Proces przedłużony do końca czerwca !!!

Diecezja Calgary zapewnia ochronę nieletnich i dorosłych przestrzegając standardów zawartych w dokumencie “Strenghtening Our Parish Communities/ Model Code of Conduct”. Każdy, kto jest zaanga­żowany w działalność przy parafii lub zajmuje stanowisko w parafii, w tym: wszyscy duchowni, pracownicy, członkowie Rady Parafialnej, Rady Finansowej, wszyscy, którzy pracują z nieletnimi, osobami niepełnosprawnymi i wymagającymi specjalnej troski, koordynatorzy i wolontariusze wszystkich posług, nawet, jeśli ich posługa nie obejmuje nieletnich, zobowiązani są do przestrzegania przepisów Diecezji Calgary i prawa cywilnego obowiązującego w Kanadzie. Ksiądz Proboszcz i Parish Screening Coordinator/PSC mają obowiązek dopilnowania, aby nasza wspólnota parafialna przestrzegała standardów Diecezji Calgary zawartych w Model Code of Conduct.  Koordynatorem tego procesu dla naszej parafii jest pani Jolanta Krysiak email:jolanta.krysiak@queenpol.org

W związku z powyższym, należy jak najszybciej:

Uzupełnić i zaktualizować listę grup działających przy naszej parafi.

Uzupełnić i zaktualizować wymaganą dokumentację:

1. Agreement To model Code of Conduct

2. Volunteer/Employee Information Form

3. Police Clearance VS-PIC-High Risk area  

Wymagane szkolenie online:

Meet Sam

It Happened to Me

Keeping Your Church Safe

Your Policies (review of the Diocese Agreement to the Model Code of Conduct. Więcej informacji/przepisów i dokumentów znajduje się na stronie internetowej Diecezji Calgary https://www.catholicyyc.ca/volunteerscreening.html

Biblioteka będzie zamknięta w soboty i niedziele, aż do odwołania.

PRACA

Cal-Res Coatings firma działająca w Calgary od 25 lat zatrudni od zaraz malarzy z doświadczeniem. Bardzo dobre warunki płacowe, gwarantowane zatrudnienie przez cały rok. Dla osób posiadających doświadczenie w specjalnych projektach bonusy.  Kontakt telefoniczny;

Claudio Manager 403-835-4817 projekty specjalne (język angielski) Bob Production Manager 403-312-5388  repaint, nowe obiekty kondominia, nowe budynki apartamentowe (jezyk polski) Adam Production Manager  404-354-0248 repaint, obiekty komercyjne (jezyk polski, angielski) (5x)

PRACA Potrzebne są kobiety uczciwe i dobrze pracujące do sprzątania domów. W sprawie informacji o pracę proszę dzwonić 403-663-9886 i nagrać swoję imię i numer telefonu do oddzwonienia. (9x)

PRACA Potrzebne kobiety do sprzątania domów. Dobre warunki i wynagrodzenie. Przejazdy między domami opłacane. Pozwolenie na pracę konieczne. 403-803-1747 (3x)

PRACA Poszukiję panie do sprzątania domów. Zainteresowane osoby proszę dzwonić 403-247-1215, 403-714-0060 (4x)