5 maja

5 maja

Sobota, 4 maja

18:00– + Eugeniusz Gawor

18:00- ++ Helena i Lucjan Sienkiewicz

8:30- + Zygmunt Kulikowski                                                                                                        

10:30- Radio Maryja, TV Trwam i za Ojczyznę

12:30 –(Ks. Stefan) O Boże błogosławieństwo i dary Ducha św. dla Moniki z okazji urodzin i dla Tomasza Surowiec z okazji urodzin                                                             – mama

12:30- Konstytucja 3 Maja – za Ojczyznę

19:00-+ Maria Jung (25 rocz)                               – siostrzenica

Poniedziałek, 6 maja

19:00- + Zygmunt Maciejowski

19:00- ++ Józef Kurzydło i zmarli z rodziny

Wtorek, 7 maja

19:00-  (Ks. Stefan) + Ewa Kobylińska

19:00– ++ Anna i Piotr Nowak                       – córka z rodziną

19:00- ++ Stanisław i Teofila Tłustochowicz i zmarli z rodziny Tłustochowicz i Mazur

Środa, 8 maja

19:00-++ Genowefa i Stanisław

19:00- ++ Jan i Maria, Jan i Katarzyna, Jan i Mikołaj

Czwartek, 9 maja

19:00- O szczęśliwy poród dla synowej

19:00– ++ Marek i Małgorzata Pasternak oraz Jerzy Bożek

Piątek, 10 maja

9:00- + Bartłomiej Machula                           – matka chrzestna                                         

19:00- + Bronisław Tałałaj

19:00++ Za zmarłych z rodziny Rudeckich i Rapacz oraz zmarli przyjaciele                                    

Sobota, 11 maja

8:30- O zdrowie dla Piotra i jego rodziny

18:00– O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Andrzeja z okazji urodzin

Niedziela, 12 maja, Wniebowstąpienie Pańskie

8:30- Dziękczynna i o Boże bł. dla Wandy Sujata za jej dobre serce                                                                    – Teresa                                                                                                        

10:30- O Boże błogosławieństwo dla Jessiki i Roberta Pelszyńskich z okazji 10 rocz. sakramentu małżeństwa

12:30- W 80 rocz. bitwy pod Monte Cassino oraz w 54 rocz. śmierci Gen. W.  Andersa

19:00-+ Halina Grudzień                               – córka z rodziną

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

Dz 10,25-26.34-35.44-48 ;1 J 4,7-10; J 15,9-17

Ref: Alleluja

Pięknie się wpisuje VI Niedziela Wielkanocna w okres kalendarzowy. Nie tylko dlatego, że maj to najpiękniejszy czas w przyrodzie. Cała przyroda budzi się do życia. Na świecie panuje miłość. Wiosna wyzwala w nas radość życia, stajemy się bardziej otwarci na dobro i z większą dobrocią patrzymy na siebie nawzajem. Radość życia i miłość do drugiego człowieka to pozytywne doznania.Umiłowany apostoł Chrystusa, ten, któremu Jezus na krzyżu kazał opiekować się Maryją – Jan, w swoim liście oraz w Ewangelii uzmysławia nam istotę miłości: „miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga.” (1 J 4,7). Przecież to oczywiste, „że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.” (1 J 4,10). Mamy kroczyć drogą wskazywaną nam przez Boga, a słowa św. Jana traktować powinniśmy nie tylko jako klucz do wejścia w życie wieczne, lecz także jako klucz do życia doczesnego, życia w zgodzie i harmonii.Jezus mówi: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem”. Z tej bezgranicznej miłości oddaje za nas życie swoje, nam daje życie wieczne, pragnie dla nas radości, nazywa nas przyjaciółmi swymi. To On nas wybrał, każdego z nas, ale wielu nie akceptuje tego wyboru. Człowiek, który go zaakceptuje, wybiera Jezusa. A wybrać Jezusa, to zawrzeć z Nim przyjaźń, to słuchać tego, co mówi, to wypełniać Jego przykazania, bo tylko w ten sposób można okazać Mu swoją miłość. On sam nam tłumaczy, jak mamy postępować i kim jesteśmy: „Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.” (J 15, 15). Te bardzo ważne słowa zapadają nam w serce, bowiem dając nam MIŁOŚĆ, Chrystus jednocześnie wyzwala nas.A po co to nam? Co nam z tego przyjdzie? To wyjaśnić mogą tylko słowa Jezusa Chrystusa: „Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.” (J 15,16-17). Jakie to proste i oczywiste, zrozumiałe i jednoznaczne! Nie możemy zapomnieć, że miłość, jakiej uczy nas Jezus, znosi różnice, pokonuje odległości, wyklucza egoizm, niezgodę, niezdrową rywalizację. Piotr Blachowski

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację w kościele, można przysyłać ofiary pocztą,  można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

LEKTORZY

   18:00- K. Wojcik, M. Jarzecki, J. Wojcik

   8:30- M. Edgar, M. Iskra

   10:30- D. Borys, S. Salome, M. Sapielak

   12:30- J. Krysiak, S. Jordana, K. Apanowicz

   19:00- W. Grabowski, A. Wojciechowski

Kolejna akcja zbierania ofiar na działalność charytatywną i administrację diecezji Calgary na rok 2024 rozpoczęła się w pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi  $24,042.00. Dotychczas zostało zebrane $ 5,840.00. Bóg zapałać za ofiarność!

W roku 2024 przypada 90 lat istnienia naszej Polskiej Szkoły!!! Z dumą i rozrzewnieniem pamiętamy historie szkoły, wszystkich uczniów, oddane grono pedagogiczne, wspominamy absolwentów. Będziemy obchodzili ten piękny jubileusz również dzięki zaangażowaniu rodziców w życie szkoły, ich pragnienie, aby dzieci uczyły się i pogłębiały wiedze w jeżyku polskim. Gorąco zachęcamy i zapraszamy do wsparcia oraz do udziału Absolwentów, poprzednie i obecne Grono Pedagogiczne, oraz Wszystkich, którym bliska sercu była i jest działalność Polskiej Szkoły w Calgary. Sprzedaż biletów w cenie $120 na Galę, która odbędzie się 25 maja – już trwa! Bilety są do nabycia w sali parafialnej w niedziele 28 kwietnia, 5, 12 i 19 maja, lub w czasie trwania zajęć szkolnych.  Kontakt w sprawie biletów: Partycja Len 587.700.9583 lub psadurska@gmail.com  Serdecznie zachęcamy do udziału w Gali i wsparciu naszej szkoły!

RÓŻA DLA ŻYCIA – AKCJA RYCERZY KOLUMBA Po każdej Mszy św. weekendu Dnia Matki (sobota 11 maja i niedziela 12 maja), Rycerze Kolumba będą prosili o poparcie ich programu „Prawo do Życia”. Każda donacja będzie uhonorowana specjalnym znaczkiem z wyszytą różą. Prosimy o hojne poparcie.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY– We wtorek odbył się w naszym kościele pogrzeb śp. Władysława Kobos,  lat 76.W czwartek odbył się pogrzeb ś.p. Zofii Błach lat 89. Rodzinom składamy wyrazy współczucia, a zmarłych Władysława i Zofię polecamy Miłosierdziu Bożemu, Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

ZESPÓŁ „KRAKUSY” serdecznie zaprasza do „Kawiarenki z Krakusami” dziś, w niedzielę 5 maja. W ofercie pyszne pączki, ciasta oraz gorące obiady. Cena obiadu: $20. Dostępne na wynos i do spożycia na miejscu. Obiady można zamówić na miejscu w sali parafialnej lub telefonicznie pod numerem (587) 438-3223. Przyjmujemy gotówkę oraz wszystkie karty płatnicze. 

DZIEŃ MAMY tuż za rogiem, więc to idealny czas, aby niedzielę 12go maja poświęcić naszym Mamom, zabierając je na uroczysty obiad z atrakcjami do sali parafialnej na godzinę 14:00.(2pm) Nie przegap okazji by podziękować swojej Mamie za  trud i poświęcenie i obdaruj ją biletem na obiad. Bilety w sprzedaży w sali parafialnej w każdą niedzielę do 5 maja, od godziny 9.30-2pm lub pod numerem telefonu 403-540-5794 lub 4034794461

Rozpoczął się miesiąc maj, poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi. Nabożeństwa majowe w ciągu tygodnia celebrujemy przed wieczorną Mszą świętą. Zapraszamy!

UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI W tym wiosennym świątecznym dniu, rozpoczynamy naszą modlitwę zastanawiając się nad tytułem Królowej, który chrześcijańska tradycja przyznała Maryi już we wczesnych wiekach. Wyrażał on niezrównaną dos­tojność i moc, które Maryja czerpie z królewskiej god­ności swego Syna. Rozpowszechniony wśród ludu, szybko utrwalił się on w tekstach liturgicz­nych, takich jak Salve Regina – Witaj KrólowoRegina coeli – Królowo Nieba,  oraz w pobożności wiernych. Wiele wezwań Litanii loretańskiej nazywa Ją Królową: Królowo Aniołów, Patriarchów, Proroków, Apostołów, Męczenników, Wyznawców, Dziewic. Te wezwania stały się też motywem ikonografii. W iluż to kościołach parafialnych możemy znaleźć ukoronowany obraz Naszej Matki! Nierzadko też można napotkać obraz będący przedstawieniem ukoronowania Najświętszej Maryi Panny.

MARYJA PRZEWYŻSZA W GODNOŚCI WSZYSTKIE STWORZENIA. POSIADA WŁADZĘ KRÓLEWSKĄ, DZIĘKI KTÓREJ ROZDAJE OWOCE ODKUPIENIA DOKONANEGO PRZEZ CHRYSTUSA.

Jest Królową o niewyczerpalnej skuteczności wstawienniczej u Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jej królewska władza nie powinna jednak „być pojmowana na zasadzie analogii do nowoczesnego życia politycznego. Królewska godność Maryi jest rzeczywistością ponadziemską”, którą należy rozumieć w sposób analogiczny do królewskiej godności Chrystusa. „Chrystus jest Królem nie tylko dlatego, że jest Synem Boga, ale również dlatego, że jest Odkupicielem. Maryja jest Królową nie tylko dlatego, że jest Matką Boga, lecz również dlatego, że jako Nowa Ewa, złączona z Nowym Adamem, współpracowała z Nim w dziele odkupienia rodzaju ludzkiego”. Stojąc w bólu u stóp krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa, przyczyniła się do uwolnienia rodzaju ludzkiego z jarzma grzechu. Dlatego Ona też zasłużyła na to, by nad nami królować. Królewska godność Maryi zasadza się na jej macierzyńskim udziale w królewskiej godności Chrystusa i współpracy w dziele naszego odkupienia.

Niezrównana godność Maryi nie oddala Jej od nas. Królowanie nad niebem i ziemią pozwala Jej być zawsze blisko ludzi i otaczać ich opieką. Maryja zna wszystko, co dzieje się w naszej codzienności i z macierzyńską miłością podtrzymuje nas w doświadczeniach życia. Jako Królowa Maryja cieszy się uzyskaną od Boga mocą wyzwalania świata od jego nieszczęść oraz mocą doprowadzania ludzi do chrześcijańskiej dojrzałości i do nieba. W Bożym królestwie miłości funkcja Króla jako sprawiedliwego władcy polega przede wszystkim na troskliwym udzielaniu pomocy i opieki ubogim i słabym. W tym sensie królowanie Maryi jest przeciwieństwem ucisku i niewoli grzechu i szatana, jest wyrazem litościwej i pomocnej miłości względem nas, Jej dzieci. „To nabożeństwo polega na tym, by oddać się Maryi jako niewolnik”. Maryja jako Królowa kieruje ludem Bożym. Liturgia dnia dzisiejszego zachęca nas do świętej dumy z tego, że jesteśmy Jej podwładnymi: Tyś wielką chlubą naszego narodu (Jdt 13)[5]. Dodajmy: tyś moją Królową, Królową mego serca, pragnę być Twoim godnym sługą.

18 maja – sobota- Pierwsza Spowiedź i próba generalna

19 maja – niedziela – o godzinie 14:00 Pierwsza Komunia św. dla dzieci

26 maja- podczas Mszy św. o godz. 10:30 Rocznica I Komunii Świętej.

2 czerwca – 12:30 Boże Ciało i procesja do czterech ołtarzy – zapraszamy dzieci Komunijne i Rocznicowe.

Zwraca się z prośbą do wszystkich Parafian o poparcie naszej comiesięcznej zbiórki pieniężnej na rzecz ośrodków, którym pomagamy w Polsce.  Członkowie Zarządu będą dyżurować w Sali Parafialnej w drugą niedziele miesiąca, czyli 12 maja 2024 po dziennych Mszach świętych. Informacje na temat działalności naszej Fundacji można uzyskać w czasie zbiórki w Sali Parafialnej u członków Zarządu lub u przewodniczącej Elżbiety Kiegler tel.: 403-993-2745. Dziękujemy naszym ofiarodawcom. Bóg zapłać!

Następne spotkanie Klubu Książki odbędzie się 2 czerwca w Bibliotece o godz.14:00. Temat: Książka A. Napolitano „Witaj, piękna”.

PIELGRZYMKA NA SYCYLIĘ I MALTĘ, ŚLADAMI ŚW. PAWŁA

Pod duchowym przewodnictwem ks. Pawła oraz opieką Urszuli Gut – The Travel Agent Next Door

Termin: 22 SEP- 06 OCT 2024 (14dni)

CENA ( w zależności od liczby zainteresowanych): – z przelotem : $6420 cad ( grupa 31+) $7325 cad (grupa 20-30 osob)

– bez przelotu: $4600 cad  (grupa 31+)

$5505 cad (grupa 20-30 osob)

Liczymy na 31 osób!

Możliwość indywidualnej wyceny lotów, jeśli ktoś planuje dalszą lub wcześniejszą podróż do Polski. 

W programie bardzo interesująca i malownicza 8-mio dniowa trasa dookoła Sycylii i 5-cio dniowa trasa na Malcie: Katania-Wyspy Liparyjskie -Tindari-Cefalu-Palermo-Monreale-Trapani-Erice-Marsala-Agrigento-Ragusa-Noto-Sarakuza-Ortiga-Etna-Taromina-Valetta-Mdina_Rabat-Mosta-Wyspa Gozo-Południe Malty.

Zwiedzanie najpiękniejszych zabytków, kościołów i bazylik obu wysp, miejsc najliczniejszych pielgrzymek oraz malowniczych zakamarków. Bardzo dogodne loty z jedną przesiadką, 2 posiłki dziennie, polski przewodnik i więcej. Prezentacja, zapisy i wpłata zaliczki 18-19 maja, po każdej Mszy św. lub wcześniej telefonicznie w biurze Urszula Gut-TTAND.

(Musimy wiedzieć, czy jesteśmy w stanie zebrać grupę do 20 Maja) Wcześniejsze informacje i broszurki z pełnym programem: Urszula Gut – The Travel Agent Next Door :Tel: 403.407.0177/403.852.5254 lub email: ugut@ttand.com Ks. Paweł (30 Apr -13 May) w biurze parafialnym. Serdecznie zapraszamy!

OPIEKA DO STARSZEGO MAŁŻEŃSTWA

Zatrudnię, kogoś kto mógłby pomoc moim rodzicom między moimi wizytami. Byłaby to praca w niepełnym wymiarze godzin, około 16-20 godzin tygodniowo. Szukam kogoś, kto może zaoferować towarzystwo moim rodzicom, którzy mieszkają w południowo- wschodniej części Calgary w pobliżu 17th Ave i 28th Str SE Praca wiązałaby się z towarzystwem/ chodzeniem na spacery do pobliskiego parku, sprzątanie z praniem i gotowaniem dla nich. Również od czasu do czasu zabieranie rodziców na wizyty do lekarza czy inne spotkania. Załatwię taksówkę na wszelkie spotkania. Jeśli ktoś jest zainteresowany, można się ze mną skontaktować pod numerem 1-461-986-6053 albo findagnesg@gmail.com do obmówienia detali i zapłaty.

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE Zaprasza na kolejną Kawę z Tematem. Tym razem zapalony podróżnik-amator, Bogdan Kulik, przeniesie nas do niesamowitego miejsca na ziemi. Do Patagonii. Bogdan wraz ze swoimi przyjaciółmi przeżył wspaniałą przygodę w styczniu bieżącego roku.   Spotkanie z lodowcami i górami wynagrodzone zostało pięknymi widokami, a w rezultacie setkami cudownych zdjęć. Bogdan podzieli się nimi z nami 10 maja w czasie naszego cyklicznego spotkania Kawa z Tematem. Jak zwykle prezentacja rozpocznie się o godz. 19:00, a nasza kawiarenka będzie czynna od 18:00. Wstęp wolny.

WIGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO. Zapraszamy na piękny śpiew uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem w sobotę 18 maja o godzinie 20:00. O godzinie 22:00 odbędzie się Msza św. Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. 

PROJEKCJA POLSKIEGO FILMU „CHŁOPI”

Konekt Calgary zaprasza na projekcje nowej wersji filmu „Chłopi”, opartego na powieści Władysława Reymonta w sobotę, 11 maja o godzinie 19:00 w kinie Globe, znajdującym się przy 617 8th Avenue SW. Film będzie wyświetlany w wersji polskiej z angielskimi napisami. Projekcję poprzedzi krótka prezentacja Pierre’a Van Cutsem, doktoranta Uniwersytetu Alberty w dziedzinie literatury. Bilety w  cenie – 25 dolarów Bilety dla dzieci (12 lat i młodsze) – 12 dolarów
 Rezerwuj bilety już teraz na naszej stronie https://www.konektcalgary.ca/event-details/polish-movie-night-with-konekt Link do zwiastuna: https://www.youtube.com/watch?v=O8nME5pUHPo

ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE W POZNANIU 21.MAJA! Tym razem trzech diakonów Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii zostanie wyświęconych na kapłanów, by służyć Polonii opieką duszpasterską w różnych krajach świata. Każdy neo-prezbiter odprawi 15 Mszy św. zbiorowych w intencjach podanych przed Dobrodziejów. Zatem do 19 maja można przekazywać na ręce ks. Pawła donacje na seminarium w Poznaniu wraz z intencjami mszalnymi. On to wszystko wyśle elektronicznie jako jeden „pakiet” dla naszych nowych Kapłanów. Bóg zapłać za wsparcie dla Seminarium!