IV NIEDZIELA ADWENTU 21- 25 grudnia, 2014

IV NIEDZIELA ADWENTU 21- 25 grudnia, 2014

IV NIEDZIELA ADWENTU

21 grudnia 2014r.

2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Rz 16,25-27;Łk 1,26-38

Ref: Na wieki będę sławił łaski Pana.

Ostatnia niedziela Adwentu – poprzez bogactwo powiązań tekstów Starego i Nowego Testamentu – pozwala nam już dzisiaj zobaczyć pewne światła na drogach ludzkich poszukiwań Boga. Prawda, którą Bóg powierzył człowiekowi, objawiając mu samego Siebie i swoje życie, jest wpisana w historię. „Ta z kolei – jak podkreślił Św. Jan Paweł II w encyklice Fides et ratio – jest drogą, którą ma on przejść w całości, aby dzięki nieustannemu działaniu Ducha Świętego ukazała się w pełni treść objawionej prawdy. Historia jest zatem dziedziną, w której możemy dostrzec działanie Boga dla dobra ludzkości. On przemawia do nas przez to, co nam najlepiej znane i łatwo dostrzegalne, ponieważ stanowi rzeczywistość naszego codziennego życia, bez której nie umielibyśmy się porozumieć. Wcielenie Syna Bożego pozwala nam zobaczyć rzeczywistość ostatecznej syntezy, tego, co Boże i ludzkie… Nie należy jednak zapominać, że Objawienie pozostaje pełne tajemnic i nasze poznanie jest nadal tylko cząstkowe… Tylko wiara pomaga nam ją poprawnie rozeznawać”.

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA

Pasterka: Iz 9,1-3.5-6; Tt 2,11-14; Łk 2,1-14

Ref: Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.

Msza w dzień: Iz 52,7-10; Hbr 1,1-6; J 1,1-18

Ref: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

Alleluja!!! Wielki to i radosny dzień: albowiem Słowo stało się Ciałem i narodziło się z Maryi Dziewicy. „Dziecię się nam narodziło i Syn nam jest darowany.” Mimo iż świat ówczesny miał zbyt dużo innych problemów, by zauważyć przyjście jakiegoś biednego dziecka, to jednak kilka osób dotarło, by ujrzeć zapowiadanego.  Klękając przed żłóbkiem, rozpoczęli 2000-letnią adorację, trwającą do dziś. Tej nocy rodzi się prawdziwa miłość i przychodzi do nas, by przyciągnąć swą pokorą i ubóstwem. To wydarzenie jednoczy ludzi dobrej woli na całym świecie. Nawet Ci, którzy w codzienności swojej nie identyfikują się ze wspólnotą chrześcijańską, świętują ten jeden wielki dzień, a właściwie noc. Znamiennym jest to, że sam Bóg obrał tę porę, by spotkać się z nami i udzielić pokoju. To dla nas wielki dar, który trzeba powitać.

II DZIEŃ ŚWIĄT – ŚW. SZCZEPANA

2 Dz 6,8-10;7,54-60; Mt 10,17-22

Ref: W ręce Twe, Panie, składam ducha mego.

Św. Szczepan stał się żywą repliką Chrystusa dzięki mocy Ducha: „Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał… Gdy słyszeli to, co mówił zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego. A on pełen Ducha patrzył w niebo…” (Dz 6,10.55). Moc Szczepana, o której mówi lekcja, ma swoje źródła w Duchu Świętym. Jezus Chrystus bowiem obiecał uczniom Ducha, jako moc do dawania świadectwa.

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 20 grudnia

18:00 – O Boże błogosławieństwo dla Emilii w dniu Urodzin

18:00 O Boże błogosławieństwo dla żyjących parafian, a dla zmarłych o wieczny pokój

Niedziela, 21 grudnia

8:00 – Dziękczynna za łaski i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej dla Anny

9:30 – O Boże błogosławieństwo dla Renaty Piekut i Arkadiusza Senderowskiego z okazji Urodzin

11:00 – ++ Mikołaj Kosacz (20 rocz.) i Janina Tawreł  – rodzina

12:30 – ++ Marian Gąska i zmarli z rodziny oraz Zofia Zasadniewska i Józef

19:00 – +- Michalina Olszewska (16 rocz.)   – wnuczka z rodziną

Poniedziałek, 22 grudnia

19:00 – + Łucja Mrozowska

19:00 – ++ Marianna i Henryk Dąbrowscy i zmarli z rodziny      – córka z rodziną

19:00 – O zdrowie dla Marka                               – przyjaciele

Wtorek, 23 grudnia

19:00 – + Wiesław Komarnicki (1 rocz.)   – żona z dziećmi

19:00 – O Boże błogosławieństwo w rocznicę Urodzin dla Małgorzaty

19:00 – O łaskę beatyfikacji Sługi Bożej Matki Kolumby Białeckiej        – Sr. Dominikanki

Środa, 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia

21:00 – Za parafian

24:00 – Za parafian

Czwartek, 25 grudnia – Boże Narodzenie

9:30 – O Boże błogosławieństwo dla rodzin Sióstr Dominikanek

11:00 – + Teresa Owoc (6 rocz.)                 – mąż z rodziną

12:30 – + Maria Łaniak (2 rocz.)

19:00 – ++ Janina, Antoni, Stefan Kaczkowski oraz Henryk i Romuald Sujata i dusze w czyśćcu cierpiące

Piątek, 26 grudnia – Św. Szczepana

9:30 – ++ Michał Cozak oraz Tadeusz, Eugenia i Bronisław Moliński        – rodzina

11:00 – + Stanisław Wysocki                         – syn z rodziną

12:30 – O Boże błogosławieństwo dla Janiny i Franciszka Miernik z okazji 60 rocznicy ślubu małżeńskiego

19:00 – + Wiesława Kaźmierska (5 rocz.)– córka z rodziną

Sobota, 27 grudnia – Św. Jana Apostoła

8:30 – + Jadwiga Janik                                     – brat z rodziną

18:00 – + Małgorzata Pulwicka (5 rocz.)               – rodzina

18:00 – O Boże błogosławieństwo dla żyjących parafian, a dla zmarłych o wieczny pokój

Niedziela, 28 grudnia – Święto Świętej Rodziny

8:00 – O Boże błogosławieństwo dla Jana i Krystyny z rodziną

9:30 – Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i opiekę Matki Bożej dla Hani i Marka w 45 rocznicę ślubu małżeńskiego

11:00 – + Elżbieta Opałka                                              – dzieci

12:30 – ++ Janina i Zbigniew Nowak oraz Ryszard Krawczyk

19:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz dary Ducha Świętego dla rodziny Sujatów           – rodzina

LEKTORZY 20-21 grudnia

18:00 – J. Bogusławska, S. Teresa, M. Broniewski

8:00 – M. Pepłowski, M. Sobczak, O. Pepłowski

9:30 – M. Domaradzki, Organista, J. Pietrzak

11:00 – V. Kanaszyc, Laetare, E. Kiegler

12:30 – J. Miazga, M. Iskra, A. Gurgul

19:00 – Młodzież

LEKTORZY i KANTORZY

WIGILIA I BOŻE NARODZENIE 24-25 GRUDNIA

24 grudnia 2014:

Pasterka 21:00 – M. Broniewski, M. Iskra, B. Chabiera

Pasterka 24:00 – O. Pepłowski, Chór „Vox Populi”, P. Podgórny

25 grudnia – Boże Narodzenie

9:30 – J. Borecki, Organista, M. Domaradzki

11:00 – E. Kiegler, Laetare, M. Kaczan

12:30 – T. Kot, Organista, V. Kanaszyc

19:00 – Młodzież/ Lektorzy

26 grudnia – Św. Szczepana

9:30 – P. Podgórny, M. Iskra, P. Podgórny

11:00 – J. Bogusławska, M. Kulaga, M. Domaradzki

12:30 – J. Miazga, S. Teresa, J. Pietrzak

19:00 – Młodzież/ Lektorzy

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

ROZKŁAD MSZY ŚW. W CZASIE ŚWIĄT

Wigilia Bożego Narodzenia: 21:00 & 24:00

Boże Narodzenie: 9:30; 11:00; 12:30; 19:00

Św. Szczepana: 9:30; 11:00; 12:30; 19:00

Pożegnanie Starego Roku 31 grudnia – Msza św. o godz. 18:00 z nabożeństwem dziękczynnym

1 Stycznia 2015 roku: 9:30; 11:00; 12:30; 19:00

PODZIĘKOWANIE KS. REKOLEKCJONIŚCIE

W imieniu całej wspólnoty parafialnej składamy serdeczne podziękowanie Ks. Dr. Sławomirowi Tykarskiemu z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za wygłoszone nauki rekolekcyjne, które pozostaną w sercach naszych parafian. Dziękujemy za trud głoszenia rekolekcji i głębokie treści kazań wzbogacające naszą wiarę. Życzymy Ks. Sławomirowi dalszych sukcesów na drodze pracy naukowej dla dobra Kościoła w naszej Ojczyźnie – Szczęść Boże !

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

DRODZY PARAFIANIE I GOŚCIE !

Niech przychodzący na nowo Pan i Zbawiciel – Jezus Chrystus opromieni każdy dzień Waszego życia blaskiem swojej Prawdy i ogrzeje ciepłem swojej Miłości pośród różnych doświadczeń i niepewności. Życzymy błogosławionych, bogatych w Boży pokój, radość, dobre zdrowie i wszelką pomyślność Świąt Bożego Narodzenia Jezusa Chrystusa, jak i wszystkich dni Nowego 2015 Roku. – Księża Chrystusowcy – Ks. Czesław i Ks. Karol

****

Drodzy Kapłani!

Niech Boża Dziecina obdarza Was swymi łaskami, byście wytrwale podążali obraną przez siebie drogą życiową, pełniąc służbę Bogu i ludziom. Niech Was Bóg wspiera swoją miłością oraz mocą. Niech Betlejemska gwiazda świeci swoim światłem każdemu z Was, oświetlając drogę życia i wszystkie Wasze sprawy. Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2015. Życzą Wam parafianie.

****

Drodzy Parafianie!

Życzymy Wam wszystkim rodzinnych, błogosławionych, dobrych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Niechaj Dzieciątko Jezus znajdzie godne mieszkanie w Waszych sercach i zostanie przyjęte z wiarą i miłością. Niech Jezus obdarzy hojnie łaską i pokojem a Matka Boża Królowa Polski niech Opiekuje się Wami przez cały Nowy Rok 2015.

Wasza Rada Parafialna.

****

Najserdeczniejsze życzenia wielu łask Bożych, pokoju, radości na Święta Narodzenia Pana oraz błogosławionego i szczęśliwego Nowego Roku życzy wszystkim w imieniu Sióstr Dominikanek Siostra Salome, Przełożona Sióstr Dominikanek w Calgary

****

Czas upływa szybko. Każdego roku o tej porze tradycja polska każe nam przypomnieć sobie i bliskich, przyjaciół, znajomych i wszystkich, z którymi chciałoby się być razem w dniach Świąt, przy stole wigilijnym. Z pewnością do tych ludzi należycie Wy, kochani duszpasterze. Pragniemy powiedzieć Wam, że bez Was nasze życie polonijne byłoby bardzo ubogie; dziękujemy Wam za to, że jesteście wśród nas. Życzymy Wam kochani wszelakich błogosławieństw od Najświętszej Matuli i Jej Syna – Zbawiciela. Niechaj będą z Wami w dniach Świąt, przez cały rok 2015 i na długie jeszcze lata naprzód. Niechaj nasza Pani, Królowa Polski sprawi, aby każdy dzień posługi duszpastrerskiej był Wam kolejnym dniem satysfakcji z dobrze wykonanej posługi w dziele ewangelizacji. Niechaj też Wasza posługa przynosi Wam widoczne znaki wdzięczności ze strony parafian – Szczęść Boże!

Koło Rodzina Radia MaryjaJan Kułach

****

Drodzy Nasi Parafianie

Wkrótce będziemy przeżywać Uroczystość Bożego Narodzenia – najpiękniejszego święta, pełnego miłości, zgody i ciepła rodzinnego. Podczas wieczerzy wigilijnej będziemy się łamać Opłatkiem – symbolem Jezusa, który daje nam siłę i moc do dalszego życia. W imieniu własnym i Zarządu Koła Towarzystwa Przyjaciół K.U.L., Parafianom i wszystkim Rodakom oraz Gościom spędzającym u nas Święta, życzę błogosławieństwa od Bożej Dzieciny, a przede wszystkim: zdrowia, szczęścia, spokoju ducha i radości oraz wszelkich pomyślności w nadchodzącym Nowym 2015 Roku. Niech nowo narodzone Dziecię znajdzie godne mieszkanie w naszych sercach. Michał Broniewski – Prezes Zarządu Koła T.P. KUL w Calgary

****

Na te radosne Święta Bożego Narodzenia prosimy przyjąć od Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego w Calgary życzenia pełni łask i błogosławieństw nowonarodzonego Chrystusa. Niech blask płynący z betlejemskiej szopki, opromienia ten świąteczny czas oraz każdy dzień Nowego 2015 Roku.

****

Polonijna audycja radiowa „POLSKA FALA” przesyła serdeczne życzenia z okazji Święta Narodzenia Pana i zaprasza do wysłuchania specjalnej, świątecznej audycji, z kolędami i życzeniami od osób naszego środowiska polonijnego w Pierwszy Dzień Świąt, czwartek, 25 grudnia o godz.19.00. Hej kolęda, kolęda!

****

W imieniu Rady Rycerzy Kolumba Koło # 14497 im. Ks. Jana Otłowskiego przy Polskiej Parafii Matki Bożej Królowej Pokoju, wszystkim członkom Rycerzy oraz wszystkim parafianom, organizacjom polonijnym i całej Polonii składam najlepsze życzenia zdrowia, radości, pokoju ducha i wszelkich łask Bożych jak również szczęśliwych, kojących, przeżytych w zgodzie ze światem i z sobą samym, pełnych życia i miłości świąt Bożego Narodzenia. Aby przy świątecznym stole nie zabrakło radości i ciepła rodzinnej atmosfery, a Nowy 2015 Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność.

Wielki Rycerz, Aleksander Gurgul

****

W imieniu Zarządu, Członków  Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Koła #18 w Calgary, oraz w imieniu własnym i mojej małżonki z okazji zbliżających

się ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA pragnę złożyć życzenia, wszelkich łask Bożych i dużo zdrowia, dla Księdza proboszcza, Księży naszej parafii i siostrom

Dominikankom Bożej pomocy w Bożej pracy. Stowarzyszeniu Polsko –Kanadyjskiemu, Honorowemu Konsulowi Rzeczpospolitej Polski, Dyrekcji i Nauczycielom Szkoły Polskiej im. Jana Pawła II, Klubowi Seniorów, Klubowi Białe Orły, Zespołowi Polanie, Harcerkom i Harcerzom, i dla Rycerzy Kolumba oraz całej społeczności Polonijnej w Calgary. Niechaj zbliżające się Świąteczne dni pełne, będą radosnych i szczęśliwych chwil. Niech ten Nowy Rok będzie dla was łaskawy i obdarzy was wszystkim, czego potrzebujecie.  Życzymy Wam miłości w rodzinie, sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. Wzajemnego szacunku i tolerancji. Oby współpraca pomiędzy naszymi organizacjami  układała się pomyślnie i w zgodzie. Nie zapominajmy o naszych korzeniach, o naszej Ukochanej Ojczyźnie, krzewmy kulturę i podtrzymujmy Polskie Tradycje. Jeszcze raz życzymy Wam, Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku.

Jan Kraska, Prezes SPK Koło #18 w Calgary.      

Łamiąc się opłatkiem…

Życzenia…

Brudną grotę trudno uznać za najlepsze miejsce dla narodzin Boga.  A takim jest. Bóg wybrał bowiem to, co słabe, kruche, ułomne. Ukochał wszystkie ostatnie miejsca. Zapragnął rozświetlić najciemniejsze zakamarki. W bezsile Dziecka objawić swoją moc i wszechmoc. Przyjąwszy postać sługi, stać się Sługą wszystkich. By odkryć to miejsce trzeba wiary pasterzy. By tam dotrzeć – mądrości magów. By pokochać – pokory Maryi. By wrócić z sercem napełnionym żarem – wprzód wyruszyć w drogę i oddać pokłon, uznając w Dziecku Pana i Mesjasza.

Życzę Ci takiej wiary, jaką miała Maryja,

która nie rozumiejąc zaufała Słowu i pozwoliła,

aby Bóg się Nią posłużył i dał ludziom szczęście.

Ty też dawaj je innym.

 

Pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł,

niech strzeże waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.

 

Poprzez tą parafrazę słów św. Pawła z Listu do Filipian, życzymy wszystkim naszym czytelnikom „Głosu Młodzieży”, aby Książe Pokoju oddalił wszelki zamęt i obawy, i napełnił serca wasze niezmierną miłością i nieustającym pokojem

– Wesołych Świat Bożego Narodzenia!

BIURO PARAFIALNE

Informujemy, że biuro parafialne będzie nieczynne 24,25 i 26 grudnia, a otwarte 29 i 30 grudnia, i ponownie nieczynne 31 grudnia, 1 i 2 stycznia 2015r. Prosimy dzwonić tylko w ważnych sprawach lub ewentualnie zostawić wiadomość.

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – KOLĘDA

Zgodnie z polską tradycją w pierwszych tygodniach Nowego Roku 2015 będziemy odwiedzać rodziny w ramach kolędy, ale tylko na indywidualne zaproszenie. Karty – zgłoszenia na kolędę wyłożone są przy biuletynach.

KOPERTY NA OFIARY NA 2015 ROK

W przedsionku kościoła znajdują się zestawy kopert na ofiary składane w ciągu roku podczas niedzielnej kolekty. Koperty ułożone są według numeracji z nazwiskiem i imieniem ofiarodawcy. Jeśli ktoś z parafian chciałby używać kopert, to prosimy o zgłoszenie się do biura parafialnego. Na podstawie składanych ofiar w kopertach wydajemy zaświadczenia do rozliczeń podatkowych po Nowym Roku. Serdecznie dziękujemy za złożone ofiary w mijającym roku – Bóg zapłać !

KAWIARENKA

Zapraszamy do kawiarenki na kawę i ciasto, które przygotowują Panie z „Grupy Parafialnej”.

 

SPOTKANIE MODLITEWNE GRUPY ŚW. OJCA PIO

Zapraszamy grupę modlitewną na Mszę św. i nabożeństwo we wtorek 23 grudnia na godz. 19:00.

SPOTKANIE OPŁATKOWE RODZINY RADIA MARYJA

W Niedzielę Świętej Rodziny 28 grudnia po Mszy św. o godz. 12:30 odbędzie się spotkanie Opłatkowe Rodziny Radia Maryja na które przybędzie O. Jacek Cydzik, redemptorysta z Toronto. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Koła Rodziny Radia Maryja oraz sympatyków.

WIGILIA MINISTRANTÓW

Wszystkich ministrantów, którzy służą w naszej parafii oraz kandydatów na ministrantów zapraszamy na wigilię 29 grudnia bezpośrednio po Mszy św.

PARAFIALNA ZABAWA SYLWESTROWA

Z inicjatywy grupy parafian serdecznie zapraszamy na Zabawę Sylwestrową do naszej sali parafialnej 31 grudnia. Coctail o godz. 19:00. Kolacja 19:30. Zabawa do godziny 2:00am. Muzyka – Bogdan Chabiera. Cena biletu $ 90.00. Kontakt i rezerwacja: Małgorzata Iskra 403-217-2745.

JASEłKA 2015 PÓJDŹMY, POKłOŃMY SIĘ PANU

W niedzielę, 18 stycznia 2015 roku, odbędą się w Domu Polskim o godz. 16:00 Jasełka „PÓJDŹMY, POKŁOŃMY SIĘ PANU”. Serdecznie zapraszamy całą Polonię, aby tradycyjnie spotkać się i wspólnie ciągle przeżywać radosne chwile związane z Narodzeniem Pana. Zobaczymy pasterzy, górali, Trzech Króli i innych bohaterów, znanych z historii Polski, usłyszymy pieśni, zobaczymy tańce w wykonaniu naszych zespołów polonijnych, a nade wszystko usłyszymy słowa, przepojone mądrością, wskazującą, jak wygrać życie, czyli, jak przeżyć życie pięknie i wartościowo.  Serdecznie zapraszamy, aby wspólnie pokłonić się Panu.

OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE

Nadchodzi czas na odnowienie opłat za reklamy firm i biznesów w biuletynie parafialnym na rok 2015. Prosimy o potwierdzenie kontynuacji swych reklam do 14 stycznia. Serdecznie dziękujemy sponsorom naszego biuletynu – Bóg zapłać !

W NASZEJ SPOŁECZNOŚCI

ZESPÓŁ „KRAKUSY”

Przybieżeli do Betlejem… Zgodnie ze staropolskim obyczajem w styczniu zespół Krakusy wyruszy po kolędzie. Osoby, które chciałyby zaprosić do swoich domów 5-6 osobową grupę z niedługim programem artystycznym proszone są o kontakt z nami pod adresem mailowym: info@krakusy.ca w celu ustalenia terminu wizyty. Datki na potrzeby zespołu w związku z wyjazdem na festiwal folklorystyczny w Polsce mile widziane. Kontakt w sprawie umówienia wizyty z Barbarą Staniszewski Tel: 403-819-7898

SYLWESTER W DOMU POLSKIM

Zabawa do 4:00 nad ranem. Wstęp $125 od osoby. Smaczny i obfity jadłospis. Do tańca gra DJ Marco. Wszystkie zarezerwowane bilety musza być wykupione w przeciwnym razie rezerwacje tracą ważność. O szczegóły, informacje i bilety prosimy dzwonić: Tel: 403-291-3757; e-mail: info@dompolski.ca

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE I STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW, KOŁO #18 W CALGARY

Zapraszają Polonię do Domu Polskiego na tradycyjny

Opłatek Polonijny, który odbędzie w niedzielę, 11 stycznia 2015 o godz.14.30. To świąteczno-noworoczne wydarzenie, u progu Nowego Roku 2015, w duchu Świąt Bożego Narodzenia, będzie okazją do spotkania i połamania się opłatkiem w atmosferze wzajemnych życzeń. Opłatek Polonijny 2015, z obiadem i lampką wina, będzie ubarwiony częścią artystyczną i wspólnym śpiewem kolęd. Cena biletu dla osób należących do organizacji $10.00, a dla niezrzeszonych w Stowarzyszeniach: $20.00. Bilety można rezerwować i kupić w Domu Polskim, te. 403-291-3757 lub u prezesa SPK, Koło #18 Jana Kraski 403-246-1921.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

GOSIA’S PIEROGI

Na każde spotkania, i nie tylko rodzinne. Pyszne domowego wyrobu pierogi różnego rodzaju, gołąbki oraz inne dania. Planowane zamówienia mile widziane. Kontakt Małgorzata lub Piotr. Tel: 403-393-9980 (5x)

ZATRUDNIMY PANIE DO SPRZĄTANIA DOMÓW

Praca na pełny etat na stanowiska: Team Leader – wymagany samochód ($21/godz). Cleaning Partner ($14/godz). Praca od poniedziałku do piątku (Southwest Calgary). Wolne wieczory i weekendy. Pełnopłatne przejazdy między serwisami . Zapewniamy płatne szkolenie. Praca w przyjaznym, 2-osobowym zespole i miłej atmosferze. Oferujemy świadczenia zdrowotne. Zadzwoń po więcej informacji: 403-829-0687

POSZUKUJĘ OPIEKUNKI Potrzebna pomoc dla starszej osoby w godzinach od 9:00 do 12:00 ewentualnie godziny po południu od 16:00 do 18:00 lub więcej. Osoba ta musi posiadać Social Insurance. Proszę dzwonić po więcej informacji. Tel: 403-253-0865 (1x)

PRACA DLA NIANI Opieka nad dziećmi w wieku 19 miesięcy i 4,5 roku. Praca na trzy dni w tygodniu – 30 godzin. Dzielnica Evanstone NW. Kontakt i szczegółowe informacje Agnieszka. Tel: 587-230-5111 (4x)

POTRZEBNA OPIEKUNKA Poszukuję opiekunki nad starszą panią na pełny etat lub częściowy. Godziny pracy do uzgodnienia. Tel: 403-249-3064 (2x)