1 luty, 2015r.

1 luty, 2015r.

IV NIEDZIELA ZWYKŁA

 

Pwt 18,15-20;1 Kor 7,32-35; Mk 1,21-28

Ref: Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie

 

Św. Marek pisząc swoją Ewangelię pragnie wezwać czytelnika do szukania odpowiedzi na pytanie: Kim jest Jezus Chrystus? Już w pierwszym rozdziale pytanie to wraca kilkakrotnie. Oto Jan Chrzciciel wypowiada tajemnicze słowa: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów”. Chodzi mu o wzbudzenie zainteresowania, o to, by słuchacze bacznie obserwowali i wyczekiwali tajemniczego Chrzciciela, który zamiast w wodzie będzie zanurzał ludzi w Duchu Świętym. Jeszcze bardziej zmusza do zastanowienia nad tajemnicą Jezusa wypowiedź samego Boga, który po chrzcie Chrystusa w Jordanie kieruje do Niego słowa: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. Jak długa historia świata do nikogo Bóg nie przemówił w ten sposób. Kimże zatem jest Ten, na którego zstępuje Duch Święty, a Bóg zwie Go umiłowanym Synem? Trzecia scena, którą Marek zestawia z poprzednimi, ma miejsce w synagodze w Kafarnaum. Słuchacze są zdumieni mocą, z jaką przemawia Jezus. „Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie”. Kulminacyjnym jednak punktem jest spotkanie z człowiekiem opętanym przez ducha złego. Do powyższych wypowiedzi Jana Chrzciciela i samego Boga dochodzi teraz trzecia. Składa ją przedstawiciel świata duchów złych, który wyznaje: „Wiem, kto jesteś: Święty Boży”. Jest to prawie że odruchowa reakcja na bliskie spotkanie świata zła z czystym Bożym dobrem. W takim spotkaniu zło czuje się zagrożone. „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić”. Zło jest jak cień. Ono znika gdy pojawia się światło. „Przyszedłeś nas zgubić” oto płacz zła, płacz ciemności z powodu nadchodzącego światła. Umiłowany Syn Boga przychodzi na ziemię, by usunąć ciemności. Wszystko, na co padnie Jego światło, zamienia się w światło. Jak księżyc, który nie jest źródłem światła, świeci jednak, gdy zostanie oświecony przez słońce, tak wszystko, co zwróci się do Boga, odbija w swoim wnętrzu Jego światło, stając się światłością dla otoczenia. Zło jednak nie chce być oświecone, bo pod wpływem światła ono samo znika, ujawnia się w nim tylko to, co od Boga pochodzi, a więc to, co jest dobre, to, za czym się ukrywa. Jak cień ukrywa się za czymś, co przysłania światło, tak zło ukrywa się za dobrem, którego nie chce odnieść do Boga. Gdyby się zgodziło na odsłonięcie, okazałoby się, że wszystko, co posiada i czym się posługuje, otrzymało od Stwórcy. Scena z synagogi w Kafarnaum jest wielką przestrogą pod adresem tych, którzy w swojej wierze przeceniają rozum, a nie doceniają woli. Nie wystarczy teoretyczne poznanie, kim jest Jezus Chrystus. Nie wystarczy nawet publiczne wyznanie, że jest to „Święty Boży”. Można wówczas usłyszeć odpowiedź: „Milcz i idź precz!” Wiara to nie teoria, lecz całkowite zaangażowanie się po stronie Chrystusa. To zgoda na życie w światłości Boga. Tego zły duch nie chciał uczynić, wolał przed Świętym Bożym uciekać. Miał rację Jan Chrzciciel, gdy mówił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie”. Dobro jest mocniejsze od zła. Słowo Jezusa nie jest wykładem pięknej teorii o szczęśliwym życiu, lecz jest słowem mocy potężnego światła, które usuwa wszelką ciemność. Słusznie świadkowie wydarzeń z synagogi w Kafarnaum stawiali pytanie: Kim jest ten, który „duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne?” Kim jest ten, przed którym zło ustępuje? Słuchając w najbliższym roku prawie w każdą niedzielę Ewangelii św. Marka, trzeba mieć na uwadze to zasadnicze pytanie, jakie nurtuje ewangelistę: „Kim jest Chrystus?” Nie chodzi przy tym o teoretyczne rozważania na ten temat, lecz o egzystencjalne opowiedzenie się po stronie Chrystusa, który przybył potęgą swego światła wypełnić całą ziemię.

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 31 stycznia

18:00 – W intencji maturzystów klasy XII Szkoły Polskiej

Niedziela, 1 luty

8:00 – ++ Janina Kaczkowska i zmarli z rodziny   – córka z rodziną

9:30 – O Boże błogosławieństwo i łaskę wiary dla Iwony i Olgi         – rodzina

11:00 – O Boże błogosławieństwo dla rodziny Niziołek

12:30 – + Wiesław Komarnicki     – brat Marek z rodziną

19:00 – ++ Jacek Szubierajski (22 rocz.) i Leszek (3 rocz)    – żona z rodziną

Poniedziałek, 2 luty Święto Ofiarowania Pańskiego

19:00 – + Eugenia Flondrzyńska oraz dusze w czyśćcu cierpiące

19:00 – + Aleksander Luzar                    – córka

Wtorek, 3 luty

19:00 – ++ Zofia i Zbigniew Koneccy

19:00 – + Jesse Anderson        – Vanessa

Środa, 4 luty

19:00 – + Janina Streżyńska

19:00 – + Regina Żuk           – córka z rodzina

Czwartek, 5 luty

9:00 – ++ Ludwik i Barbara Bajan

19:00 – O Boże błogosławieństwo i dalsze łaski dla Urszuli z okazji Urodzin         – rodzice

Piątek, 6 luty

9:00 – ++ Andrzej, Aniela i Stanisław Bzdyk oraz zmarli z rodziny           – córka z rodziną

19:00 – ++ Maria Bogusławska i Halina Karpińska

Sobota, 7 luty

8:30 – O Boże błogosławieństwo dla Joanny i Zbigniewa z okazji Urodzin       – rodzina

18:00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziców i Maksymiliana w 2 rocznicę Urodzin

Niedziela, 8 luty

8:00 – + Melania i Wacław Przędzelewski oraz zmarli z rodziny             – dzieci

9:30 – ++ Sławomir Parcia (6 rocz) i Halina Niemczak

11:00 – + Piotr Albertin          – żona z rodziną

12:30 – + Krzysztof Kułakowski                 – żona z synem

19:00 – + Apolonia Pyć                             – córka z rodziną

LEKTORZY 31 stycznia- 1 luty

18:00 – M. Rajzyngier, P. Żuczek, M. Nawrocki

8:00 – M. Pepłowski, A. Rudzińska, O. Pepłowski

9:30 – J. Borecki, M. Iskra, J. Kraska

11:00 – J. Miazga, S. Salome, A. Mazur

12:30 – W. Potocka, M. Kulaga, J. Pietrzak

19:00 – Lektorzy-

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

OFIAROWANIE PAŃSKIE 2 LUTY

Tradycyjnie w Święto Ofiarowania Pańskiego znane również jako święto Matki Boskiej Gromnicznej będą poświęcone świece podczas Mszy św. o godz. 19:00, dlatego prosimy o przyniesienie świec na ten dzień. Święto Ofiarowania Pańskiego jest też Światowym Dniem Życia Konsekrowanego, dlatego modlimy się w sposób szczególny za osoby poświęcone Bogu: zakonników i zakonnice oraz świeckich, którzy żyją ślubami czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Ze świecami w ręku. Święto Ofiarowania Pańskiego było obchodzone w Jerozolimie już w V wieku, a dwa wieki później również w Kościele Zachodnim. W kalendarzu liturgicznym wyznaczono mu datę 2 lutego. Zamyka ono cykl uroczystości związanych z objawieniem się światu Słowa Wcielonego. Liturgię tego święta rozpoczyna obrzęd błogosławienia świec i procesja z nimi na uroczyste sprawowanie Eucharystii. Kapłan wypowiada słowa modlitwy, w której prosi, aby „wszyscy, którzy zgromadzili się w tej świątyni z płonącymi świecami, mogli kiedyś oglądać blask chwały Chrystusa”. To odniesienie do spotkania z Panem w wieczności oraz czytana Ewangelia o spotkaniu z Symeonem sprawiają, że pobłogosławione 2 lutego świece podaje się umierającym.

SPOTKANIE KOŁA PRZYJACIÓŁ KUL-u

W poniedziałek 2 lutego po Mszy św. zapraszamy na spotkanie członków i sympatyków Koła Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego do pokoju przy zakrystii.

DNI DUCHOWEJ FORMACJI

W dniach od 9-13 lutego Ks. Proboszcz i Ks. Wikariusz będą brali udział w spotkaniu formacyjnym Księży Chrystusowców na Florydzie. Z tej przyczyny nie będzie Mszy św. w naszym kościele, ale będzie czynne biuro parafialne jak zwykle od poniedziałku do piątku od godz. 9-12, gdzie będzie można załatwiać pilne sprawy.

KOPERTY NA OFIARY NA 2015 ROK

W przedsionku kościoła znajdują się zestawy kopert na ofiary składane w ciągu roku podczas niedzielnej kolekty. Koperty ułożone są według numeracji z nazwiskiem i imieniem ofiarodawcy. Jeśli ktoś z parafian chciałby używać kopert, to prosimy o zgłoszenie się do biura parafialnego. Na podstawie składanych ofiar w kopertach wydajemy zaświadczenia do rozliczeń podatkowych po Nowym Roku.

POTWIERDZENIA DO INCOME TAX

Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom naszej parafii za złożone ofiary w kopertach w roku 2014, na podstawie, których zostały przesłane potwierdzenia o złożonych ofiarach, w celu przedłożenia do Income Tax. Nie wydajemy potwierdzeń do podatku za ofiary złożone z okazji chrztu, ślubu czy pogrzebu oraz za intencje mszalne, które są przekazywane na Zgromadzenie Księży Chrystusowców.

KAWIARENKA

Zapraszamy do kawiarenki w imieniu grupy „Młodzi duchem”, którzy przygotowują kawiarenkę przez miesiąc luty.

OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE

Z nowym rokiem czas na odnowienie opłat za reklamy firm i biznesów w biuletynie parafialnym na rok 2015. Serdecznie dziękujemy dotychczasowym sponsorom naszego biuletynu – Bóg zapłać !

WYPRZEDAŻ KSIĄŻEK

Od pierwszej niedzieli lutego aż do końca marca zapraszamy do naszej biblioteki na wyprzedaż książek w cenie $ 1.00.

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ

W niedzielę 8 lutego po Mszy św. o godz. 11:00, odbędzie się w bibliotece parafialnej zebranie dzieci, młodzieży i dorosłych, należących do Rycerstwa Niepokalanej. Serdecznie zapraszamy wszystkich należących do Rycerstwa na to pierwsze w tym roku kalendarzowym, zebranie.

FUNDACJA IM. SW. BRATA ALBERTA W CALGARY

Zarząd Fundacji im. św. Brata Alberta serdecznie prosi o poparcie naszej comiesięcznej zbiórki pieniężnej na rzecz ośrodków, którym pomagamy w Polsce.  Członkowie Zarządu będą dyżurować w sali parafialnej w niedziele 1 lutego po dziennych Mszach świętych.   W imieniu podopiecznych z ośrodków, którym pomagamy w Polsce serdecznie dziękujemy wszystkim dotychczasowym ofiarodawcom.  Informacje dotyczące działalności naszej Fundacji można otrzymać w sali parafialnej w czasie naszej zbiórki. Wszystkich ofiarodawców prosimy o odbiór pokwitowań do odpisu podatkowego w tą niedzielę przy stoliku fundacji – Bóg zapłać!

PODZIĘKOWANIE PO POGRZEBIE

24 stycznia zmarła ś.p. Renata Shelly-Sielużycka w wieku 88 lat. Pogrzeb ś.p. Renaty odbył się w środę 28 stycznia w naszym kościele. Wszystkim, którzy w tak trudnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal oraz okazali wiele serca, duchowego wsparcia, współczucia i życzliwości, za uczestnictwo na modlitwach oraz Mszy św. pogrzebowej naszej mamy i babci ś.p. Renaty Shelly-Sielużyckiej – dziękujemy z głębi serca – Robert z rodziną

W NASZEJ SPOŁECZNOŚCI

ZABAWA WALENTYKOWA

Komitet Rodzicielski Polskiej Szkoły im. Św. Jana Pawła II zaprasza na Zabawę Walentynkową w sobotę 14 lutego do sali parafialnej. Bilety w cenie $ 50 od osoby są dostępne w każdą niedzielę w sali parafialnej po Mszach św. Kontakt: Lucyna 403-366-4481.

ZABAWA KARNAWAŁOWA

Zapraszamy na Zabawę Karnawałową organizowaną przez Dom Polski i Klub Piłkarski “White Eagles” Sobota 31 stycznia. Koktajle od 19:00. Kolacja o 20:00. Po kolacji do tańca grać będzie DJ Tomasz Dudek. Wstęp $50 od osoby. Bilety w Domu Polskim 403-291-3757 lub info@dompolski.ca oraz po 20 stycznia u Franka Wójcika Tel: 403 – 888 -0384

KAWA Z TEMATEM

Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie i Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło #18 zapraszają do sali Kombatantów 13 lutego na godz. 19:00 na prelekcję Olka Bąka pt. „25 Rocznica Odzyskania Niepodległości Polski”. Prelekcja połączona z pokazem przeźroczy nt. „Podróż po Wybrzeżu Gdańskim i Kaszubach”. Po części oficjalnej przewidziana jest dyskusja i swobodna wymiana poglądów.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

USŁUGI KOSMETYCZNE

Z dojazdem do domu klienta. Wykfalifikowana kosmetyczka z wieloletnim stażem. (Makijaż permamentny). Kontakt Aleksandra 587-968-4951 (4x)

PRACA

Praca przy sprzątaniu domów. Pół etatu z możliwością zatrudnienia na cały etat. Wymagane jest pozwolenie na prace na terenie Kanady. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres email:  info@mgocleans.com (1x)

DODATKOWA POMOC FIZYCZNA

Jestem inżynierem budownictwa posiadam dyplom Wyższej szkoły Technicznej w Katowicach. Mam doświadczenie zawodowe jak w Polsce tak i tutaj w Calgary. Jestem mobilny – posiadam samochód. Jestem zainteresowany dodatkową pracą  w weekend ze względu na stałą pracę w firmie budowlanej. Mogę pomóc: w budownictwie, remoncie domu i mieszkań, w ogrodnictwie, sprzątaniu i wszelkiego rodzaju pracach fizycznych. Kontakt : (403) 889-6514 Mateusz (1x)

POKOJE DO WYNAJĘCIA

W Kelowna B.C. Kontakt Barbara 1-250-769-0959 (28x)

PRACA

Poszukuję panie do sprzątania domów. Zainteresowane osoby proszę o kontakt Tel: 403-247-1251 (2x)

PRACA

Cracovia European Deli w Calgary poszukuje kucharza na pełny etat i sprzedawczynie od zaraz.  Zainteresowanych pracą prosimy o kontakt pod numer: 403-252-0170 (1x)

KIEROWCA Z POLSKI SZUKA PRACY

4-letnie doświadczenie w transporcie ponadnormatywnych gabarytów, bardzo uczciwy, nie palący – bez nałogów. Posiadam Certyfikat na Transport. Byłem w Calgary 6 miesięcy – obecnie jestem w Polsce, ale w każdej chwili wsiadam w samolot i jestem w Calgary. KONTAKT: 788-453-293, E-mail: gregor198888@wp.pl Mogę też podjąć się pracy na budowie – potrafię kłaść płytki i obsługiwać koparki.

FRENCH CLASSES BY MUMANDDAD AT SCHOOL FOR WORK

Speak, Read and Write French- individual or in group. After school tutoring available in French and in Mathematics. Call Leocadie certified teacher, PhD at: 403-366-4722 (3x)

PRACA

Zatrudnię do pracy szpachlarza (taper). Mile widziane doświadczenie w zawodzie. Pytania i informacje Paweł

e-mail: paweldrywall@gmail.com (3x)

POSZUKUJĘ PRACY

Szukam pracy do sprzątania lub mogę zaopiekować się dziećmi albo pomoc i opiekę dla osób starszych. Tel:403-719-0281 (2x)

PRACA

Potrzebna pani do szycia na stały etat. Wymagane doświadczenie wymagana znajomość języka angielskiego. Stawka do uzgodnienia. Kontakt Ewa 403-686-1130 (4x)

OPIEKA DO DZIECI

Jestem mamą dwojga dzieci w wieku 3 i 5 lat, i chętnie przyjmę do opieki dodatkowe maluszki. Posiadam tytuł magistra Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, a także Alberta Child Care Certificate oraz kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Oferuję zdrowe posiłki, edukację dostosowaną do wieku (czytanie, plastyka, muzyka) oraz mnóstwo wspaniałej zabawy na świeżym powietrzu i wycieczki do pobliskiego parku. Dzielnica Varsity NW (koło Brentwood Station) Zainteresowane osoby proszę o kontakt Tel: 403-542-9926 (2x)

CONDOMINIUM DO SPRZEDANIA

W dzielnicy Beltline z dwoma sypialniami, po całkowitej renowacji. Duży balkon. Kontakt Antoni Grochowski 403-277-2222. Cell: 403-863-6666 (3x)