Kronika 2010r.

Kronika 2010r.

Kronika parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary 2010r.

 

Po wielu zrealizowanych pracach dotyczących odnowy obiektów kościelnych parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary w 2009r. takich jak: nowe okna na plebanii i w kościele, odnowa sali parafialnej wraz z nowym nagłośnieniem, nowe piece ogrzewcze do kościoła, plebani i sali parafialnej, remont łazienek przy kościele i na plebani oraz  nowe nagłośnienie w kościele, przyszedł czas aby po 42 latach od konsekracji kościoła w 1968r.  zainstalować witraże.

 

Projektantem i wykonawcą witraży został Pan Andrzej Florczak z Toronto, którego propozycje zostały uzupełnione przez członków Rady Parafialnej i zatwierdzone do wykonania za zgodą Ks. Biskupa Fredericka Henry, Ordynariusza Diecezji Calgary. Pragnę opisać pokrótce całość witraży, które zostały poświęcone w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 21 listopada 2010r. przez Ks. Biskupa Fredericka Henry, w obecności Ks. Prowincjała Pawła Bandurskiego i Ekonoma Prowincji Ks. Zygmunta Ostrowskiego oraz licznie zebranej Polonii w Calgary.

 

Zaczynając od przedsionka kościoła: środkowe drzwi – znak Krzyża włożony w polską flagę w kształcie dwóch ryb, na lewo Arka Noego i Księga Biblii, nad drzwiami litera P – PAX – Symbol Chrystusa. Na prawo od środkowych drzwi: Krzak gorejący i tablice Mojżesza – dziesięć Bożych przykazań a nad drzwiami IHS – znak Chrystusa: Jesus Christos Soter – Jezus Chrystus Zbawiciel. Przez cały przedsionek przewija się polska flaga – symbol naszej polskiej tożsamości.

 

W kościele za organami scena Zwiastowania NMP – Anioł z lilijką – symbol czystości i niewinności, a Maryja w geście „Fiat” – „Niech mi się stanie według Słowa Twego”. U góry po lewej gołąbek – znak Ducha Świętego a po prawej napis: „Ave Maria”.

Dalej dwie ryby – symbol początku chrześcijaństwa, scena Narodzenia Jezusa: Józef i Maryja w zadumie nad Dzieciątkiem, a u góry Oko Opatrzności Bożej.

Kolejna scena to ukrzyżowanie: Jezus na krzyżu i stojąca pod krzyżem Matka Bolesna.

U góry krzyż z koroną cierniową i trzy gwoździe – znak męki Pańskiej, obok Baranek Paschalny – symbol ofiary Chrystusa.

Scena Zmartwychwstania: Zwycięski Chrystus i składający mu hołd Anioł w pozycji pochylonej.

Nad tabernakulum Zesłanie Ducha Świętego – gołąbek z płomykami ognistymi – w odniesieniu do Eucharystii to Duch Święty sprawia swą mocą przemianę chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Symbole Eucharystii po obu stronach ołtarza: winogrona i kielich z winem w środku, oraz kłosy zboża i chleb, u góry Alfa  i Omega – znak Chrystusa jako Początek i Koniec historii zbawienia.

Z misterium Chrystusowego Krzyża rodzi się Kościół, dlatego Klucze św. Piotra u góry, natomiast obok Sługa Boży Jan Paweł II ze swoim papieskim pastorałem w kształcie krzyża i litera M – „Totus Tuus” – zawierzenie Maryi swego pontyfikatu, a

u góry herb papieski Jana Pawła II. Kolejny witraż ze Świętym Maksymilianem Kolbe i u góry dwie korony: czerwona – męczeństwo, a biała – czystość. Św. Maksymilian – wielki czciciel Maryi i wzór miłości bliźniego.

Dalej u góry Serce Jezusa z koroną cierniową – znak miłości miłosiernej, w kapliczce mamy obraz Jezusa Miłosiernego, dlatego obok jest Św. Faustyna Kowalska zwrócona twarzą w kierunku obrazu – Sekretarka Bożego Miłosierdzia.

Dalej u góry symbole Matki Bożej: róża z 5 czerwonymi płatkami oraz lilia – znak czystości. Kolejny symbol też odnosi się do Maryji tzw. French Lili – lilia francuska.

Ostatnie postacie to Sługa Boży Kard. August Hlond, Prymas Polski i Założyciel Towarzystwa Chrystusowego dla Wychodźców – pierwotna nazwa zgromadzenia i Sługa Boży O. Ignacy Posadzy, współzałożyciel Towarzystwa Chrystusowego i założyciel Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla w Morasku, koło Poznania. U góry znak Księży Chrystusowców: orzeł w koronie w znaku litery P tzn. Chrystusa i napis: Wszystko dla Boga i Polonii Zagranicznej – hasło, które nadał Sługa Boży Kard. August Hlond.

Dalej nad środkowymi drzwiami Korona Matki Bożej z literą M – znak tytułu naszego kościoła – Matka Boża Królowa Pokoju a obok krzyż – najstarszy znak krzyża w chrześcijaństwie miał taki właśnie kształt.

 

Dodatkowe witraże podkreślające naszą polskość: przy konfesjonałach Jasna Góra i obraz Czarnej Madonny z Dzieciątkiem oraz Kolumna Zygmunta z Zamkiem Królewskim w Warszawie. Przy wyjściu z zakrystii husarz z pióropuszem – znak potęgi państwa polskiego jako przedmurze chrześcijaństwa, a po drugiej stronie znak Rycerzy Kolumba z kanadyjską flagą.

 

Całość kosztów witraży łącznie z projektem, wykonaniem, transportem i zamontowaniem oraz GST wyniosła: $ 119, 255.

Dwa witraże górne przy prezbiterium zostały ufundowane przez organizacje: nad tabernakulum Zesłanie Ducha Świętego — Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło # 18 – Calgary i nad figurą Chrystusa Zmartwychwstałego: Klucze Św. Piotra —- Stowarzyszenie Polsko Kanadyjskie w Calgary. Rok 2010. Ponadto witraż Rycerzy Kolumba z kanadyjską flagą został także ufundowany przez tą organizację.

 

Zgodnie z tradycją i za sugestią wykonawcy witraży Pana Andrzeja Florczaka pod postacią Sługi Bożego O. Ignacego Posadzego jest napis: „Witraże ufundowane w 25 rocznicę kapłaństwa Ks. Czesława Rybackiego 2010r”.

 

Na koniec pragnę podać kilka danych statystycznych roku 2010 dotyczących życia sakramentalnego w parafii Matki Bożej Królowej Pokoju podając również porównanie z rokiem 2009.

Chrzty: 38 dzieci, w ub. roku 2009: 31

Pierwsza Komunia św.: 41 dzieci w ub. roku 2009: 40

Bierzmowanie: 40 młodzieży, w ub. roku 2009: 29

Śluby: 10 par małżeńskich, w ub. roku 2009: 11

Pogrzeby: 26, w ub. roku 2009: 38

Zarejestrowanych parafian i rodzin z adresami: 1570, w ub. roku 2009: 1430

Ponadto pragnę dodać, że co roku odbywają się dwie serie rekolekcji w Wielkim Poście i Adwencie. Rekolekcje wielkopostne wygłosił Ks. dr Jan Hadalski, wykładowca liturgiki i Dyrektor wydawnictwa „Hlondianum” w Poznaniu, natomiast w Adwencie O. Grzegorz Klimczyk OFM Con., Dyrektor Wydawnictwa w Niepokalanowie. Przed uroczystością poświecenia witraży Triduum dziękczynne za dar Sług Bożych: Jana Pawła II, Kard. Augusta Hlonda i O. Ignacego Posadzego wygłosił Ekonom Prowincji Ks. Zygmunt Ostrowski, TChr.

To krótkie sprawozdanie nie obejmuje całości pracy duszpasterskiej w parafii, ale uwypukla najważniejsze wydarzenia w minionym roku 2010.

Ks. Czesław Rybacki, TChr.,

Proboszcz Parafii Matki Boskiej Królowej Pokoju w Calgary