22 luty, 2015

22 luty, 2015

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Rdz 9,8-15; 1 P 3,18-22; Mk 1,12-15

Ref: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność

Wielki Post kojarzy się nam z pokutą i jej przejawami: popiołem, Gorzkimi Żalami, Drogą Krzyżową, rekolekcjami, spowiedzią. I słusznie: w ten bowiem sposób Kościół nas mobilizuje i pomaga nam w nawróceniu. Nawrócenie jednak najczęściej rozumiemy tylko jako jednorazową zmianę swego postępowania – na przykład z okazji Wielkiego Postu, spowiedzi św. czy rekolekcji. A więc w naszej świadomości pokuta i nawrócenie są na ogół ściśle powiązane przypisane do jakiejś okazji czy okresu czasu – są czymś na wzór „czynów społecznych”, podejmowanych ongiś dla uczczenia kolejnej rocznicy rewolucji czy 1 Maja. Otóż jest to rozumienie trochę mylące, wynikające z akcyjnego i odświętnego charakteru polskiego duszpasterstwa i religijności: jest Wielki Post, więc trzeba coś zrobić, postanowić, np. że nie będzie się paliło czy piło. Byle do Wielkanocy, ale gdy tylko wróci się z Rezurekcji, natychmiast wracają stare nawyki, a wielkopostną abstynencję nadrabia się z nawiązką. Nie o takie rozumienie pokuty, postu i nawrócenia chodziło Jezusowi w Ewangelii. Tekst grecki używa w tym miejscu terminu: metanoia, czyli dogłębna, wewnętrzna przemiana, a raczej nieustający proces przemiany. Oj, trudno nam będzie takie pojmowanie nawrócenia zaakceptować i realizować. Nic bowiem nie sprawia nam takich trudności jak systematyczność i wytrwałość w jakimś działaniu. Gdy trzeba się sprężyć i zdobyć na chwilę heroizmu, walki, poświęcenia – wtedy jesteśmy niezawodni. Ale gdy coś ma trwać całe lata, gdy powinno przebiegać zgodnie z jakimś planem i gdy co gorsza, nie ma przynieść natychmiastowych, wymiernych rezultatów – oj, jak trudno jest nam się wtedy zmobilizować! Szybko tłumaczymy się, że to nie ma sensu, nic nie daje, tylko męczy człowieka niepotrzebnie. No może jakoś jeszcze dotrwamy w wyrzeczeniach do wyznaczonego terminu, ale zaraz potem zwalamy ciążący nam balast postanowień i wracamy do starego. To z nawróceniem nie ma nic wspólnego, raczej jest to chwilowe „odwrócenie”. Otóż Wielki Post nie powinien być taką czterdziestodniową akcją udowodnienia, że „stać nas”. Bo co z tego, skoro nie pociągnie to za sobą trwalszych skutków, skoro wszystko szybko wróci do dawnej „normy”? Jezus miał na myśli co innego. I dlatego związał nawrócenie nie z uczynkami pokutnymi, lecz z wiarą. W uczynkach pokutnych przodowali faryzeusze, ale tylko po to, by stworzyć wokół siebie parawan pozorów pobożności. A komu to potrzebne? Jezus chciał czegoś innego: chciał, byśmy uwierzyli w miłość Boga i z pokorą ją przyjęli. Bo tylko miłość jest siłą zdolną zmobilizować człowieka do ciągłego wysiłku dorastania do miary swojej godności. Wtedy nawrócenie nie będzie jednorazową akcją, lecz wytrwałym procesem. Motywacją do wytrwałości i źródłem siły będzie wtedy wiara, czyli świadomość, że Bóg mnie kocha i czuwa nade mną, że z Nim jestem bezpieczny, że nie muszę się niczym wykazywać, niczego udowadniać, że nie muszę Go „przekupywać” ani mamić swoimi postami i pokutą. Natomiast powinienem patrzeć, w czym nie dorastam do swego powołania, czego mi brakuje, czego oczekuje ode mnie Bóg i w jaki sposób mogę wyrazić swoją miłość i zaufanie do Niego. Na to On naprawdę czeka, a moje możliwości w tym względzie nigdy się nie wyczerpią.

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 21 luty

18:00 – + Jadwiga Student i zmarli z rodziny    – rodzina

Niedziela, 22 luty  

8:00 – + Eugeniusz Sztupecki                        – żona z rodziną

9:30 – O Boże błogosławieństwo z okazji Urodzin dla Magdy Senderowskiej         – Anna i Jan

11:00 – + Ryszard Ostrowski                    – córka z rodziną

12:30 – O Boże błogosławieństwo dla harcerzy w Dzień myśli braterskiej

19:00 – + Małgorzata Wojtaszek               – córka z mężem

Poniedziałek, 23 luty

19:00 – + Tadeusz Moliński (13 rocz.)     – żona z dziećmi

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Piotra i Stacey oraz ich dzieci           – mama

Wtorek, 24 luty

19:00 – + Jan Wójcik (23 rocz.)                       – syn z rodziną

19:00 – ++ Elżbieta, Jan i Ryszard Baran              – rodzina

Środa, 25 luty

19:00 – ++ Za zmarłych z rodziny Zakowicz, Śliwonik oraz dusze w czyśćcu cierpiące

19:00 – ++ Stanisław Sojka i Tadeusz Lichman     – dzieci i wnuki

Czwartek, 26 luty

9:00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Piotra   – babcia Halina

19:00 – ++ Stanisław Surowiec (2 rocz), Marianna Surowiec (8 rocz) i Józef Majewski     – żona, dzieci i rodzina

Piątek, 27 luty

9:00 – ++ Urszula & Nelli                                – przyjaciółka

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Jakuba Streżyńskiego i Joanne Wilson w dniu Urodzin

Sobota, 28 luty

8:30 – ++ Włodzimierz i Marianna

18:00 – ++ Józef, Józefa, Czesław, Feliks i Jan Piotrowscy  – rodzina

Niedziela, 1 marca  

8:00 – ++ Za zmarłych z rodziny Granosik i Świderek    – rodzina

9:30 – O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Magdy Senderowskiej     – R. Piekut

11:00 – Za siostrę w pewnej intencji

12:30 – Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych    – SPK Koło #18

19:00 – ++ Jadwiga i Henryk Kołecki                                    – rodzina

LEKTORZY 21 – 22 luty

18:00 – M. Edgar, Organista, M. Broniewski

8:00 – M. Pepłowski, M. Sobczak, O. Pepłowski

9:30 – T. Kot, M. Iskra, J. Kraska

11:00 – E. Kiegler, S. Salome, J. Pietrzak

12:30 – J. Bogusławska, S. Teresa, P. Wieleżyński

19:00 – Lektorzy-

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

NABOŻEŃSTWA WIELKIEGO POSTU

Zachęcamy do udziału w nabożeństwach Wielkiego Postu:

GORZKIE ŻALE– – w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 18:15

DROGA KRZYŻOWA

DLA MŁODZEŻYw każdy wtorek o godz. 18:30 zapraszamy całą młodzież, zarówno ze Szkoły Polskiej im. Św. Jana Pawła II, jak i młodzież studiującą, czy też   pracującą.

DLA DZIECI – w środy o godz. 18:30

DLA WSZYSTKICH – w piątki o godz. 18:30

TOGETHER IN ACTION – 2015 ANNUAL BISHOP’S APPEAL

Dziś w I Niedzielę Wielkiego Postu rozpoczyna się akcja zbierania funduszy – TOGETHER IN ACTION – na wspieranie działalności Diecezji Calgary. Tegoroczna kolekta odbywa się pod hasłem „Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę”. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $32,878.00. Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kampanii prowadzonej przez Diecezję Calgary. Do dzisiejszych biuletynów dołączone są foldery zawierające kompletną informację dotyczącą tej akcji. Koperty na ofiary znajdują obok biuletynów.

NOWE KRZESŁA I STOŁY

Do sali parafialnej zostało zakupionych 200 krzeseł za sumę $ 6,289.50 i 24 stoły okrągłe oraz 4 stoły prostokątne za sumę $ 2,814.39. Total: $ 9,103.89. Serdecznie dziękujemy Panu John Majowski za pomoc w zakupie nowych krzeseł i stołów oraz wszystkim Rycerzom Kolumba, Council 14497 za pomoc w rozładunku i zabezpieczeniu krzeseł przed ewentualnym zabrudzeniem – Bóg zapłać !

JAŁMUŻNA POSTNA

Obowiązek dawania jałmużny dotyczy wszystkich: nie tylko bogatych, ale i tych, którzy sami niewiele posiadają. Pojęcia jałmużny nie można bowiem zawężać tylko do dzielenia się dobrami materialnymi. Przy dawaniu jałmużny ważne jest tylko to, ile damy drugiemu człowiekowi w wymiarze naszego serca. W naszym kościele ofiary w ramach „jałmużny postnej” można składać do Skarbony Św. Antoniego lub na kolektę Together in Action.

SPOWIEDŹ W CZASIE WIELKIEGO POSTU

W każdą środę Wielkiego Postu okazja do spowiedzi św. we wszystkich kościołach Diecezji Calgary od 7:30 – 8:30 pm. W naszym kościele codziennie jak zwykle godzinę przed wieczorną Mszą św. czyli od godz. 18:00.

SPOTKANIE MODLITWEWNE GRUPY ŚW. O. PIO

W poniedziałek 23 lutego zapraszamy wszystkich na Mszę św. o godz. 19:00 i nabożeństwo wstawiennicze za pośrednictwem św. O. Pio.

KAWIARENKA

Zapraszamy do kawiarenki w imieniu grupy „Młodzi duchem”, którzy przygotowują kawiarenkę przez miesiąc luty.

WYPRZEDAŻ KSIĄŻEK

Od pierwszej niedzieli lutego aż do końca marca zapraszamy do naszej biblioteki na wyprzedaż książek w cenie $ 1.00.

SYNOD DO SPRAW RODZINY

Ankieta w sprawie Synodu dotyczącego rodziny znajduje się na stronie internetowej Diecezji w Calgary:

http://www.calgarydiocese.ca/news-a-events/7-life-and-family-resource-centre-news.html Ankietę należy wypełnić do 28 lutego. Dodatkowe informacje: Bonifacy Pulwicki 403-289-9033.

W NASZEJ SPOŁECZNOŚCI

KONSULAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CALGARY

Uprzejmie informuje, że w dniu 30 i 31 marca br. od godz: 9:00-17:00 odbędzie się dyżur konsularny, podczas którego przyjmowane będą wnioski paszportowe.   Konsulat RP w Calgary posiada siedzibę pod nowym odresem 6224-29th Street S.E. Prosimy także o kontakt telefoniczny jeżeli występuje taka potrzeba 604 -688-4730. Dane personalne prosimy przesyłać drogą elektroniczną na następujący adres: Rejestracja paszportowa online www.vancouver.msz.gov.pl Następujące dane osobowe należy przesłać na adres Konsulatu Generalnego RP w Vancouver: Imię , nazwisko, nazwisko panieńskie (dla kobiet)data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania, numer telefonu, seria i numer posiadanego paszportu, jaki urząd wydał, numer PESEL   Zygmunt Potocki Konsul Honorowy RP w Calgary

STOWARZYSZENIE POLSKO – KANADYJSKIE Zaprasza na swoje miesięczne zebranie w niedzielę 22 lutego o godz.14.30. Na to zebranie, które odbędzie się w Domu Polskim, zapraszamy zrzeszonych w Stowarzyszeniu oraz osoby zainteresowane działalnością Stowarzyszenia.

NOWA SALA KOMBATANTA

Rozbudowana sala Domu Polskiego, oddana do użytku we wrześniu 2014, służy Calgary i Polonii. Jest największą polonijną inwestycją w Calgary ostatnich lat. Współwłaściciele Domu Polskiego, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Koło #18 i Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie proponują Polonii w Calgary sponsorowanie tego projektu naszych czasów. Darowizny – wpłaty przekraczające kwotę $250 będą uwiecznione (wygrawerowane) na pamiątkowej tablicy z wyszczególnionym imieniem i nazwiskiem ofiarodawcy według wysokości dotacji: $250.00 – dotacja 'brązowa’, $500 – dotacja 'srebrna’, $1000 – dotacja 'złota’, $2000 – dotacja 'platynowa’. Biznesy, które złożą dar w wysokości minimum $1000 dolarów będą uhoronowane wygrawerowaniem nazwy firmy. Czeki z dotacjami na ten cel są przyjmowane do końca lutego 2015 i powinny być wystawione na: Polish Canadian Cultural Centre, z dopiskiem „Building Fundraiser”. Można je przesyłać na adres Domu Polskiego: Polish Canadian Cultural Centre, 3015 15 Street NE, Calgary, AB, T2E 7L8.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

USŁUGI KOSMETYCZNE

Z dojazdem do domu klienta. Wykfalifikowana kosmetyczka z wieloletnim stażem. (Makijaż permamentny). Kontakt Aleksandra 587-968-4951 (2x)

POKOJE DO WYNAJĘCIA

W Kelowna B.C. Kontakt Barbara 1-250-769-0959 (38x)

PRACA

Potrzebna pani do szycia na stały etat. Wymagane doświadczenie wymagana znajomość języka angielskiego. Stawka do uzgodnienia. Kontakt Ewa 403-686-1130 (1x)

OPIEKUNKA DO DZIECI

Doświadczona Niania zaopiekuje się dzieckiem lub dziećmi, nie wykluczone dzieci specjalnej troski (Autyzm, Zespół Downa). Po bliższe informacje prosimy dzwonić 587-892-6370 (3x)

DO WYNAJĘCIA

2 sypialnie, łazienka, duży  pokój rodzinny, pralka, suszarka. Jest to wysoka piwnica z dużymi oknami w bardzo spokojnej dzielnicy Lynnwood  SE. W okolicy tej są trzy szkoły; 2 publiczne i jedna katolicka, park, sklepy, przystanki autobusowe, dystans 5 min do Chinook. Zainteresowanych proszę o kontakt -Maria tel: 403 828-1128 (2x)

CONDOMINIUM DO SPRZEDANIA Mieszkanie po całkowitej renowacji z dużym balkonem i z parkingiem z tyłu budynku. W dzielnicy Beltline blisko 17 Ave. z dwoma sypialniami, duża kuchnia otwarta na całe mieszkanie z pokojem jadalnym, pięknie odnowiona łazienka. Dużo miejsca na przechowywanie, prywatne miejsce do magazynowania własnych rzeczy. Bardzo bezpieczne miejsce z Lobby monitorowane przez całą dobę, sauna, prysznic i ogród przed budynkiem. Kontakt Antoni Grochowski 403-277-2222. Cell: 403-863-6666 (3x)

PRACA Potrzebna kobieta do sprzątania domów z ważnym Kanadyjskim prawem jazdy i umiejętnością poruszania się po Calgary. Własny samochód niekonieczny. Stawka od $18.00 do $ 20.00 na godzinę w zależności od doświadczenia. Koszty samochodu do ustalenia. Pozwolenie na pracę w Kanadzie konieczne.

Tel: 403-803-1747 (4x)

70 ROCZNICA MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI BŁOGOSŁAWIONEJ JULII RODZIŃSKIEJ, DOMINIKANKI, APOSTOŁKI ROŻAŃCA I EUCHARYSTII

1945 – 20 luty – 2015 Siostra Julia Rodzińska urodziła się 16 marca 1899 roku w Nawojowej koło Nowego Sącza. W wieku dziecięcym utraciła rodziców i wraz ze swoją siostrą była wychowywana w klasztorze Sióstr św. Dominika w Nawojowej. Idąc za głosem Bożego powołania, w siedemnastym roku życia wstąpiła do Zgromadzenia. Po złożeniu profesji zakonnej i zdobyciu wykształcenia pracowała jako nauczycielka w Mielżynie, Rawie Ruskiej i Wilnie. Obdarzona charyzmatem pedagogicznym, cieszyła się sympatią i autorytetem wśród wychowanków. W Wilnie Bł. Siostra Julia była kierowniczką szkoły oraz prowadziła sierociniec i półkolonie dla najbiedniejszych dzieci tego miasta. Tam otrzymała tytuł ,,matka sierot”. Przez wychowanków została zapamiętana jako „łagodna, spokojna, opiekuńcza, zawsze uśmiechnięta”. Była człowiekiem głębokiej wiary i modlitwy, gorliwa w wypełnianiu zakonnych obowiązków. W 1943 roku została aresztowana i osadzona w więzieniu na Łukiszkach. Od 9 lipca 1944 roku była więźniem obozu koncentracyjnego w Stutthof koło Gdańska. W obozowych barakach organizowała wieczory modlitwy różańcowej. Słowem i przykładem apostołowała wśród zrozpaczonych, podnosząc ich na duchu. Przychodziła z pomocą wszystkim, niezależnie od narodowości czy wyznania. W czasie epidemii tyfusu plamistego zgłosiła się do posługiwania chorym w barakach. Niosła nadzieję zrozpaczonym, ochraniała śmiertelnie osłabionych, wspierała modlitwy konających. Całkowicie wyczerpana i wyniszczona tyfusem, Bł. Siostra Julia zmarła 20 lutego 1945 roku. Jej śmierć była świadectwem miłości do Jezusa Chrystusa, któremu oddała się całkowicie poprzez śluby zakonne. Beatyfikowana 13 czerwca 1999 r. przez Jana Pawła II w Warszawie w gronie 108 polskich Męczenników II wojny światowej.

Modlitwa o łaski za przyczyną Błogosławionej Siostry Julii Rodzińskiej.

Boże, mocy ufających Tobie, Ty uzdolniłeś siostrę Julię Rodzińską, by pośród nienawiści, niesprawiedliwości i pogardy dla człowieka dała świadectwo niezachwianej wiary, była znakiem Twojej miłości i zdała sprawę z nadziei, którą żyła. Proszę Cię, naucz mnie za jej wstawiennictwem czerpać z Eucharystii i modlitwy różańcowej moc do życia w zjednoczeniu z Tobą i w pełnej pokory służbie bliźniemu świadczyć o nadprzyrodzonym powołaniu człowieka. Spraw, by jej heroiczna wierność, męstwo i ofiara z życia wyjednały mi łaskę…, o którą Cię proszę. Amen.