23 Listopada 2014

23 Listopada 2014

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

23 Listopada 2014

Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25.31-46

Ref: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

    Nazywany od dawien dawna Królem z powodu dostojeństwa, przez które wyprzedza wszystkie stworzenia i przewyższa je, jest ich pierwowzorem. Gdyby dzisiaj kroczył tak, jak 2000 lat temu, może tylko więcej byłby znany, ze względu na media. A Jego słowa, gesty i czyny z taką samą wyrazistością docierałyby do wszystkich, którym dane by było odczytać Jego wezwanie. Na pewno wskazywałby nam, jaką drogą powinniśmy kroczyć. Chrystus króluje w umysłach ludzkich nie z powodu głębi umysłu i rozległości Swej wiedzy, lecz dlatego, iż On Sam jest Prawdą, a ludzie od Niego powinni Prawdę czerpać i posłusznie ją przyjmować. Czy jednak wszyscy widzimy w Nim Pana, który w obietnicy naszego Zbawienia ogarnia nas swoją miłością? Czy też patrzymy historycznie, czując żal i smutek, ale nie widzimy w Nim Króla, Boga, Najwyższego Sprawcy, samego Dobra, lecz ikonę, obraz? W czytaniach na dzisiejszą uroczystość, Bóg, poprzez proroka, mówi nam, jakim jest Pasterzem, Opiekunem wszystkich, nawet tych, którzy zbłądzili. „Albowiem tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne.” (Ez 34,11-12). Niezależnie jak Go nazwiemy, Pasterzem, Królem, Ojcem, zawsze będzie Bogiem darzącym nas miłością, opieką i czułością, nawet wtedy, gdy zdarzy się nam zbłądzić, zgrzeszyć, zasmucić Go lub obrazić swoimi czynami, słowami, myślami. Największym darem dla nas jest Syn Boży, Jezus Chrystus, który „zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni.” (1 Kor 15,20-22). To On, którego dzisiaj czcimy jako Króla Wszechświata, prowadzi nas ku wieczności, w której w Jego Chwale będziemy mogli cieszyć swoje oczy widokiem Boga. Jednakże, aby doczekać spełnienia tych obietnic, musimy już tu, na ziemi, nie tylko pamiętać, że najważniejsze jest przykazanie miłości, lecz przede wszystkim wprowadzać je w czyn.  Nakarmić i napoić głodnych i spragnionych. Nie tylko podzielić się strawą, ale – jeśli trzeba – udzielić gościny zmęczonemu przybyszowi.  A odwiedzanie chorych, osadzonych w więzieniu? A modlitwa za zmarłych? Jednakże nie chodzi tu o pojedyncze sytuacje, na zasadzie: byłem, wykonałem, czyli zaliczyłem. Na drogę do wieczności i świętości nie ma biletu czy karnetu, z którego odcina się kupony za dobre uczynki czy czyny miłosierne. Dobroć i dobre uczynki to pozytywne wirusy – jeśli się nimi zarazimy, to będą nas nieustannie kierować ku Dobru, ku Chrystusowi. Jako memento dla naszego dalszego życia przyjmijmy słowa Jezusa Chrystusa: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. (Mt 25,40) Jezu Chryste, pozwól nam tak zrozumieć każde Twoje słowo, każdą przypowieść, każdą Twoją naukę, by to nas stale przybliżało do Ciebie i pomagało z ufnością oczekiwać Twego powtórnego przyjścia na ziemię. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie.

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 22 listopada

18:00 – + Stanisław Pokigo (20 rocz)

Niedziela Chrystusa Króla, 23 listopada

8:00 – O Boże błogosławieństwo dla Księży naszej parafii z okazji patronalnego święta

9:30 – ++ Maria i Piotr Bakon oraz Stanisława i Stanisław Bednarczyk                                                                              – syn

11:00 – ++ zmarłych z rodziny Chyc-Cies i Kułach

12:30 – ++ Bronisława i Kazimierz Gałaszkiewicz

 

19:00 – +- Wojciech Godek                                      – rodzina

–                –

Poniedziałek, 24 listopada

19:00 – ++ Aleksander Rybakowicz oraz zmarli z rodziny Rybakowicz                                                           – żona

19:00 – O Boże błogosławieństwo  i powrót do zdrowia dla brata                                             – siostra z rodziną

Wtorek, 25 listopada

19:00 – + Janina Fabiś                                   – córka z rodziną

19:00 – + Aleksander Rybakowicz                                  – żona

Środa, 26 listopada

19:00 – ++ Za zmarłych z rodziny Śliwonik, Zakowicz i dusze w czyśćcu cierpiące

19:00 – ++ Za zmarłych z rodziny Błachów, Tarabasz, Piętak i Podtrzeszczów

Czwartek, 27 listopada

9:00 – ++ Maria, Tadeusz i Bogdan Bogusławski

– rodzina

19:00 – + Dominik Pettey                        – rodzice chrzestni

 

Piątek, 28 listopada

9:00 – ++ Anna i Jan Rećko oraz Zofia, Helena i Zbigniew Konecki

19:00 – ++ Ludmiła i Michał Wierzbicki               – rodzina

 

Sobota, 29 listopada

8:30 – ++ Jan, Katarzyna, Michał, Marian, Władysław, Józef i zmarli z rodziny Zakowicz

18:00 – ++ Wiktoria i Stanisław Kobylański

– córka z rodziną

 

 

Niedziela, 30 listopada

8:00 – ++ Józefa i Stanisław Orłowski                         – córka

9:30 – ++ Weronika i Józef Mościanica

– rodz. Siemaszkiewicz

11:00 – + Marian Rębisz  i zmarli z rodziny Wróblów                                                                                   – żona z rodziną

12:30 – ++ Aleksandra i Michał Dać        – córka z rodziną

 

19:00 – +-+ Za dziadków i babcie z rodziny Pasternak i Tałałaj-         –

LEKTORZY  22-23 listopada

18:00 – J. Pietrzak, D. Topor, Z. Topor

8:00 – B. Chabiera, Organista, O. Pepłowski

9:30 – J. Borecki, Organista, J. Kraska

11:00 – A. Gurgul, S. Teresa, P. Wieleżyński

12:30 – T. Kot, M. Iskra, M. Domaradzki

19:00 – Młodzież

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

ŻYCZENIA DLA NASZYCH DUSZPASTERZY

Drodzy :

Księże Proboszczu i Księże Karolu,

W Waszym ale też i naszym dniu Święta Chrystusa Króla nasze serca kierują się ku Wam, drodzy i ukochani Księża. Wasza praca jest dla nas codziennym wsparciem duchowym, posługą bez której nasze życie na obczyźnie byłoby bardzo ubogie. Dziękujemy Wam za to z głębi naszych serc. Niechaj Pani Jasnogórska, Królowa Polski i Pokoju otacza Was swoją matczyną opieką na codzień i będzie Wam wsparciem na każdy dzień Waszej posługi duszpasterskiej. Koło Rodziny Radia Maryja pragnie wyrazić wdzięczność za opiekę i wsparcie w naszych wysiłkach i pracy Koła. Ufamy, że przy Waszym wsparciu i pomocy naszej opiekunki, Matki Boskiej Królowej Ewangelizacji Koło będzie się rozwijać, a świadomość ludzi będzie zmierzać ku pełniejszemu poznaniu współczesnych bolesnych problemów naszej Ojczyzny –  Szczęść Boże – Koło Rodziny Radia Maryja

DRUGA  KOLEKTA NA SEMINARIUM KSIĘŻY CHRYSTUSOWCÓW W POZNANIU

W dzisiejszą niedzielę w Uroczystość Chrystusa Króla, w patronalne święto Księży Chrystusowców będzie druga kolekta po Komunii św. na Seminarium Księży Chrystusowców w Poznaniu.

ŚWIATOWE DNI MŁODYCH 2016

Wszystkich zainteresowanych wyjazdem na Światowe Dni Młodych, które odbędą się w dniach 26-31 lipca 2016r. w Krakowie, prosimy o zgłoszenie się do Ks. Karola lub Sr. Salome. Zapisy przyjmujemy do końca listopada 2014r. Pierwsze spotkanie dla osób zainteresowanych wyjazdem odbędzie się 30 listopada po Mszy św. wieczornej.

KAWIARENKA

Zapraszamy do kawiarenki na kawę i ciasto, które przygotowują Panie z „Grupy Parafialnej”.

SPOTKANIE ZE ŚW. MIKOŁAJEM

Wszystkich chętnych zapraszamy na spotkanie ze Świętym Mikołajem w sali parafialnej w sobotę 6 grudnia o godz. 19:00. Zapisy przyjmują Siostry Dominikanki. Tel: 403-282-5077.

SAKRAMENT POKUTY W ADWENCIE

Ks. Biskup Frederick Henry podtrzymał zwyczaj spowiedzi we wszystkich kościołach Diecezji Calgary w każdą środę Adwentu (3,10,17 grudnia 2014r.) od godz. 7:30pm-8:30pm. Jest to dodatkowy czas na spowiedź przedświąteczną poza regularnym rozkładem spowiedzi w poszczególnych kościołach.

WIGILIA PARAFIALNA

Wieczór wigilijny naszej wspólnoty odbędzie się w sobotę 20 grudnia o godzinie 19:00. Tradycyjne dania wigilijne w nastroju świątecznym z opłatkiem i życzeniami oraz w oprawie artystycznej. Bilety są do nabycia w sali parafialnej od przyszłej niedzieli 30 grudnia. Cena biletu $ 25.00 dla dorosłych i $ 15.00 dla dzieci. Serdecznie zapraszamy do przeżycia wigilijnej wieczerzy w naszej wspólnocie parafialnej !

PARAFIALNA ZABAWA SYLWESTROWA

Parafia zaprasza na Sylwestra 31 grudnia 2014r. Coctail o godz. 19:00. Kolacja 19:30. Zabawa do godziny 2:00am. Muzyka – Bogdan Chabiera. Cena biletu $ 90.00. Kontakt i rezerwacja Małgorzata Iskra 403-217-2745.

POLSKA FEDERACJA RUCHÓW OBRONY ŻYCIA

Na ręce czcigodnego Księdza Proboszcza pragnę złożyć serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim, którzy poparli ideę Koncertu Charytatywnego, „Otwórzcie drzwi Chrystusowi” i wielkodusznie wsparli rodziny wielodzietne oraz tak potrzebną działalność pro-life w Polsce. Zebrane środki w kwocie 9,470.00 CAD ( po przeliczeniu 26,860 zł), przeznaczone zostaną na wsparcie kilkunastu ubogich, ale silnych wiarą, rodzin wielodzietnych, wychowujących i utrzymujących sześcioro i więcej dzieci, w tym dzieci specjalnej troski. Będą one również wsparciem naszych działań edukacyjno-wychowawczych mających na celu kształtowanie wśród młodzieży postawy poszanowania godności i prawa do życia każdego człowieka, od momentu jego poczęcia do naturalnej śmierci. Wyrazy szczególnej wdzięczności kieruję pod adresem Siostry Teresy, inicjatorki Koncertu, oraz całego Zgromadzenia Sióstr Dominikanek, a także tych wszystkich, którzy poparli ideę Koncertu i przyczynili się do jego zorganizowania: Księdza Proboszcza, Księdza Karola, Szkoły Polskiej im Św. Jana Pawła II, Rycerzy Kolumba, Stowarzyszeniu Polsko-Kanadyjskiemu, Koło #18 Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, oraz Klubowi Seniorów. Serdecznie dziękuję też wszystkim artystom i wykonawcom, z p. Janem Lisieckim na czele, a także chórowi „Vox Populi”, Zespołom tanecznym „Polanie” i „Krakusy”, „Młodzi Duchem”, grupie „Refleksja” oraz innym wykonawcom i wszystkim przygotowującym ten wspaniały spektakl. Z radością informuję, że w intencji wszystkich darczyńców, w każdą trzecią środę miesiąca, odprawiana jest Msza św. w której nasza Fundacja dziękuje Bogu za ludzi wielkiego serca, dzięki którym możliwe jest dzieło obrony życia i rodziny, do którego wielokrotnie nawoływali wielki Święty naszych czasów, Jan Paweł II.

Prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Fundacji „Głos dla Życia” Dr. Paweł Wosicki

W NASZEJ SPOŁECZNOŚCI

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE W CALGARY Zaprasza na miesięczne zebranie dzisiaj  w niedzielę, 23 listopada o godz. 14:30. Na to zebranie, które odbędzie się w Domu Polskim, zapraszamy zrzeszonych w Stowarzyszeniu oraz osoby zainteresowane działalnością Stowarzyszenia.

ZESPÓŁ „KRAKUSY” Dnia 27 i 28 listopada Zespół „Krakusy” organizuje zbiórkę butelek na terenie parkingu (Szkoły Polskiej) przed rozpoczęciem zajęć. Osoby chętne wsparcia tej akcji proszone są o dostarczenie butelek dnia 27 listopada od godz. 17:00, a 28 listopada od godz. 9:30. Z góry dziękujemy za pomoc. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Facebook – KrakusyPolishFalkDance.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

CIASTA NA ZAMÓWIENIE Pieczenie ciast (tradycyjne i nie tylko) z możliwością dostawy do domu. Bliższe informacje pod Tel. 587-892-6370 (1x)

POTRZEBNE KOBIETY DO SPRZĄTANIA DOMÓW

Dobre warunki i wynagrodzenie. Preferowane kobiety z własnym samochodem i Kanadyjskim prawem jazdy.

Dla kobiet tylko sprzątających $ 14.00 na godzinę na początek. Stawka od $18.00 do $ 20.00 na godzinę w zależności od doświadczenia. Przejazdy pomiędzy domami wliczone w czas pracy. Wymagane pozwolenie na pracę w Kanadzie. Tel. 403-803-1747 (1x)

PRACA Firma Alberta Partition Construction Ltd. zatrudni pracowników. Kontakt Krzysiek: 403-472-7124 GOSIA’S PIEROGI Na każde spotkania – nie tylko rodzinne pyszne domowego wyrobu i różnego rodzaju pierogi, gołąbki oraz inne dania. Planowane zamówienia mile widziane. Kontakt Małgorzata lub Piotr.

Tel:403-393-9980 (8x)

ZATRUDNIMY PANIE DO SPRZĄTANIA DOMÓW

Praca na pełny etat na stanowiska: Team Leader – wymagany samochód ($21/godz). Cleaning Partner ($14/godz). Praca od poniedziałku do piątku (Southwest Calgary). Wolne wieczory i weekendy. Pełnopłatne przejazdy między serwisami. Zapewniamy płatne szkolenie (doświadczenie nie wymagane). Praca w przyjaznym, 2-osobowym zespole i miłej atmosferze. Oferujemy świadczenia zdrowotne (dentysta, okulista. Zadzwoń po więcej informacji: 403-829-0687 (8x)

PAPIEŻ FRANCISZEK: ABORCJA I EUTANAZJA TO EFEKTY FAŁSZYWEGO WSPÓŁCZUCIA

„Wierność Ewangelii życia i poszanowanie go jako daru Boga wymaga niekiedy decyzji odważnych i sprzecznych z dominującym nurtem, które w szczególnych okolicznościach mogą prowadzić do sprzeciwu sumienia” – powiedział Franciszek do włoskich lekarzy katolickich. Papież zdecydowanie odrzucił różne formy „fałszywego współczucia”, promującego aborcję, eutanazję, zapłodnienie „in vitro”, czy też wykorzystywanie istnień ludzkich do przypuszczalnego ocalenia innych. W swoim przemówieniu Ojciec Święty zauważył, że pomimo postępów medycyny umożliwiających skuteczniejsze wyleczenie pacjentów, można dostrzec mniejszą zdolność do troski o człowieka. Stąd konieczne jest umocnienie wymiaru etycznego różnych dziedzin medycyny. Papież zachęcił lekarzy katolickich, aby swój zawód pojmowali jako powołanie w wymiarze humanistycznym i duchowym, wręcz jako apostolat ludzi świeckich. Franciszek podkreślił, że troska o ludzkie życie, zwłaszcza osób chorych, w podeszłym wieku, czy dzieci wiąże się głęboko z misją Kościoła. Czuje się on również powołany do udziału w debacie na temat życia ludzkiego, przedstawiając swoją wizję, zbudowaną na Ewangelii. Zauważył, że często mówiąc o jakości życia ogranicza się ją do możliwości ekonomicznych, dobrobytu, piękna i radości życia fizycznego, zapominając o innych głębszych wymiarach egzystencji – relacyjnym, duchowym i religijnym. „Jednakże w świetle wiary i prawego rozumu życie ludzkie jest zawsze święte i zawsze posiada swą jakość. Nie ma życia ludzkiego bardziej świętego niż inne, tak jak nie ma życia ludzkiego jakościowo bardziej znaczącego niż inne, jedynie na mocy zasobów, praw, większych możliwości ekonomicznych i społecznych” – powiedział papież. Ojciec Święty wskazał, że zadaniem lekarzy katolickich jest zaświadczenie słowem i przykładem, iż życie ludzkie jest zawsze święte, cenne i nienaruszalne i jako takie musi być kochane, bronione i chronione. Jednocześnie zachęcił ich do współpracy z osobami innych wyznań, religii czy światopoglądów uznających godność osoby ludzkiej za kryterium swej działalności. „Jeśli bowiem przysięga Hipokratesa zobowiązuje was, byście zawsze służyli życiu, to Ewangelia popycha was dalej: by kochać je zawsze, zwłaszcza, gdy wymaga szczególnej opieki i leczenia” – powiedział Franciszek. Przypomniał, że tak działali w ciągu minionych 70 lat członkowie ich stowarzyszenia. Zachęcił jednocześnie włoskich lekarzy katolickich, by nadal podejmowali dzieło recepcji nauczania Kościoła w dziedzinie etyki medycznej. Papież zauważył, że dominująca mentalność niekiedy proponuje „fałszywe współczucie”, utrzymujące, że ułatwienie aborcji jest pomocą dla kobiety, eutanazja – aktem godności, że zdobyczą naukową jest „wytworzenie” dziecka uważanego za prawo, a nie dar, czy też wykorzystywanie istnień ludzkich jako „królików doświadczalnych”, aby przypuszczalnie ocalić inne istnienia. Franciszek przestrzegł przed igraniem życiem, które jest grzechem ciężkim przeciw Stwórcy, przeciw Bogu Stwórcy, który w ten sposób stworzył świat. Franciszek wyznał, że od pierwszych chwil swego kapłaństwa słyszał opinie, że aborcja jest kwestią religijną. „Nie nie jest ani «problemem religijnym» ani też «filozoficznym». Jest problemem naukowym, bo mamy do czynienia z życiem ludzkim i nie godzi się eliminować życia ludzkiego, aby rozwiązać problem”- powiedział Ojciec Święty. Dodał, że to samo dotyczy eutanazji, która jest także ciężkim grzechem przeciw Bogu – Stwórcy.