4 luty

4 luty

Sobota, 3 lutego

18:00– ++ Franciszka i Czesław Kasprzak

18:00-+ Roman Przybylski                                    – przyjaciele

8: 30– ++ Zofia i Zbigniew Konecki oraz Jan i Anna Rećko

10:30– Radio Maryja, TV Trwam i za Ojczyznę

12:30– + Grzegorz Łagań

19:00– + Stanisława Łakomska                                – córki

Poniedziałek, 5 lutego

19:00- ++ Jadwiga i Ryszard Tłustochowicz i zmarli rodzice             – siostra

Wtorek, 6 lutego

19:00++ Ludwik i Barbara Bajan oraz Jan Antoniewski

Środa, 7 lutego

19:00-+ Za zmarłych rodziców Sióstr Dominikanek                   

Czwartek, 1 lutego

19:00– O Boże błogosławieństwo dla Sr. Salome z okazji imienin

Piątek, 9 lutego

9:00– + Anna Rudzińska                        – Grupa Różańcowa

19:00– Za wszystkie dzieci objęte  różą różańcowej grupy internetowej

Sobota, 10 lutego

8:30– O Boże błogosławieństwo z okazji 70 urodzin Danuty Podkowa                   – synowie

18:00– + Eugenia Rutkowska (3 rocz) i zmarli z rodziny

18:00– + Sławomir Parcia (15 rocz)      

8: 30– O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Christopher w dniu urodzin    – dziadkowie

10:30– + Jan Miazga (15 rocz)                            – syn z rodziną

12:30– O Boże błogosławieństwo i łaski Ducha św. dla Wandy z okazji 92 urodzin       – rodzina

19:00– + Alfreda Zaguła (8 rocz) (F)

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

    Hi 7,1-4.6-7; 1 Kor 9,16-19.22-23; Mk 1,29-39

Ref: Panie, Ty leczysz złamanych na duchu.

Wokół Jezusa gromadziły się rzesze ludzi. Spragnieni byli słowa, jakie im Jezus głosił. Przychodzili także, by szukać uzdrowienia duszy i ciała. Jak mówi Ewangelista: „Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił”. Możemy sobie wyobrazić, jak bardzo był zajęty. Ale nie dał się pochłonąć do końca szaleńczej aktywności. „Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił”. Wiedział, jak wielu jest jeszcze nieuzdrowionych, że tylu przychodzi do Niego ze swoimi bolączkami, tylu przecież cierpi po dziś dzień, na całym świecie – a jednak usuwał się w cień, aby trwać na modlitwie. Nawet Jezus potrzebował czasu dla siebie, odpoczynku, modlitwy. Potrzebował przede wszystkim kontaktu ze swoim Ojcem i to był sekret Jego ogromnej mocy i skuteczności działania. My także potrzebujemy kontaktu z Bogiem, aby naładować się Bożą energią, która pomaga pełniej i sensowniej żyć. Dzisiejszy człowiek popada, jak nigdy dotąd, w różnego rodzaju depresje, gubi się w życiu. A to dlatego, że zagubił nieraz zdolność kontaktu z Bogiem, zastępując go różnego rodzaju „liturgiami”, choćby przed telewizorem, na stadionie czy w galerii handlowej. Wydaje się, że współczesnemu człowiekowi najbardziej potrzeba refleksji, czyli zastanowienia się i rozmyślania nad samym sobą, nad wartością i celem swojego życia, wybiegającym daleko poza ziemię. Godne podziwu są często nasze poświecenia dla innych. Ale potrzebujemy też troski o samych siebie, chwili odpoczynku, spokoju. Potrzebujemy czasu, aby wznieść myśl do Boga, aby w jego świetle wszystko poustawiać w swoim życiu na właściwym miejscu. I pełniej żyć. Gdy tego zabraknie, możemy się zredukować do roli robota, który po zużyciu nikomu nie jest potrzebny. A ponadto może się okazać, że to nasze poświęcenie nie wyszło na dobre naszej rodzinie lub też nie doczekaliśmy spokojnej przyszłości. Jak zauważył Pius XI w encyklice Mens nostra, „najcięższą chorobą naszych czasów jest brak refleksji”, która jest „obfitym źródłem zła”. Ta choroba przejawia się w tym, że „człowiek ustawicznie i gwałtownie wylewa się na zewnątrz”, kierowany „nienasyconą żądzą bogactw i rozkoszy”. Człowiek porwany przez „rzeczy zewnętrzne i przemijające”, nie wgląda w swoje wnętrze i nie myśli o Bogu, który jest początkiem i kresem. Jakże często dzisiejsi ludzie pochłonięci bez reszty zewnętrznymi sprawami, zapatrzeni w obrazy telewizyjne, strony internetowe nie znajdują czasu na to, aby spojrzeć w swoje wnętrze i wsłuchać się w głos Boży, który w nim rozbrzmiewa. Tymczasem ekranu sumienia, na którym człowiek widzi samego siebie, nie zastąpi nigdy ekran telewizyjny. A przecież od naszego wnętrza napełnionego Bogiem zależy doskonałość naszych czynów zewnętrznych. To właśnie w kontakcie z Bogiem odnajdujemy siłę i mądrość życia. Św. Josemaría Escriva przypomina: „Na pierwszym miejscu modlitwa, potem pokuta, na trzecim miejscu, bardzo 'na trzecim miejscu’, działanie”… ks. Leszek Smoliński

LEKTORZY 3-4 LUTEGO

   18:00 J. Krysiak, M. Jarzecki, M. Wawrzyniak

   8:30- M. Sobczak, S. Zacharia

   10:30- D. Borys, S. Salome, A. Wiśniewski

   12:30- A. Gurgul, M. Kulaga, W. Potocka

   19:00- N. Gajewski, B. Pajewski, J. Pajewski

Akcja zbierania ofiar na działal­ność charytatywną i administrację diecezji Calgary na rok 2023 rozpoczęła się w pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $24,042.00. Dotychczas zostało zebrane $ 17,343.00

SAKRAMENT CHRZTU ŚW…. w sobotę 3 lutego, przyjmie Alina Rose Filipiak. Gratulujemy Rodzinie i Chrzest­nym. Alinkę polecamy Bożej Opiece…

WSPÓLNOTA ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM kontynuuje swoje modli­tewne spotkania w środy o godz. 20:00. Zapraszamy do udziału. Więcej informacji: Magda 403-803-5771.

Następne spotkanie Klubu Książki odbędzie się 14 kwietnia, w bibliotece, o godz. 14:00. Dyskusja na temat książki „Chłopki”, napisanej przez Joannę Kuciel-Frydryszak. Książkę można wypożyczyć w bibliotece.

WIELKI JUBILEUSZ SZKOŁY POLSKIEJ W CALGARY!

„Wierność Korzeniom Jest Zawsze Twórcza” /Jan Paweł II/

„ Konsul Generalny RP w Vancouver pani Aleksandra Kucy, objęła patronatem honorowym wydarzenia realizowane w ramach 90 lecia obchodów Polskiej Szkoły.”

RADA PARAFIALNA miała swoje spotkanie 25 stycznia. Podsumowaliśmy doświadczenia i obserwacje z ostatnich kilku miesięcy, a dotyczące Mszy św. w języku angielskim. 14 stycznia, w biuletynie, zostało podane obszerne uzasadnienie, dlaczego w ogóle ten temat poruszamy (i dlaczego forma ankiety/zapytania skierowanego do Parafian nie dają zadowalającej odpowiedzi).

Dziękujemy za liczne opinie przekazane członkom Rady. Podsumowanie przyniosło konkluzję, że na obecnym etapie nie ma wielkiej potrzeby, odnośnie Mszy św. w języku angielskim, w naszym kościele. Zatem powracamy do poprzedniego „układu” i od początku Wielkiego Postu, czyli od soboty 17 lutego, Msza św. w soboty będzie w języku polskim, o godzinie 18:00.

Jednocześnie jesteśmy „otwarci”, by służyć jak najlepiej naszej wspólnocie i jeśli będzie potrzeba dodania języka angielskiego do liturgii pogrzebowej czy ślubnej, będziemy to czynić.

Specjalnym czasem są okresy świąt Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy. Wówczas przyjeżdżają członkowie rodziny i przychodzą wspólnie do kościoła, a nie mówią po polsku. Wtedy będziemy kontynuować liturgię w obu językach, by choć trochę pomóc w uczestnictwie.

W duchu diecezjalnego programu „Spiritual renewal” nadal szukamy sposobów, by np. zachęcić młodzież do większej obecności w Kościele. Fr. Cristino, który jest takim znanym liderem młodzieżowym w Calgary, obiecał niebawem nas odwiedzić. W sprawie szczegółów będziemy tak ustalać program, by był czas w kościele na modlitwę, a ewentualnie w sali parafialnej na spotkanie wspólnotowe…..

Kolejny temat to kwestia różnych remontów i napraw. Zawsze jest potrzeba na tego typu aktywność, a z tym wiążą się również dodatkowe koszty. Wysłaliśmy do Diecezji aplikację na „Building Fund” na sumę $125,000. Jest to ważne, by mieć taki fundusz zatwierdzony, na cele remontowe, bo wówczas od niego nie zapłacimy podatku. Zatem: można już teraz wpłacać dodatkowe sumy, czy od osób indywidualnych czy przez firmy, w kopertach na Building Fund.

Różne prace będą kontynuowane, w zależności od dostępnych funduszy. Największa „akcja” do jakiej się przymierzamy, to wymiana posadzki w prezbiterium. Obecne tam, małe płytki „typu łazienkowego”, zostały zainstalowane ponad 50 lat temu. Spełniły swoje zadanie, ale teraz są tak piękne i nowoczesne posadzki marmurowe czy ceramiczne, że warto zainwestować w „odświeżenie” rejonu ołtarza….

Kuchnia/sala – to kolejny z omawianych tematów.  Praca w kuchni jest bardzo ciężka i odpowie­dzialna. Wie to dobrze pani Marta Zdończyk, która ze swoją „grupą” ponad 20 lat służyła naszej parafii. Dodatkowo, obwarowane jest to przepisami Alberta Health Department. Kucharz ze swoją „załogą” nikogo nie „wpuszcza” do „swego królestwa”. Tak jest np. w Domu Polskim. W naszej parafii od lat było inne podejście. Sala/kuchnia służyła różnym grupom parafialnym. TYM WIĘKSZA ZATEM ODPOWIE­DZIALNOŚĆ TYCH GRUP, BY NIE ZNISZCZYĆ, NIE ZGUBIĆ NIE ZABAŁAGANIĆ tej przestrzeni. Z pewnością nie jest to łatwe, ale możliwe…..

Od ponad roku salą/kuchnią kieruje pani Lucyna Wysocki ze swoją „grupą”. W tym czasie wykonanych zostało wiele prac: zakupiony został „slicer” do wędlin, sera, chleba. Mamy nowy duży piec na olej do smażenia pączków. Stare blaty stołowe w kuchni zostały wymienione na granitowe powierzchnie. Dodatkowe szafki zamontowane w szatni dają nam dodatkową przestrzeń na produkty. Grupa ma jeszcze szereg innych pomysłów. Ale tę pracę trzeba poszanować….. Stąd decyzja Rady, by od każdej grupy „wchodzącej do kuchni” brać depozyt $200. Po zakończeniu dyżuru, jeśli kuchnia/naczynia będą niedomyte, albo pozostawiony będzie bałagan w szafkach/szufladach, śmieci nie wyniesione, olej nie spuszczony z pieców, itp… to depozytu nie oddajemy. Obecna „załoga” posprząta, a suma $200 zasili konto kawiarenki (panie nie chcą za swoją pracę żadnego wynagrodzenia). Dziękujemy za zrozumienie i współpracę!

Nadszedł czas na odnowienie opłat za reklamy firm i biznesów w biuletynie parafialnym na rok 2024. Prosimy o potwierdzenie kontynuacji swych reklam do 27 lutego, 2024 r.   Serdecznie dziękujemy sponsorom!

ZARZĄD STOWARZYSZENIA POLSKICH KOMBTANTÓW KOŁA # 18 – zawiadamia swoich członków o miesięcznym zebraniu, które odbędzie się w niedzielę 18 lutego, w Sali Kombatanta w Domu Polskim o godzinie 14:30. Obecność na zebraniu jest bardzo ważna, ze względu na treść tego spotkania: miesiąc przed Walnym Zebraniem Sprawozdawczo Wyborczym. Na zebraniu tym musimy wybrać Komisję Nominacyjną. Bardzo proszę o liczne przybycie. Do zobaczenia, z koleżeńskim pozdrowieniem. Prezes SPK # 18 Janina Aniołczyk    

What would you do with $20,000 (or more?)
Buy your Alberta Knights of Columbus 50/50 tickets today and help us grow the jackpot. As the jackpot grows, so do proceeds going toward our charitable work. Winner takes HALF of the jackpot!

200 for $100

50 for $50

10 for $20

1 for $5   www.koc5050.com       

Sales end: April 27th, 2024 @ 6:00 pm

Draw date: April 27th, 2024 @ ~7:00 pm approximately

Present in over 17 countries, the Knights of Columbus put faith into action by serving the community and supporting charitable programs such as Habitat for Humanity, the Global Wheelchair Mission, and Coats for Kids. Thanks for supporting Alberta Knights of Columbus.


CPC MARRIAGE FORMATION PROGRAM -2024

COURSE DATES FOR 2024

February 10 & 24, 2024 Class

Schedule #2: Second Saturday 9 AM – 4 PM

March 9 & 23, 2024

April 13 & 27, 2024 couples are required to attend 2 Saturdays May 11 & 25, 2024 to complete the program and receive their June 8 & 22, 2024 certificate.

September 14 & 28, 2024

October 5 & 19, 2024

November 16 & 30, 2024

All courses will be held at The Catholic Pastoral Centre (120 – 17th Ave SW, Calgary. Contact your Parish office at least 6 months prior to your anticipated wedding date to schedule an interview with your Pastor. At the parish office you will receive information pack QR codes to register for the courses.

DIECEZJA CALGARY (jak i inne diecezje) ma swoje regulacje i przepisy dotyczące ochrony nieletnich i innych osób wrażliwych, przed potencjalnym złym zacho­waniem, tudzież wykorzystywaniem. Wiąże się z tym „screening” dla osób, które jako wolontariusze angażują się w różne prace/akcje/grupy przy parafii. Stosowne formularze są dostępne w biurze parafialnym i u p. Jolanty Krysiak (jolanta.krysiak@queenpol.org) która jest koordynatorem w tej sprawie. Pani Alicja i Jolanta będą sprawdzać dokumentacje wszystkich grup parafialnych oraz wolontariuszy. Indywidualnie będą poinformowane osoby, które muszą dokończyć dokumenty i szkolenie.

Trzeba ten proces przejść, dokumenty wypełnić, przez Internet zrobić kursy szkoleniowe. Więcej informacji można znaleźć na stronie diecezji i naszej parafii. https://www.catholicyyc.ca/volunteerscreening.html

Protection of Minors and Vulnerable Adults is designed to assist us in making the Church truly safe for the vulnerable, to break down the mistrust and the anger that afflicts so many of our brothers and sisters. The Diocese of Calgary ensures the protection of minors and vulnerable adults by following the standards in Strengthening Our Parish Communities protocols, including screening, training for abuse prevention and reporting and collaboration with civil authorities. ​
To create an environment where abuse is unthinkable and everyone is part of a „culture of safety,” we need to educate everyone who has any kind of leadership or who holds a position of responsibility in the parish, including: all clergy, staff, Parish Pastoral Council and Parish Finance Council members, everyone who works with or around minors or vulnerable adults, coordinators of all ministries, even if their ministry does not involve minors, and all facility key holders.