28 grudnia, 2014 – 4 stycznia, 2015

28 grudnia, 2014 – 4 stycznia, 2015

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY

28 grudnia 2014

Syr 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Łk 2-22-40

Ref: Błogosławiony, kto się boi Pana.

Rodzina od samego początku jest w centrum tajemnicy Bożego Narodzenia. „Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami”, czyli w rodzinie Maryi i Józefa. Rodzina jest więc miejscem spotkania człowieka z Bogiem. Pismo Święte nie ukrywa jednak sytuacji trudnych, obecnych w rodzinach. Paradoksalnie, musimy włączyć w to Świętą Rodzinę, w której również nie brakowało trudnych chwil. Widzimy brak zrozumienia Maryi i Józefa dla powołania dwunastoletniego Syna, który zostaje w świątyni w Jerozolimie. Ewangelista Łukasz zanotował w tym miejscu przykład trudnego dialogu rodziców z dzieckiem: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Lecz On im odpowiedział: Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział”. Prawdopodobnie w Biblii znajdziemy więcej przykładów trudnych relacji rodzinnych niż tych łatwych, pozytywnych, wzorowych. Możemy zatem postawić pytanie: dlaczego Biblia, słowo Boga i księga ludzkości, opowiada te trudne historie? Z pewnością po to, aby nauczyć nas, że życie w związku małżeńskim, w rodzinie jest niełatwym przedsięwzięciem i niewiele osób potrafi przeżywać je bez trudności, a czasami może nawet dochodzić do dramatycznych sytuacji rozłamów, widocznych czy ukrytych separacji. Właśnie ukazując przykłady trudności rodzinnych, Pismo Święte chce nam pomóc, byśmy mogli odnaleźć w nich pocieszenie, wskazówki, sugestie i nadzieję w dążeniu do realizacji ideału chrześcijańskiej rodziny.

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

1 stycznia 2015

Lb 6,22-27;Ga 4,4-7; Łk 2,16-21

Ref: Bóg miłosierny niech nam błogosławi.

Dzisiaj, w pierwszy dzień Nowego Roku, świętujemy uroczystość Bożej Rodzicielki. Jak małe dziecko w pierwszych dniach swego życia przytula się do mamy, tak i my w pierwszy dzień roku przytulamy się do Bożej Rodzicielki, szukając w jej ramionach ciepła, nadziei, miłości. Żyjemy w czasach, gdy wszystko dzieje się za szybko, za nerwowo, nierzadko byle jak, ze szkodą dla nas samych. Dlatego właśnie warto pochylić się nad dniem dzisiejszym, by znaleźć te dobra, które ciągle dla nas i przed nami Maryja otwiera. Chcąc to zrozumieć i przyjąć, wejdźmy razem w to, co nam Bóg przepowiada w Swym Słowie, by poczuć jedność prowadzącą do jedynego celu, co z kolei pomoże nam w przejściu przez życie. Za trudne? Plan Boży od zawsze zakładał wielką miłość do ludzi, stąd to, co było, jest i będzie ma swoje odzwierciedlenie w naszym życiu i postępkach. Ten plan zakładał od zawsze naszą niewierność, nasze bałwochwalstwo. Dlatego Bóg – poprzez swoją wybrankę – zszedł na ziemię przybrawszy postać człowieka; dlatego też to ją obrał za Rodzicielkę Syna, a zarazem Boga. Wiedział dobrze, że Maryja podda się woli Pana, nie będzie protestować, wręcz przyjmie ten dar jako swój cel życia. Rodzicielstwo Maryi stało się dla Niej celem, życiem, obowiązkiem i miłością. Prawdziwość Swego Macierzyństwa zrozumiała bardzo szybko i rozważnie, bowiem została nie tylko Matką Boga, ale zarazem całego Kościoła, a to podwójna odpowiedzialność.

NIEDZIELA OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

4 stycznia 2015

Iz 60,1-6; Ef 3, 2-3a, 5-6; Mt 2, 1-12

Ref: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

Dzisiejsza uroczystość Epifanii, czyli Objawienia Pańskiego pojawiła się w IV wieku. Chrześcijanie w czasie tego obchodu zaczęli dziękować Bogu za to, że Jego zbawcza wola nie ograniczyła się tylko do jednego Wybranego Narodu, ale objęła wszystkie ludy i narody. Krótko mówiąc dziękowano Panu Bogu za Kościół, który jest jeden, ale jest katolicki, czyli powszechny. Mogą do niego należeć wszyscy ludzie i każdy człowiek. Kiedy spojrzymy na szopkę, to zobaczymy w niej obrazowo przedstawioną istotę Kościoła. Oto wokół Dzieciątka Jezus gromadzą się postaci: Maryi, Józefa, pasterzy, Mędrców ze Wschodu, z których Tradycja zrobiła królów: jednego rasy białej, drugiego żółtej, trzeciego czarnej, co miało symbolizować całą ludzkość. Kościół bowiem to społeczność wierzących gromadzących się wokół Jezusa, Jedynego Zbawiciela człowieka. Społeczność ta ma charakter uniwersalny, przekracza granice państw, narodów i kultur.

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 27 grudnia – Św. Jana Apostoła

18:00 – + Małgorzata Pulwicka (5 rocz)               – rodzina

18:00 – O Boże błogosławieństwo dla żyjących parafian, a dla zmarłych o wieczny pokój

Niedziela, 28 grudnia – Niedziela Świętej Rodziny

 

8:00 – O Boże błogosławieństwo dla Jana i Krystyny z rodziną

9:30 – Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i opiekę Matki Bożej dla Hani i Marka w 45 rocznicę ślubu małżeńskiego

11:00 – + Elżbieta Opałka                                              – dzieci

12:30 – ++ Janina i Zbigniew Nowak oraz Ryszard Krawczyk

19:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz dary Ducha Świętego dla Krzysztofa, Crystal, Jakuba, Kazimierza i Wandy Sujatów                 – rodzina-

Poniedziałek, 29 grudnia

19:00 – + Maria Adamska (17 rocz.)           – syn z rodziną

19:00 – ++ Elżbieta Michalska i Elżbieta Pawlicka  – koleżanka

19:00 – O Boże błogosławieństwo w rocznicę chrztu świętego Baxterka, Wyliego i Mayi                   – prababcia

Wtorek, 30 grudnia

19:00 – + Andrzej Kociołek                          – córka z rodziną

19:00 – ++ Helena Bała oraz Maria i Jan Nodrzak

19:00 – + Maria Śmiałek (3 rocz.)               – syn z rodziną

Środa, 31 grudnia – Pożegnanie Starego Roku 2014

18:00 – Dziękczynna za parafian

18:00 – O Boże błogosławieństwo i wypełnienie woli Bożej dla Bogdana         – przyjaciele

Czwartek, 1 stycznia – Nowy Rok 2015

9:30 – + Regina i Józef Wójcik        -syn

11:00 – ++ Józef i Apolonia Pyć            – rodzina

12:30 – + Mieczysław Szymoniak    – córki z rodzinami

19:00 – + Alicja Rudy                                       – rodzina

Piątek, 2 stycznia

9:00 – + Aleksander Samborski (8 rocz.) – żona z dziećmi

19:00 – O Boże błogosławieństwo i łaskę wiary dla Davida           – mama

Sobota, 3 stycznia

8:30 – ++ Bolesław Gojlik i zmarli z rodziny       – rodzina

18:00 – ++ Jadwiga i Kazimierz Grzmil oraz Tadeusz Strycharski          – rodzina

Niedziela, 4 stycznia – Objawienie Pańskie

8:00 – ++ Antoni, Anna, Józef i Henry Różnicki

9:30 – O Boże błogosławieństwo dla Teodora z okazji 2 rocznicy Urodzin                            – babcia i dziadek

 

11:00 – O Boże błogosławieństwo dla Doroty i Krzysztofa z okazji 20 rocznicy ślubu małżeńskiego   – rodzice

12:30 – O Boże błogosławieństwo dla żyjących parafian, a dla zmarłych o wieczny pokój

19:00 – ++ Lucjan Małyszko oraz zdrowie i Boże błogosławieństwo dla syna Ernesta       – matka z rodziną

Poniedziałek, 5 stycznia

19:00 –O łaski wiary w czasie cierpienia dla Bogdana

Wtorek, 6 stycznia

19:00 – O Boże błogosławieństwo i łaski Ducha Świętego dla Renaty Piekut z okazji Urodzin       – przyjaciele

Środa, 7 stycznia

19:00 – ++ Andrzej Raniszewski (5 rocz.) i zmarli z rodziny

Czwartek, 8 stycznia

9:00 – ++ Weronika i Mieczysław                   – Ks. Karol

19:00 – + Maria Floryn- Szkoła Polska św. Jana Pawła II

Piątek, 9 stycznia

9:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Renaty Piekut i jej rodziny

19:00 – ++ Michalina Jarząb (9 rocz.) i zmarli z rodziny Jarząb i Jasek                  – rodzina

Sobota, 10 stycznia

8:30 – + Georgia Vince       – syn

18:00 – O Boże błogosławieństwo dla Józefa Boguckiego w 90 rocznicę Urodzin      – przyjaciele

Niedziela, 11 stycznia – Chrzest Pański 

8:00 – O Boże błogosławieństwo z okazji Urodzin dla Renaty Piekut i opiekę Matki Bożej w Nowym Roku                – Anna i Jan

9:30 – + Wiktor Wojcieszonek                – dzieci i wnuczka

11:00 – ++ Marian Błach i Kazimierz Bilski

12:30 – + Jadwiga Kokoszewska                   – mąż i dzieci

19:00 – + Niki oraz dusze w czyśćcu cierpiące – rodzina

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

         ŻYCZENIA NOWOROCZNE

Z BOGIEM W NOWY 2015 ROK!

Żegnamy rok 2014 dziękując Bogu za wszelkie dobro, które stały się naszym udziałem w ciągu minionych 12 miesięcy. Żegnamy go, przepraszając za całe zło, które w ciągu tychże 12 miesięcy wpisało się w serca ludzkie, w historię narodów i kontynentów. Przepraszamy Boga za nasze grzechy, zaniedbania i uchybienia. Prosimy o łaskę i siły potrzebne, aby wejść w nowy rok, – jak mówi Apostoł Paweł – „nie pozwolić zwyciężyć się złu, ale zwyciężać zło dobrem”. Błogosławieństwa Bożego na cały 2015 Rok

Ks. Czesław i Ks. Karol

PODZIĘKOWANIA

Dziękujemy serdecznie za ofiary złożone podczas Mszy św. z okazji Świąt Bożego Narodzenia – Bóg zapłać! Dziękujemy serdecznie Paniom, które przygotowały Wigilię parafialną od strony kulinarnej i dekoracyjnej oraz tym wszystkim, którzy wzięli w niej udział. Dziękujemy również Paniom z grupy parafialnej za wypieki ciast świątecznych i przygotowanie oraz serwowanie poczęstunku dla starszych i chorych naszych parafian w niedziele 21 grudnia po Mszy św. z Sakramentem Namaszczenia Chorych – Bóg zapłać! Dziękujemy serdecznie Państwu Rejman za dekorację żłóbka i wszystkim, którzy pomagali w dekoracji świątecznej kościoła – Bóg zapłać!

STATYSTYKA ROKU 2014

W minionym roku 2014 zostało ochrzczonych 20 dzieci. Do Pierwszej Komunii św. przystąpiło 42 dzieci. Związek małżeński zawarło 6 par narzeczeńskich w naszej parafii i 6 par zawarło ślub poza naszą parafią. Na wieczny odpoczynek zostało odprowadzonych 21 osób. W tym roku nie było sakramentu bierzmowania z powodu małej ilości kandydatów.

BIURO PARAFIALNE

Informujemy, że biuro parafialne jest otwarte 29 i 30 grudnia, a nieczynne 31 grudnia 1 i 2 stycznia 2015r. Prosimy dzwonić tylko w ważnych sprawach lub ewentualnie zostawić wiadomość.

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – KOLĘDA

Zgodnie z polską tradycją w pierwszych tygodniach Nowego Roku 2015 będziemy odwiedzać rodziny w ramach kolędy, ale tylko na indywidualne zaproszenie. Karty-zgłoszenia na kolędę wyłożone są przy biuletynach.

KOPERTY NA OFIARY NA 2015 ROK

W przedsionku kościoła znajdują się zestawy kopert na ofiary składane w ciągu roku podczas niedzielnej kolekty. Koperty ułożone są według numeracji z nazwiskiem i imieniem ofiarodawcy. Jeśli ktoś z parafian chciałby używać kopert, to prosimy o zgłoszenie się do biura parafialnego. Na podstawie składanych ofiar w kopertach wydajemy zaświadczenia do rozliczeń podatkowych po Nowym Roku. Serdecznie dziękujemy za złożone ofiary w mijającym roku – Bóg zapłać !

KAWIARENKA

W miesiącu stycznia kawiarenkę przygotowują grupy „Refleksja” oraz chór parafialny „Vox Populi”.

Zapraszamy 4 stycznia do kawiarenki.

SPOTKANIE OPŁATKOWE RODZINY RADIA MARYJA

Dzisiaj w niedzielę Świętej Rodziny po Mszy św. o godz. 12:30 odbędzie się spotkanie Opłatkowe Rodziny Radia Maryja na które przybędzie O. Jacek Cydzik, redemptorysta z Toronto. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Koła Rodziny Radia Maryja oraz sympatyków.

POŚWIĘCENIE KREDY I KADZIDŁA

W niedzielę Objawienia Pańskiego, podczas wszystkich Mszy świętych poświęcimy kredę i kadzidło. Poświęcone kadzidło i kredę rozdawać będą ministranci. Przy tej okazji prosimy o dobrowolne ofiary dla ministrantów, którzy będą mogli z tych ofiar w przyszłości skorzystać.

WIGILIA MINISTRANTÓW

Wszystkich ministrantów, którzy służą w naszej parafii oraz kandydatów na ministrantów zapraszamy na wigilię 29 grudnia bezpośrednio po Mszy św.

PARAFIALNA ZABAWA SYLWESTROWA

Z inicjatywy grupy parafian serdecznie zapraszamy na Zabawę Sylwestrową do naszej sali parafialnej 31 grudnia. Coctail o godz. 19:00. Kolacja 19:30. Zabawa do godziny 2:00am. Muzyka – Bogdan Chabiera. Cena biletu $ 90.00. Kontakt i rezerwacja: Małgorzata Iskra 403-217-2745.

JASEłKA 2015 PÓJDŹMY, POKłOŃMY SIĘ PANU

W niedzielę, 18 stycznia 2015 roku, odbędą się w Domu Polskim o godzinie 16:00, Jasełka „PÓJDŹMY, POKŁOŃMY SIĘ PANU”. Serdecznie zapraszamy całą Polonię, aby tradycyjnie spotkać się i wspólnie ciągle przeżywać radosne chwile związane z Narodzeniem Pana.

OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE

Nadchodzi czas na odnowienie opłat za reklamy firm i biznesów w biuletynie parafialnym na rok 2015. Prosimy o potwierdzenie kontynuacji swych reklam do 14 stycznia. Serdecznie dziękujemy sponsorom naszego biuletynu – Bóg zapłać !

W NASZEJ SPOŁECZNOŚCI

ZESPÓŁ „KRAKUSY”

Przybieżeli do Betlejem… Zgodnie ze staropolskim obyczajem w styczniu zespół Krakusy wyruszy po kolędzie. Osoby, które chciałyby zaprosić do swoich domów 5-6 osobową grupę z niedługim programem artystycznym proszone są o kontakt z nami pod adresem mailowym info@krakusy.ca w celu ustalenia terminu wizyty. Datki na potrzeby zespołu w związku z wyjazdem na festiwal folklorystyczny w Polsce mile widziane. Kontakt w sprawie umówienia wizyty z Barbarą Staniszewski Tel: 403-819-7898

SYLWESTER W DOMU POLSKIM

Zabawa do 4:00 nad ranem. Wstęp $125 od osoby. Smaczny i obfity jadłospis. Do tańca gra DJ Marco Wszystkie zarezerwowane bilety musza być wykupione w przeciwnym razie rezerwacje tracą ważność. O szczegóły, informacje i bilety prosimy dzwonić Tel: 403-291-3757; e-mail: info@dompolski.ca

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE I STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW, KOŁO #18 W CALGARY

Zapraszają Polonię do Domu Polskiego na tradycyjny Opłatek Polonijny, który odbędzie w niedzielę, 11 stycznia 2015 o godz.14.30. To świąteczno-noworoczne wydarzenie, u progu Nowego Roku 2015, w duchu Świąt Bożego Narodzenia, będzie okazją do spotkania i połamania się opłatkiem w atmosferze wzajemnych życzeń. Opłatek Polonijny z obiadem i lampką wina, będzie ubarwiony częścią artystyczną i wspólnym śpiewem kolęd. Cena biletu dla osób należących do organizacji $10.00, a dla niezrzeszonych w Stowarzyszeniach: $20.00. Bilety można rezerwować i kupić w Domu Polskim, te. 403-291-3757 lub u prezesa SPK, koło #18 Jana Kraski 403-246-1921.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

GOSIA’S PIEROGI

Na każde spotkania, i nie tylko rodzinne. Pyszne domowego wyrobu pierogi różnego rodzaju, gołąbki oraz inne dania. Planowane zamówienia mile widziane. Kontakt Małgorzata lub Piotr. Tel: 403-393-9980 (4x)

ZATRUDNIMY PANIE DO SPRZĄTANIA DOMÓW

Praca na pełny etat na stanowiska: Team Leader – wymagany samochód ($21/godz). Cleaning Partner ($14/godz). Praca od poniedziałku do piątku (Southwest Calgary). Wolne wieczory i weekendy. Pełnopłatne przejazdy między serwisami . Zapewniamy płatne szkolenie. Praca w przyjaznym, 2-osobowym zespole i miłej atmosferze. Oferujemy świadczenia zdrowotne. Zadzwoń po więcej informacji: 403-829-0687

POSZUKUJĘ OPIEKUNKI

Potrzebna pomoc dla starszej osoby w godzinach od 9:00 do 12:00 ewentualnie godziny po południu od 16:00 do 18:00 lub więcej. Osoba ta musi posiadać Social Insurance. Proszę dzwonić po więcej informacji. Tel: 403-253-0865 (1x)

PRACA DLA NIANI

Opieka nad dziećmi w wieku 19 miesięcy i 4,5 roku. Praca na trzy dni w tygodniu – 30 godzin. Dzielnica Evanstone NW. Kontakt i szczegółowe informacje Agnieszka. Tel: 587-230-5111 (3x)

POTRZEBNA OPIEKUNKA

Poszukuję opiekunki nad starszą panią na pełny etat lub częściowy. Godziny pracy do uzgodnienia.

Tel: 403-249-3064 (1x)