19 września

19 września

Sobota, 18 września- św. Stanisława Kostki

18:00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla naszych Księży, Sióstr  Dominikanek, Kapłanów i Biskupów

18:00- + Ewa Gotszlik zmarła w Polsce      – siostra z rodziną

Niedziela, 19 września- XXV Niedziela Zwykła

8: 30 – ++ Gertruda i Alojzy Cichański     -syn z rodziną

10: 30- ++ Amelia i Leon Kosiński i zmarli z rodziny

10:30- Początek Roku Szkolnego i Rocznica Komunii świętej dla dzieci z 2 poprzednich lat                             

12:30- O Boże błogosławieństwo dla Elżbiety Machula z okazji urodzin                                          – R. Piekut

12:30 – W rocznicę napaści Sowietów na Polskę – SPK #18

19:00-++ Salomea i Aleksander Luzar (2 rocz)

Poniedziałek, 20 września

19:00- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Marii i Krzysztofa z okazji 25 rocz. sakramentu małżeństwa

Wtorek, 21 września- św. Mateusza Apostoła

19:00- O światło Ducha św. i dobre wybory życiowe dla Amelii

19:00++ Krystyna i Józef Sobczak                   – syn z rodziną  

Środa, 22 września

19:00- ++ Za zmarłych rodziców: Janina i Stefan Kozieł oraz Krzysztof Januszewski

19:00- O powrót do zdrowia dla Barbary Danielik  – siostra z rodziną          

Czwartek, 23 września- sw. Pio z Pietrelciny

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz potrzebne łaski dla Teresy Molińskiej i Krystyny

Piątek, 24 września

9:00- Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Andrzeja, Natalii, Pawła, Marka i Krzysia

19:00- ++ Bożena, Ryszard i Małgorzata Nastaj

Sobota, 25 września

8:30- O Boże błogosławieństwo i łaski Ducha św. dla Elżbiety w dniu urodzin

18:00 –+ Katarzyna Wardzała (9 rocz)           – syn z rodziną

18:00- O Boże błogosław. dla rodziny Stefanowicz

Niedziela, 26 września- XXVI Niedziela Zwykła

8: 30 – O szczęśliwy przebieg operacji dla Janiny

– przyjaciele z Grupy Różańcowej

10: 30- ++ Stanisława i Stanisław Bednarczyk            – brat 

12:30- ++ Zdzisław (3 rocz) i Jadwiga (1 rocz) Gąsior

19:00- Dziękczynno- błagalna dla Barbary i Romana Ciupińskich z okazji 50 rocz sakramentu małżeńst – dzieci z rodzinami

  XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

Mdr 2,12.17-20;Jk 3,16-4,3; Mk 9,30-37

Ref:  Bóg podtrzymuje całe moje życie.

Mamy z sobą problem. Problem egzystencjalny, życiowy. Tak do końca sami nie orientujemy się w tych grach. Kto, z kim, dla kogo, w jaki sposób, dlaczego. Te trudne pytania krążą wokół nas i nas dotyczą. Bowiem w zwykłej rzeczywistości, nie tej uświęconej Bogiem i Eucharystią, ale tej codziennej, spotykamy się z terminami służby, pomocy, pracy dla kogoś, dla pewnej sprawy, dla instytucji, mimo iż znamy formułę służby poprzez modlitwę, poprzez zawierzenie Bogu, poprzez działania dla tych, którzy służby potrzebują, łakną, którym jest ona potrzebna. Ludzie ustanowili wiele różnych godności, według których oceniają wartość człowieka. W świecie funkcjonuje także głęboko zakorzeniona inna mentalność – mentalność ateistyczna,  \tak zwana Świecka Teologia Życia. To ona często nas prowadzi na manowce religijne i oddala od Kościoła.   I o tym dzisiaj nas poucza Słowo Boże. W księgach Mądrości czytamy o tych, którzy nie potrafią zrozumieć słów sprawiedliwego, wręcz nie trawią utyskiwania na ich obrzędy, na sposób postępowania w życiu codziennym, a również na sposób przestrzegania prawa. Przecież „niewygodnych” trzeba się pozbyć, aby żyć spokojnie. I tak jest do dzisiaj: nieraz można doświadczyć przykrości za słowa prawdy, za przypomnienie o wierze, o kościele, o Bogu. Niektórzy słowa te uznają za atak na ich wolność i wtrącanie się w ich życie osobiste. A przecież jesteśmy – wszyscy zgromadzeni w kościele Chrystusowym – zobowiązani do wspólnego działania, do napominania się wzajemnie. Ale aby być wspólnotą, trzeba coś razem zrobić. Rozpoznać Mądrość, która dokładnie określa, jakie powinno być nasze życie. Święty Jakub wyraźnie nam o tym przypomina w swoim liście, mówiąc „Mądrość zaś [zstępująca] z góry jest przede wszystkim czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy.” (Jk 3, 17). W dalszej części listu wyjaśnia nam prostą zależność, „Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz.” (Jk 4,3). Czyli mamy być użyteczni dla siebie, ale również dla innych. To czysty wolontariat, służba pojmowana po Bożemu. Prawda jest taka, że nie chodzi o zmianę naszego życia i naszych obowiązków, lecz o przebudowę naszej mentalności, a również o nasze życie duchowe, równie ważne, czy nawet ważniejsze, bo po życiu doczesnym czeka nas życie wieczne. Wychodzi na to, że jednak to życie uświęcone, poprzez modlitwę, służbę i Eucharystię pozwala nam dojść do naszego celu, bo „kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał.”(Mk 9,35).

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

UWAGA!

W związku z rozporządzeniami rządu Prowincjalnego w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się COVID-19, zostały wprowadzone przez Księdza Biskupa następujące środki bezpieczeństwa odnoszące się do sprawowania Mszy św w Calgary: Miejsca kultu są zobowiązane do przestrzegania ograniczeń dotyczących masowego groma­dzenia się osób w jednym pomieszczeniu – nie może być więcej niż 1/3 osób zebranych jednocześnie. Należy zachować odstęp między poszczególnymi osobami. MASECZKI OBOWIĄZKOWE DLA WSZYSTKICH.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE jest opóźnione z powodu sytuacji pandemicznej. Przez ostanie półtora roku nic nie funkcjonowało „normalnie”. Niemniej jednak parafia żyła i przeżyła dzięki ofiarności Parafian. Kto nie był w stanie przyjść do kościoła, przesyłał czeki pocztą, inni korzystali z diecezjalnego systemu donacji z kart kredytowych. Znowu „uszczupliły”się nasze oszczędności złożone na lokacie w diecezji. Ale udało się też wiele prac wykonać, z minimalnymi wydatkami, dzięki pomocy Parafian/Emerytów i osobistej pracy ks. Proboszcza.

Obok biuletynów jest wydruk sprawozdania finansowego za lata 2019 i 2020. Na szczegółowe pytania odpowie p. Marek Wroński, który jest księgowym w tej parafii. Kontakt: 403-701-2734. Składamy serdeczne podziękowania za wspieranie parafii do tej pory i w przyszłości. !!! Bóg zapła

LEKTORZY

18-19 września

18:00- R. Kohnke, A. Wojciechowska  

8:30- A. Rudzińska, M. Sobczak 

10:30- M. Domaradzki, S. Zacharia

12:30- W. Potocka, B. Pajewski

19:00- M. Iskra

ZAPISY DO CHÓRKU “LAETARE”.

Po półtora-rocznej przerwie, zapraszamy wszystkie dzieci, które chcą śpiewać w chórku “LAETARE”, do zgłoszenia się do s. Salome: 587-896-5575 lub s. Zachari: 403-401-4327. Chórek pla­nuje śpiewać już w połowie września: podczas Mszy świętej o godz. 10:30, na rozpoczęcie Roku Szkolnego – 19 września. Dzieci będą śpiewać 2 x w miesiącu. Próby będą się odbywać godzinę przed Mszą, czyli o 9:30 w naszym kościele.

NOWE PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚW. W NASZEJ PARAFII

Z nowym rokiem szkolnym i katechetycznym rozpo­czynamy nowy cykl przygotowań. Wszystkich, którzy zainteresowani są przystąpieniem dziecka do 1 Komunii świętej, prosimy o kontakt z siostrą Salome: 587-896-5575. Zapisy do I Komunii trwają do końca września. Zebranie informacyjno-organizacyjne z Rodzicami odbędzie się 3 października, w sali parafialnej o 11:30am.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Mamy nadzieję, że tym razem uroczystość bierzmowania – planowana pierwotnie na miesiąc maj – odbędzie się, w sobotę 25 września, o godzinie 14:00. W związku z tym zapraszamy KANDYDATÓW I ŚWIADKÓW na próbę generalną w środę 22 września. Od 18: 00 możliwość spowiedzi, o 19:00 Msza święta i przygotwanie liturgiczne. Obecność obowiązkowa!

WITAMY KSIĘDZA PAWŁA !

We wtorek, 14 września, dotarł do Calgary ks. Paweł Melczewski. Pochodzi z południa Polski, Nowe Brzesko koło Krakowa. Urodzony 6 czerwca 1965 roku. Po ukończeniu Seminarium Duchownego w Poznaniu, razem z ks. Adamem Bobolą był wyświęcony na kapłana w katedrze poznańskiej 26 maja 1992 roku. Pracował na Pomorzu Zachodnim w parafii Suchań, a następnie został skierowany na studia specjalistyczne do Rzymu. Ukończył Papieski Uniwersytet Gregoriański (gregorianum) ze stopniem doktora teologii biblijnej. Przez wiele lat pracował, jako wykładowca w Seminarium w Poznaniu, pełniąc jednocześnie funkcję Prefekta w „pionie wychowawczym”, oraz funkcję Dyrektora biblioteki polonijnej Towarzystwa Chrystusowego. Ostatnio pracował też w instytucji zwanej „Księgą Dobrodziejów”, która przyjmowała intencje mszalne i donacje na utrzymanie seminarium. Witamy w naszej wspólnocie i życzymy udanego przejęcia obowiązków od ks. Marcina.

W PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA WRZEŚNIA….

udało się zorganizować w kościele modlitewne spotkanie ministrantów pod przewodnictwek ks. Marcina. Teraz ksiądz Paweł przejmie te zadania.

12 WRZEŚNIA UCZCILIŚMY BEATYFIKACJĘ NOWYCH POLSKICH BŁOGOSŁAWIONYCH: KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO I MATKI ELŻBIETY RÓŻY CZACKIEJ.

MIŁE SPOTKANIE MIAŁO MIEJSCE W NASZYM KOŚCIELE W ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 14 WRZEŚNIA….

….akurat przybył z lotniska ks. Paweł Melczewski, odwiedził nas ks. Karol Twarowski z Regina i modlił się z nami ks. Stefan Ganowicz….

Sprzedaż duplikatów z Biblioteki i księgozbioru SPK odbędzie się 2-3 oraz 9-10 października w sali parafialnej po Mszach św. Obowiązkowe są maseczki ochronne. Prosimy też o dezynfeko­wanie rąk i przestrzeganie bezpiecznej odległości między osobami. Biblioteka będzie zamknięta w Thanksgiving weekend.

MSZA ŚW. W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Wydaje się, że w czasie Eucharystii za mało miejsca pozostawiono dla modlitwy indywidualnej. Czy mam rację?

Czy narzekanie wiernych na brak czasu na osobistą modlitwę podczas Mszy świętej jest uzasadnione? Jakie są powody tych utyskiwań? Czy domaganie się respektowania ciszy w sprawowaniu liturgii nie jest sprzyjaniem subiektywizmowi? Jak winna kształtować się modlitwa podczas Mszy świętej? Oto kolejne nasuwające się pytania, które domagają się odpowiedzi. Nie potrzeba wracać do oczywistych stwierdzeń, że sprawowanie Mszy w języku łacińskim pozostawiało wiele możliwości i czasu na osobistą modlitwę. Człowiek mógł się „wymodlić”, jak to się zwykło mówić. Domaganie się respektowania ciszy w ramach celebracji eucharystycznej (i nie tylko, także na przykład podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, Godziny świętej, itp.) jest w pełni uzasadnione. Duszpasterze winni je wziąć pod uwagę i „więcej nie grzeszyć” w tej materii. Trudnym wymaganiem odnowionej liturgii jest modlitwa nie obok Mszy, lecz modlitwa Mszą świętą. I jest to zadanie wyjątkowe, wymagające kultury religijnej i pogłębionej duchowości. Sprawowanie Mszy świętej jest tak ukształtowane, by następowały po sobie odpowiednio fazy ciszy, modlitwy osobistej i wspólnotowej. „Proces” modlenia się Mszą świętą dokonuje się na różne sposoby:

a. wspólnie odmawiane modlitwy: Kyrie eleyson, Gloria, aklamacje, odpowiedzi;

b. śpiew – modlitwa śpiewem pozwala na włączenie się „serca i umysłu”;

c słuchanie z uwagą modlitw wypowiadanych przez celebransa; Wprowadzenie do Mszału (nr 12) wspomina o tej „modlitwie słuchania”: „Sama natura modlitw przewodniczącego wymaga, aby wymawiano je głośno i wyraźnie, a wszyscy słuchali ich z uwagą”; dotyczyć to winno nie tylko słuchania modlitw, ale także i nade wszystko wsłuchiwania się w słowo Boże;

d. porządek liturgii przewiduje liczne fazy milczenia, ciszy; jedne z nich przewidziane są wprost do osobistej modlitwy, na przykład milczenie przed modlitwą zwaną kolektą, wcześniej milczenie przed Aktem pokuty, milczenie po przyjęciu Komunii; również w Modlitwie powszechnej winno znaleźć się miejsce na osobistą modlitwę – przedstawienie osobistej prośby.

W innych przypadkach treść modlitwy w pełni osobistej jest w pewnej mierze sugerowana. Dzieje się to w milczeniu przewidzianym po lekturze Pisma świętego czy homilii. W liturgii słowa dokonuje się dialog pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Bóg przemawia w słowie, człowiek daje odpowiedź w formie Wyznania wiary, Modlitwy powszechnej. Aby ta odpowiedź była jak najbardziej adekwatna, potrzebne jest rozważenie usłyszanego słowa. Zanim zabrzmi psalm responsoryjny przewidziana jest cisza – milczenie. Po słowach: „Bogu niech będą dzięki” czy „Chwała Tobie, Chryste” nie powinno się natychmiast rozpoczynać psalmu responsoryjnego. Przewidziana w poszczególnych momentach osobista modlitwa jest czymś istotnym w sprawowaniu Eucharystii. Przede wszystkim osobista modlitwa wiernych jest fundamentem modlitwy Kościoła. Celebrans modli się w liturgii w imieniu wspólnoty, proklamuje modlitwę zgromadzonych i modlących się. To, co wypowiada przed Bogiem, winno tkwić w modlitwie zgromadzonych, z niej wypływać. A z drugiej strony modlitwa celebransa staje się nowym impulsem dla modlitwy zgromadzenia liturgicznego. Stąd tak ważna jest chwila ciszy przed tak zwaną kolektą, po wezwaniu: „Módlmy się”. Można zakończyć następującą konkluzją: uczestnictwo we Mszy świętej, jak i jej sprawowanie przez przewodniczącego wspólnoty, łączy charakterystyczne dla liturgii „my” – wspólną modlitwę z, ja” – z modlitwą osobistą. Te formy modlitwy uzupełniają się nawzajem.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Zespołu „POLANIE” odbędzie się dnia 26 września 2021, o godzinie 16.00 w Domu Polskim, 3015 15 Str, NE , Calgary, T2E 7L8. 

MASAŻE KAMIENIAMI SZLACHETNYMI

Relaksacyjny oraz odmładzający masaż twarzy, szyi, dekoldu i ramion przy użyciu kamieni szlachetnych (jadeit, onyks, kwarc różowy). W ofercie również manualny masaż twarzy i głowy. Kontakt: 587-892-6370