11 luty

11 luty

Sobota, 10 lutego

18:00– + Eugenia Rutkowska (3 rocz) i zmarli z rodziny

18:00– + Sławomir Parcia (15 rocz)      

8: 30– O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Christopher w dniu urodzin      – dziadkowie

10:30– + Jan Miazga (15 rocz)                            – syn z rodziną

12:30– O Boże błogosławieństwo i łaski Ducha św. dla Wandy z okazji 92 urodzin            – rodzina

12:30-+(Ks Stefan) Krzysztof Kułakowski                – rodzina                                 

19:00– + Alfreda Zaguła (8 rocz) (F)

Poniedziałek, 12 lutego

19:00- + Piotr Albertin                                          – rodzina

19:00- + Janina Macyszyn (2 tygodnie po śmierci)

Wtorek, 13 lutego

19:00O Boże błogosławieństwo dla Siostry Jordany z okazji imienin

19:00- ++ Nemesia Tayan Princesa zmarła na Filipinach

9:00- ++ Franciszek, Józefa, Jan i Maria i zmarli z rodzin Korczewski i Nodżak

12:00– W intencji parafian o dobre przeżycie Wielkiego Postu

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Nicole z okazji 8 urodzin

Czwartek, 15 lutego

19:00– O Boże błogosławieństwo dla Józefa, Marcina, Sylwestra i Teodora z okazji urodzin

19:00- Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Danuty i Zbigniewa z okazji sakramentu małżeństwa

Piątek, 16 lutego

9:00– + Za dusze w czyśćcu cierpiące

19:00– ++ Bronisław i Katarzyna Kucharski

Sobota, 17 lutego

8:30– O Boże błogosławieństwo dla rodziny Kociuba

18:00– ++ Leszek i Jacek Szubierajski

18:00– + Małgorzata Owoc      

8: 30– Za parafian

10:30– + Józef i Cecylia Żelazowski                        – rodzina

12:30– + Maria Pastuszka                                        – A. Mazur

19:00– + Jan Kułach (6 rocz)                                         – żona

VI NIEDZIELA ZWYKŁA

   Kpł 13, 1-2. 45-46;1 Kor 10,31-11,1; Mk 1,40-45

Ref: Tyś mą ucieczką i moją radością.

Ciężko nam w życiu zapracować na akceptację. A przecież chcemy być czy to w danej grupie, czy to wśród tych, którzy przynajmniej tak samo myślą. Co stoi na przeszkodzie?  Dzisiejsze pierwsze czytanie traktuje o chorobie, jaką jest trąd. Wszyscy chorzy musieli bezwzględnie przestrzegać przepisów określających, co mają robić. „Trędowaty, który podlega tej chorobie, będzie miał rozerwane szaty, włosy w nieładzie, brodę zasłoniętą i będzie wołać: „Nieczysty, nieczysty!” (Kpł 13,45). A zatem byli izolowani od reszty społeczeństwa. Mogłoby się wydawać, że to już zamierzchła przeszłość. A jednak nie. W dzisiejszych czasach coraz częściej mamy do czynienia z inną odmianą tej choroby: z trądem społecznym. Jest to choroba bezobjawowa, lecz dotkliwa dla porażonych. Chorzy, tak jak w przypadku prawdziwych trędowatych, zostają izolowani od reszty, a dodatkowo są traktowani jako zło niechciane, niepotrzebne i zbyteczne. Mimo, że mają czasami do przekazania wiele dobrych wiadomości, rad czy informacji, to nie widzi się ich, nie czyta, depcze się ich godność, a nawet zabija psychicznymi sztyletami. Ci, którzy „chorują”, w większości są ludźmi wrażliwymi, bogatymi wewnętrznie, ale dla innych niemodnymi, wręcz dewotami, są skazani na niezrozumienie, na wyśmiewanie. Izolowani, w dalszym ciągu tworzą, myślą, pracują (np. wolontariat), pragną być pomocni i potrzebni. I za to właśnie są wyśmiewani. Dlatego też słuchając czytań i Ewangelii, oczyma wyobraźni rozejrzyjmy się wokół siebie. Czy obok, niedaleko, są tacy, którzy przez nas lub przez grupę zostali odsunięci jak trędowaci?  A może nam nie odpowiada to, że są inni? Jako chrześcijanie mamy miłować się wzajemnie, a to oznacza znalezienie zrozumienia dla tych, których nazywamy odmieńcami.  Święty Paweł w swym liście do Koryntian, mówi: „Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego.” (1 Kor 10,32). Ale my możemy to zawołanie odczytać jako wezwanie do akceptacji ludzi, których z różnych powodów odrzucamy. Chrystus doskonale rozumiał dolegliwości chorobowe, jak również znał status odrzuconego, nierozumianego, bowiem sam niejednokrotnie tego doświadczał. Ale jako Syn Boży mógł pomóc potrzebującym pomocy. Proszącemu o uzdrowienie okazał miłosierdzie, wypowiadając trzy słowa: «Chcę bądź oczyszczony!». Wnioski? Nie odsuwajmy od siebie kogoś, kto według naszych norm jest troszeczkę inny, okażmy mu, jak Chrystus, miłosierdzie, mówiąc – Bracie, chodź z nami, bądź z nami. Piotr Blachowski

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

LEKTORZY 10-11 lutego

   18:00 M. Edgar, M. Jarzecki

   8:30- D. Topor, M. Sobczak

   10:30- K. Kamieniak, S. Zacharia, A. Kamieniak

   12:30- M. Sapielak, O. Zyro, M. Gajewski

   19:00- W. Grabowski, M. Iskra, K. Wojcik

Akcja zbierania ofiar na działal­ność charytatywną i administrację diecezji Calgary na rok 2023 rozpoczęła się w pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $24,042.00. Dotychczas zostało zebrane $ 17,463.00

Następne spotkanie Klubu Książki odbędzie się 14 kwietnia, w bibliotece, o godz. 14:00. Dyskusja na temat książki „Chłopki”, napisanej przez Joannę Kuciel-Frydryszak. Książkę można wypożyczyć w bibliotece.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

 W sobotę 10 lutego, odbył się pogrzeb śp. Elżbiety Potok w wieku 67 lat.Rodzinie zmarłej składamy wyrazy współczucia, a ś.p Elżbietę polecamy miłosierdziu Bożemu Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie!

We wtorek 6 lutego odszedł do wieczności ś.p. Zygmunt Maciejowski w wieku 71 lat. Modlitwy pogrzebowe w niedzielę 11 lutego o godzinie 18:00.  naszym kościele. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 12 lutego o godzinie 10:30. Rodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia, a ś.p Zygmunta polecamy miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!  

GORZKIE ŻALE polskie nabożeństwo wielkopostne poświęcone rozważaniu Męki Pańskiej – w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 18:30

DROGA KRZYŻOWA nabożeństwo powstałe w Jerozolimie, polegające na modlitewnym przejściu drogi, po której szedł Chrystus obarczony krzyżem.

– dla dzieci we wtorki o godzinie 18:30

dla wszystkich wiernych w piątki o godzinie 18:30.

– 16 lutego – prowadzenie: Ministranci

– 23 lutego – Rodzina Radia Maryja

– 1 marca ………………………………………………… ?

– 8 marca…………………………………………………..?

– 15 marca………………………………………………….?

– 22 marca- Rodzina św Tereski

SPOWIEDŹ W CZASIE WIELKIEGO POSTU

W naszym kościele spowiedź codziennie przed każdą Mszą świętą, w razie potrzeby także po skończonej Eucharystii. Korzystajmy z sakramentu Pojednania, w którym Bóg okazuje miłosierdzie grzesznikowi.

WIELKI JUBILEUSZ SZKOŁY POLSKIEJ W CALGARY!

„Wierność Korzeniom Jest Zawsze Twórcza” /Jan Paweł II/

„ Konsul Generalny RP w Vancouver pani Aleksandra Kucy, objęła patronatem honorowym wydarzenia realizowane w ramach 90 lecia obchodów Polskiej Szkoły.”

RADA PARAFIALNA miała swoje spotkanie 25 stycznia. Podsumowaliśmy doświadczenia i obserwacje z ostatnich kilku miesięcy, a dotyczące Mszy św. w języku angielskim. 14 stycznia, w biuletynie, zostało podane obszerne uzasadnienie, dlaczego w ogóle ten temat poruszamy (i dlaczego forma ankiety/zapytania skierowanego do Parafian nie dają zadowalającej odpowiedzi).

Dziękujemy za liczne opinie przekazane członkom Rady. Podsumowanie przyniosło konkluzję, że na obecnym etapie nie ma wielkiej potrzeby, odnośnie Mszy św. w języku angielskim, w naszym kościele. Zatem powracamy do poprzedniego „układu” i od początku Wielkiego Postu, czyli od soboty 17 lutego, Msza św. w soboty będzie w języku polskim, o godzinie 18:00.

Jednocześnie jesteśmy „otwarci”, by służyć jak najlepiej naszej wspólnocie i jeśli będzie potrzeba dodania języka angielskiego do liturgii pogrzebowej czy ślubnej, będziemy to czynić.

Specjalnym czasem są okresy świąt Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy. Wówczas przyjeżdżają członkowie rodziny i przychodzą wspólnie do kościoła, a nie mówią po polsku. Wtedy będziemy kontynuować liturgię w obu językach, by choć trochę pomóc w uczestnictwie.

Kolejny temat to kwestia różnych remontów i napraw. Zawsze jest potrzeba na tego typu aktywność, a z tym wiążą się również dodatkowe koszty. Wysłaliśmy do Diecezji aplikację na „Building Fund” na sumę $125,000. Jest to ważne, by mieć taki fundusz zatwierdzony, na cele remontowe, bo wówczas od niego nie zapłacimy podatku. Zatem: można już teraz wpłacać dodatkowe sumy, czy od osób indywidualnych czy przez firmy, w kopertach na Building Fund.

Różne prace będą kontynuowane, w zależności od dostępnych funduszy. Największa „akcja” do jakiej się przymierzamy, to wymiana posadzki w prezbiterium. Obecne tam, małe płytki „typu łazienkowego”, zostały zainstalowane ponad 50 lat temu. Spełniły swoje zadanie, ale teraz są tak piękne i nowoczesne posadzki marmurowe czy ceramiczne, że warto zainwestować w „odświeżenie” rejonu ołtarza….

Kuchnia/sala – to kolejny z omawianych tematów.  Praca w kuchni jest bardzo ciężka i odpowie­dzialna. Wie to dobrze pani Marta Zdończyk, która ze swoją „grupą” ponad 20 lat służyła naszej parafii. Dodatkowo, obwarowane jest to przepisami Alberta Health Department. Kucharz ze swoją „załogą” nikogo nie „wpuszcza” do „swego królestwa”. Tak jest np. w Domu Polskim. W naszej parafii od lat było inne podejście. Sala/kuchnia służyła różnym grupom parafialnym. TYM WIĘKSZA ZATEM ODPOWIE­DZIALNOŚĆ TYCH GRUP, BY NIE ZNISZCZYĆ, NIE ZGUBIĆ NIE ZABAŁAGANIĆ tej przestrzeni. Z pewnością nie jest to łatwe, ale możliwe…..

Od ponad roku salą/kuchnią kieruje pani Lucyna Wysocki ze swoją „grupą”. W tym czasie wykonanych zostało wiele prac: zakupiony został „slicer” do wędlin, sera, chleba. Mamy nowy duży piec na olej do smażenia pączków. Stare blaty stołowe w kuchni zostały wymienione na granitowe powierzchnie. Dodatkowe szafki zamontowane w szatni dają nam dodatkową przestrzeń na produkty. Grupa ma jeszcze szereg innych pomysłów. Ale tę pracę trzeba poszanować….. Stąd decyzja Rady, by od każdej grupy „wchodzącej do kuchni” brać depozyt $200. Po zakończeniu dyżuru, jeśli kuchnia/naczynia będą niedomyte, albo pozostawiony będzie bałagan w szafkach/szufladach, śmieci nie wyniesione, olej nie spuszczony z pieców, itp… to depozytu nie oddajemy. Obecna „załoga” posprząta, a suma $200 zasili konto kawiarenki (panie nie chcą za swoją pracę żadnego wynagrodzenia). Dziękujemy za zrozumienie i współpracę!

OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE

Nadszedł czas na odnowienie opłat za reklamy firm i biznesów w biuletynie parafialnym na rok 2024. Prosimy o potwierdzenie kontynuacji swych reklam do 27 lutego, 2024 r.   Serdecznie dziękujemy sponsorom!

PODZIĘKOWANIA PO POGRZEBIE. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział we Mszy św. pogrzebowej mojej najukochańszej żony, mamy i babci Janiny Macyszyn. Dziękuję Ks. Proboszczowi za odprawioną Mszę pogrzebową, dziękuję siostrom, organistce i panią, które przygotowały smaczny obiad. Dziękuję całej mojej rodzinie, niechaj wszystkim Bóg wynagrodzi, a ś.p. Janina odpoczywa w pokoju wiecznym! Pogrążony w żałobie mąż Tomek z rodziną.

ZARZĄD FUNDACJI BRATA ALBERTA W CALGARY zwraca się z prośbą do wszystkich Parafian o poparcie naszej comiesięcznej zbiórki pieniężnej na rzecz ośrodków, którym pomagamy w Polsce.  Członkowie Zarządu będą dyżurować w Sali Parafialnej w drugą niedziele miesiąca, czyli 11-go lutego 2024 po dziennych Mszach świętych. Prosimy o odebranie pokwitowań do odpisu podatkowego za rok 2023. Informacje na temat działalności naszej Fundacji można uzyskać w czasie zbiorki w Sali Parafialnej u członków Zarządu lub przewodniczącej Elżbiety Kiegler tel.: 403-993-2745. Dziękujemy naszym ofiarodawcom. Bóg zapłać!

PAPIESKA INTENCJA MODLITEWNA NA LUTY

Kiedy mówi się o chorobach terminalnych, często mylone są dwa pojęcia: „nieuleczany” i „uniemożliwiający świadczenie opieki”. Są to jednak terminy odmienne. Nawet gdy szansa na wyleczenie jest niewielka, każda osoba chora ma prawo do opieki medycznej, psychologicznej, duchowej i ludzkiej. Czasem [chorzy] nie mogą mówić, a czasami wydaje się nam, że nas nie poznają, lecz kiedy chwycimy ich za rękę, zdajemy sobie sprawę, że są z nami. Powrót do zdrowia nie zawsze jest możliwy. Ale zawsze możemy chorego otoczyć troską i go pielęgnować. Jak mówił św. Jan Paweł II: “leczyć, gdy to możliwe; otaczać troską – zawsze”. Właśnie tu pojawia się miejsce na opiekę paliatywną, która zapewnia pacjentowi nie tylko pomoc medyczną, ale także ludzkie wsparcie i bliskość. Rodzina chorego nie może pozostać osamotniona w tym trudnym czasie. Rola bliskich jest kluczowa. Potrzebują oni właściwych środków, aby otoczyć chorego wsparciem fizycznym, duchowym i społecznym. Módlmy się, aby chorzy w terminalnej fazie swojego życia oraz ich rodziny otrzymywali zawsze niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno pod względem medycznym, jak i ludzkim.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA POLSKICH KOMBTANTÓW KOŁA # 18 – zawiadamia swoich członków o miesięcznym zebraniu, które odbędzie się w niedzielę 18 lutego, w Sali Kombatanta w Domu Polskim o godzinie 14:30. Obecność na zebraniu jest bardzo ważna, ze względu na treść tego spotkania: miesiąc przed Walnym Zebraniem Sprawozdawczo Wyborczym. Na zebraniu tym musimy wybrać Komisję Nominacyjną. Bardzo proszę o liczne przybycie. Do zobaczenia, z koleżeńskim pozdrowieniem. Prezes SPK # 18 Janina Aniołczyk    

What would you do with $20,000 (or more?) Buy your Alberta Knights of Columbus 50/50 tickets today and help us grow the jackpot. As the jackpot grows, so do proceeds going toward our charitable work. Winner takes HALF of the jackpot!

In Support Of: SELECT

Member selection is required. ( please select # 14497 Fr. Jan Otłowski, Calgary)

200 for $100, 50 for $50, 10 for $20, 1 for $5   www.koc5050.com         Sales end: April 27th, 2024 @ 6:00 pm Draw date: April 27th, 2024 @ ~7:00 pm.  Present in over 17 countries, the Knights of Columbus put faith into action by serving the community and supporting charitable programs such as Habitat for Humanity, the Global Wheelchair Mission, and Coats for Kids. Thanks for supporting Alberta Knights of Columbus.

PODZIĘKOWANIE PO POGRZEBIE Ś.P. ANNY RUDZIŃSKIEJ

W ubiegłym tygodniu na wieczny odpoczynek odeszła nasza ukochana mama i babcia ś.p. Anna Rudzińska. Pragniemy bardzo gorąco z głębi serc naszych podziękować wszystkim za modlitwy za wsparcie i uczestnictwo w uroczystościach pogrzebowych. Bardzo dziękujemy Pani Marcie i wszystkim, za zorganizowanie spotkania po pogrzebie w Sali Parafialnej. Wszystkim jej znajomym, którzy ją duchowo wspomagali w ostatnich chwilach serdeczne Bóg zapłać. Dziękuje Izabella Curtis z rodziną

SEEDS OF THE WORD COMMUNITY W sobotę 17 i w niedzielę 18 lutego po wszystkich Mszach św. będzie można   kupić książkę Lectio Divina 2024, w cenie $20.00 a także domowego wypieku chleb i ciasteczka. Lectio Divina to doskonała okazja do codziennego doświadczenia. Sposób czytania Pisma Świętego znany jako lectio divina oparty jest na wielowiekowej praktyce modlitwy słowem Bożym, sięgającej początków chrześcijaństwa. Regularne praktykowanie lectio divina pomaga przemodlić i zgłębić słowo Boże, aż do zjednoczenia się z Jezusem, Słowem Wcielonym, który przemienia ludzkie życie. Lectio divina jest też szczególną drogą rozeznawania życiowego powołania. Prezentowany tom zawiera zapis pełnego tekstu Ewangelii na każdy dzień roku liturgicznego wraz z wyjaśnieniem niektórych słów i zwrotów lub sytuacji; czasem z przywołaniem tekstów pokrewnych, przypomnieniem przepisów i zwyczajów epoki. Medytacje, pisane żywym i obrazowym językiem, krótkimi zdaniami, mają charakter bardziej modlitewny niż teologiczny, inspirujący wyobraźnię, pobudzający emocje; czasem w postaci rachunku sumienia lub pytań do osobistej refleksji. seedsoftheword.community@gmail.com

SZUKAM PRACY – Olena z Ukrainy mówi bardzo dobrze po polsku szuka pracy. Chętnie zajmie się starszą osobą lub sprzątaniem mały biznes, lub sprzątanie domu. Proszę o kontakt 587-966-4557 (2x)

POSZUKUJE NAUCZYCIELA/NAUCZYCIELKI do nauki grania na pianinie dla syna (wiek: 7 lat). Lekcje miałyby miejsce u nas w domu – mieszkamy na osiedlu Bowness. Termin i częstotliwość lekcji do uzgodnienia. Proszę o kontakt – 403-703-4600 (Maciek). (5x)

POKÓJ DO WYNAJĘCIA – pół bloku od kościoła. Tel: 587-890-8830 (3x)