11 stycznia, 2015

11 stycznia, 2015

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

11 stycznia 2015

Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Mk 1,7-11

Ref: Pan ześle pokój swojemu ludowi

Patrząc na naszą wiarę i pobożność, mamy wrażenie, że współczesne pokolenia mimo opowiadania się za katolicyzmem, uczestnictwem w Pasterkach, Rezurekcjach, Drogach Krzyżowych czy ostatnio w procesjach Trzech Króli, w rzeczywistości niewiele z wiarą mają wspólnego. To, co widzimy w mediach lub na własne oczy, czynione jest na pokaz lub dla świętego spokoju własnego ducha. A co z wiarą na co dzień? Przecież my, chrześcijanie, jesteśmy włączeni przez chrzest do Kościoła Chrystusowego, a to nas do czegoś zobowiązuje. Chrzest, który czyni z nas wspólnotę Kościoła Chrystusowego, to dar niebywały, nie do przecenienia, a jednocześnie niewidzialny i niedający się dotknąć. Choćbyśmy zaprzeczali, chcieli usunąć to znamię, to jednak ono towarzyszy nam przez całe życie. Otrzymując chrzest, zaczynamy widzieć, stajemy się wolni, stajemy się świadomi tego, co nam przeznaczone.  Izajasz w swoim proroctwie, posługując się słowami Boga przemawiającego poprzez niego, mówi nam, kim ma być Chrystus, „Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo.”(Iz 42,1b). Analizując słowo po słowie, dostrzegamy Trójcę Świętą, czyli Boga Ojca przemawiającego słowami Izajasza, Ducha Świętego oraz Jezusa Chrystusa – jako wybranego, w którym ma upodobanie. Spotykamy Trójcę Świętą w momencie  Chrztu Chrystusa, spotykamy Ją podczas każdego sakramentu. Dobitnie owo proroctwo Izajasza potwierdzają Dzieje Apostolskie, a w szczególności słowa św. Piotra oznajmiającego, że Bóg „Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan.” (Dz 10,36-37). Dzięki Chrystusowi, Jego Ofierze, mamy Sakrament Chrztu, który pozwala nam przez Chrystusa dotrzeć do Domu Ojca drogą, którą nieustannie oświeca Duch Święty. Edukujmy siebie i innych, bo przed nami wspólny cel: trwając w wierze, kroczyć drogą świętości do Boga. Nasza wiara to nasza kultura, kultura duchowa – chrześcijańska, począwszy od naszego stosunku do wiary, do naszych braci i sióstr w wierze, poprzez naszą kulturę codzienną, aż do kultury przez duże K, czyli kultury wiary, kultury religii, kultury modlitwy, wreszcie kultury ewangelizacyjnej. Bierzmy przykład ze Świętego Jana Chrzciciela, z jego pokory i wiary. Jezus, który przyszedł do Jana po Chrzest, przychodzi również do nas, by nas prowadzić i chronić przed grzechami. Słowa Świętego Jana: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?” (Mt 3,14b) możemy sparafrazować i odnieść do siebie: To ja grzeszę, a ty mnie nadal kochasz? Jezu Chryste, mam zobowiązanie wobec Ciebie… Jezu Chryste, dopomóż nam postrzegać nasze życie poprzez Twój Chrzest i pojmować Twoją Miłość jako drogowskaz kierujący nas na drogę prowadzącą ku Tobie.

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 10 stycznia

18:00 – O Boże błogosławieństwo dla Józefa Boguckiego w 90 rocznicę Urodzin oraz za zmarłą w Polce 6 stycznia ś.p. Marię Klicką

Niedziela, 11 stycznia – Chrzest Pański

8:00 – O Boże błogosławieństwo z okazji Urodzin dla Renaty Piekut i opiekę Matki Bożej w Nowym Roku   – Anna i Jan

9:30 – + Wiktor Wojcieszonek                – dzieci i wnuczka

11:00 – ++ Marian Błach i Kazimierz Bilski

12:30 – + Jadwiga Kokoszewska – mąż, dzieci i wnuki

19:00 – + Niki oraz dusze w czyśćcu cierpiące    – rodzina-

Poniedziałek, 12 stycznia

19:00 – ++ Aleksandra i Kazimierz Rybotyccy

19:00 – + John Gregory       – Walter i Mary Posadowski

Wtorek, 13 stycznia

19:00 – + Izabela Piszcz

19:00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla dzieci Isabelle i Joanna Curyk oraz dla dziecka znajomej Ann Lee Kramer

Środa, 14 stycznia

19:00 – + Józef Serba

Czwartek, 15 stycznia

9:00 – Wolna intencja

19:00 – + Józef Lapesz                                     – przyjaciele

Piątek, 16 stycznia

9:00 – Wolna intencja

19:00 – + Wanda Roszkowska         – Piotr i Anna Jekaccy

Sobota, 17 stycznia

8:30 – ++ Henryk i Romuald Sujata i zmarli z rodziny Kaczkowskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące

18:00 – ++ Anna, Antoni, Józef i Henryk Różnicki   – rodzina

Niedziela, 18 stycznia  

8:00 – ++ Andrzej Kociołek, Albina Byrdziak (20 rocz.) i Henryk Szuta (2 rocz.)          – rodzina

9:30 – ++ Jagoda Tłustochowicz i zmarli z rodziny   – Anna Mazur z dziećmi

11:00 – Radio Maryja, TV Trwam za Ojczyznę i członków Koła

12:30 – O Boże błogosławieństwo dla żyjących parafian, a dla zmarłych o wieczny pokój

19:00 – ++ Zofia i Edward                                         – rodzina

LEKTORZY 10-11 stycznia

18:00 – M. Edgar, Organista, M. Broniewski

8:00 – O. Pepłowski, Organista, B. Chabiera

9:30 – J. Kraska, M. Iskra, J. Borecki

11:00 – E. Kiegler, D. Topor, Z. Topor

12:30 – M. Domaradzki, M. Kulaga, P. Wieleżyński

19:00 – Młodzież

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – KOLĘDA

Zgodnie z polską tradycją w pierwszych tygodniach Nowego Roku 2015 będziemy odwiedzać rodziny w ramach kolędy, ale tylko na indywidualne zaproszenie. Karty-zgłoszenia na kolędę wyłożone są przy biuletynach.

SPOTKANIE RADY PARAFIALNEJ

Zapraszamy wszystkich członków Rady parafialnej na spotkanie we wtorek 13 stycznia bezpośrednio po Mszy św. wieczornej.

KOPERTY NA OFIARY NA 2015 ROK

W przedsionku kościoła znajdują się zestawy kopert na ofiary składane w ciągu roku podczas niedzielnej kolekty. Koperty ułożone są według numeracji z nazwiskiem i imieniem ofiarodawcy. Jeśli ktoś z parafian chciałby używać kopert, to prosimy o zgłoszenie się do biura parafialnego. Na podstawie składanych ofiar w kopertach wydajemy zaświadczenia do rozliczeń podatkowych po Nowym Roku. Serdecznie dziękujemy za złożone ofiary w mijającym roku – Bóg zapłać !

KAWIARENKA

W miesiącu stycznia kawiarenkę przygotowują grupy „Refleksja” oraz chór parafialny „Vox Populi”.

Zapraszamy do kawiarenki.

OPŁATEK WIGILIJNY KOŁA RADIA MARYJA

W dniu 28 XII miało miejsce spotkanie z Ojcem Jackiem Cydzikiem. Spotkanie upłynęło w niezwykle miłej atmosferze za co pragniemy gorąco podziękować wszystkim uczestnikom. W szczególności dziękujemy Ojcu Jackowi Cydzikowi za zaszczycenie naszej społeczności swoją obecnością i podzielenie się z nami z szeregiem interesujących informacji. Dziękujemy Księdzu Proboszczowi, księdzu Karolowi i Siostrom Dominikankom za stwarzanie przyjaznej atmosfery dla działalności Koła Rodziny Radia Maryja przy naszej parafii. Głębokie słowa wdzięczności należą się licznym Paniom, które nie szczędząc swojego czasu i środków przygotowały smakowite i bardzo różnorodne posiłki. Dziękujemy Siostrom Dominikankom i Paniom K. Apanowicz, B. Góral, A. Kułach F. Kustra, E. Machula, G. Miazga, I. Miazga,  A. Nawrocka, T. Pochwatka, A. Rudzińska,  M. Senderowska, M. Streżyńska, A. Tokarczyk, M. Zabielska, M. Zdończyk. Zapewne pominąłem jeszcze inne Panie gdyż często włączały się prawie anonimowo za co przepraszam. Szczególne podziękowania wyrażamy dla Państwa M. I. Skałków za dostarczenie szerokiego wyboru wedlin.

Koło Rodzina Radia Maryja- Jan Kułach

JASEłKA 2015 PÓJDŹMY, POKłOŃMY SIĘ PANU

W niedzielę, 18 stycznia 2015 roku, odbędą się w Domu Polskim o godzinie 16:00, Jasełka „PÓJDŹMY, POKŁOŃMY SIĘ PANU”. Serdecznie zapraszamy całą Polonię, aby tradycyjnie spotkać się i wspólnie ciągle przeżywać radosne chwile związane z Narodzeniem Pana.

OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE

Nadchodzi czas na odnowienie opłat za reklamy firm i biznesów w biuletynie parafialnym na rok 2015. Prosimy o potwierdzenie kontynuacji swych reklam do końca stycznia. Osoby, które nie dadzą odpowiedzi do tego czasu zostaną usunięci z powodu wielkiej listy oczekujących na ogłaszanie się w naszym biuletynie. Serdecznie dziękujemy dotychczasowym sponsorom naszego biuletynu – Bóg zapłać !

1 % PODATKU NA FUNDACJĘ NASZA PRZYSZŁOŚĆ

Osoby pragnące przekazywać 1% z podatku na rzecz Fundacji Nasza Przyszłość (Radio Maryja) od emerytury pobieranej w Polsce mogą to załatwić w następujący sposób: Dzwonić do Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście do działu Organizacje Pożytku Publicznego na numer telefonu: 011 48 22 693 4673 (osoba urzędująca Paweł Cymer), lub, Wejść na stronę http://www.pozytek.gov.pl/Kontakt,448.html  i tam wpisać swój wniosek o potrącenie podatkowe. Uwaga! Przy składaniu wniosku należy podać swój numer PESEL. Uprasza się też o przekazanie wiadomości do rodziny i przyjaciół w Polsce – Koło Radia Maryja

Z KARTY ŻAŁOBNEJ

W czwartek 1 stycznia odeszła do wieczności ś.p. Eulalia Ramut w wieku 88 lat. Msza św. pogrzebowa odbyła się w naszym kościele we wtorek 6 stycznia. Rodzinie i wszystkim przyjaciołom zmarłej składamy wyrazy współczucia, a ś.p. Eulalię polecamy Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie!

Z KARTY ŻAŁOBNEJ

We wtorek 6 stycznia odszedł do wieczności ś.p. Eugeniusz Sztupecki w wieku 76 lat. Msza św. pogrzebowa odbyła się w naszym kościele w piątek 9 stycznia. Rodzinie i wszystkim przyjaciołom zmarłego składamy wyrazy współczucia, a ś.p. Eugeniusza polecamy Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!

W NASZEJ SPOŁECZNOŚCI

ZESPÓŁ „KRAKUSY”

Przybieżeli do Betlejem… Zgodnie ze staropolskim obyczajem w styczniu zespół Krakusy wyruszy po kolędzie. Osoby, które chciałyby zaprosić do swoich domów 5-6 osobową grupę z niedługim programem artystycznym proszone są o kontakt z nami pod adresem mailowym info@krakusy.ca w celu ustalenia terminu wizyty. Datki na potrzeby zespołu w związku z wyjazdem na festiwal folklorystyczny w Polsce mile widziane. Kontakt w sprawie umówienia wizyty z Barbarą Staniszewski Tel: 403-819-7898

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE

Zaprasza na pierwsze w Nowym 2015 Roku zebranie miesięczne w niedzielę, 25 stycznia o godz.14.30. Na to zebranie, które odbędzie się w Domu Polskim, zapraszamy zrzeszonych w Stowarzyszeniu oraz osoby zainteresowane działalnością Stowarzyszenia.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

GOSIA’S PIEROGI

Na każde spotkania, i nie tylko rodzinne. Pyszne domowego wyrobu pierogi różnego rodzaju, gołąbki oraz inne dania. Planowane zamówienia mile widziane. Kontakt Małgorzata lub Piotr. Tel: 403-393-9980 (3x)

PRACA DLA NIANI

Opieka nad dziećmi w wieku 19 miesięcy i 4,5 roku. Praca na trzy dni w tygodniu – 30 godzin. Dzielnica Evanstone NW. Kontakt i szczegółowe informacje Agnieszka. Tel: 587-230-5111 (2x)

PRACA

Praca przy sprzątaniu domów. Pół etatu z możliwością zatrudnienia na cały etat. Wymagane jest pozwolenie na prace na terenie Kanady. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres email’owy  info@mgocleans.com (4x)

DODATKOWA POMOC FIZYCZNA

Jestem inżynierem budownictwa posiadam dyplom Wyższej szkoły Technicznej w Katowicach. Mam doświadczenie zawodowe jak w Polsce tak i tutaj w Calgary. Jestem mobilny – posiadam samochód. Jestem zainteresowany dodatkową pracą  w weekend ze względu na stałą pracę w firmie budowlanej. Mogę pomóc : w budownictwie , remoncie domu i mieszkań, w ogrodnictwie , sprzątaniu , i wszelkiego rodzaju pracach fizycznych . Kontakt : (403) 889-6514 Mateusz (4x)

 

PRZEPIS NA NOWY ROK

Catharina Elisabeth Goethe (ur. 19. lutego 1731 w Frankfurcie nad Menem; † 13. września 1808) była matką słynnego poety – romantyka Johann Wolfgang Goethe. Jednak mało kto wie, że sama tworzyła wiersze. W jednym z wierszy Cathariny Elizabeth Goethe zatytułowanym Przepis na Nowy Rok autorka rzeczywiście próbuje podać czytelnikowi receptę zawierającą porady jak szczęśliwie przeżyć cały rok.

Wziąć dwanaście miesięcy, obmyć je dobrze do czysta z goryczy, chciwości, pedanterii i lęku i podzielić każdy miesiąc na 30 albo 31 części, tak żeby zapasu starczyło akuratnie na rok. Każdy dzionek przyrządza się oddzielnie, biorąc po jednej części pracy i dwie części wesołości i humoru. Dodać do tego trzy kopiaste łyżki optymizmu, łyżeczkę tolerancji, ziarnko ironii i szczyptę taktu. Następnie masę tę polewa się obficie miłością. Gotowe danie ozdobić bukiecikami małych uprzejmości i podawać codziennie z pogodą ducha i porządną filiżanką ożywczej herbaty.

Wiersz ten spisany na przełomie XVIII i XIX w. zachwyca nawet po latach swoją świeżością i wciąż aktualnym przesłaniem. Któż z nas tu obecnych nie chciał by, by poszczególne dni Nowego Roku nie zagospodarowało szczęście i radość życia? Każdy! Całoroczne szczęście jest możliwe. I to wcale nie za cenę niebotycznego wysiłku zdobywania za wszelką cenę dóbr tego świata. Właśnie wspominany dzisiaj Chrzest Pana Jezusa jest tym darem Niebios warunkującym nasze szczęście i to nie tylko na jeden dzień, jeden miesiąc, jeden rok, ale mamy gwarantowane szczęście nawet nie tylko na całe życie ale i na wieczność. Warunek jest jeden postępować wg „instrukcji obsługi”! Co to znaczy? Otóż często zdarza się jak podkreślają serwisanci, że wiele urządzeń psuje się w pierwszych minutach użytkowania, bo zwyczajnie nowemu nabywcy nie chciało się przeczytać instrukcji obsługi np. jak zainstalować, podłączyć i uruchomić dla przykładu: nową pralkę, sprzęt elektroniczny, czy inne urządzenia wymagające zastanowienia. Wtedy czeka nabywcę niewątpliwie porażka: sprzęt zostaje poważnie uszkodzony. A tymczasem jakże lekkomyślnie podchodzimy do życia. Pomimo, że mamy „instrukcję obsługi” naszego życia: dekalog, życie sakramentalne to często wydaje nam się, że my sami lepiej wiemy i czynimy tak jakby drogocenny dar naszego życia był zwykłym tanim urządzenie, które po bolesnej porażce można oddać do serwisu i za tanie pieniądze podreperować. Naznaczeni sakramentem chrztu świętego jesteśmy nie skazani ale zaproszeni by szczęśliwie zagospodarowywać kolejny rok życia. A więc czuwajcie, by tego daru nie skradł wam zły – czyhający u progu każdego dnia na nasze potknięcia. A więc do dzieła: niech łaska chrztu świętego promieniuje w naszej szlachetności i dobroci aby przepis na Nowy Rok podany przez Catharine Elizabeth Goethe był udaną inwestycją w całym 2015 r.