25 stycznia, 2015

25 stycznia, 2015

III NIEDZIELA ZWYKŁA

 

 

 

Jon 3,1-5.10; 1 Kor 7,29-31; Mk 1,14-20

Ref.: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami

Ciekawe jest zestawienie dwu wypowiedzi biblijnych na temat czasu. Jedna pochodzi od Jezusa: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże”. Druga od św. Pawła: „Czas jest krótki”. Jak je należy rozumieć?

Dopóki Syn Boga nie przybył na ziemię, byliśmy podobni do podróżnych płynących na tratwie z prądem rzeki. Szybko, czasem w obliczu wielkich niebezpieczeństw, mknęła tratwa, a na niej ludzkość pokonując wodospady, wiry, mielizny, groźne zakręty. Wszyscy wiedzieli dokładnie, że nie można jej zatrzymać. Życie było ograniczone wyłącznie do niej. Kto z niej spadał, znikał na zawsze w głębokościach rzeki. Starożytny myśliciel grecki — Heraklit, żyjący na przełomie VI i V wieku przed narodzeniem Chrystusa, ujął to w krótką zasadę: „wszystko płynie”. Ludzkość doświadczała szybkiego nurtu rzeki czasu i swej bezsilności w jego opanowaniu, notowała jedynie ciekawsze dzieje tych, którzy na tratwie się rodzili i którzy z niej wpadali w nurty rzeki na zawsze. I oto na tej tratwie pojawił się Syn Boga i objawił prawdę zdumiewającą. Oto wody rzeki czasu wpływają do oceanu wieczności. W tym oceanie rzeka znajduje swe wypełnienie. To w tym znaczeniu Jezus mówi: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże”, innymi słowy czas znajduje swe wypełnienie w wieczności, a tajemnicą wieczności jest królestwo Boże. Ta zmiana perspektywy życia w czasie, przez otwarcie jej na wieczność, wymaga gruntownej zmiany myślenia i działania wszystkich mieszkańców tratwy, jaką jest ziemia. W tym celu Jezus odrywa niektórych od ich codziennych zajęć i każe im zająć się przestawieniem życia z wymiarów doczesnych na wieczne. Tak należy rozumieć powołanie Piotra, Andrzeja, Jana, Jakuba, którzy opuścili łodzie, by stać się rybakami ludzi, i tak należy rozumieć każde powołanie kapłańskie na przestrzeni wieków. Ci ludzie zostali wyposażeni w odpowiednią moc słowa, które jest w stanie przebić twardą skorupę czasu i otworzyć ludzkie serca na wartości wieczne. W tym duchu św. Paweł pisze do Koryntian: „Mówię, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci co mają żony, tak żyli jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, jakby nie płakali, ci zaś, co się radują tak jakby się nie radowali” (1 Kor 7, 29). Chodzi o to, by nikt nie przywiązywał zbyt wielkiej wagi do tego, co jest zniszczalne. „Przemija bowiem postać tego świata”. Jakże wielu ludzi jeszcze dziś, mimo ostrzeżenia św. Pawła i tak jasnego oświadczenia Chrystusa, chce zamknąć swe życie wyłącznie w perspektywie doczesnej. Co więcej, prawie na każdym kroku obserwujemy, jak z rąk wielu wypadają w głęboki nurt czasu kochane osoby — mąż, żona, matka, dziecko, jak łatwo utracić stanowisko, sławę, pieniądze… i mimo tak bolesnego doświadczenia, niewielu potrafi „używać tego świata, tak jakby go nie używało”. Jeśli chwila obecna ma kształtować moje serce na wieczność, to nie mogę go wiązać z żadną wartością doczesną, aby w godzinie jej utraty nie dzieliło jej losu. Ono musi być wolne. Można powiedzieć, że doskonała wolność serca od dóbr doczesnych uzdalnia je do odkrywania ich piękna i wartości, a zarazem ich przemijalności. Ona też umożliwia ich właściwe wykorzystanie zarówno z punktu widzenia doczesnego, jak i wiecznego. Szczęśliwy, kto odkrył, że jego czas jest krótki, że postać tego świata przemija, i że bliskie jest królestwo Boże.

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 24 stycznia

18:00 – ++ Bronisława, Franciszek, Władysława i Teodor

Niedziela, 25 stycznia

8:00 – ++ Kornelia Gibadło (6 rocz.) i Jerzy Gibadło          – rodzina Juński

9:30 – ++ Za zmarłych z rodziny Zientkowski i Ficek

11:00 – + Wacław Kwartek                                – Ewa i Marek

12:30 – + Teresa Łabinowicz                     – mąż z rodziną

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Marzeny i Małgorzaty           – rodzina-

Poniedziałek, 26 stycznia

19:00 – + Maria Floryn                                – córka z rodziną

19:00 – ++ Władysława i Stanisław Błachut     – rodzina19;00

Wtorek, 27 stycznia

19:00 – + Józef Sudak (31 rocz.)                              – rodzina

19:00 – + Stefan Bator                                                – rodzina

Środa, 28 stycznia

19:00 – ++ Mieczysław i Paweł Niemczyk i zmarli z rodziny

19:00 – + Claudia Rudy                                             – rodzina

Czwartek, 29 stycznia

9:00 – O powrót do zdrowia dla Marka         – przyjaciele

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Doroty z okazji Urodzin          – babcia

Piątek, 30 stycznia

9:00 – Wolna intencja

19:00 – + Stefan Król (7 rocz.)           – córki

Sobota, 31 stycznia

8:30 – Wolna intencja

18:00 – W intencji maturzystów klasy XII Szkoły Polskiej

Niedziela, 1 luty

8:00 – ++ Janina Kaczkowska i zmarli z rodziny   – córka z rodziną

9:30 – O Boże błogosławieństwo i łaskę wiary dla Iwony i Olgi      – rodzina

11:00 – O Boże błogosławieństwo dla rodziny Niziołek

12:30 – + Wiesław Komarnicki     – brat Marek z rodziną

19:00 – ++ Jacek Szubierajski (22 rocz.) i Leszek (3 rocz)        – żona z rodziną

LEKTORZY 24-25 stycznia

18:00 – M. Podgórny, M. Iskra, J. Bogusławska

8:00 – B. Chabiera, Organista, M. Pepłowski

9:30 – P. Adamski, M. Kulaga, J. Borecki

11:00 – P. Wieleżyński, D. Topor, Z. Topor

12:30 – J. Miazga, S. Teresa, J. Pietrzak

19:00 – Młodzież –

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

PODZĘKOWANIE ZA JASEŁKA

Siostry Dominikanki wraz z Zespołem przygotowującym Jasełka 2015 pt. ”Pójdźmy, pokłońmy się Panu”, wyrażają serdeczne podziękowanie wszystkim aktorom: dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym oraz zespołom tanecznym: GAICZEK, KRAKUSY, POLANIE, GRUPA REFLEKSJA, chórkowi LAETARE i choreografom oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do piękna Jasełek. Wyrażamy też serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy przybyli na tegoroczne Jasełka, by jeszcze raz przeżyć radość z Bożego Narodzenia i usłyszeć ważne słowa o miłości do Ojczyzny, wypowiedziane przez bohaterów narodowych. Niech Dziecię Jezus wynagrodzi swoimi łaskami wszelką dobroć serc i życzliwość – Bóg zapłać !

KOPERTY NA OFIARY NA 2015 ROK

W przedsionku kościoła znajdują się zestawy kopert na ofiary składane w ciągu roku podczas niedzielnej kolekty. Koperty ułożone są według numeracji z nazwiskiem i imieniem ofiarodawcy. Jeśli ktoś z parafian chciałby używać kopert, to prosimy o zgłoszenie się do biura parafialnego. Na podstawie składanych ofiar w kopertach wydajemy zaświadczenia do rozliczeń podatkowych po Nowym Roku.

POTWIERDZENIA DO INCOME TAX

Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom naszej parafii za złożone ofiary w kopertach w roku 2014, na podstawie, których zostały przesłane potwierdzenia o złożonych ofiarach, w celu przedłożenia do Income Tax – Bóg zapłać!

KAWIARENKA

Zapraszamy do kawiarenki w imieniu grupy tanecznej „Refleksja” oraz chóru parafialnego „Vox Populi”.

OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE

Z nowym rokiem nadchodzi czas na odnowienie opłat za reklamy firm i biznesów w biuletynie parafialnym na rok 2015. Prosimy o potwierdzenie kontynuacji swych reklam do końca stycznia. Osoby, które nie dadzą odpowiedzi do tego czasu zostaną usunięci z powodu listy oczekujących na ogłaszanie się w naszym biuletynie. Serdecznie dziękujemy dotychczasowym sponsorom naszego biuletynu – Bóg zapłać !

CZASOPISMA RELIGIJNE

Zachęcamy do lektury pism religijnych: dwumiesięcznika „Miłujcie się” oraz miesięcznika „Love one Another” wydawanego przez Księży Chrystusowców w Poznaniu.

1 % PODATKU NA FUNDACJĘ NASZA PRZYSZŁOŚĆ

Osoby pragnące przekazywać 1% z podatku na rzecz Fundacji Nasza Przyszłość (Radio Maryja) od emerytury pobieranej w Polsce mogą to załatwić w następujący sposób: Dzwonić do Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście do działu Organizacje Pożytku Publicznego na numer telefonu: 011 48 22 693 4673 (osoba urzędująca Paweł Cymer), lub wejść na stronę internetową http://www.pozytek.gov.pl/Kontakt,448.html  i tam wpisać swój wniosek o potrącenie podatkowe. Uwaga! Przy składaniu wniosku należy podać swój numer PESEL. Uprasza się też o przekazanie wiadomości do rodziny i przyjaciół w Polsce – Koło Radia Maryja

W NASZEJ SPOŁECZNOŚCI

ZABAWA WALENTYKOWA

Komitet Rodzicielski Polskiej Szkoły im. Św. Jana Pawła II zaprasza na Zabawę Walentynkową w sobotę 14 lutego do sali parafialnej. Bilety w cenie $ 50 od osoby są dostępne w każdą niedzielę w sali parafialnej po Mszach św. Kontakt: Lucyna 403-366-4481.

ZESPÓŁ „KRAKUSY”

Przybieżeli do Betlejem… Zgodnie ze staropolskim obyczajem w styczniu zespół Krakusy wyruszy po kolędzie. Osoby, które chciałyby zaprosić do swoich domów 5-6 osobową grupę z niedługim programem artystycznym proszone są o kontakt z nami pod adresem mailowym info@krakusy.ca w celu ustalenia terminu wizyty. Datki na potrzeby zespołu w związku z wyjazdem na festiwal folklorystyczny w Polsce mile widziane. Kontakt w sprawie umówienia wizyty z Barbarą Staniszewski Tel: 403-819-7898

ZESPÓŁ „POLANIE”

Zaprasza na rekrutację 25 stycznia o godzinie 16:30 do Domu Polskiego. Jeśli taniec to Twoja pasja i chcesz się nią dzielić kultywując tradycje Polskich Tańców Narodowych oraz Tańców Ludowych, przyjdź na nabór do grupy Polanie Junior. Zapraszamy zarówno zaawansowanych tancerzy jak i amatorów. Podczas castingu wyodrębnione zostaną grupy z uwzględnieniem stopnia zaawansowania. Wymagany jest wygodny strój sportowy i buty do tańca. Osoby z wcześniejszym doświadczeniem prosimy o przygotowanie 1 minutowego układu tanecznego. Informacje na e-mail polanieartisticdirector@gmail.com

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE Zaprasza na pierwsze w Nowym 2015 Roku zebranie miesięczne w niedzielę, 25 stycznia o godz.14:30. Na to zebranie, które odbędzie się w Domu Polskim, zapraszamy zrzeszonych w Stowarzyszeniu oraz osoby zainteresowane działalnością Stowarzyszenia.

ZABAWA KARNAWAŁOWA

Zapraszamy na Zabawę Karnawałową organizowaną przez Dom Polski i Klub Piłkarski “White Eagles” Sobota 31 stycznia. Koktajle od 19:00. Kolacja o 20:00. Po kolacji do tańca grać będzie DJ Dudi, czyli Tomasz Dudek Wstęp $50 od osoby. Bilety w Domu Polskim 403-291-3757 lub info@dompolski.ca oraz po 20 stycznia u Franka Wójcika tel. 403 – 888 -0384

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

GOSIA’S PIEROGI

Na każde spotkania, i nie tylko rodzinne. Pyszne domowego wyrobu pierogi różnego rodzaju, gołąbki oraz inne dania. Planowane zamówienia mile widziane. Kontakt Małgorzata lub Piotr. Tel: 403-393-9980 (1x)

PRACA

Praca przy sprzątaniu domów. Pół etatu z możliwością zatrudnienia na cały etat. Wymagane jest pozwolenie na prace na terenie Kanady. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres email:  info@mgocleans.com (2x)

DODATKOWA POMOC FIZYCZNA

Jestem inżynierem budownictwa posiadam dyplom Wyższej szkoły Technicznej w Katowicach. Mam doświadczenie zawodowe jak w Polsce tak i tutaj w Calgary. Jestem mobilny – posiadam samochód. Jestem zainteresowany dodatkową pracą  w weekend ze względu na stałą pracę w firmie budowlanej. Mogę pomóc: w budownictwie, remoncie domu i mieszkań, w ogrodnictwie, sprzątaniu i wszelkiego rodzaju pracach fizycznych. Kontakt : (403) 889-6514 Mateusz (2x)

POKOJE DO WYNAJĘCIA

W Kelowna B.C. Kontakt Barbara 1-250-769-0959 (29x)

PRACA

Poszukuję panie do sprzątania domów. Zainteresowane osoby proszę o kontakt Tel: 403-247-1251 (3x)

PRACA

Cracovia European Deli w Calgary poszukuje kucharza na pełny etat i sprzedawczynie od zaraz.  Zainteresowanych pracą prosimy o kontakt pod numer 403-252-0170. (2x)

KIEROWCA Z POLSKI SZUKA PRACY

4-letnie doświadczenie w transporcie ponadnormatywnych gabarytów, bardzo uczciwy, nie palący – bez nałogów. Posiadam Certyfikat na Transport. Byłem w Calgary 6 miesięcy – obecnie jestem w Polsce, ale w każdej chwili wsiadam w samolot i jestem w Calgary. KONTAKT: 788-453-293, E-mail: gregor198888@wp.pl Mogę też podjąć się pracy na budowie – potrafię kłaść płytki i obsługiwać koparki.

FRENCH CLASSES BY MUMANDDAD AT SCHOOL FOR WORK

Speak, Read and Write French- individual or in group. After school tutoring available in French and in Mathematics. Call Leocadie certified teacher, PhD at: 403-366-4722 (4x)

PRACA

Zatrudnię do pracy szpachlarza (taper). Mile widziane doświadczenie w zawodzie. Pytania i informacje Paweł

e-mail: paweldrywall@gmail.com (4x)

 

PAPIEŻ POBŁOGOSŁAWIŁ BARANKI

Zgodnie z wielowiekowym zwyczajem w liturgiczne wspomnienie św. Agnieszki 21 stycznia papież otrzymał i pobłogosławił dwa baranki. Zwierzęta poświęcono wcześniej podczas Mszy św. w rzymskiej bazylice pod wezwaniem św. Agnieszki Męczennicy, wzniesionej nad jej grobem na via Nomentana. Sam obrzęd pobłogosławienia i przyjęcia przez Ojca Świętego dwóch baranków sięga co najmniej początków XVI wieku (jego opis znajdujemy w ceremoniale rzymskim, wydanym w 1516). Nawiązuje on do dawnej legendy o św. Agnieszce, która po śmierci miała ukazać się swym rodzicom zgromadzonym na modlitwie nad jej grobem, otoczona chórem dziewic i trzymając w ramionach czystego baranka. Hodowlą tych zwierząt zajmowały się prawdopodobnie klaryski z klasztoru przy kościele św. Wawrzyńca, który w 1873 został zamknięty i zamieniony na wydział uniwersytecki. Gdy usunięto je stamtąd i przeniesiono do mniejszego klasztoru, gdzie nie miały zaplecza gospodarczego, baranki zaczęli hodować trapiści. Trapiści przywozili baranki z pastwiska do klasztoru sióstr, mieszkających w pobliżu domu macierzystego nazaretanek przy Piazza Dante. Gdy zakonnice włoskie zestarzały się i zaczęło brakować nowych powołań, poprosiły Polkę bł. Marię od Pana Jezusa Dobrego Pasterza (Matkę Franciszkę Siedliską – założycielkę nazaretanek), aby ona i jej siostry zaczęły przygotowywać zwierzęta. I tak oto około roku 1888 polskie siostry podjęły się tego zadania. Baranki, dostarczane przez trapistów z pastwisk, należało kilka razy wykąpać, wyczesać, przystroić wiankami – białym i czerwonym, umieścić w koszykach, aby następnie przekazać je do bazyliki św. Agnieszki. Tam czekało na nie 12 dziewic w strojach ślubnych, które zanosiły zwierzęta na ołtarz. W czasie Mszy św., sprawowanej przez miejscowego opata, były one poświęcone, a po jej zakończeniu zawożono je do papieża na błogosławieństwo. Siostry robią to już ponad 120 lat. Paliusze z wełny baranków są obecnie dziełem powstałej przed kilkunastu laty manufaktury koło Maceraty, która odradza tradycje dawnego tkactwa, budując m.in. maszyny na wzór starych. Siostry benedyktynki na Zatybrzu, które przez wieki wykonywały paliusze, dziś już tylko je wykańczają, naszywając krzyżyki i dokonując innych uzupełnień. Sam paliusz jest symbolem jedności metropolitów, czyli zwierzchników metropolii – prowincji kościelnych – z papieżem. Jest liturgiczną oznaką honorową i władzy, noszoną w czasie uroczystych liturgii przez papieża wszędzie, gdziekolwiek ją sprawuje i arcybiskupów-metropolitów na terenie ich metropolii. Paliusz arcybiskupi jest szeroką okrągłą wstęga nakładaną na ramiona, której dwa końce spływają na plecy i piersi. Ozdabia go sześć krzyżyków wykonanych z czarnej wełny. Papież wręczy go nowo mianowanym metropolitom w czasie specjalnego obrzędu w Rzymie 29 czerwca – w uroczystość św. Piotra i Pawła.