27 lipca 2014

27 lipca 2014

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

27 lipca 2014r.

1 Krl 3,5.7–12; Rz 8,28–30; Mt 13,44-52

Ref:Jakże miłuję prawo Twoje, Panie.

Istotą przypowieści o skarbie, o perle i o sieci w dzisiejszej Ewangelii jest to, co stanowi centrum królestwa Bożego: sam Bóg udzielający się człowiekowi w Jezusie Chrystusie przez Ducha Świętego, Bóg stale ukrywający się, a jednocześnie objawiający. Ukrywający się, aby swą potęgą, wspaniałością i wielkością miłości nie zniewolić człowieka, ale uszanować jego wolną wolę. Objawiający się na tyle, by każdy mógł Go poznać i przyjąć. Co pomaga dzisiejszemu człowiekowi w odnalezieniu drogocennej perły, tej jednej, jedynej? Dzięki czemu potrafi odróżnić prawdziwy skarb od wielu bezwartościowych przedmiotów, które zanosi czasem do antykwariatu, sądząc, że otrzyma za nie wielką sumę pieniędzy? Znane są przecież i takie przypadki, gdy ktoś odkrył w roli skarb – stare, cenne monety, ale z powodu ignorancji użył ich do produkcji betonu, a innym razem jako podkładki do gwoździ przy remoncie dachu. Jeśli chodzi o wartości materialne, potrzebne są więc wiedza i doświadczenie, aby nie uchodzić za głupca. Podobnie jest w sprawach duchowych, lecz obok nabytej wiedzy i zdobywanego doświadczenia każdy człowiek przychodzący na świat posiada inne „narzędzie”: zostaje przez Boga obdarzony sumieniem. Pozwala ono nie tylko odróżnić dobro od zła, ale też zachęca do dobrego działania lub do powstrzymywania się od złych czynów.
Czy ja, świadom tego, jak wielką wartością jest prawidłowo uformowane sumienie, postąpiłbym podobnie jak król Salomon? Stanął on przed niesłychaną możliwością. Sam Bóg zwrócił się do niego słowami: „Proś o to, co mam ci dać”. W odpowiedzi Salomon nie kieruje się własną korzyścią. Owszem, prosi dla siebie, ale z myślą o swoim ludzie. Prosi o „serce pełne rozsądku do sądzenia ludzi” i o „rozróżnienie dobra i zła”. Czyżby znał słowa natchnionego psalmisty: „Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze niż tysiąc sztuk złota i srebra”? Postępując zgodnie z nim, zyskał sławę jednego z największych mędrców starożytności.
Wsłuchując się w głos tego samego sumienia, pewien nauczyciel bardzo prosto tłumaczy dzieciom za pomocą dwóch dłoni, prawdę o istnieniu dobra i zła. Dłoń zaciśnięta – to symbol nienawiści, złości, gniewu, walki, zamknięcia, egoizmu. Otwarta jest znakiem przyjaźni, życzliwości, pomocy, dobrej woli. Czy ktoś wita się zaciśniętą pięścią? Nie, witamy się otwierając dłoń. Gest ten pochodzi ze średniowiecza. Otwarta dłoń świadczyła o tym, że witający się nie skrywał broni i nie miał złych zamiarów. Granica pomiędzy dobrem i złem bywa w dzisiejszych czasach rozmywana i zacierana. Ludzie są zdezorientowani i często nazywają zło dobrem, a dobro złem, nie odwołując się do Boga – ostatecznego kryterium wszelkich wartości. Konsekwencje niewłaściwego rozróżniania mogą być straszne. Przy końcu świata „wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Przypominając tę prawdę, Jezus pyta swoich słuchaczy: „Zrozumieliście to wszystko?” Pyta dzisiaj o to samo każdego z nas. W pytaniu tym pobrzmiewa troska Tego, który nade wszystko chce być miłosierny dla każdego grzesznika. Zanim rozpoczniemy kolejny tydzień pracy lub wakacyjnego wypoczynku, przeczytajmy raz jeszcze dzisiejsze Słowo Boże, aby uświadomić sobie, jaki skarb, jaką perłę mamy odkrywać w każdej chwili naszego życia.

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 26 lipca

18:00 – ++ Teresa Banaszek (1 rocz) i Marian Banaszek

– rodz. Surowiec

Niedziela, 27 lipca

8:00 – + Anna Nowak                                                  – rodzina

9:30 – ++ Stefania, Bronisław i Alohna            – przyjaciele

11:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Mariana z okazji Urodzin                   – żona, dzieci i wnuki

12:30 – 70 Rocznica Powstania Warszawskiego

– SPK Koło # 18

19:00 – + Anna Kuchniewicz                        – mąż z dziećmi

Poniedziałek, 28 lipca

19:00 – + Mariola Poterek                         – rodz. Sobolewski

19:00 – ++ Barbara i Xenia Dugołęcki                   – rodzina

Wtorek, 29 lipca

19:00 – ++ Za zmarłych z rodziny Gawlińskich, Żukowskich oraz  Olimpia Duczyńska

Środa, 30 lipca

19:00 – + Mariola Poterek                         – rodz. Sobolewski

19:00 – Dziękczynna za opiekę i  Boże  błogosławieństwo dla Oli Korczewskiej i jej rodziny            – Jadwiga

Czwartek, 31 lipca

9:00 – O Boże błogosławieństwo i łaski potrzebne dla Wandy Sujata z rodziną                                     – Sr. Dominikanki

19:00 – O łaskę zdrowia dla Zdzisława  – córka z rodziną

Piątek,  1 sierpnia                                                                            

9:00 – O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Anny i Jana Kułach z okazji Imienin i Urodzin                      – Renata P.

19:00 – ++ Regina i Jan Lubicki oraz ś.p. Ks. Adam Barcz

– rodz. Kustra

Sobota, 2 sierpnia

8:30 – Dziękczynna za 30 lat pierwszej profesji zakonnej Sr. Teresy i o dalsze łaski dla całej wspólnoty zakonnej Sióstr Dominikanek

18:00 – ++ Tadeusz, Maria i Bogdan Bogusławscy

– rodzina

Niedziela, 3 sierpnia

8:00 – ++ Nadzieja (9 rocz.) i Edward (4 rocz.) Gajdel

9:30 – ++ Zofia i Antoni Pastuszka oraz zmarli z rodziny

– rodzina

11:00 – + Maria Glawdel                                      – przyjaciele

12:30 – O Boże błogosławieństwo dla Marii i George Murgeanu w 20 rocz. ślubu małżeńskiego

19:00 – + Wacław Kwartek                                     – rodz. Pika

LEKTORZY  26-27 lipca

18:00 – M. Domaradzki, S. Teresa, M. Broniewski

8:00 – M. Edgar, A. Rudzińska, M. Sobczak

9:30 – J. Pietrzak, M. Iskra, T. Kot

11:00 – M. Kaczan, Organista, E. Kiegler

12:30 – J. Bogusławska, M. Kulaga, J. Kraska

19:00 – Młodzież/Lektorzy

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

70 ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Dzisiaj, w niedzielę, 27 lipca  w czasie Mszy św. o godzinie 12:30 modlimy się za poległych Powstańców Warszawskich, za żyjących uczestników Powstania i Ojczyznę. Dobremu i Miłosiernemu Bogu polecajmy tych, którzy życie swoje oddali za Ojczyznę.

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA

W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek miesiąca 1 sierpnia. Msze św. o godzinie 9:00 rano i 19:00 wieczorem. Od godz. 18:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu podczas której odmawiamy różaniec i Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz okazja do spowiedzi.

TOGETHER IN ACTION – 2014

W dalszym ciągu trwa akcja zbierania funduszy na wspieranie działalności Diecezji Calgary.  Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $ 33,785.75. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 31,959.00 – serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać ! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION.

PODZIĘKOWANIA DLA GRUPY RYCERZY KOLUMBA

Serdeczne podziękowania kierujemy dla Piotra Urbana i Edwarda Białowąsa za wykonane prace w naszym kościele, mianowicie zainstalowanie elektronicznego systemu otwierania górnych okien witrażowych. Podziękowania również dla Johna Majowskiego, Aleksandra Gurgula i Edwarda Białowąsa za oczyszczenie dachu kościoła – Bóg zapłać!

ONE ROCK – FESTIWAL MŁODZIEŻOWY 

Festiwal młodzieżowy, który odbędzie się przez  weekend 15-16-17 sierpnia  dla młodych od lat 18 do 35 zaplanowany jest w Bragg Creek,  Tsuu T’ina Rodeo Grounds.  Więcej informacji na dodatkowych ulotkach przy biuletynach oraz na stronie: www.onerock.ca. Na tej stronie można się zapisać na darmowy przejazd autobusem  z Calgary do miejsca imprezy.

GRA KONNA – THE PALIO

Calgary Diocesan Country Fair The Palio zaprasza na doroczny turniej do Strathmore Rodeo Grounds na 20 września 2014. Bilety dla dorosłych $10.00, dzieci i seniorzy $5.00, rodzinny bilet $25.00. Bilety można nabywać w biurze parafialnym. Informacje: www.palio.ca oraz na folderach przy biuletynach parafialnych.

BISHOP’S DINNER – KOLEKTA FUNDUSZY 

16 października 2014 – Bankiet z Biskupem, z którego dochód przeznaczony jest na wspieranie następujących domów pomocy: Wood’s Homes – Lethbridge, Cantara Safe House – Brooks, Sonshine Centre – Calgary. Miejsce bankietu w Commonwelth Hall 1177-3961-52 Ave NE.  Bilet dla jednej osoby w cenie $ 200, dla grupy przy stoliku 8 osobowym $1600. Więcej informacji na dodatkowych ulotkach przy biuletynie lub na stronie internetowej: http:/www.calgarydiocese.ca/bishops-dinner.html

Samantha Jones- Event Director 403-218-5531

Z KARTY ŻAŁOBNEJ

W piątek 18 lipca odeszła do wieczności ś.p. Anna Pieszak w wieku 88 lat. Pogrzeb ś.p. Anny odbył się w czwartek 24 lipca w McInnis & Holloway Park Memorial Chapel – Elbow Dr.

Rodzinie zmarłej składamy wyrazy współczucia, a ś.p. Annę Pieszak polecamy Miłosierdziu Bożemu.

 

W NASZEJ SPOŁECZNOŚCI

WYBORY LIDERA PARTII KONSERWATYWNEJ

Wybory przewodniczącego Partii Konserwatywnej Alberty  – Progressive Conservatives w Albercie, które odbędą się 6 września są wewnątrz-partyjne. Tylko osoby, które wcześniej zapiszą się do Partii Konserwatywnej Alberty (PC of Alberta) mogą wziąć w nich udział. Aby tak było, należy wypełnić deklarację  członkowską i wykupić członkostwo Partii Konserwatywnej Alberty (cena $10 na rok), nie później niż na tydzień przed wyborami. Członkami PC of Alberta mogą zostać osoby, które ukończyły 14 lat, mieszkają na terenie prowincji Alberta i są obywatelami Kanady.  Wykupienie członkostwa w Partii Konserwatywnej Alberty i później udział w wyborach lidera tej formacji politycznej daje nam szanse wskazania, kogo chcemy mieć na tym ważnym stanowisku. Tomasz Lukaszuk, urodzony w Polsce, był wielokrotnie ministrem rządu Alberty, a jeszcze niedawno, do grudnia 2013, piastował stanowisko wice-premiera Alberty. Uważamy, że jego wizja przyszłości naszej prowincji pozwala mu powierzyć  głos zaufania i poparcia. Członkostwo można wykupić na stronie internetowej: www.lukaszuk.ca  Będzie również okazja do wykupienia członkostwa w naszym polonijnym środowisku. W każdą niedzielę od 27 lipca do 31 sierpnia w sali parafialnej będą dyżury informacyjne z możliwością zakupienia członkostwa do partii konserwatywnej.Antoni Muszyński i grupa osób popierających kandydaturę Tomasza Lukaszuka.

 

 

POLISH WEEK THE CALGARY PHILHARMONIC ORCHESTRA

Polish spectacular: Chopin, Górecki and other masters. September 26 & 27 Edmond Agopian, conductor. Krzysztof Jabłoński, piano 1992 Honens Laureate.

New World Symphony and Jan Lisiecki, October 3 & 4

Roberto Minczuk, conductor and Jan Lisiecki, piano.

Superstar Jan Lisiecki! Nineteen year old Lisiecki performs Shumann’s Piano Concerto in A Minor, alongside the Orchestra’s performance of Dvorak’s popular Symphony No 9 “From the New World”. Dodatkowe informacje: cpo-live.com and tel. 403-571-0849.

S          OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

EUROPA DELI & CAFÉ – NOWY SKLEP

Dzielnica (Montgomery) 4611 Bowness Rd. NW. Zaprasza klientów do nowo otwartego polskiego sklepu z kawiarenką. Dni urzędowania: wtorek do piątku godz. 8:00-6:00. Sobota i niedziela od 10:00 do 3:00. Polecamy szeroki asortyment wędlin, pasztetów,  ciast, chleba, serów. Na gorąco serwowane dania oraz desery z kawą.(1x)

CIASTA NA ZAMÓWIENIE

Pieczenie ciast (tradycyjne i nie tylko) i chleba z mąki organicznej z możliwością dostawy do domu. Bliższe informacje pod Tel: 587-892-6370 (2x)

CAREER OPPORTUNITY FOR TAILOR

O’Connors Men’s & Women’s Clothing & Footwear looking for a mature, experienced tailor.  The ideal candidate is well trained on high end international and domestic clothing and casual wear. O’Connors offers an attractive and competitive remuneration package, full health and dental benefits, great hours and a positive, dynamic work atmosphere. Please email resume to Mike Verdi at michaelv@oconnors.ca or fax 403-269-7745.  (7x)

WAKACJE W BRITISH COLUMBIA

W okolicy Creston BC, blisko jeziora Twin Bay i pięknej plaży. Do wynajęcia część domu. Tel: 403-540-7736

1-250-866-6836 (6x)

CONDO DO SPRZEDANIA – $155.000

74mCondominium, Anderson Place, Elbow Dr.  dwie  sypialnie, living room, dining room, łazienka, storage, laminate podłoga. Kontakt Antoni Grochowski Ace Realty Tel: 403-277-2222, Cell: 403-863-6666 vote4toni@gmail.com (1x)

DZIAŁKA DO SPRZEDANIA

Atrakcyjna działka budowlana w Sparwood, B.C. (2.5 godz. od Calgary). Płaska, duża (0.2 ac), w pełni uzbrojona w serwisy miejskie, bez nakazu budowy. Kilka minut do nowego pola golfowego Whiskey Jack, 25 minut do wyciągu w Fernie, 20 minut do wyciągu narciarskiego i raju dla myśliwych w Elkford (stolicy dzikiej przyrody w B.C.), kilka minut do łowienia pstrągów w rzece Elk, 40 minut do ciepłego i czystego jeziora. Cena $ 64,900. Po więcej informacji dzwoń: 403 286 3668 (4x)

 

AGENTKA OD NIERUCHOMOŚCI

Zarejstrowana w Discover Real Estate Ltd. przyjmuje nowych klientów (sprzedających, kupujących oraz investorów). Proszę o kontakt: 403-305-3774 lub na e-mail edytadiscover@gmail.com (3x)

DOM DO WYNAJĘCIA

W dzielnicy Thorncliffe NW. Dwie sypialnie, łazienka, kuchnia, jadalnia, pokój gościnny oraz pralka i suszarka. Po więcej informacji: 403-274-4390 (1x)

OŚWIADCZENIE PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU

W związku z publiczną debatą na temat klauzuli sumienia oraz konsekwencji prawnych wobec lekarza odmawiającego aborcji, Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wydało specjalne oświadczenie. Biskupi przypominają nauczanie św. Jana Pawła II, który jednoznacznie potępił odbieranie życia niewinnej istocie ludzkiej.Oświadczamy, że bezpośrednie przerwanie ciąży, to znaczy zamierzone jako cel czy jako środek, jest zawsze poważnym nieładem moralnym, gdyż jest dobrowolnym zabójstwem niewinnej istoty ludzkiej.

Warszawa, 16 lipca 2014 r.

Od pewnego czasu jesteśmy w Polsce uczestnikami publicznej debaty na temat klauzuli sumienia, a także odmowy aborcji nieuleczalnie chorego poczętego in vitro dziecka oraz konsekwencji prawnych wobec lekarza odmawiającego aborcji. W obliczu tej głośnej dyskusji warto przywołać kilka podstawowych zasad zawartych w nauczaniu św. Jana Pawła II. Należy to uczynić tym bardziej, że wielu przedstawicieli życia publicznego, zwłaszcza politycznego, wyrażało swój hołd dla Papieża. Św. Jan Paweł II jednoznacznie potępił odbieranie życia niewinnej istocie ludzkiej poprzez aborcję: „oświadczam, że bezpośrednie przerwanie ciąży, to znaczy zamierzone jako cel czy jako środek, jest zawsze poważnym nieładem moralnym, gdyż jest dobrowolnym zabójstwem niewinnej istoty ludzkiej. […] Żadna okoliczność, żaden cel, żadne prawo na świecie nigdy nie będą mogły uczynić godziwym aktu, który sam w sobie jest niegodziwy, ponieważ sprzeciwia się Prawu Bożemu, zapisanemu w sercu każdego człowieka, poznawalnemu przez sam rozum i głoszonemu przez Kościół” (EV 62). W encyklice „Evangelium vitae”, Papież świadom obecności chrześcijan w świecie pluralistycznym, świadom autonomii państwa i Kościoła, świadom pluralizmu wartości – podkreślił dobitnie: „Nie ulega wątpliwości, że zadanie prawa cywilnego jest inne niż prawa moralnego, a zakres jego oddziaływania węższy. Jednak w żadnej dziedzinie życia prawo cywilne nie może zastąpić sumienia ani narzucać norm, które przekraczają jego kompetencje” (EV 71). Rozwijając tę myśl, skrytykował ustawy dopuszczające w jakichkolwiek okolicznościach odbieranie życia nienarodzonym: „Przerywanie ciąży i eutanazja są […] zbrodniami, których żadna ludzka ustawa nie może uznać za dopuszczalne. Ustawy, które to czynią, nie tylko nie są w żaden sposób wiążące dla sumienia, ale stawiają wręcz człowieka wobec poważnej i konkretnej powinności przeciwstawienia się im poprzez sprzeciw sumienia” (EV 73). W kontekście decyzji administracyjnych, które dotykają prof. Bogdana Chazana, odmawiającego aborcji dyrektora kliniki, warto przypomnieć podkreślenie rangi owej powinności sumienia i jej konsekwencji: „Kto powołuje się na sprzeciw sumienia, nie może być narażony nie tylko na sankcje karne, ale także na żadne inne ujemne konsekwencje prawne, dyscyplinarne, materialne czy zawodowe” (EV 74). Św. Jan Paweł II jednoznacznie oceniał zło aborcji, ale nigdy nie potępiał kobiety – matki, przywoływał natomiast kręgi współodpowiedzialnych za tę zbrodnię. W tym kontekście pisał o współdziałaniu w złu, które „ma miejsce wówczas, gdy dokonany czyn – już to z samej swej natury, już to ze względu na określony kontekst kształtujących go okoliczności – ma charakter bezpośredniego uczestnictwa w działaniu przeciwko niewinnemu życiu ludzkiemu albo też wyraża poparcie dla niemoralnej intencji głównego sprawcy” (EV 74). Powyższe wskazania doktrynalne św. Jana Pawła II jednoznacznie określają główne tematy podejmowanych dyskusji – absolutne zło aborcji, powinność sprzeciwu sumienia wobec niegodziwego prawa cywilnego, zakaz dyskryminacji ze względu na sprzeciw sumienia, jak również problem współdziałania w złu, które może się dokonywać poprzez „poparcie dla niemoralnej intencji głównego sprawcy [zła]”. Są to zasady, które określa Kościół katolicki w swoim nauczaniu urzędowym. Mogą one być i są – jak pokazuje to aktualna rzeczywistość – ignorowane przez część środowisk politycznych i medialnych. Często pojawiają się w debacie głosy, które domagają się bezwzględnego respektowania niemoralnych praw jednych, zabraniając jednocześnie szacunku dla głosu prawego sumienia. Warto ponownie w tym miejscu przywołać słowa encykliki św. Jana Pawła II: „można zaobserwować dwie tendencje, na pozór diametralnie sprzeczne. Z jednej strony pojedyncze osoby roszczą sobie prawo do całkowitej autonomii moralnego wyboru i żądają od państwa, aby nie opowiadało się po stronie żadnej określonej koncepcji etycznej i nie narzucało jej innym […]. Z drugiej strony uważa się, że szacunek dla wolności wyboru innych wymaga, aby w sprawowaniu funkcji publicznych i zawodowych nikt nie kierował się własnymi przekonaniami, ale każdy starał się spełniać wszelkie żądania obywateli, uznawane i gwarantowane przez ustawy prawne, przyjmując jako jedyne kryterium moralne w wypełnianiu swoich funkcji to, co zostało określone w tychże ustawach. W ten sposób odpowiedzialność osoby zostaje powierzona prawu cywilnemu, co oznacza rezygnację z własnego sumienia przynajmniej w sferze działalności publicznej” (EV 69). Kościół w Polsce jest szczególnie zobowiązany do wiernego przestrzegania dziedzictwa św. Jana Pawła II. Nie można pogodzić tego nauczania z działaniami „kultury śmierci” dokonywanymi wprost lub przez czynne współdziałanie, ale także przez popieranie intencji sprawców zła, czy też dyskryminowanie osób broniących Ewangelii życia. To stwierdzenie dotyczy każdego człowieka bez wyjątku. Ewangelia życia wyrasta bowiem w swoich fundamentach z prawa naturalnego, które obowiązuje wszystkich i każdego. Jak pisał św. Jan Paweł II w „Veritatis splendor”: „Wobec norm moralnych, które zabraniają popełniania czynów wewnętrznie złych, nie ma dla nikogo żadnych przywilejów ani wyjątków. Nie ma żadnego znaczenia, czy ktoś jest władcą świata, czy ostatnim „nędzarzem” na tej ziemi: wobec wymogów moralnych wszyscy jesteśmy absolutnie równi” (VS 96). Zarówno matka dziecka, jak i jej najbliżsi powinni być otoczeni różnego rodzaju opieką. Pewnej refleksji i dobroci potrzebują wszyscy bliscy zmarłego dziecka, którego życie choć krótkie, było w obliczu Boga tak samo cenne, jak życie każdego człowieka. Nasz szacunek należy się tym, którzy mocą prawego sumienia przypominają o wymogach prawa moralnego, które nakazuje chronić życie. Wyrażamy też poparcie dla zlikwidowania niespójności przepisów, z jednej strony dających możliwość lekarzom korzystania z klauzuli sumienia i odmowy dokonania aborcji, a z drugiej zobowiązujących do wskazania szpitala, gdzie jest ona dokonywana – co stanowi poważne ograniczenie pierwotnego uprawnienia i ewidentne cooperatio in malum, czyli współdziałanie w złu.

 

Podpisali: Abp Stanisław Gądecki Metropolita Poznański Przewodniczący KEP, Abp Marek Jędraszewski Metropolita Łódzki Zastępca Przewodniczącego, KE Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP.

 

Prof. Chazan zwolniony z pracy   Prof. Bogdan Chazan nie jest już dyrektorem stołecznego Szpitala im. Świętej Rodziny. W poniedziałek przed południem wręczono mu wypowiedzenie z pracy. Dyrektor stołecznej placówki został odwołany za to, że – powołując się na klauzulę sumienia – nie zgodził się na aborcję ciężko chorego dziecka i nie wskazał ciężarnej kobiecie innego szpitala, w którym mogłaby tego dokonać. Tym samym naruszył przepisy ustawy o zawodzie lekarza. Okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące, ale prof. Chazan jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy – poinformował KAI Bartosz Milczarczyk, rzecznik prasowy ratusza. Dodał, że profesor przyjął wypowiedzenie i złożył pod nim podpis. Pytany, czy wypowiedzenie dotyczy funkcji dyrektora, czy też pozbawienie pracy w ogóle, Milczarczyk wyjaśnił, iż „w tym wypadku jest to tożsame”. Oznacza to – jak dodał – że prof. Chazan przestaje być dyrektorem, ale i pracownikiem szpitala przy ul. Madalińskiego.