28 stycznia

28 stycznia

Sobota, 27 stycznia

18:00– ++ Janina i Wiesław Figarscy                  – rodzina

18:00 ++ Marek, Katarzyna i Franciszek Pieczara

8: 30– + Danuta Sikora (1 rocz)           – córka z rodziną

10:30 + Teresa Łabinowicz

12:30– + Livia Tarko

19:00– + Claudia Rudy                                     – rodzina

Poniedziałek, 29 stycznia

19:00- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Heleny i Wojciecha

Wtorek, 30 stycznia- św. Jana Bosko

19:00+ Olek Cichański                                     – brat z rodziną

Środa, 31 stycznia

19:00-+ Janina Kaczkowska i zmarli z rodziny                   

Czwartek, 1 lutego

19:00– O Boże błogosławieństwo dla Joanny i Zbigniewa z okazji urodzin

19:00– O powołania kapłańskie i zakonne

9:00– Za dusze czyśćcowe

19:00– O łaski i Boże błogosławieństwo dla synów z okazji urodzin

Sobota, 3 lutego

8:30– Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny za grzechy nasze i całego świata

18:00– ++ Franciszka i Czesław Kasprzak

18:00-+ Roman Przybylski                                    – przyjaciele

8: 30– ++ Zofia i Zbigniew Konecki oraz Jan i Anna Rećko

10:30– Radio Maryja, TV Trwam i za Ojczyznę

12:30– + Grzegorz Łagań

19:00– + Stanisława Łakomska                                – córki

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

IV NIEDZIELA ZWYKŁA

    Pwt 18,15-20; 1 Kor 7,32-35; Mk 1,21-28

Ref: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.

Wśród kryteriów dojrzałej osobowości ks. prof. Zdzisław Chlewiński podaje jako pierwsze, wewnętrzną wolność. Jeśli jest w człowieku wewnętrzna wolność, to potrafi on zachować własne poglądy nawet przy naciskach czy pewnych zewnętrznych uwarunkowaniach. Wewnętrzna wolność to także wierność własnym przekonaniom, nawet jeśli jakaś grupa ludzi będzie miała zupełnie inne przekonania. Natomiast źródła smutku, niepokoju, niezadowolenia, frustracji leżą nie w trudnościach życia codziennego, ale w naszym wewnętrznym ograniczeniu, zniewoleniu. Na taką rzeczywistość zwraca uwagę dzisiejsza Ewangelia. Jezus w synagodze w Kafarnaum dokonuje wyzwolenia człowieka opętanego. Tylko Pan ma moc uwolnienia nas z wszystkiego, co nas krępuje i pozwala nam żyć w wolności. Patrząc na życie Jezusa i słuchając Jego słów widzimy, że prawdziwie wolny jest ten, który postępuje zgodnie z prawdą własnego sumienia. Syn Boży był wewnętrznie wolny. On w całym swoim życiu zachował to, co głosił. Za swoją odwagę i za prawdę zapłacił cenę najwyższą. A my? Często wolimy nie narażać się. Mówimy: przecież tak robią wszyscy, czemu więc ja miałbym się wychylać? Najważniejszą rzeczą jest to, aby ochronić w sobie łaskę Bożą: ten bowiem, kto żyje pod parasolem łaski, jest chroniony przez Boga. W życie łaską wprowadzają nas sakramenty, przez które działa Duch Święty. Na pierwszym miejscu trzeba postawić systematyczną spowiedź i Eucharystię. Zasada w walce duchowej jest jedna: bronić w sobie życia łaski Bożej. Dzięki temu Król – Jezus Chrystus – będzie mógł w nas panować. Chociaż Zły będzie się starał, nie przemoże tej wewnętrznej twierdzy, jaką tworzy w nas łaska uświęcająca. To jest jedna rzeczywistość. Drugą bardzo prosto określił ks. Rene Laurentin w swej książce Szatan  mit czy rzeczywistość. Mówi o tym, żeby po prostu pozamiatać przed swoimi drzwiami. Co to znaczy? Chodzi o to, by nie dopuszczać do progu swojego domu, do swojego środowiska życia tego wszystkiego, co może nieść niebezpieczeństwo zniewolenia: magii, chodzenia do wróżek, wróżenia z kart, z fusów, z kart tarota, korzystania z medycyny okultystycznej. Poza tym posprzątać to znaczy poukładać w sobie system wartości. Zbigniew Herbert w Przesłaniu Pana Cogito pisał: „Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch. Ocalałeś nie po to, aby żyć. Masz mało czasu, trzeba dać świadectwo”. Dla nas chrześcijan życie zgodnie z sumieniem to nieustanne dawanie świadectwa Ewangelii. To świadectwo życia: dobroć, sprawiedliwość, miłosierdzie, życie w prawdzie. To ciągłe podejmowanie wysiłku pracy nad sobą stanowi o naszym człowieczeństwie. To człowiek sam decyduje o swojej wolności. Nawet będąc w niewoli czy więzieniu można być wolnym człowiekiem. Wolność jest wewnętrznym stanem ducha, i jeśli człowiek sam nie odda wolności, to nikt nie może mu jej zabrać. ks. Leszek Smoliński

LEKTORZY 27/28 STYCZNIA

  18:00 M.Łabinowicz, M. Jarzecki, R. Shelly

   8:30- Z.Topor, M. Iskara, D. Topor

   10:30- Z. Pieczara, S. Salome, A. Wiśniewski

   12:30- K. Apanowicz, O. Zyro, J. Krysiak

   19:00- J. Pajewski, B. Pajewski

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – KOLĘDA

Zgodnie z polską tradycją, w pierw­szych tygodniach Nowego Roku 2024, będzie możliwość za­pro­szenia Księdza na wizytę kolę­dową. Karty – zgłoszenia na kolędę, wyłożone są obok biuletynów.

Akcja zbierania ofiar na działal­ność charytatywną i administrację diecezji Calgary na rok 2023 rozpoczęła się w pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $24,042.00. Dotychczas zostało zebrane $ 17,343.00

UWAGA MINISTRANCI!

Zapraszamy na modli­tewne spot­kanie w I Czwartek Miesiąca, 1 lutego, na godz. 18:30.

Zapraszamy na Ado­rację Naj­święt­­szego Sakra­men­tu, 2 lutego, po po­rannej Mszy św. o godz. 9:00. Jest możliwość sko­rzys­tania ze spowiedzi i rano i wieczorem, oraz przyjęcie Komunii św. wynagradzającej. Prosimy wpisywać się na adorację do zeszytu przy wyjściu z kościoła, aby była ciągła obecność modlących się w kościele. Adoracja zostanie zakończona Mszą św. o godz. 19:00.

3 lutego zapraszamy na Mszę św. o godz. 8:30am, a po niej na całodzienną adorację Najświęt­szego Sakramentu. Podczas tej adoracji odmó­wione zostaną 4 części różańca: o 9:00am, o 12 w południe, o 15:00 i o 17:15. Serdecznie zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę, a szczególnie członków Rycerstwa Niepokalanej, członków Rodziny Radia Maryja i Rycerzy Kolumba.

SAKRAMENT CHRZTU ŚW. W sobotę 20 stycznia , przez sakrament chrztu świętego została włączona do wspólnoty Kościoła: Celina Jansen. Gratulujemy Rodzinie i Chrzest­nym. Celinę polecamy Bożej Opiece.

WSPÓLNOTA ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM kontynuuje swoje modli­tewne spotkania w środy o godz. 20:00. Zapraszamy do udziału. Więcej informacji: Magda 403-803-5771.

Następne spotkanie Klubu Książki odbędzie się 14 kwietnia, w bibliotece, o godz. 14:00. Dyskusja na temat książki „Chłopki”, napisanej przez Joannę Kuciel-Frydryszak. Książkę można wypożyczyć w bibliotece.

„Wierność Korzeniom Jest Zawsze Twórcza” /Jan Paweł II/

W roku 1934, Polska Szkoła otworzyła w Calgary po raz pierwszy swoje podwoje dla dzieci emigrantów w trosce o wychowanie, język polski i przekaz wiedzy o ponad tysiącletniej chrześci­jańskiej kulturze polskiej. Od tego momentu oddani nauczyciele i wychowawcy zapisali piękne karty pracy z dziećmi i młodzieżą.

Gdy powstała Polska Parafia w obecnej lokalizacji, a ks. Otłowski zaprosił do współpracy Siostry Dominikanki, od tego momentu, wspólnymi siłami kontynuujemy to wielkie dzieło.  Z naszej szkoły „wyszło” wiele pokoleń uformowanych patriotycznie młodych ludzi, którzy rozproszyli się po całej Kanadzie i dają świadectwo swojej polskości i przywiązania do wartości.

Jubileusz 90-cio-lecia istnienia naszej szkoły chcemy celebrować hucznie, 25 maja 2024 roku. Będzie to okazja do spotkań „po latach”, do wspomnień, do podziękowań, ale i do wsparcia „Alma Mater” aby nasza Szkoła służyła następnym pokoleniom…. W związku z tą uroczystością będą różne towarzyszące elementy, o których niebawem poinformujemy.

OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE

Nadszedł czas na odnowienie opłat za reklamy firm i biznesów w biuletynie parafialnym na rok 2024. Prosimy o potwierdzenie kontynuacji swych reklam do 27 lutego, 2024r.   Serdecznie dziękujemy sponsorom!

JESTEM SOBĄ– Serdecznie zapraszamy na trzydniowe warsztaty dla pełnoletnich kobiet, dotyczące potrzeby samopoznania i siły temperamentu.  Celem warsztatów jest pogłębienie relacji z sobą samą, sięgnięcie do głębi, która jest w każdej z nas, dotarcie do swoich korzeni, emocji, granic oraz potrzeb. Zrozumienie swojej cielesności, seksualności oraz duchowości.  To wszystko po to, aby otworzyć się na szersze horyzonty, odkryć piękno, które jest w każdym człowieku, poczuć się bezpieczna, niezależnie od tego co dzieje się na zewnątrz. Zajęcia będą odbywać się w gronie 35 kobiet, w atmosferze wsparcia i radości. Warsztaty poprowadzi Siostra Małgorzata Lekan, Dominikanka, teolog, absolwentka Studiów nad Seksualnością w Catholic Theological Union w Chicago oraz Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Siostra Małgorzata ukończyła również szerokie spektrum kursów z psychologii i counselling’u. Prowadzi zajęcia z psychoedukacji i teologii ciała.   Siostra Małgorzata jest również autorką książki „Boska Ja. Kobiecy przewodnik po mieście, którym jesteś”.  Jeżeli chciałabyś odbyć podróż ku własnemu „ja”, która może zaowocować poprawą jakości życia, rozkwitem kreatywności czy też większą determinacją w identyfikowaniu i osiąganiu celów – ta propozycja może być dla Ciebie. Warsztaty odbędą się w dniach 1-3 marca, 2024 roku w Klasztorze FCJ w Calgary. Zapraszamy! Zapisy oraz wszelkie informacje pod numerem telefonu: 403-829-0687. Liczba miejsc ograniczona. Będą też spotkania „otwarte” w naszej parafii, w środę i czwartek poprzedzający w/w weekend.

DIECEZJA CALGARY (jak i inne diecezje) ma swoje regulacje i przepisy dotyczące ochrony nieletnich i innych osób wrażliwych, przed potencjalnym złym zacho­waniem, tudzież wykorzystywaniem. Wiąże się z tym „screening” dla osób, które jako wolontariusze angażują się w różne prace/akcje/grupy przy parafii. Stosowne formularze są dostępne w biurze parafialnym i u p. Jolanty Krysiak (jolanta.krysiak@queenpol.org) która jest koordynatorem w tej sprawie. Pani Alicja i Jolanta będą sprawdzać dokumentacje wszystkich grup parafialnych oraz wolontariuszy. Indywidualnie będą poinformowane osoby, które muszą dokończyć dokumenty i szkolenie.Trzeba ten proces przejść, dokumenty wypełnić, przez Internet zrobić kursy szkoleniowe. Więcej informacji można znaleźć na stronie diecezji i naszej parafii. https://www.catholicyyc.ca/volunteerscreening.html

Protection of Minors and Vulnerable Adults is designed to assist us in making the Church truly safe for the vulnerable, to break down the mistrust and the anger that afflicts so many of our brothers and sisters. The Diocese of Calgary ensures the protection of minors and vulnerable adults by following the standards in Strengthening Our Parish Communities protocols, including screening, training for abuse prevention and reporting and collaboration with civil authorities. ​
To create an environment where abuse is unthinkable and everyone is part of a „culture of safety,” we need to educate everyone who has any kind of leadership or who holds a position of responsibility in the parish, including: all clergy, staff, Parish Pastoral Council and Parish Finance Council members, everyone who works with or around minors or vulnerable adults, coordinators of all ministries, even if their ministry does not involve minors, and all facility key holders.

SZUKASZ OKAZJONALNEJ POMOCY? Może tutaj ją znajdziesz? Pomoc osobom starszym, chorym, samotnym w dotrzymaniu towarzystwa, spacerach, zakupach, etc. Kontakt : 587 892 6370

ZARZĄD STOWARZYSZENIA POLSKO-KANADYJSKIEGO w Calgary zaprasza wszystkich zrzeszonych na miesięczne zebranie, które odbędzie się w niedzielę, 28 stycznia 2024 r. o godzinie 14:30 w Domu Polskim. Zapraszamy.

DZIĘKUJEMY wszystkim osobom pomagającym przy rozbiórce świątecznych dekoracji. W ten sposób, z wizytą o. Benedykta z Polski, „przedłużyliśmy” czas świątecznego nastroju. Kolejna „akcja” będzie związana z budową podestu dla chóru, a później dekoracje wielkopostne….

Z OSTATNIEJ CHWILI…. odeszła do wieczności nasza pani Ania Rudzińska….. niech spoczywa w pokoju wiecznym…. Sprawy pogrzebowe w trakcie załatwiania..

         ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!

            „OSTATKI” W DOMU POLSKIM


2 LUTEGO OBCHODZIMY DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO – Osoby konsekrowane: to one służą Chrystusowi w drugim człowieku, idąc tam, gdzie nikt inny by nie poszedłOsoby konsekrowane zapraszają nas do Kościoła, aby spotkać się z Bogiem miłującym, i doświadczywszy tej miłości dzielić się nią z innymi. Istotą życia zakonnego jest poszukiwanie oblicza Boga w drugim człowieku – mówi bp Jacek Kiciński CMF, przewodniczący Komisji KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Słowa te padły podczas konferencji prasowej przed Światowym Dniem Życia Konsekrowanego, który będziemy obchodzić w święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego. Bp Kiciński przyznał, że dzień ten stanowi okazję, „abyśmy my, jako cała wspólnota Kościoła, głębiej poznali, czym jest życie konsekrowane”. „Osoby konsekrowane są obecne w Kościele i są obecne pośród nas. Nie byłoby tych dzieł, które prowadzą osoby konsekrowane, gdyby nie doświadczyły one obecności Boga, który jest miłością. Dlatego osoby konsekrowane zapraszają nas do Kościoła, aby spotkać się z Bogiem miłującym, i doświadczywszy tej miłości dzielić się nią z innymi. Te wszystkie dzieła są owocem przeżywanej miłości, owocem powołania” Dodał, że najważniejszym przesłaniem tego Dnia jest to, by „doświadczyć Boga w miłującej obecności w Kościele, po to by wyjść z Kościoła i służyć innym”. „Istotą życia zakonnego jest poszukiwanie oblicza Boga w drugim człowieku”