14 stycznia

14 stycznia

Sobota, 13 stycznia

18:00–  O Boże błogosławieństwo dla Bogdana i Barbary Mielczarek z okazji 80 urodzin

8: 30– ++ Józefa, Stanisław i Julian Orłowscy

10:30-++ Aleksandra i Kazimierz Rybotyccy        – rodzina

12:30-++ O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Heleny Płodzik                 – A. Pieczara

19:00-+ Józef Wańczyk zmarły w Polsce

Poniedziałek, 15 stycznia

19:00- ++ Daniela, Stefan i Leszek Grabowski

Wtorek, 16 stycznia

19:00+ Michał Szary (3 rocz) 

Środa, 17 stycznia- św. Antoniego

19:00 ++ Barbara i Józef Gogolewscy          – córka z rodziną                    

Czwartek, 18 stycznia

19:00– ++ Za zmarłych z rodziny Gryboś i zmarłych krewnych

Piątek, 19 stycznia

9:00– Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo dla Grażyny z okazji urodzin

19:00– + Honorata Waśkiewicz    – wnuczka Beata z rodziną

19:00 ………………………………    

Sobota, 20 stycznia

8:30– ………………………………

18:00– ++ Lucjan i Apolonia Półkośnik

18:00– Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i opiekę Matki Bożej dla Zofii, Mikołaja, Edyty i Stanisława

8: 30– Za Parafian

10:30-++ Krystyna, Andrzej, Józia (dziecko) Pawliccy oraz Andrzej Niemiatowski

12:30-++ Janina i Zbigniew Nowak oraz Ryszard i Maria Krawczyk

19:00-++ Barbara, Jerzy, Robert Filip (nazwisko)

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

II NIEDZIELA ZWYKŁA

1 Sm 3,3b-10.19;1 Kor 6,13c-15a.17-20; J 1,35-42

        Ref: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. 


Samuel otrzymywał słowo, ale to słowo pchało go do człowieka. Nie pojmował go dobrze, ale dzielił się z drugim człowiekiem. Rozpoczyna swoją historię proroka w ciemnościach, będąc sługą zobojętniałego arcykapłana Helego. Jest pozbawiony oparcia i pozbawiony wielu rozrywek tego świata. Spał skromnie w przybytku, a więc chwile ciemności spędzał z Bogiem. Wystarczył mu Bóg. Bóg mówi w mroku i budzi Cię z nocy. Mówi w mroku, bo umiłował sobie tajemnice i samotność swych wybrańców: „A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem” (Rdz 15,17–18). Przymierze z Abramem dokonało się w mroku nieprzeniknionym. Samotność patriarchy wypełniała obecność Boga. Im większa samotność, tym większa szansa na odkrycie Obecności. Ale Bóg budzi też z nocy, bo nienawidzi grzechu i nieprawości. „Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła!” (Rz 13,12). Bóg mówi do kogoś skromnego, pogrążonego w ciemności i małego, jak Samuel. Nie martw się więc tym, że nic dla nikogo nie znaczysz i jesteś małym człowiekiem. Bóg właśnie z małym Samuelem chciał rozmawiać, a nie z wielkim i sławnym Helim. Ty też w nocy możesz usłyszeć wołanie Boga i zerwiesz się zapewne przerażony, wpatrując się w ciemność i nasłuchując uważnie kroków za drzwiami. Możesz usłyszeć głos Pana na ulicy lub w restauracji, w pracy lub w chwili załamania, kiedy wszyscy cię opuszczą, albo w czasie tańca, a na pewno w świątyni, i to nawet takiej, w której zgasły wszystkie świece. Uczniowie Jana poszli za Jezusem, idąc zwykłą drogą, która dla nich nigdy się już nie skończyła i stała się drogą niezwykłych przeżyć. Możesz usłyszeć nawet głos Boga, gdy ciemność twoich grzechów usunie światło nadziei i wydaje Ci się, że twoje życie to zwykła, szara ścieżka, jedna z miliona. Można iść za Jezusem zawsze, ale wielu pozoruje swoje pójście za Nim, a niewielu naprawdę idzie. Idąc za Jezusem, idziemy za Osobą, za Jego miłością. Samuel służył Panu przy bezbożnym kapłanie. Świętemu człowiekowi nie przeszkadza czyjaś bezbożność. Ostatnie zdanie czytania mówi, że Bóg nie pozwolił upaść na ziemię żadnemu słowu, które wypowiedział Samuel. Nie rzucał słów na wiatr – powiedzielibyśmy współczesnym językiem. Wszystko, co Samuel powiedział, budziło innych do miłości Boga. Żadne słowo nie marnuje się u tego, kto każde Słowo Boga przeżywa jak przebudzenie. Jezus spytał uczniów: „Czego szukacie?”. To ważne pytanie, które zmusiło uczniów do zastanowienia się nad celem ich losu. A czego szukasz Ty? Spytali go o mieszkanie, szukając i dla siebie miejsca zatrzymania się. Tymczasem mieszkać z Jezusem, to ciągle iść, to nieustannie zrywać się z ciemności, budzić się z koszmaru grzechu, być gotowym opuścić wygodę własnego snu, byleby wykonać Jego nakaz. Dopiero kiedy się idzie za Jezusem, widzi się, co to znaczy mieszkać z Bogiem. Augustyn Pelanowski OSPPE

LEKTORZY 13/14 STYCZNIA

   18:00 M. Edgar, M. Jarzęcki

   8:30- D. Topor, S. Salome, Z. Topor

   10:30- A. Kamieniak, S. Zacharia, K. Kamieniak

   12:30- M. Sapielak, M. Kulaga, A. Gurgul

   19:00- D. Trzęsicki, M. Iskra, J. Wójcik

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – KOLĘDA– Zgodnie z polską tradycją, w pierw­szych tygodniach Nowego Roku 2024, będzie możliwość za­pro­szenia Księdza na wizytę kolę­dową. Karty – zgłoszenia na kolędę, wyłożone są obok biuletynów.

Akcja zbierania ofiar na działal­ność charytatywną i administrację diecezji Calgary na rok 2023 rozpoczęła się w pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $24,042.00. Dotychczas zostało zebrane $ 17,043.00

21 STYCZNIA – wizyta Gości z Polski, na zakończenie okresu bożonaro­dzeniowego – wspólne kolędowanie. W ten weekend będzie też „rozsze­rzona forma kawiarenki”, mianowicie: w sobotę wieczorem i w niedzielę przed południem i w niedzielę wieczorem będzie można spotkać się w sali parafialnej. Ponieważ obecnie dużo i ważnych wydarzeń dzieje się w Polsce, będzie okazja porozmawiać i pomodlić się o pomyślność naszej Ojczyzny.

ROZBIERANIE ŚWIĄTECZNYCH DEKORACJI – w poniedziałek, 22 stycznia, od godz. 10:00. Zapraszamy do pomocy! Wspólna praca a później ta przysłowiowa „kawa” w sali parafialnej buduje naszą społeczność.

STATYSTYKA PARAFIALNA Z ROKU 2023

Chrzty – 12

Ślub -1

Pogrzeby – 28

Komunia – 9

Bierzmowanie – w St. Joseph Parish

Początek 2024 roku upływa dla Chrystusowców pod znakiem 40. rocznicy śmierci Czcigodnego Sługi Bożego ks. Ignacego Posadzego. Był on na prośbę Czcigodnego Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda organizatorem Towarzystwa Chrystusowego, czym zyskał miano współzałożyciela. Zmarł 17 stycznia 1984 roku. Zarząd Zgromadzenia skierował prośbę do poszczególnych parafii, gdzie pracują Księża Chrystusowcy, by 14 stycznia przybliżyć wiernym postać o. Ignacego.

WSPÓLNOTA ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM wznawia swoje modli­tewne spotkania w środy o godz. 20:00. Zapraszamy do udziału. Więcej informacji: Magda 403-803-5771.

ZABAWA SYLWESTROWA „ZA NAMI”

Wielkie podziękowania dla wszystkich organizatorów, począwszy od produkcji i sprzedaży biletów, przez dzieło dekoracji, nakrycie stółow, muzykę, kuchnię i obsługę sali/baru. Po podliczeniu: „na czysto” jest  $9,630.00

ZARZĄD KOŁA SPK #18 W CALGARY zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia Polskich Kombatantów na pierwsze tegoroczne zebranie, inaugurujące naszą działalność w Nowym Roku. Będzie to uroczyste spotkanie noworoczne, z obiadem i występem zespołu „Krakusy”. Ze względu na przygotowanie gorącego posiłku, jest bardzo ważne zgłoszenie swojej obecności przed datą 17 stycznia. Zgłoszenia proszę kierować do Krystyny Pawłowskiej. Telefon 403-273-4092, lub email Krystyna Pawłowska krystynap24@gmail.com. Zebranie odbędzie się w niedzielę, 21 stycznia o godzinie 14:30 w Sali Kombatanta w Domu Polskim.Do zobaczenia. Z koleżeńskim pozdrowieniem.

ZARZĄD FUNDACJI BRATA ALBERTA W CALGARY zwraca się z prośbą do wszystkich Parafian o poparcie naszej comiesięcznej zbiórki pieniężnej na rzecz ośrodków, którym pomagamy w Polsce.  Tym razem członkowie Zarządu będą dyżurować w Sali Parafialnej w trzecią niedzielę miesiąca czyli 21-go stycznia 2024 po dziennych Mszach świętych ze względu na obchody Dnia Babci i Dziadka w Sali Parafialnej 14-go stycznia. Informacje na temat działalności naszej Fundacji można uzyskać w czasie zbiórki w Sali Parafialnej u członków Zarządu lub przewodniczącej Elżbiety Kiegler tel.: 403-993-2745. Życzymy wszystkim szczęśliwego Nowego Roku pełnego wszelkich błogosławieństw!Dziękujemy naszym ofiarodawcom. Bóg zapłać!

„JASEŁKA” – tradycyjne spotkanie kolędowe – choć tym razem w innym „wydaniu” odbyło się w niedzielę 7 stycznia w naszym kościele. Poszczególne grupy dzieci oraz zespoły muzyczno-taneczne prezentowały różne polskie kolędy i pastorałki. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za udział! Cieszymy się również z pozytywnych opinii Parafian, którym spodobało się wspólne kolędowanie w naszym kościele, przy żłóbku Pana Jezusa, a do tego w sposób „sprawny i zorganizowany”. Więcej zdjęć z tego wydarzenia na naszej stronie internetowej.

„Wierność Korzeniom Jest Zawsze Twórcza” /Jan Paweł II/

W roku 1934, Polska Szkoła otworzyła w Calgary po raz pierwszy swoje podwoje dla dzieci emigrantów w trosce o wychowanie, język polski i przekaz wiedzy o ponad tysiącletniej chrześcijańskiej kulturze polskiej. Od tego momentu oddani nauczyciele i wychowawcy zapisali piękne karty pracy z dziećmi i młodzieżą.

Gdy powstała Polska Parafia w obecnej lokalizacji, a ks. Otłowski zaprosił do współpracy Siostry Dominikanki, od tego momentu, wspólnymi siłami kontynuujemy to wielkie dzieło.  Z naszej szkoły „wyszło” wiele pokoleń uformowanych patriotycznie młodych ludzi, którzy rozproszyli się po całej  Kanadzie i dają świadectwo swojej polskości i przywiązania do wartości.

Jubileusz 90-cio-lecia istnienia naszej szkoły  chcemy celebrować hucznie, 25 maja 2024 roku. Będzie to okazja do spotkań „po latach”, do wspomnień, do podziękowań, ale i do wsparcia „Alma Mater” aby nasza Szkoła służyła następnym pokoleniom…..W związku z tą uroczystością będą różne towarzyszące elementy, o których niebawem poinformujemy.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA POLSKO-KANADYJSKIEGO w Calgary zaprasza wszystkich zrzeszonych na miesięczne zebranie, które odbędzie się w niedzielę,  28 stycznia 2024r. o godzinie 14:30 w Domu Polskim. Zapraszamy.

JESTEM SOBĄ– Serdecznie zapraszamy na trzydniowe warsztaty dla pełnoletnich kobiet, dotyczące potrzeby samopoznania i siły temperamentu.  Celem warsztatów jest pogłębienie relacji z sobą samą, sięgnięcie do głębi, która jest w każdej z nas, dotarcie do swoich korzeni, emocji, granic oraz potrzeb. Zrozumienie swojej cielesności, seksualności oraz duchowości.  To wszystko po to, aby otworzyć się na szersze horyzonty, odkryć piękno, które jest w każdym człowieku, poczuć się bezpieczna, niezależnie od tego co dzieje się na zewnątrz. Zajęcia będą odbywać się w gronie 35 kobiet, w atmosferze wsparcia i radości. Warsztaty poprowadzi Siostra Małgorzata Lekan, Dominikanka, teolog, absolwentka Studiów nad Seksualnością w Catholic Theological Union w Chicago oraz Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Siostra Małgorzata ukończyła również szerokie spektrum kursów z psychologii i counselling’u. Prowadzi zajęcia z psychoedukacji i teologii ciała.   Siostra Małgorzata jest również autorką książki „Boska Ja. Kobiecy przewodnik po mieście, którym jesteś”.  Jeżeli chciałabyś odbyć podróż ku własnemu „ja”, która może zaowocować poprawą jakości życia, rozkwitem kreatywności czy też większą determinacją w identyfikowaniu i osiąganiu celów – ta propozycja może być dla Ciebie. Warsztaty odbędą się w dniach 1-3 marca, 2024 roku w Klasztorze FCJ w Calgary. Zapraszamy!Zapisy oraz wszelkie informacje pod numerem telefonu: 403-829-0687. Liczba miejsc ograniczona. Będą też spotkania „otwarte” w naszej parafii, w środę i czwartek poprzedzający w/w weekend.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!

SZUKASZ OKAZJONALNEJ POMOCY? Może tutaj ją znajdziesz?– Pomoc osobom starszym, chorym, samotnym w dotrzymaniu towarzystwa, spacerach, zakupach, etc. Kontakt : 587 892 6370

MINISTRANCI DZIĘKUJĄ! „Akcja kreda” przyniosła sumę $977. Dołączamy do Funduszu Ministranckiego. Bóg zapłać za pomoc!

KWESTIA MSZY ŚW. W J. ANGIELSKIM…

Katolicka Diecezja Calgary, której częścią jest nasza parafia, ma program odnowy „SPIRITUAL RENEWAL”. Zachęcają do poszukiwań nowych dróg ewangelizacyjnych…..Z drugiej strony były głosy Parafian: „mieszane małżeństwa” …. „trzecie pokolenie” (wnuki) niemówiące po polsku…. Siostry Dominikanki zgłaszały zapytania „sąsiadów” odnośnie Mszy po angielsku…. co jakiś czas są też telefony w tej sprawie tudzież e-maile…. W pracy duszpasterskiej nie wszystko można „z góry” przewidzieć, gdyż „głosy oddolne” zwykle „są podzielone”.  Jeśli się czegoś nie spróbuje, to nie wiadomo czy „zadziała” (vide: nasze doświadczenie odnośnie do pikniku).    ZATEM:

– 22 marca 2023 roku wysłaliśmy zapytanie do Diecezji: Fr. Wilbert, Wikariusz Generalny, po konsultacji z Biskupem, odpisał pozytywnie;

– W czerwcu wystawiliśmy tablicę informacyjną przy skrzyżowaniu ulic, obok kościoła;

– 23 września o godz. 17:00 odprawiona została pierwsza Msza św. w j. angielskim i zaczęliśmy się „przyglądać sprawie”;

– w październiku, podczas diecezjalnych „Study Days” dla księży, Fr. Wilbert publicznie chwalił nas, jako parafię która „poszukuje nowego modelu ewangelizacji”;

– 12 grudnia miało miejsce spotkanie Rady Parafialnej. Proboszcz przedstawił obserwacje: np.

11.XI. – 33 osoby – 4 niemówiące po polsku;

18.XI. – 20 osób – 4 niemówiące po polsku;

25.XI. – 28 osób – 2 niemówiące po polsku;

2.XII. – 34 osoby – 5 niemówiących po polsku;

9.XI. – 34 osoby – 5 niemówiących po polsku.

Pozostali uczestnicy to nasi Parafianie, dla których „wygodniejszą godziną” była ta „wcześniejsza Msza”. Konkluzja Proboszcza: TO NIE DZIAŁA! Zamiast rozmawiać o likwidacji, członko­wie Rady zaproponowali „połączenie nabożeństw” tak, by była jedna Msza w sobotę, o 18:00, po angielsku. Proboszcz się do tej propozycji przychylił i od 6 stycznia 2024 roku tak celebrujemy. Najbliższe spotkanie Rady Parafialnej odbędzie się 25 stycznia. Do tego czasu można do członków Rady zgłaszać swoje uwagi i opinie.