12 października 2014r.

12 października 2014r.

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

12 października 2014r.

Iz 25,6-10a;Flp 4,12-14,19-20; Mt 22,1-14

Ref: Po wieczne czasy zamieszkam u Pana

Czasami, będąc zaproszonymi do kogoś lub do czegoś, długo się zastanawiamy, gdyż boimy się związanych z tym zaproszeniem wydatków bądź funkcji. Zdarza się, że odrzucamy zaproszenie, gdyż zwycięża antypatia lub wręcz niechęć do osoby, która owo zaproszenie do nas kieruje. A dzisiaj właśnie o zaproszeniu na ucztę, na specjalną ucztę, mówią nam wszystkie czytania. Izajasz, pod natchnieniem Ducha Świętego, przekazuje nam zapowiedź odwiecznej uczty, którą przygotowuje dla nas, wierzących w Jednego Boga, nasz Pan na końcu czasów. Bo „Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win.” (Iz 25,6). Ucztę, na którą zaproszeni jesteśmy wszyscy, którzy spełniamy wolę Pańską, wysławiając Jego dobroć oraz Jego Miłość. „Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, odejmie hańbę od swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł.” (Iz 25,8). Wzór możemy czerpać pełnymi garściami ze świętego Pawła, który, nawrócony pod Damaszkiem, do tego stopnia przylgnął do Chrystusa, że nie straszne dla niego przeciwności losu. Mówi nam: „Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.”(Flp 4,12-13) To postawa godna naśladowania. Wreszcie ewangeliczna wizja  naszego spotkania z Bogiem na końcu naszego żywota. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do wspólnego biesiadowania na wyżynach niebieskich. Ale to od naszego przygotowania, naszego życia tutaj i naszego „ubioru” – czytaj: naszej wiary – zależy, czy wejdziemy na ucztę. Bowiem słowa króla skierowane do jednego z biesiadników odnoszą się również do nas: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego?” Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: „Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych».”(Mt 22,12-14). Samo powołanie do uczestnictwa w Kościele CHRYSTUSOWYM nie wystarczy, trzeba być odpowiednio ubranym – w modlitwę, wiarę, miłość,  a przede wszystkim w uczestnictwo w Eucharystii. Boże, pozwól nam uczestniczyć w niebiańskiej uczcie w łączności z Tobą, pozwól nam być MOCNYMI w Tobie.

 

 

 

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 11 października

18:00 – ++ Zofia, Romuald, Helena, Kazimierz i Wanda

18:00 – + Ks. Jan Otłowski                       – Rycerze Kolumba

 

Niedziela, 12 października

8:00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Cole

– babcia

9:30 – + Maria Gębalska                 – rodz. Niemczewskich

11:00 –  O Boże błogosławieństwo dla Michała Senderowskiego z okazji Urodzin              – babcia i ojciec

12:30 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Krystyny z okazji Urodzin

 

19:00 – + Tadeusz Słopiecki-           –                                                                                    –

Poniedziałek, 13 października

19:00 – + Maria Sarzyńska                                  – syn z żoną

19:00 – + Jadwiga Falkowska                                         – córka

Wtorek, 14 października

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Jadwigi i Zdzisława 35 rocz. Ślubu małżeńskiego                  – dzieci

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Aleksandra z okazji 10 rocz. Urodzin                                                            – rodzice

Środa, 15 października

19:00 – + Anna Wójcik (15 rocz )              – syn z rodziną

19:00 – + Stanisław Tłustochowicz i zmarli z rodziny

– córka z rodzina

Czwartek, 16 października

9:00 – Wolna intencja

19:00 – O Boże błogosławieństwo i łaskę wiary dla Łukasza i Aleksandra z okazji Urodzin              – rodzice

Piątek, 17 października

9:00 –  Wolna intencja

19:00 – Wolna intencja

Sobota, 18 października

8:30 – ++ Rodzice Maria i Wojciech Gwóźdź

– Sr.  Noemia

18:00 – + Zdzisław Chmielewski            – córka z rodziną

Niedziela, 19 października

8:00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Nathan

– babcia

9:30 – ++ Adela Przeginiak oraz Anna i Tadeusz z rodziny Bojdów                                                                          – rodzina

11:00 –  O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Grety i Marcina w 18 rocz. Ślubu małżeńskiego

12:30 – ++ Henryka i Teodor Olkowski      – syn z rodziną

 

19:00 – ++ Marianna i Roman Gargula-     –

 

LEKTORZY  11-12 października

18:00 – J. Meier, S. Teresa, J. Kraska

8:00 –  O. Pepłowski, M. Sobczak, M. Pepłowski

9:30 – J. Borecki, M. Iskra, M. Domaradzki

11:00 – P. Adamski, Laetare, P. Wieleżyński

12:30 – W. Potocka, M. Kulaga, J. Pietrzak

19:00 – Młodzież

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA

W poniedziałek, 13 października obchodzimy Święto Dziękczynienia. Jest to doskonała okazja by wyrazić Bogu naszą wdzięczność za wszystkie dary i łaski, jakie otrzymujemy każdego dnia. Wdzięczność winna być główną cechą pobożności chrześcijańskiej. Z okazji Święta Dziękczynienia składamy wszystkim Parafianom serdeczne podziękowania za każdą modlitwę, pracę, życzliwość, poparcie materialne i finansowe, i trud podjęty dla naszej wspólnoty parafialnej. Życzymy wszystkim błogosławionego Dnia Dziękczynienia.

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE

Przez cały miesiąc październik zapraszamy na nabożeństwa różańcowe z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, które będą codziennie po wieczornej Mszy św. o godz. 19:00. Kult Matki Najświętszej i powierzanie naszych próśb przez Jej wstawiennictwo jest pewną drogą do Boga i zbawienia.

RÓŻANIEC DLA DZIECI

Zapraszamy  dzieci na nabożeństwa różańcowe w każdą środę  października  przed Mszą św. o godz. 18:30.

SZKOŁA POLSKA

Zapraszamy Rodziców na Walne Zebranie  w sobotę, 18 października, 2014r. o godz.10:00 w Szkole Św. Anny.

ŚWIATOWA NIEDZIELA MISYJNA

W niedzielę 19 października przypada Światowy Dzień Misyjny – dzień modlitewnego i materialnego wsparcia  misji Kościoła Katolickiego. Druga kolekta będzie zbierana na każdej Mszy św. po Komunii św. Przy biuletynach wyłożone są  specjalne koperty na cel misyjny – prosimy je używać przy składaniu ofiar.

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ

Dzisiaj w niedzielę, po Mszy św. o godzinie 11:00 odbędzie się w Bibliotece Parafialnej, pierwsze po wakacjach zebranie dzieci, młodzieży i dorosłych należących do Rycerstwa Niepokalanej. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

KAWIARENKA – GRUPA PARAFIALNA

Zapraszamy do kawiarenki na smakowite wypieki Pań, które społecznie poświęcają swój czas i pracę włożoną w działalność parafii.

BIBLIOTEKA PARAFIALNA

Z uwagi na długi weekend – świętowanie Dnia Dziękczynienia w dzisiejszą niedzielę biblioteka będzie nieczynna.

PODZIĘKOWANIE

Organizatorzy Koncertu Charytatywnego „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”, który odbył się w niedzielę, 5 października w Domu Polskim – wyrażają serdeczne podziękowanie Wszystkim, którzy poparli Koncert:

Ks. Proboszczowi Czesławowi Rybackiemu i  Ks. Karolowi Twarowskiemu. Organizacje Polonijne: Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło #18, Klub Seniorów, Rycerze Kolumba, również Szkoła Polska Im. Św. Jana Pawła II, Siostry Dominikanki, Zespoły taneczne: Polanie i Krakusy, chór Vox Populi, indywidualni artyści, szczególnie Jan Lisiecki oraz  wszystkim dekoratorom, kierującym nagłośnieniem, światłem i każdą potrzebną pracą, również przygotowującym ciasto i kawę oraz Wszystkim przybyłym na ten szczególny Koncert Charytatywny.Dochód z Koncertu w wysokości $ 12.850.00, przeznaczony został na pomoc wielodzietnym, ubogim rodzinom, osieroconym dzieciom, dzieciom niepełnosprawnym, na obronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci  oraz na działalność Pro – Life w Polsce. Niech Dobry Bóg wynagrodzi hojność serc w tak ważnej sprawie, szczgólnymi łaskami, a Matka Najświętsza otacza Darczyńców swą najlepszą opieką. Szczęść Boże!

WYBORY DO RADY PARAFIALNEJ

Nowe uzupełniające wybory członków Rady Parafialnej odbędą się na początku listopada. Prosimy o zgłaszanie kandydatów – do 19 października na kartkach znajdujących się obok biuletynów.  Kadencję sześcioletnią lub trzyletnią w Radzie Parafialnej kończą następujący Radni: Janina Bogusławska, Edward Białowąs, Łukasz Błachut, Grażyna Lukwińska, Renata Michalska i Piotr Korzeniewski. Serdecznie dziękujemy wszystkim Radnym za dotychczasową współpracę i pomoc w podejmowaniu ważnych decyzji dla naszej wspólnoty parafialnej – Bóg zapłać!   Na kolejną trzyletnią kadencję pozostaje w Radzie Parafialnej  Michał Broniewski i Ryszard Markiewicz. Każdy, aktywnie uczestniczący w życiu wspólnoty parafian, może zgłosić trzech kandydatów. By karta zgłoszenia była ważna, musi być czytelnie podpisana. Kandydat do Rady Parafialnej powinien być czynnie zaangażowany w życiu religijnym i społecznym parafii, wspomagający parafię talentem i ofiarą. Kandydaci, którzy w zgłoszeniach otrzymają największą ilość głosów i wyrażą zgodę, będą umieszczeni na liście wyborczej, z której wybrani zostaną radni. W kartkach, które znajdują się obok biuletynów proszę wypisać czytelnie kandydatów do przyszłej Rady Parafialnej i wrzucić do niedzielnej tacy.

ZBIÓRKA NA KUL

W dniach 1 & 6 listopada 2014 odbędzie się doroczna zbiórka ofiar pieniężnych na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Zebrane fundusze są przeznaczone na potrzeby tego Uniwersytetu, a także na wsparcie kształcenia młodzieży pochodzenia polskiego w Kanadzie. Prosimy o hojność na ten zbożny cel. Z przyczyn od nas niezależnych, nie spodziewamy się wizyty delegata z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać” Michał BroniewskiPrezes Zarządu T.P. KUL

KIERMASZ KSIĄŻEK, FILMÓW I PIOSENEK

W dniach od 24 do 26 października zapraszamy do sali parafialnej na targi książek, CD filmów i piosenek znanych polskich artystów.

W NASZEJ SPOŁECZNOŚCI

ZESPOŁY PIEŚNI I TAŃCA „POLANIE” ORAZ „KRAKUSY”

Poszukują znawcy polskich tańców ludowych i narodowych na stanowisko instruktora/choreografa. Potrzebna jest osoba, która ma doświadczenie, pasje oraz umiejętność przekazania swojej wiedzy dzieciom i młodzieży. Osoby zainteresowane współpracą z zespołami proszone są o kontakt mailowy na adres president@polanie.ca

ZEBRANIE S.P.K. KOŁA #18 W CALGARY

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów koło #18 w Calgary zawiadamia wszystkich członków o zebraniu, które odbędzie się w niedzielę  19 października   2014 w Domu Polskim, o godzinie 14:30. Zapraszamy członków naszego koła #18 i tych którzy są zainteresowani.

STOWARZYSZENIE POLSKO – KANADYJSKIE

W niedzielę, 26 października o godz. 14.30 w Domu Polskim odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego (PCA), dotyczące uchwalenia nowego statutu Stowarzyszenia.

Na to zebranie w sposób szczególny zapraszamy wszystkich członków PCA ze względu na konieczność quorum potrzebnego do uchwalenia nowej konstytucji Stowarzyszenia.

KONSULAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CALGARY

Uprzejmie informuje, że w dniu 19,20 Listopada br. od godz: 9:00-17:00 odbędzie się dyżur konsularny, podczas którego przyjmowane będą wnioski paszportowe.   Konsulat RP w Calgary posiada siedzibę pod nowym odresem  6224- 29 Street S.E. Prosimy także o kontakt telefoniczny jeżeli występuje taka potrzeba 604 -688-4730. Dane personalne prosimy przesyłać  drogą elektroniczną na nastepujący adres: Rejestracja paszportowa online

www.vancouver.msz.gov.pl

Następujące dane osobowe należy przesłać na adres Konsulatu Generalnego RP  w Vancouver:

Imię , nazwisko,  nazwisko panieńskie (dla kobiet) data i miejsce urodzenia,  imiona rodziców, adres zamieszkania, numer telefonu, seria i numer posiadanego  paszportu, jaki urząd wydał, numer PESEL

Zygmunt Potocki Konsul Honorowy RP w Calgary

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO

WHITE MASS AT ST. ANTHONY’S PARISH, OCT. 17, 2014 AT 7:00PM

Celebrated on the feast day of Saint Luke, Patron saint of physicians. The White Mass honors the contribution of all who are involved in healthcare delivery, including nurses, doctors, chaplains, pastoral care, therapists, volunteers, and all staff. Reception to follow.

ST. ANTHONY’S RELIC VISIT CALGARY

This relic will be accompanied by Fr Mario Conte, a Franciscan Friar from Padua, Italy where the Saint is buried.

Saturday, October 18 2014  St. Anthony’s Church, Calgary 9:00AM Latin Mass, Veneration follows, all day 5:00PM Vigil Mass followed by Veneration

Sunday, October 19 2014 St. Anthony’s Church, Calgary Veneration before and after each mass 7:15 AM, 9:00 AM, 10:30 AM, 12:30 PM

Monday, October 20 2014 St. Luke’s Church, Calgary
Veneration to begin at 7:30 AM 8:00 AM Mass followed by veneration all day 7:00 PM Mass, followed by veneration.

Tuesday, October 21 2014  St. Luke’s Church, Calgary Veneration to begin at 7:30 AM 8:00 AM Mass followed by veneration all day 7:00 PM Mass, followed by veneration.

ST. LUKE’S PARISH

1566 Northmount Drive NW

St. Luke’s C.W.L. Fall Bazaar and Luncheon. Saturday, October 25, 2014 from 10:00 am to 2:30 pm  Featuring:  A Raffle, Lunch 11:00 – 1:00, (adult & children’s menu, entertainment), Crafts, Baking, Toonie  Auction and a special KID’S corner. Bazaar Admission: FREE

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

WAKACJE W BRITISH COLUMBIA

W okolicy Creston BC, blisko jeziora Twin Bay i pięknej plaży. Do wynajęcia część domu. Tel: 403-540-7736, 1-250-866-6836 (3x)

REMONTY KUCHNI I ŁAZIENEK OD A DO Z

Od szafek do granitowych blatów. Stolarka od ciesielki (framing) do wykończeniówki (trimming)Niskie ceny, oraz wysoka jakość gwarantowane.Zadzwoń do Marcela po profesjonalną, darmową wycenę. Tel: 403- 870 -6636 (1x)

POTRZEBNE KOBIETY DO SPRZĄTANIA DOMÓW

Dobre warunki i wynagrodzenie. Preferowane kobiety z własnym samochodem. Stawka od $18.00 do $ 20.00 na godzinę w zależności od doświadczenia. Dla kobiet bez pojazdu $14.00 na godzinę na początek. Przejazdy pomiędzy domami wliczone w czas pracy. Wymagane pozwolenie na pracę w Kanadzie. Tel:403-803-1747 (3x)

PRACA

Zatrudnię pracownice w charakterze: krawcowe i szwaczki na pełny etat. Tel:403-279-9853 (3x)

POSZUKUJEMY OPIEKUNKI Starsze małżeństwo przyjmie do siebie osobę z zamieszkaniem na stałe, która w zamian znajdzie kilka godzin w ciągu dnia przy pracy w domu i minimalną opiekę nad nimi. Dzielnica SW (Signature Park)Kontakt: 403-590-2356 (4x)

USŁUGI KOSMETYCZNE Z dojazdem do domu klienta. Wykfalifikowana kosmetyczka z wieloletnim stażem!!! (MAKIJAŻ PERMANENTNY). Kontakt Aleksandra 587-968-4951 (4x)