9 Listopada 2014r.

9 Listopada 2014r.

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

ROCZNICA POŚWIĘCENIA

BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

9 Listopada 2014r.

Ez 47,1-2.8-9.12; 1 Kor 3,9b-11.16-17; J 2,13-22

Ref: Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła

 

9 listopada Kościół obchodzi nietypowe święto. Choć nie wszyscy o tym wiedzą, Bazylika św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty ma najwyższą rangę wśród wszystkich kościołów świata chrześcijańskiego. Dlatego też co roku 9 listopada obchodzimy specjalną rocznicę poświęcenia Bazyliki laterańskiej – jako jedyna ma ona rangę święta. Pozostałe rocznice poświęcenia większych bazylik rzymskich (św. Piotra, św. Pawła za Murami i Matki Bożej Większej) mają jedynie rangę wspomnienia. Większość osób uważa Bazylikę św. Piotra za najważniejszy kościół i katedrę rzymską – ale ich pogląd jest błędny. To właśnie Bazylika św. Janów na Lateranie jest do dziś katedrą papieża, a nad wejściem do bazyliki widnieje wymowny napis: Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata. Bazylice na Lateranie, jako jedynemu kościołowi, przysługuje też tytuł arcybazyliki. Do dziś każdy nowo wybrany papież udaje się do bazyliki z uroczystą procesją. Tutaj również papież odprawia w Wielki Czwartek uroczystą Mszę świętą na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy. O najwyższej randze Bazyliki Laterańskiej decyduje przede wszystkim rola, jaką odegrała ona w historii. Była ona pierwszą katedrą rzymską. Kiedy w 313 r. cesarz Konstantyn wydał edykt pozwalający wyznawać wiarę chrześcijańską, podarował papieżowi Sylwestrowi I pałac (niegdyś własność Platinusa Laterana, zgładzonego przez cesarza Nerona) i plac, przy którym kazał wybudować okazałą świątynię. Bazylika laterańska była pierwszym katolickim kościołem dedykowanym uroczyście Panu Bogu. Do roku 313 r. świątynie chrześcijańskie powstawały wyłącznie z przekształconych świątyń pogańskich. Przez tysiąc lat, aż do niewoli awiniońskiej (1308 r.), Lateran był rezydencją papieży. Niestety w czasie niewoli bazylika uległa zniszczeniu. Dlatego w roku 1377 papież Grzegorz IX zdecydował się przenieść swoją siedzibę do Watykanu. W sumie bazylice laterańskiej panowało 161 papieży i odbyło się pięć soborów powszechnych. Sobory odbyły się w XII i XIII w., a ostatni w latach 1512-1517, w czasie, gdy główna siedziba papieży była już w pałacu watykańskim. Wnętrze bazyliki jest podzielone na pięć naw. Prowadzi do niej pięć ogromnych wejść. W centrum frontu bazyliki znajduje się balkon, z którego papieże udzielali błogosławieństwa apostolskiego. W nawie stoją posągi dwunastu apostołów oraz proroków, a w nawach bocznych możemy znaleźć nagrobki papieży. Bazylika ma rozmiar tylko niewiele mniejszy od bazylik św. Piotra oraz św. Pawła. Obok bazyliki laterańskiej znajdują się tzw. Święte Schody – kamienne schody, po których – wedle legendy – Chrystus szedł na sąd Piłata. Dzisiejsze święto ma swoją szczególną wymowę. Kościół jest Domem Bożym w pełnym znaczeniu tego słowa, bo Chrystus jest w nim żywy w Najświętszym Sakramencie. Ten dzień przypomina nam także, że każdy z nas powinien stawać się żywym domem Bożym, ponieważ jak świątynia składa się z cegieł, tak Kościół jest zbudowany z wiernych na fundamencie, którym jest Chrystus.

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 8 listopada

18:00 – ++ Za zmarłych w wypominkach

Niedziela, 9 listopada

8:00 – ++ Za zmarłych w wypominkach

9:30 – Za Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trwam

– Koło Rodziny Radia Maryja

11:00 – ++ Ryszard i Janina Olszowy oraz rodzice i bracia z rodziny Garnczarek

12:30 – Dzień Niepodległości Polski           – SPK Koło #18

 

19:00 – + Andrzej Leszkowski                   – żona z dziećmi

Poniedziałek, 10 listopada

19:00 – + Zofia Zadworna-Kołodziejski

19:00 – ++ Za zmarłych w wypominkach

Wtorek, 11 listopada

19:00 – + Krzysztof Januszewski            – siostra z rodziną

19:00 – + Kazimierz Stasica (zmarł w Polsce 21 października) i o powrót do zdrowia dla jego żony Jadwigi                                                             – rodzina Oleszak

Środa, 12 listopada

19:00 – + Maria Poltorniak (4 rocz.)

19:00 – ++ Za zmarłych członków z Grupy Różańcowej

Czwartek, 13 listopada

9:00 – ++ Maria, Tadeusz, Bogdan Bogusławski – rodzina

19:00 – Janina Letka (1 rocz)                     – córka z rodziną

Piątek, 14 listopada

9:00 – ++ Janina, Antoni, Stefan, Henryk, Romuald, Albina i Wincenty oraz dusze w czyśćcu cierpiące

19:00 – ++ Anna i Józef Frankowski        – rodzina Kustra

Sobota, 15 listopada

8:30 – O Boże błogosławieństwo dla Wandy z prośbą o szczęśliwy poród i opiekę Matki Bożej dla rodziny

18:00 – + Edward Nutowicz (21 rocz.)    – córka z rodziną

Niedziela, 16 listopada

8:00 – O Boże błogosławieństwo dla Kasi             – babcia

9:30 – ++ Jan i Bronisława Mazur oraz Zdzisław, Marian i Kazimierz

11:00 – + Jan Olszewski                          – Andrzej z rodziną

12:30 – ++ Andrzej Pawlicki i Władysław Streżyński

– rodzina

 

19:00 – ++ Grażyna i Bogdan Mercik i zmarli z rodziny

–            – rodzice-   –

LEKTORZY  8-9 listopada

18:00 – E. Kiegler, S. Salome, M. Domaradzki

8:00 – M. Pepłowski, Organista, O. Pepłowski

9:30 – J. Borecki, M. Iskra, T. Kot

11:00 – P. Asamski, S. Teresa, J. Pietrzak

12:30 – J. Kraska, M. Kulaga, A. Gurgul

19:00 – Młodzież

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

KOLEKTA NA EDUKACJĘ KATOLICKĄ

Kościół Katolicki w Albercie obchodzi 8-9 listopada jako niedzielę Edukacji Katolickiej, dlatego z polecenia Ks. Biskupa Fredricka Henry będzie zbierana II kolekta po Komunii św. na katolickie szkoły. Przy biuletynach znajdują się specjalne koperty na ofiary – serdecznie prosimy o ofiary na ten cel.

PODZIĘKOWANIE ZA OFIARY NA KUL

W dniach 1 i 2 listopada odbyła się tradycyjna kolekta na Katolicki Uniwersytet Lubelski, podczas której zebrano sumę $4,320.45 – Bóg zapłać! Pragnę naszym Drogim Parafianom, wyrazić serdeczne podziękowanie za szczodre poparcie finansowe działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Św. Jana Pawła II jest najstarszą wyższą uczelnią Lublina i jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce. W ciągu swojej prawie 100-letniej historii, KUL stał się jednym z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej w Polsce, który wpływał na kształt nauki i kultury polskiej, zyskując szerokie uznanie zarówno w kraju i zagranicą. Katolicki Uniwersytet Lubelski jest dziś Uczelnią otwartą na cywilizacyjne i naukowe wyzwania współczesności. Obok teologii, filozofii, nauk społecznych, prawnych i humanistycznych rozwijane są tam nauki matematyczne i przyrodnicze, by przygotować studentów do pełnej i odpowiedzialnej pracy dla dobra Ojczyzny i Kościoła.

Michał Broniewski,

Przewodniczący Koła Przyjaciół KUL

WYBORY DO RADY PARAFIALNEJ

Przez dwie niedziele 26 października i 2 listopada wybieraliśmy sześć osób w celu uzupełnienia 8-osobowej Rady Parafialnej na 3-letnią kadencję. Wszystkich głosów oddanych było 164. Z listy trzynastu osób kandydujących do Rady Parafialnej, najwięcej według ilości głosów, uzyskali następujący kandydaci: Apanowicz Krystyna, Głodkiewicz Adam, Konecki Zbigniew, Mazur Anna, Pulwicki Bonifacy i Rudzińska Anna.

Po konsultacji z wyżej wymienionymi osobami, którzy przyjęli to zobowiązanie służby naszej parafii, skład Rady Parafialnej na następne trzy lata jest następujący: Apanowicz Krystyna, Broniewski Michał, Głodkiewicz Adam, Konecki Zbigniew, Mazur Anna, Markiewicz Ryszard, Pulwicki Bonifacy, Rudzińska Anna. Pierwsze spotkanie Rady Parafialnej w nowym składzie i jej zaprzysiężenie odbędzie się we wtorek 18 listopada po wieczornej Mszy św. o godz. 19:45. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Radnym poprzedniej kadencji: Janina Bogusławska, Edward Białowąs, Łukasz Błachut, Grażyna Lukwińska, Renata Michalska i Piotr Korzeniewski za pomoc i wszelkie dobre inicjatywy dla naszego kościoła i parafii – Bóg zapłać !

WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH

Przez cały miesiąc listopad modlimy się w tradycyjnych „Wypominkach” za zmarłych. Koperty, na których można wypisać imiona zmarłych, wyłożone są na stolikach przy biuletynach. Prosimy o czytelne wypisywanie imion zmarłych.

SPOTKANIE KANDYDATÓW NA MINISTRANTÓW

Zapraszamy na spotkanie zainteresowanych chłopców, którzy chcą czynnie służyć Bogu i naszej parafii podczas Mszy św. Spotkanie odbędzie się w czwartek 13 listopada bezpośrednio po Mszy św.

ŚWIATOWE DNI MŁODYCH 2016

Wszystkich zainteresowanych wyjazdem na Światowe Dni Młodych, które odbędą się w dniach 26-31 lipca 2016r. w Krakowie, prosimy o zgłoszenie się do Ks. Karola lub Sr. Salome. Zapisy przyjmujemy do końca listopada 2014r. Pierwsze spotkanie dla osób zainteresowanych wyjazdem odbędzie się 30 listopada po Mszy św. wieczornej

KAWIARENKA – SZKOŁA POLSKA

Zapraszamy do kawiarenki w imieniu Nauczycieli i Komitetu Rodzicielskiego Szkoły Polskiej na kawę i smaczne ciasta.

PARAFIALNA ZABAWA SYLWESTROWA

Parafia zaprasza na Sylwestra 31 grudnia 2014r. Coctail o godz. 19:00. Kolacja 19:30. Zabawa do godziny 2:00am. Muzyka – Bogdan Chabiera. Cena biletu $ 90.00. Kontakt i rezerwacja Małgorzata Iskra 403-217-2745.

W NASZEJ SPOŁECZNOŚCI

KONSULAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CALGARY

Uprzejmie informuje, że w dniu 19 i 20 listopada. od godz: 9:00-17:00 będzie dyżur konsularny, podczas którego przyjmowane będą wnioski paszportowe.   Konsulat RP w Calgary posiada siedzibę pod nowym odresem:  6224- 29 Street S.E. Prosimy także o kontakt telefoniczny, jeżeli występuje taka potrzeba 604 -688-4730. Dane personalne prosimy przesyłać  drogą elektroniczną na następujący adres: Rejestracja paszportowa online: www.vancouver.msz.gov.pl  Następujące dane osobowe należy przesłać na adres Konsulatu Generalnego RP  w Vancouver: imię, nazwisko,  nazwisko panieńskie (dla kobiet) data i miejsce urodzenia,  imiona rodziców, adres zamieszkania, numer telefonu, seria i numer posiadanego  paszportu, jaki urząd wydał, numer PESEL   Zygmunt Potocki Konsul Honorowy RP w Calgary

ZEBRANIE S.P.K. KOŁA #18 W CALGARY

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów koło #18 w Calgary zawiadamia wszystkich członków o zebraniu, które odbędzie się w niedzielę 16 listopada w Domu Polskim o godzinie 14:30. Zapraszamy członków naszego koła #18, i tych którzy są zainteresowani.

“JACK STRONG” W KINIE GLOBE

Zapraszamy do kina Globe, gdzie w dniach 14-16 listopada odbędzie się trzeci Festiwal Filmów Europejskich w Calgary. W tym roku polską kinematografię reprezentować będzie film Władysława Pasikowskiego pt. „Jack Strong” przedstawiający sylwetkę pułkownika Kuklińskiego. Projekcja tego filmu odbędzie się w sobotę 15 listopada o godzinie 20:00. Wstęp $10.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

POSZUKUJĘ OSOBY DO TOWARZYSTWA

Starsza pani przebywająca w szpitalu w South Campus poszukuje osoby dla towarzystwa 3 razy w tygodniu po 3 lub 4 godziny. Łatwy dojazd publicznym transportem. Proszę o kontakt 403-619-5761 (2x)

USŁUGI KOSMETYCZNE Z dojazdem do domu klienta. Wykfalifikowana kosmetyczka z wieloletnim stażem!!! (MAKIJAŻ PERMANENTNY). Kontakt Aleksandra Tel. 587-968-4951 (1x)

PRACA Zatrudnię od zaraz wykwalifikowanego płytkarza. Tel: 403-918-7657 (2x)

CIASTA NA ZAMÓWIENIE Pieczenie ciast (tradycyjne i nie tylko) z możliwością dostawy do domu. Bliższe informacje pod Tel. 587-892-6370 (2x)

WARM FLOOR Nareszcie podłogowe ogrzewanie, na które można sobie pozwolić. ULc certyfikat z gwarancją, polski produkt. Poszukujemy klientów, instolatorów, dilerów/dystrybutorów w Albercie. Tel. 250–861-6577, lub 503-481-1385. (2x)

POKÓJ DO WYNAJĘCIA Możliwość wynajęcia pokoju z łazienką ze wspólnym użytkowaniem kuchni i domu. Dzielnica Evergreen SW. Tel. 403-256-5537 (1x)

POTRZEBNE KOBIETY DO SPRZĄTANIA DOMÓW

Dobre warunki i wynagrodzenie. Preferowane kobiety z własnym samochodem i Kanadyjskim prawem jazdy.

Dla kobiet tylko sprzątających $ 14.00 na godzinę na początek. Stawka od $18.00 do $ 20.00 na godzinę w zależności od doświadczenia. Przejazdy pomiędzy domami wliczone w czas pracy. Wymagane pozwolenie na pracę w Kanadzie. Tel. 403-803-1747 (3x)

PRACA

Zatrudnię pracownice w charakterze: krawcowe i szwaczki na pełny etat. Tel:403-279-9853 (1x)

POSZUKUJEMY OPIEKUNKI

Starsze małżeństwo przyjmie do siebie osobę z zamieszkaniem na stałe, która w zamian znajdzie kilka godzin w ciągu dnia przy pracy w domu i minimalną opiekę nad nimi. Dzielnica SW (Signature Park) Kontakt: 403-590-2356 (1x)

SPRZEDAM SAMOCHÓD

Honda Civic 2009 rocznik. 80.000.00 km. W bardzo dobrym stanie. Nowe opony letnie i nowe opony zimowe. Kontakt: 403-869-5720 (2x)

PRACA

Firma Alberta Partition Construction LTD zatrudni pracowników. Kontakt Krzysiek: 403-472-7124 (4x)

 

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

To święto stałe, obchodzone co roku 11 listopada. Okazja ta ma wymiar narodowy i państwowy, dlatego 11 listopada jest dniem wolnym od pracy. Święto Niepodległości celebruje się tego dnia jedynie w Polsce ze względu na historyczne wydarzenie, które ono upamiętnia. Chodzi mianowicie o przypomnienie daty odzyskania niepodległości po 123 latach zaborów 11 listopada 1918 roku. 11 listopada ma wymiar symboliczny. Tego dnia 1918 roku Rada Regencyjna powierzyła władzę wojskową Józefowi Piłsudskiemu, który dzień wcześniej powrócił do Polski z austriackiej niewoli. Tego dnia rozpoczęło się również wycofywanie wojsk niemieckich z terenów polskich. Data 11 listopada 1918 r. zainicjowała zatem historię II Rzeczypospolitej Polskiej. Kraj po 123 latach nieistnienia na mapie Europy i podziale pomiędzy trzy mocarstwa – Rosję, Austrię i Prusy – odzyskał suwerenność. Oficjalnie Święto Niepodległości zostało ustanowione dopiero w 1937 roku. Obchodzono jej jednak wcześniej, a nawet było ono dniem wolnym od pracy. W okresie II wojny światowej święto było oczywiście zakazane. Sytuacja ta nie uległa zmianie również po 1945 roku, ponieważ na jego miejsce wprowadzono Narodowe Święto Odrodzenia Polski, obchodzone 22 lipca i upamiętniające ogłoszenie Manifestu PKWN. 11 listopada w okresie PRL-u był uznawany za symbol znienawidzonego przez komunistów okresu II RP, dlatego musiał zniknąć z oficjalnego kalendarza. Święto Niepodległości zostało ponownie wprowadzone dopiero u schyłku komunizmu, 15 lutego 1989 roku. Obchody 11 listopada mają bardzo podniosły charakter. W tym dniu w Warszawie na Placu Józefa Piłsudskiego odbywa się uroczystość z udziałem najwyższych władz państwowych i przedstawicieli Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

REMEMBRANCE DAY – DZIEŃ PAMIĘCI W KANADZIE

W dowód pamięci i wdzięczności za ofiary poległych żołnierzy walczących o pokój 11 listopada, Kanadyjczycy czczą pamięć  mężczyzn i kobiet, którzy służyli i nadal służą za  nasz kraj,  w czasach wojen, konfliktów i pokoju. Czcijmy tych, którzy walczyli o Kanadę w pierwszej wojnie światowej (1914-1918), II wojnie światowej (1939-1945) i wojnie koreańskiej (1950-1953), jak również  za tych, którzy służą do  tego czasu. Ponad 2,3 mln Kanadyjczyków służyło za nasz  kraj, a zmarło ponad 118,000. Oddali ich życie i ich przyszłość, tak, że my teraz możemy żyć w pokoju. Musimy pamiętać o Nich. Jeśli tego nie  zrobimy, ofiary tych przeszło  sto tysięcy Kanadyjczyków, którzy oddali swoje   życie  będą dla nas  bez znaczenia.  Znaczenie ich ofiar spoczywa w naszej zbiorowej świadomości narodowej. Nasza przyszłość jest ich pomnik.