1 maja

1 maja

Sobota, 30  kwietnia

18:00- O Boże błogosławieństwo dla Marii i George w rocznicę sakramentu małżeństwa

18:00-+ Teresa Ślęzak

Niedziela, 1 maja

8:30-+ Józef Kurzydło                                           – Sr. Daria

10: 30- + Stanisław Zygmunt  Kulikowski              – żona

12:30- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz światło Ducha św. dla Lidii i Jana Kozłowskich z rodziną

19:00- + Maria Jung (23 rocz)                             – siostrzenica

Poniedziałek, 2 maja

19:00- + Marianna Maj

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Anny Kułach                                                       – A. Mazur

Wtorek, 3 maja

9:00- + Rosemary Gauthier (4 rocz)

19:00- ++ Wiesława Młynarczyk i Helena Deptuch

19:00- W intencji naszej Ojczyzny

Środa, 4 maja

19:00-++ Piotr i Anna Nowak                                   – córka

19:00- + Maria Jung (23 rocz)                          – siostrzenica

Czwartek, 5 maja

19:00- O powołania kapłańskie i zakonne

19:00- ++ Marek, Honorata i Stanisław Kennedy

Piątek, 6 maja

9:00- + W intencji dusz czyśćcowych

19:00- ++ Stefania i Andrzej oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota, 7 maja

8: 30- Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i grzechy świata

18:00- ++ Stanisław Tłustochowicz za jego rodziców i rodzeństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące           – córka

18:00- O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha  św. dla dzeci, wnuków i prawnuków -mama

Niedziela, 8 maja

8:30- O Boże błogosławieństwo dla Andrzeja w dniu urodzin                                                                          – mama

10: 30- ++ Stanisław i Janina oraz zmarli z rodziny – córka z rodziną

12:30- Uroczystość Konstytucji 3 maja i za Ojczyznę i Emigrantów                                                                 – SPK#18

19:00- ++ Antoni, Bronisław i zmarli z rodziny Tałałaj i Pasternak

          III NIEDZIELA WIELKANOCNA

Dz 5,27b-32.40b-41; Ap 5,11-14; J 21,1-19

Ref:   Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.

Czym jest wypełnione życie człowieka? Pracą. Ktoś powie: niezrozumieniem. I to prawda. Inny doda: życie jest wypełnione cierpieniem. Faktycznie, jest. Nieuczciwie jednak nie dostrzegać w życiu radości. Jest radość codzienna, domowa, radość dobrze przeżytego dnia. Radość wiosny i radość pierwszego śniegu. I radość przyjaźni – największa radość życia. A życie jest drogą. Bo to i czas upływa, i otoczenie – jak w podróży – ciągle się zmienia, jedne cele już osiągnięte, a tak wiele jeszcze przed nami. Cel? Droga? Skąd i dokąd? Ile drogi jeszcze zostało? Trudne pytania… Apostołów spotkaliśmy dziś przy pracy. Rybakami byli. Trzeba żyć – trzeba pracować. Wielki św. Benedykt regułę życia swego zakonu streścił krótko: „Módl się i pracuj”. A oni „odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa”. Ich wierność Przyjacielowi została poddana próbie. Czy to nie powód do radości? Tak samo, jak powodem radości była obecność Przyjaciela wtedy, nad jeziorem, gdy pracowali. Radości tak żywiołowej, że aż kazała Szymonowi skoczyć w wodę, by, co prędzej być z Przyjacielem.Praca, niezrozumienie, radość, cierpienie, przyjaźń… To wszystko spełnia się we wspólnocie. Apostołowie razem pracują, razem cierpią, razem przeżywają radość. Razem są z Jezusem. Nie każdy z osobna, nikt nie zagarnia Przyjaciela dla siebie. Razem, wspólnie, – dlatego wspólnota. Tak zapoczątkowana została przed Zmartwychwstaniem, ugruntowana przez Zmartwychwstanie, umocniona Duchem Świętym wspólnota Chrystusowego Kościoła. Kościół… Dwadzieścia wieków historii, sprzeciwu, trwania, sporów wokół Kościoła. Dobrze powiedział stary Gamaliel: „Jeśli od ludzi pochodzi ta sprawa, rozpadnie się…” (Dz 5, 38). A Kościół trwa. Gdziekolwiek są ludzie, dla których Jezus jest przyjacielem, tam jest Kościół. A więc Kościół to nie tylko ludzie w sutannach i habitach? Bynajmniej. Celnie wyraził to św. Augustyn: „Dla was jestem biskupem, ale z wami jestem chrześcijaninem”. Czyżby, więc sprawami Kościoła były nie tylko modlitwa i sakramenty? Oczywiście, że nie tylko. Najważniejszą sprawą Kościoła musi być miłość, dobro, służba. Owszem, modlitwa i sakramenty są koniecznym korzeniem życia i źródłem siły Kościoła. Źródło jednak wtedy jest źródłem, gdy jego strumienie mogą napoić strudzonego i ginącego z pragnienia wędrowca. Dlatego wspólnota przyjaciół Jezusa przenika, prześwietla sobą pracę i odpoczynek, radość i trud, cierpienie i szczęście człowieka. Wspólnota – to niebezładny tłum. Dlatego Jezus mówi do Szymona: „Paś baranki moje, paś owce moje”. Już nie będziesz rybakiem, choć będziesz „ludzi łowił”. Będziesz pasterzem. Będziesz owieczki gromadził, z wielu owiec ukształtujesz jedno stado. ks. Tomasz Horak

                           LEKTORZY

                        30 kwietnia i 1 maja

18:00- R. Kohnke, A. Wojciechowska

  8:30-  R. Przybylski, S. Zacharia

  10:30-  M. Sapielak, S. Salome

   12:30- E. Kiegler, O. Zyro

   19:00- J. Pajewski, B. Pajewski

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu w całej Diecezji Calgary rozpoczęła się akcja zbierania ofiar na działalność chary­tatywną i admi­nistrację diecezji. Kwota wyzna­czona nam na rok 2022 wynosi $ 24,042.00. Na dzień dziesiejszy zostało zebrane $8,184.00. Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać!

UWAGA MINISTRANCI!

Zapraszamy na modli­tewne spotkanie w I Czwartek Miesiąca, 5 maja, na godz. 18:30. Ogłaszamy również za­pisy do służby ministranc­kiej dla chłopców, którzy już przystąpili do Pierwszej Komunii św. Zgłoszenia należy kierować do ks. Pawła.

Zapraszamy na Ado­rację Naj­święt­­szego Sakra­men­tu, 6 maja, po po­rannej Mszy św. o godz. 9:00. Jest możliwość sko­rzys­tania ze spowiedzi i rano i wieczorem, i przyjęcie Komunii św. wynagradzającej. Prosimy wpisywać się na adorację do zeszytu przy biuletynach, aby była ciągła obecność modlących się w kościele.

7 kwietnia, zapraszamy na Mszę św. o godz. 8:30am, a po niej na całodzienną adorację Najświęt­szego Sakramentu. Podczas tej adoracji odmó­wione zostaną 4 części różańca: o 9:00am, o 12 w południe, o 15:00 i o 17:00. Serdecznie zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę, a szczególnie członków Rycerstwa Niepokalanej, członków Rodziny Radia Maryja i  Rycerzy Kolumba.

PRZYGOTOWANIA DO PIKNIKU trwają. Całość koordynuje Aleks Gurgul i do niego należy się zwracać. Preferuje on kontakt „mailowy”, bo jest wówczas ślad korespondencji: galeks@shaw.ca Jest możliwość wynajęcia stolików dla Vendors.

KOMUNIKAT ZARZĄDU KOŁA STOWARZY­SZENIA POLSKICH KOMBATANTÓW NR 18. Zarząd Koła SPK nr 18 uprzejmie zaprasza wszystkich członków oraz sympatyków Stowarzyszenia na miesięczne Zebranie członkowskie, które odbędzie się dniu 1 maja 2022 r (niedziela) w Sali Kombatanta Domu Polskiego o godz.14: 30. Proszę o przekazanie informacji o Zebraniu członkom niemającym dostepu do internetu.

STUDIUM BIBLIJNE

Jesienią 2019 roku, ks. Proboszcz rozpoczął cykl spotkań biblijnych. Niestety, Covid-19 połozył kres tym spotkaniom. Obecnie, gdy jest możliwość, zapraszamy ponownie do udziału w  osobistym pozna­waniu Pisma Świętego. Nasze kursy biblijne przybliżają Słowo Boże. Spotkania w soboty bezpośrednio po Mszy św. wieczornej, prowadzi doktor biblistyki, ks. Paweł.

GRUPA MODLITEWNA – KONTYNUACJA

Zmartwychwstały Chrystus pragnie nam dać Nowe Życie – życie pełne pokoju, radości, zgody, cierpliwości i miłości. Jeżeli właśnie tego szukasz, a nie wiesz jak tam dojść, zapraszamy na spotkania wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. Środy godz. 20:00. uwielbienie Pana, śpiew, nauka, wspólnota. Pozwól, aby Duch Święty odmienił Twoje życie – tak jak to On robi najlepiej…. 

Więcej informacji: Magdalena Kaczan 403 803 5771 lub magdamck@yahoo.ca 

27 kwietnia – Świadectwa Uczestników Seminarium 

4 & 11 maj – Do czego Kościół powołuje ludzi świeckich.

Nie ma potrzeby rejestracji na te spotkanie, wstęp „wolny”, każdy może przyjść i spróbować, czy ta forma modlitwy osobiście mu odpowiada…. 

Bilety dla dzieci do lat 12 na dzień Mamy są w cenie $15. Oraz bilety będzie można kupić w niedziele w sali parafialnej od 10-2 pm

Z ŻAŁOBNEJ KARTY…

W zeszłym tygodniu odeszła do wieczności, ś.p. Krystyna Ganowicz, lat 96, mama Ks. Stefana Ganowicza. Rodzinie i Ks. Stefanowi składamy wyrazy współczucia, a ś.p. Krystynę polecamy Miło­sierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie!…

Ze smutkiem, ale też z wiarą i nadzieją w zmartwychwstanie i życie wieczne, informujemy, że w Wielki Piątek, 15 kwietnia 2022 r. o godz. 3.00 w szpitalu w Warszawie zmarła nagle śp. Stanisława Walkiewicz, mama ks. Jacka, byłego Proboszcza w tej parafii, a obecnie przełożonego prowincji chrystusowców w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Modlitwie wszystkich Parafian polecamy Zmarłą,  jak i całą Rodzinę

   W poniedziałek, 25 kwietnia, odszedł do wieczności, ś.p. Andrzej Kreutz w wieku 86 lat. Pogrzeb ś.p. Andrzeja odbędzie się w naszym kościele, 5 maja o godzinie 14:00 Rodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia, a ś.p. Andrzeja polecamy Miło­sierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!..

PRACA: Potrzebne są kobiety do sprzątania domów. W sprawie pracy proszę dzwonić: 403-663-9886. Proszę się nagrać i zostawić swoje dane, żeby można było oddzwonić. (2x)

PRACA Poszukujemy monterów ścian komercyjnych / biurowych/ partition walls w Calgary downtown i okolicach z doświadczeniem pracy na budowie. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne stawki i przyjemna atmosferę w pracy. Zainteresowanych proszę o telefon: 403-472-7124.

PRACA Szukam energicznej pani z doświadczeniem w sprzątaniu domów dwa razy w tygodniu (srody i piątki). Wymagany własny samochód i język angielski na poziomie komunikatywnym. Tel 587-892-6370 (4x)

UWAGA!!! Osoby, które składają niedzielne ofiary z numerem 333 i 448 z 2020 roku proszone są o kontakt z biurem parafialnym. Te donacje nie są odnotywane do podatku z tego powodu, że nie wiemy, kto je składa.

UWAGA OSOBY ZAMIERZAJĄCE ZAWRZEĆ SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI!The Marriage Preparation Weekend is led by non-judgmental, professional facilitators who are well versed in their areas of expertise. The program is grounded in Catholic values and is open to couples of all faiths and cultural backgrounds. To register, couples need to contact Sr. Mariflor 403-218-5521UPCOMING MARRIAGE PREPARATION WEEKENDS Locations will be posted as they are confirmed. If you have any questions, please contact Stephen Robinson at stephen.robinson@cfs-ab.org or 587.896.2891.

Z okazji Dnia Polskiego Emigranta i uchwalenia Konstytucji 3-Maja, Pani Burmistrz miasta Calgary, na prośbę Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego i Stowarzyszenia Polskich Kombatantów koło #18 w Calgary, wystosowała proklamację – w załączeniu. Proklamacja zostanie opublikowana w gazetach ‘Calgary Herald’ and ‘Calgary Sun’ we wtorek, 3 maja.A w sobotę, 7 maja na maszcie Urzędu Miasta Calgary (City Hall) będzie powiewać biało-czerwona flaga.